KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT SQL SERVER 2012


 

1.     Giới thiệu khóa học:

 

Trong thời gian 5 ngày các giảng viên sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng để duy trì một cơ sở dữ liệu SQL Server 2012. Khó học này cũng thảo luận về một số vấn đề như làm cách nào để sử dụng các tính năng và công cụ của SQL Server 2012 để duy trì một cơ sở dữ liệu, và giúp cho các học viên có sự chuẩn bị tốt cho kì thi số 70-462

Tất cả các bài lab cho khóa học có thể được thực hiện thông qua các máy ảo đã được cung cấp sẵn. Tuy nhiên, nếu bạn có một Account Microsoft Windows Azure và một phòng các máy ảo kết nối với internet bạn cũng có thể kết nói với server Azure của bạn và cơ sở dữ liệu từ phòng học. Có nhiều bài lab trong khóa học này cho phép bạn thực hiện bài lab khi kết nối cơ sở dữ liệu Azure thuộc quyền sở hữu của bạn trên đám mây.

Dưới đây là một số tính năng mới của SQL Server đã được thảo luận trong khóa học này:

o   Thảo luận xung quanh SQL Server ( Các gói dịch vụ, cập nhật tích lũy, Hotfixes )

o   Hiểu vể mối quan hệ giữa các mức khác nhau trong việc cập nhật đến các sản phẩm SQL Server kaf rất quan trong khi tiến hành. Khóa học này, bây giờ bao quát hết các vấn đề như làm thế nào để hotfixes, cập nhật tích lũy và các gói dịch vụ được liên kết như thế nào và khi nào thì áp dụng cho mỗi loại cập nhật.

o   SQL Server sử dụng tính năng cập nhật tự động

o   SQL Server có thể sử dụng Windows Update để phục vụ. Khóa học cũng chi ra cách làm thế nào để có thể cập nhật một cách tự động và khi nào nên sử dụng cách thức cập nhật này và khi nào không.

o   Ngăn chặn một số phần trong cơ sở dữ liệu

o   Một thách thức đáng kể trong việc di chuyển các cơ sở dữ liệu giữa các máy chủ trong việc quản lý các đối tượng như là đăng nhập thông tin mà không có trong cơ sở dữ liệu. Khóa học cũng thảo luận về các lựa chọn ngăn chặn một phần – được cung cấp bởi SQL Server 2012. Đặc biệt các vấn đề liên quan đến chứng thực cũng được thảo luận,

o   Nhiều người dùng với nhiều mật khẩu.

o   Làm cách nào để cho phép các người dùng có thể xác thực được ở mức cơ sở dữ liệu chứ không phải ở mức máy chu. Đây là bước quan trọng đầu tiên trong chính sách ngăn chặn cơ sở dữ liệu

o   Việc nâng cấp tại chỗ các ứng dụng lớp.

o   Trong các phiên bản trước của SQL Server, việc nâng cấp một ứng dụng dữ liệu lớp bao gồm việc chuyển tất cả các dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu đến một dữ liệu mới. Trong SQL Server 2012 điều đó không cần thiết và trong khóa học này chỉ ra các ứng dụng lớp dữ liệu có thể được nâng cấp nhanh hơn và sử dụng ít nguồn tài nguyên hệ thống hơn.

o   Trong phụ lục có nêu ra các tính năng AlwaysOn , HA, và các khái niệm nhân rộng.

         Sau khi hoàn thành xong khóa học, các học viên sẽ có được các kí năng sau:

o   Lên kế hoạch và cài đặt SQL Server

o   Diễn tả các cơ sở dữ liệu hệ thống, kiến trúc dữ liệu của các cơ sở dữ liệu và hầu hết các lựa chọn cầu hình phổ biến có liên quan tới chúng.

o   Giải thích các khái iện về nhật kí giao dịch và các mô hình phục hồi của SQL Server và thực hiện các chiến lược cập nhật khác nhau có sẵn trong SQL Server

o   Tạo những cập nhật SQL Server

o   Phục hồi các cơ sở dữ liệu SQL Server

o   Sử dụng import/export và giải thích chúng liên quan đến SSIS như thế nào

o   Làm việc với các mô hình bảo mật của SQL Server, đăng nhập và các người dùng

o   Làm việc với các vai trò máy chủ cố định, các vai trò máy chủ phụ thuộc người dùng, vài trò của cơ sở dữ liệu cố định và vai trò của cơ sở dữ liệu phụ thuộc người dùng.

o   Làm việc với quyền và phân công quyền

o   Làm việc với SQLServer Audit

o   Làm việc với SQL Server Agent, các công việc và các lịch sử sử công việc

o   Thực hiện các chính sách bảo mật, các tài khoản ủy nhiệm, giáy ủy nhiệm của SQL Server.

o   Cấu hình cơ sở dữ liệu mail, cảnh báo và thông báo

o   Tạo các kế hoạch chính cho cơ sở dữ liệu.

o   Làm việc với SQL Profile và các thủ tục lưu trữ của SQL Trace

o   Giói thiệu về DMVs và cấu hình của sưu tập dữ liệu.

o   Làm việc với các máy chủ quản lý trung tâm và các truy vấn đa máy chủ, ảo hóa của SQL Server và các ứng dụng dữ liệu lớp

o   Khắc phục sự cố của các cơ sở dữ liệu trong SQL Server.

 

.

2.     Đối tượng nên tham gia

Khóa học này hướng đến các cá nhân có nhiệm vụ chính trong quản lý và duy trì các cơ sở dữ liệu máy chủ. Hoặc làm việc trong môi trường mà cơ sở dữ liệu là thành phần chính trong nội dung công việc của họ.

 

3.     Điều kiện tham dự khóa học

Ngoài những kinh nghiệm hiện có, các học viên – người tham gia vào khóa học này nên có các kiến thức hiểu biết về các công nghệ sau:

o   Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows của Microsoft và các chức năng quan trong của chúng.

o   Có kiến thức làm việc với Transact-SQL

o   Cs kiến thức làm việc với các cơ sở dữ liệu liên quan

o   Có kinh nghiệm trog việc thiết kế cơ sở dữ liệu

Học viên có thể đáp ứng những điều kiện tiên quyết này có thể tham dự khóa học dưới đây hoặc có kiến thức và kĩ năng tương tự:

         10774A: Viết các truy vấn T-SQL cho Microsoft SQL Server 2012

 

4.     Thời lượng

 

Khóa học kéo dài trong 5 ngày

 

5.     Môi trường học tập

         Bao gồm cả nội dung học lý thuyết và thực hành

         Cơ sở vật chất: phòng học, bảng, bút viết, máy chiếu …được cung cấp theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo chất lượng đào tạo cho học viên. Hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn, điều hòa nhiệt độ…

         Lớp học trung bình 15 học viên

         Giảng viên có kinh nghiệm và chứng chỉ quốc tế.

6.     Nội dung khóa học

 

Ngày

Buổi

Nội dung chính

Thứ nhất

Module 1: Giới thiệu về SQL Server 2012 và thiết lập công cụ của nó

Lý thuyết

         Giới thiệu về nền tảng của SQL Server

         Làm việc với các công cụ của SQL Server

         Cấu hình các dịch vụ của SQL Server

Thực hành

         Kiểm chứng các thành phần cài đặt của SQL Server.

         Thay đổi các Account dịch vụ cho một trường hợp mới

         Cho phép phương thức chỉ dẫn theo tên cho tất cả các trường hợp

         Tạo một Alias cho AdvDev

         Đảm bảo SQL Browser được Disable và cấu hình một cổng được để ở phương thức TCP/IP

Module 2: Chuẩn bị các hệ thống cho SQL Server 2012

Lý thuyết

         Tổng quan về kiến trúc của SQL Server

         Lên kế hoạch về các yêu cầu tài nguyên máy chủ

         Kiểm tra các cài đặt trước của SQL Server

Thực hành

         Điều chỉnh cấu hình bộ nhớ

         Kiểm tra áp lực cài đặt trước đó

         Kiểm tra các hoạt động I/O đặc biệt

Module 3: Cài đặt và cấu hình SQL Server 2012

Lý thuyết

         Chuẩn bị cài đặt máy chủ SQL

         Cài đặt máy chủ SQL

         Nâng cấp và tự động hóa cài đặt

Thực hành

         Xem lại các yêu cầu cài đặt

         Cài đặt ví dụ trong SQL Server

         Thực hiện cài đặt và kiểm tra các cài đặt sau

         Cấu hình bọ nhớ máy chủ

Module 4: Làm việc với các cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

         Tổng quan về các cơ sở dữ liệu của SQL Server

         Làm việc với các Files và các FileGroups

         Chuyển các File cơ sở dữ liệu

Thực hành

         Điều chỉnh cấu hình tampdb

         Tạo cơ sở dũ liệu RateTracking

         Đính kèm các cơ sở dữ liệu OldProspects

         Thêm nhiều tập tin cho tempdb

Thứ hai

 

Module 5: Hiểu về các mô hình phục hồi trong SQL Server

Lý thuyết

         Các chiến lược cập nhật

         Hiểu về đăng nhập theo giao dich trong SQL Server

         Lên kế hoạch cho một chiến lược cập nhật của SQL Server

Thực hành

         Lê kế hoạch cho một chiến lược cập nhật

         Cấu hình các mô hình hồi phục

         Xem lại các mô hình hồi phục và chiến lược

Module 6: Cập nhật các cơ sở dữ liệu của SQL Server 2012

Lý thuyết

         Cơ sở dữ liệu dự phòng và các đăng nhập giao dịch

         Quản lý các cập nhật của cơ sở dữ liệu

         Làm việc với các lựa chọn cập nhật

 

         Điều tra về sự nén ép trong khi cập nhât

         Đăng nhập giao dịch trong khi cập nhật

         Cập nhật  khác nhau

         Cập nhật chỉ sao chép

         Cập nhật một phần

 

Module 7: Phục hồi cơ sở dữ liệu của SQL Server 2012

Lý thuyết

         Hiểu về cách xử lý phục hồi

         Phục hồi cơ sở dữ liệu

         Làm việc với phục hồi điểm theo thời gian

         Phục hồi cơ sở dữ liệu hệ thống và các File riêng lẻ

Thực hành

         Xác định các chiến lược phục hồi

         Phục hồi cơ sở dữ liệu

         Sử dụng mô hình STANDBY

Module 8: Nhập và xuất cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

         Sự di chuyển dữ liệu đến và đi từ SQL Server

         Nhập và xuất dữ liệu bảng

         Chèn dữ liệu vào hệ thống

Thực hành

         Nhập bảng tính Excel

         Nhập file CSV

         Tạo và kiểm tra một gói sao chép

         So sánh hiệu suất loading

Thứ ba

       Module 9: Xác thực và cấp quyền cho các người dùng

Lý thuyết

         Xác thực đến các kết nối đến SQL Server

         Cấp quyền đang nhập vào truy cập cơ sở dữ liệu

         Sự cấp quyền qua các máy chủ

Thực hành

         Tạo các đăng nhập

         Kết nối một ứng dụng kết nối đăng nhập

         Tạo các người dùng cơ sở dữ liệu

         Truy cập chính xác tới các hồi phục

 

Module 10: Phân công máy chủ và các quyền cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

         Làm việc với các quyền máy chủ

         Làm việc với các quyền cơ sở dữ liệu đã cố định

         Tạo các quyền cơ sở dữ liệu phụ thuộc người dùng

Thực hành

         Đăng kí các quyền máy chủ

         Đăng kí các quyền cơ sở dữ liệu đã cố định

         Tạo và đăng kí các quyền cho cơ sở dữ liệu phụ thuộc người dùng

Module 11: Ủy quyền cho những người dùng để truy cập tài nguyên

Lý thuyết

         Ủy quyền người dùng truy cập đến các đối tượng

         Ủy quyền những người dùng để thực hiện Code

         Cấu hình những sự cho phép tại các mức độ sơ đồ

Thực hành

         Đăng kí sự cho phép mức độ sơ đồ

         Đăng kí sự cho phép mức độ đối tượng

         Kiểm tra sự cho phép

Module 12: Kiểm tra quản lý các môi trường SQL Server

Lý thuyết

         Lựa chọn cho việc quản lý truy cập dữ liệu trong SQL

         Thực hiện thử nghiệm SQL Server

         Quản lý việc thử nghiệm SQL Server

Thực hành

         Xác định cấu hình thử nghiệm và tạo ra thử nghiệm

         Tạo máy chi tiết thử nghiệm máy chủ

         Tạo chi tiết thử nghiệm cơ sở dữ liệu

         Kiểm tra thử nghiệm chức năng

Thứ tư

Module 13: Tự động hóa quản lý SQL Server 2012

Lý thuyết

         Tự động hóa quản lý SQL Server

         Làm việc với tác nhân của SQL Server

         Quản lý các công việc của tác nhân SQL Server

Thực hành

         Tạo một công việc việc trích cơ sở dữ liệu

         Lập lịch cho việc trích rút cơ sở dữ liệu

         Giải quyết các sai sót khi thực hiện không thành công

Module 14: Cấu hình bảo mật cho tác nhân trong SQL Server

Lý thuyết

         Hiểu về tác nhân bảo mật trong SQL Server

         Cấu hình tính ủy nhiệm

         Cấu hình các account Proxy

Thực hành

         Sự cố về các vấn đề trong việc thực hiện không hoàn thành

         Giải quyết vấn đề bảo mật

         Xử lý các sự cố để hiệu suất tốt hơn

Module 15: Giám sát SQl Server 2012 với sự linh hoạt và có thông báo

Lý thuyết

         Cấu hình có sở dữ liệu Mail

         Giám sát các lỗi của SQL Server

         Cấu hình sự điều hành, sự linh hoạt và thông báo

Thực hành

         Cấu hình cơ sở dữ liệu Mail

         Thực hiện các thông báo

         Thực hiện sự linh hoạt

Module 16: Thực hiện duy trì cơ sở dữ liệu luôn bật

Lý thuyết

         Đảm bảo tính nguyên vẹn của cơ sở dữ liệu

         Duy trì các chỉ số

         Giám sát việc duy trì cơ sở dữ liệu hàng ngày

Thực hành

         Kiểm tra tính nguyên vẹn của cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng DBCC CHECKDB

         Sự phân chia các chỉ số một cách chính xác

         Tạo một kế hoạch duy trì cơ sở dữ liệu

         Điều tra hiệu suất của việc khóa các bảng

Thứ năm

Module 17: Chỉ dẫn truy cập đến SQL Server 2012

Lý thuyết

         Giữ hoạt động sử dụng SQL Server profiler

         Cải thiện hiệu suất với Data Engine Tuning Advisor

         Làm việc với các lựa chọn theo chỉ dẫn

Thực hành

         Giữ một phát hiện sử dụng SQL Server Profiler

         Phân tích một chỉ dẫn sử dụng Data Engine Tuning Advisor

         Cấu hình chỉ dẫn SQL

Module 18: Giám sát SQL Server 2012

Lý thuyết

         Giám sát hoạt động

         Nắm bắt và quản lý hiệu suất của dữ liệu

Thực hành

         Điều tra nghiên cứu về DMVs

         Cấu hình quản lý kho hàng dữ liệu

         Làm việc với các báo cáo của bộ sưu tập dữ liệu

Module 19: Quản lý nhiều máy chủ

Lý thuyết

         Làm việc với nhiều máy chủ

         Ảo hóa SQL Server

         Triển khai và nâng cấp các ứng dụng dữ liệu lớp

Thực hành

         Cấu hình CMS và thực hiện các truy vấn đến nhiều máy chủ

         Triển khai một ứng dụng dữ liệu lớp

         Đăng lý và trích rút một ứng dụng dữ liệu lớp

         Nâng cấp một ứng dụng dữ liệu lớp

Module 20: Giải quyết những sự cố  phổ biến trong vấn đề quản trị SQL Server 2012

Lý thuyết

         Phương pháp giải quyết sự cố trong SQL Server

         Giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ

         Giải quyết các vấn đề một cách đồng thời

         Giải quyết các vấn đề về đăng nhập và kết nối

Thực hành

         Những sự cố và cách giải quyết các vấn đề về quản trị SQL Server

 

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 29/12/2012, in Giác ngộ giáo dục and tagged , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Khóa học này học ở đâu vậy thầy? và khai giảng ngày nào ah

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: