lỗi khi cài System Center 2012 để quản lý các Agent trên máy chủ ảo hóa Windows Server 2008 R2.


Recommended Action

Check that WinRM is installed and running on server dt.edu.sg. For more information use the command “winrm helpmsg hresult”.SC2012Agent_error_WSM

lỗi khi cài System Center 2012 để quản lý các Agent trên máy chủ ảo hóa Windows Server 2008 R2.

 

Cách xử lý:

Bước 1. Tham khảo: http://help.outlook.com/en-us/140/cc952756.aspx

Cách cài đặt PowerShell và WỉnM / WinRS

Mục số 4. Verify that Windows PowerShell can run scripts

 1. Click Start > All Programs > Accessories > Windows PowerShell.
 2. Do one of the following to open Windows PowerShell:
  • If you’re running Windows Vista, Windows 7, or Windows Server 2008 R2, right-click Windows PowerShell and select Run as administrator. If you get a user account control prompt that asks if you would like to continue, respond Continue.
  • If you’re running Windows XP or Windows Server 2003, click Windows PowerShell.
 3. Run the following command:

  Get-ExecutionPolicy
  
 4. If the value returned is anything other than RemoteSigned, you need to change the value to RemoteSigned.
  Note When you set the script execution policy to
  RemoteSigned, you can only run scripts that you create on your computer or scripts that are signed by a trusted source.

Enable scripts to run in Windows PowerShell

In Windows PowerShell session you just opened as an administrator, run the following command:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

 

Mục số 5. Verify that WinRM allows Windows PowerShell to connect

 1. Click Start > All Programs > Accessories.
 2. Do one of the following to open a command prompt:
  • If you’re running Windows Vista, Windows 7, or Windows Server 2008 R2, right-click Command Prompt and select Run as administrator. If you get a user account control prompt that asks if you would like to continue, respond Continue.
  • If you’re running Windows XP or Windows Server 2003, click Command Prompt.
 3. At the command prompt, run the following commands:

  net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  Note If the WinRM service is already running, you don’t have to start it. You can check the status of the WinRM service by running the command sc query winrm.

 4. In the results, look for the value Basic = . If the value is Basic = false, you must change the value to Basic = true.
  Note If you started the WinRM service, and you don’t need to change the
  Basic value, run the command net stop winrm to stop the WinRM service.

Configure WinRM to support basic authentication

 1. At the command prompt you just opened as an administrator, run the following commands. The value between the braces { } is case-sensitive:

  winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. In the command output, verify the value Basic = true.
  Note If you started the WinRM service, run the command
  net stop winrm to stop the WinRM service.

 

Bước 2. Trong trường hợp vẫn nhận được lỗi sau:

WSManFault     Message = Access is denied. Error number:  -2147024891 0x80070005
Access is denied.

 

Chỉ dẫn tìm trên CMD cảnh báo lỗi vẫn là:
winrm helpmsg hresult –>  winrm helpmsg 0x5  –> Access is denied.

 

Vậy bạn chỉ cần mở run:\CMD  chạy bằng Run As Administrator

và gõ lệnh sau:

rem -----------------------------------------------

rem Setting LocalAccountTokenFilterPolicy for WinRM

rem -----------------------------------------------

reg add  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f

Chú thích: Cần phải thêm quyền Token vào với quyền Administrator local

image

“To fix that set LocalAccountTokenFilterPolicy to True in the registry by executing the following command in a command prompt”

Sau cùng hãy chạy lệnh để kiểm tra kết quả

image

Advertisements

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 25/05/2012, in Công nghệ và Giáo dục, PowerShell PS, Sống và đam mê khoa học, Windows Server 2008, WinRM, WinRS. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: