Sưu tầm: Cài và cấu hình BizTalk 2010 – Cài SQL Server 2005 Notification Services on top of SQL Server 2008 R2 (Phần 5)


If you plan to use BAM Alerts in your BizTalk Server project, you must install SQL Notification Services and its prerequisites on your BizTalk Server computer. This SQL Server 2005 feature is not included in SQL Server 2008 R2/SP1, but you can install it from the Microsoft Download Center.

To install SQL Server 2005 Notification Services
 • Click or navigate to the Feature Pack for Microsoft SQL Server 2005 – December 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=154501).
 • Depending on your platform, download the appropriate package from the following three components :
  • Microsoft SQL Server Native Client
   • X86 Package (sqlncli.msi)
   • X64 Package (sqlncli_x64.msi)
  • Microsoft SQL Server 2005 Management Objects Collection
   • X86 Package (SQLServer2005_XMO.msi)
   • X64 Package (SQLServer2005_XMO_x64.msi)
  • Microsoft SQL Server 2005 Notification Services Client Components
   • X86 Package (SQLServer2005_NS.msi)
   • X64 Package (SQLServer2005_NS_x64.msi)

In my case I used x64 components.

To install Microsoft SQL Server Native Client
 1. Execute “sqlncli_x64.msi”
 2. On the Welcome Screen click Next.
 3. On the License Terms screen, select I accept the license terms, and then click Next.
 4. On the Registration Information screen, enter your name and company in their respective fields, and then click Next
 5. On the Feature Selection screen, select the following features, and then click Next.
  1. Client Components
   SQL-Server-Native_Client-features
 6. On the Ready to Install screen, click Install.
To install Microsoft SQL Server 2005 Management Objects Collection
 1. Execute “SQLServer2005_XMO_x64.msi”
 2. On the Welcome Screen click Next.
 3. On the License Terms screen, select I accept the license terms, and then click Next.
 4. On the Registration Information screen, enter your name and company in their respective fields, and then click Next
 5. On the Ready to Install screen, click Install.
To install Microsoft SQL Server 2005 Notification Services Client Components
 1. Execute “SQLServer2005_NS_x64.msi”
 2. On the Welcome Screen click Next.
 3. On the License Terms screen, select I accept the license terms, and then click Next.
 4. On the Registration Information screen, enter your name and company in their respective fields, and then click Next
 5. On the Ready to Install screen, click Install.
Advertisements

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 09/08/2012, in Biztalk Server, Công nghệ và Giáo dục, Chính sách CNTT, EDI Framework, HUB to HUB, HUB to Point, Lập trình VC#, Microsoft, MS Biztalk, Programming, RFID, Sống và đam mê khoa học, Server talk to Server and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: