Thất bại do làm việc máy móc: configure Exchange Server 2007 use Outlook Anywhere via TMG 2010


 

Step 1. Test DNS External

https://www.testexchangeconnectivity.com

Result:

Testing RPC/HTTP connectivity.

The RPC/HTTP test failed.

Test Steps

ExRCA is attempting to test Autodiscover for admin@demomail.net.

Testing Autodiscover failed.

Step 2. Extent Expire for CA Service (4 years of Exchange Cert)

Current Exchange cert:

Check in DC:

image

Check in Webmail of Exchange mail

image

Current CA configures:

image

After CA configure:

image

After modify configure of CA Server:

image

Step 3. Renew Cert from Exchange 2007

New Cert request from IIS 6 of Exchange

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

DC submit new cert for Exchange 2007

Export file Cert for Exchange 2007

image

Save into folder c:\cert of DC

image

Import new file Cert for Exchange 2007

image

image

image

image

image

image

image

image

image

New Cert updated for Exchange 2007

image

Check web mail https in local Exchange 2007

image

 

Step 4. Export file Personal security of Exchange 2007 for TMG

Open Exchange 2007 MMC

image

image

image

image

image

image

image

image

-Export files Pfx of Exchange 2007 for TMG

image

image

image

Pass: Blabla123…

image

image

Export file cer from Exchange 2007

 

Step 5. Import 2 files pfx & cer of Exchange 2007 to TMG

Step 6. Update a rule external “OWA” open HTTP & HTTPS filter for Outlook Anywhere on TMG server

Step 7. Test again

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 30/11/2012, in Công nghệ và Giáo dục, Chính sách CNTT, Microsoft, Microsoft Exchange & TMG, Microsoft Exchange 2007, Microsoft Forefront TMG 2010 and tagged , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: