Chữ 心 giữ mãi theo cuộc đời tôi


 

Thieän caên ôû taïi long Ta

Chöõ Taâm kia môùi baèng ba chöõ Taøi

Der Geist ist die Natur der menschlichen Gut

All aktionen warden durch Herz verursacht zu fuhren, durch unseren verstand und erstellt von der Seele.

Daher ist der Geist, die wichtiger als der Glaube Talent

 

 

Ta cöù ngôõ Traàn gian laø coõi Phaät

Theá cho neân taát baät ñeán baây giôø

Ta cöù ngôõ xuoáng traàn gian chôi moät luùc

Ngôø ñaâu ôû maõi ñeán baây giôø

 

Advertisements

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 16/04/2012, in Chữ 心, Giác ngộ giáo dục, Giác ngộ giáo dục, Kỹ sảo nghệ thuật ảnh, Tâm là đạo. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: