Sưu tầm: Cài và cấu hình BizTalk 2010 – Enable giao thức TCP/IP, Named Pipes và DTC trên máy chủ the Local Host (Phần 12)


This are two key steps to facilitate transactions and improve performance between SQL Server and BizTalk Server.

Enable TCP/IP and Named Pipes

To facilitate transactions between SQL Server and BizTalk Server, you must enable TCP/IP and Named Pipes in SQL Server.

To enable TCP/IP and named Pipes

 • Click Start, click All Programs, click Microsoft SQL Server 2008 R2, click Configuration Tools, and then click SQL Server Configuration Manager.
 • In the left-hand pane, expand SQL Server Network Configuration.
 • Click Protocols for MSSQLSERVER.
 • Verify that both TCP/IP and Named Pipes are enabled.
  • If either is not, follow these steps:
  • Right-click the protocol, and then click Enable.
  • Note: the ‘Shared Memory’ protocol should be disabled

enable-sql-protocols

 • In the left-hand pane, click SQL Server Services.
 • In the right-hand pane, right-click SQL Server (MSSQLSERVER), and click Restart.

restart-sql-services

 • You must restart also the NS$BAMAlerts service.
 • Close the Configuration Manager.
Enable DTC on the Local Host Server

To facilitate transactions between SQL Server and BizTalk Server, you must enable Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) on the Local Host Server (LHS).

To enable Distributed Transaction Coordinator (DTC) on the LHS

 • Click Start, click Run, type dcomcnfg and then click OK to open Component Services.

dcomcnfg

 • In the console tree, expand Component Services, expand Computers, expand My Computer, expand Distributed Transaction Coordinator, and then click Local DTC.
 • Right-click Local DTC and click Properties to display the Local DTC Properties dialog box.

Distributed-Transaction-Coordinator

 • Click the Security tab.
 • Ensure that each of the following four options is selected, and all others are cleared:
  • Network DTC Access
  • Allow Inbound
  • Allow Outbound
  • No Authentication Required

Distributed-Transaction-Coordinator-Security-tab

 • Click OK to close the Local DTC Properties dialog box. If prompted to restart the MSDTC service, click Yes.
 • Close Component Services.
 • Click Start, point to Administrative Tools, and then click Windows Firewall with Advanced Security.

Windows-Firewall-with-Advanced-Security

 • In Windows Firewall with Advanced Security, click Inbound Rules.
 • In the Inbound Rules pane, right-click in all Distributed Transaction Coordinator rules and then click Enable Rule.

Distributed-Transaction-Coordinator-Inbound-Rules

 • In Windows Firewall with Advanced Security, click Outbound Rules.
 • In the Outbound Rules pane, right-click Distributed Transaction Coordinator and then click Enable Rule.

Distributed-Transaction-Coordinator-Outbound-Rules

 • Close Windows Firewall.
 • Click Start, point to Administrative Tools, and then click Services
 • And restart the following services:
  • Right-click COM+ System Application, click Restart, and wait for the service to restart.
  • Right-click and restart the Distributed Transaction Coordinator service.
  • Right-click and restart the SQL Server (MSSQLSERVER) service.
 • Close Services window.
Advertisements

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 09/08/2012, in Biztalk Server, Công nghệ và Giáo dục, Chính sách CNTT, EDI Framework, Lập trình VC#, Microsoft, MS Biztalk, Programming, RFID, Sống và đam mê khoa học, Server talk to Server and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: