Khôi phục dữ liệu hoặc file VMDK khi xóa nhầm trong ESXi Datastore ?


GiớI thiệu phần mềm dùng thử và Demo việc khôi phục dữ liệu trên ESXi Host sau khi đã xóa nhầm dữ liệu trong VM hoặc xóa cả file VMDK. Bật menu Drivers và chọn Connect ESX Storage:   Lưu ý: máy chủ ESXi Host cần phải mở 2 dịch vụ trước khi khôi phục:… More Khôi phục dữ liệu hoặc file VMDK khi xóa nhầm trong ESXi Datastore ?

Cách thế nào để cấu hình VMware vSwitch từ ESX / ESXi Command Line


  Trong cả hai VMware ESX và ESXi host, vSwitches có thể được cấu hình hoặc từ giao diện hoặc từ dòng lệnh. vSwitch được hiểu là thiết bị Switch ảo tiêu chuẩn Các cấu hình CLI là rất hữu ích khi bạn đang cài đặt nhiều máy chủ ESXi và có kế hoạch triển… More Cách thế nào để cấu hình VMware vSwitch từ ESX / ESXi Command Line

IBM Domino Lotus và Lotus Notes Client chạy trên nền Private Cloud như thế nào ?


Phần 1. Cài Domino Lotus 8.5 trên Windows Server 2008 R2:   Bước 2. Chạy khởi động Lotus Domino lần đầu tiên: Bước 3. Điều khiển màn Console Lotus Domino: Màn điều khiển Console Lotus sau khi khởi động lại lần 2   Phần 2. Cài và Cấu hình Lotus Administrator: Lưu ý: – Trước… More IBM Domino Lotus và Lotus Notes Client chạy trên nền Private Cloud như thế nào ?

Cách để thay đổi mật khẩu khi bạn quên mật khẩu truy cập Ubuntu 14.04 Server


Dưới đây là 1 cách phục hồi khi bạn quên mật khẩu root trên Ubuntu 14.04.   I. Một số yêu cầu trước khi thực hiện việc khôi phục mật khẩu đã mất để truy cập Ubuntu 14.04 Server: 1. Phương pháp này chỉ làm việc nếu bạn đang kết nối trực tiếp với máy… More Cách để thay đổi mật khẩu khi bạn quên mật khẩu truy cập Ubuntu 14.04 Server

Phần 1. Cách nâng cấp ESXi Host từ version 6.0 lên 6.2


  Bước 1. Mở WinSCP kết nối tới máy chủ ESXi Host 6.0 Bước 2. Mở Putty kết nối tới máy chủ ESXi Host 6.0 và dùng 2 lệnh sau: esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient esxcli software profile update -p ESXi-6.0.0-20160302001-standard -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml   Bước 3. Reboot lại máy chủ ESXi… More Phần 1. Cách nâng cấp ESXi Host từ version 6.0 lên 6.2

Cách nâng cấp vCenter từ version 6.0 lên 6.2


  Bước 1. Download bộ cài ISO của VCVA 6  update 2 từ đường link: https://my.vmware.com/group/vmware/patch#search  Bước 2. Snapshot lại 1 bản của VCVA hoặc dùng Veeam Backup full máy chủ vcenter appliance 6 Bước 3. Mở PuTTy để kết nối tới SSH, Bash Shell của VCVA Lưu ý: để dùng được các lệnh VCVA… More Cách nâng cấp vCenter từ version 6.0 lên 6.2

Cách nào có thể vừa dùng mạng nội bộ vừa dùng mạng ngoài có thể truy cập Horizon View ?


  Sau một thời gian cài đặt, cấu hình và vận hành các hệ thống VDI trên phiên bản Horizon View 4.5 đến 7.0 tôi phát hiện ra một số vấn đề, trong đó vấn đề phổ biến là không ổn định, khi PCoIP Externel URL lại là IP tĩnh public chứ không được dùng … More Cách nào có thể vừa dùng mạng nội bộ vừa dùng mạng ngoài có thể truy cập Horizon View ?