Sự khác nhau giữa vCenter Server Appliance 5.5 với vCenter cài trên HĐH Windows


vCenter Server Appliance 5.5 is reducing the dependency of Windows operating system for vCenter server Install. With VCSA 5.5 on Embedded database can manage 100 hosts and 3000 Virtual Machines. vCSA reduces lot of administrative efforts by reducing efforts needed for windows patching, software update and management of Guest OS on windows operating system. It is necessary to understand the difference between the vCenter Server Appliance 5.5 and vCenter server 5.5 installed on windows Server. This post will explain you the detailed difference between the 2 items.

image

Feature vCenter Server Appliance 5.5 vCenter Server 5.5 on Windows
Can be Deployed Only as a Virtual Machine

Can be installed on Physical or
Virtual windows Machine

Operating System

Preconfigured Linux-based
virtual machine

vCenter 5.5 requires 64 Bit OS and 64 bit DSN:
Windows Server 2012 (64 bit)
Windows Server 2008 Sp2 (64 bit)
Windows Server 2008 R2 Sp1 (64 bit)
Windows Server 2008 R2 (64 bit)

Database

PostgreSQL for the embedded database
Supports Oracle Database

SQL Server 2005 (SP4) (Standard\Enterprise)
(32-bit & 64-bit)SQL Server 2008 (R2 SP2, R2 SP1) (Express\standard\Enterprise\Datacenter) (32-bit & 64-bit)
SQL Server 2012 (SP1) (Enterprise\Standard) (32-bit & 64-bit)

Oracle 11 G Release 2 (Enterprise\Standard) & Oracle 11G ONE edition (32-bit & 64-bit)

Installation Method

Deployed as a Virtual Machine using OVF or
OVA template

Need to install on top of Windows Operating System.
Hosts Per vCenter

100 Hosts with
embedded vPostgres database
1000 Hosts with Oracle Database

1000 hosts per vCenter Server
Virtual Machines Per vCenter

3,000 VM’s with
embedded vPostgres database
10,000 VM’s with Oracle Database

10,000 VM’s per vCenter Server
vCenter Server Heartbeat Not Supported

vCenter heartbeat is a windows application.
It works with Windows install vCenter server

VMware Update Manager You can’t install VUM on VCSA. Update Manager can be installed on separate windows machine to use with VCSA Supported with Windows Install
AutoDeploy Autodeploy is bundled with VCSA Should be installed as an additional package. Installation files are located in vCenter Installation DVD
Syslog Collector Syslog collector is installed by default Should be installed as an additional package. Installation files are located in vCenter Installation DVD
ESXi Dump Collector Service ESXi Dump Collector Service is installed by default Should be installed as an additional package. Installation files are located in vCenter Installation DVD
vSphere Web Client Pre-Installed with VCSA Should be installed as an additional package. Installation files are located in vCenter Installation DVD
PowerCLI Cannot be installed on vCSA Can be installed on Windows vCenter Server machine
IPV6 support IPv6 is not supported. Only supports IPV4 Both  IPv4 and IPv6 are supported
     
     
Advertisements

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 20/03/2013, in Ảo hoá, Ảo hoá VMware, vCenter, vCenter Server Appliance, VMware, VMware ESXi, VMware ESXi 5, VMware ESXi host, VSA, vSphere, Windows 2008 R2, Windows Server 2008 R2 and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: