Sưu tầm: Cài và cấu hình BizTalk 2010 – Kích hoạt IIS (Phần 1)


Before installing BizTalk Server or its prerequisites, make sure you have installed the latest critical Windows updates from Microsoft.

Install Critical Windows Updates

To install Windows updates:

 • Click Start, point to All Programs, and then click Windows Update.
 • Follow the directions on the Windows Update site.
 • If prompted, restart your computer.
Enable Internet Information Services

Microsoft Internet Information Services (IIS) provides a Web application infrastructure for many BizTalk Server features. BizTalk Server requires IIS for the following features:

 • HTTP adapter
 • SOAP adapter
 • Windows SharePoint Services adapter
 • Secure Sockets Layer (SSL) encryption
 • BAM Portal

To enable Internet Information Services 7.5

 1. Click Start, point to Administrative Tools and then click Server Manager.
 2. In Roles Summary, click Add Roles.
  iis-add-role
 3. On the Before You Begin screen, click Next.
 4. On the Select Server Roles screen, click Web Server (IIS).
  iis-server-roles
 5. If prompted, click Add Required Features, and then click Next.
 6. Review the information on the Web Server (IIS) screen, and then click Next.
 7. On the Select Roles Services screen, in addition to the default values, select Application Development, and then click Add Required Features.
 8. Under Security, select Basic Authentication and Windows Authentication.
  role-services-authentication
 9. Under Management Tools, select IIS 6 Management Compatibility, and then click Next.
  role-services-iis
 10. Review the information on the Confirm Installation Selections screen, and then click Install.
 11. On the Installation Results screen, click Close.

Note:
BAM Portal runs only runs on a 32-bit mode. If you are installing IIS on a 64-bit machine then you must ensure that ASP.NET 2.0 is enabled on 32-bit mode. To do this, follow these steps:

 1. On the taskbar, click Start, point to Administrative Tools, and then click Internet Information Services (IIS) Manager.
 2. In the Connections pane, expand the server name, and then click Application Pools.
 3. In the Actions pane, click Set Application Pool Defaults…
  Set-Application-Pool-Defaults
 4. On the Application Pool Defaults dialog box, in Enable 32-bit applications, select True.

enable-32-bit-application

To enable it from the command prompt:

 1. Click Start, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator.
 2. At the command prompt, type cd %windir%\system32\inetsrv, and then press Enter.
 3. Type appcmd set config -section:system.applicationHost/applicationPools /applicationPoolDefaults.enable32BitAppOnWin64:”True” /commit:apphost, and then press Enter.

appcmd-set-config-section

Advertisements

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 09/08/2012, in Biztalk Server, Công nghệ và Giáo dục, Chính sách CNTT, EDI Framework, HUB to HUB, HUB to Point, Lập trình VC#, Microsoft, MS Biztalk, Programming, RFID, Sống và đam mê khoa học, Server talk to Server and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: