Các bước cài đặt VMware Horizon Mirage


 

HM

Chuẩn bị

 • Download phần mềm từ  VMware website
 • Tạo máy chủ mirage server
  • Server Name: mirageserver
  • OS: Windows 2008 R2 64 bit: 4 CPU, 8 GB RAM
  • Đổi tên ổ CD-Rom thành ổ Z:
  • Thêm HDD kích thước 500 GB (thin provisioned) và map thành ổ D:
   • Nhãn ổ: Mirage
  • Disable Windows Firewall
  • Database for Mirage:
   • SQL 2008 R2 Express
   • Install locally on mirageserver
   • Supports up to 5000 mirage users
   • Needs +/- 1 GB per 1000 users

 

 • Tạo 1 account service cho miragetrong AD:
  • DOMAIN\horizonserviceaccount
 • Tạo Global Security Group:
  • DOMAIN\gs-mirageadmins
  • Members: DOMAIN\horizonserviceaccount
 • Tạo Domain Local Security Group
  • DOMAIN\ls-mirageadmins
  • Members: DOMAIN\gs-mirageadmins, DOMAIN\horizonserviceaccount
 • Thêm DOMAIN\gs-mirageadmins to the local administrator group of server mirageserver
 • GHI CHÚ:
  • Because Mirage will not search recursively through “groups of groups”, user accounts need to be member of the Mirage Administrator Group specifically, and not through the means of another group membership.
  • Built-in AD groups cannot be used as a Mirage Administrator group

Sơ đồ tạo Account trước khi cài đặt như sau:

Map_account

Cài đặt

 • Cài Microsoft .NET 3.5 Framework SP1 on mirageserver
  • START – Control Panel – Turn Windows features on or off
  • Server Manager – Features – Add feature
  • Select .NET Framework 3.5.1 feature
  • Select “Add Required Role Services”
  • Add features Wizard – Select Features
   • Click NEXT
  • Add features Wizard – Web Server (IIS)
   • Click NEXT
  • Add features Wizard – Select Role Services
   • Select “Web Server – Common HTTP features”
   • Select “Application Development – ASP .NET”
   • Select “Add Required Role Services”
   • Select all options under “Management Tools”
   • Click NEXT
  • Add features Wizard – Confirm Installation Selections
   • Click INSTALL
  • Add features Wizard – Progress
  • Wait for install to finish
  • Add features Wizard – Installation Results
   • Verify Installation results
   • Click CLOSE
 • Cài SQL Server 2008 R2 Express on mirageserver

Launch SQLEXPRWT_x64_ENU.exe

 • Installation screen
  • Click “New installation or add features to an existing installation”
   • License terms screen
    • Select “I accept the license terms”
    • Click NEXT
 • Feature Selection
  • Select All features
  • Shared feature directory: D:\Program Files\Microsoft SQL Server\
  • Shared feature directory (x86): D:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\
  • Click NEXT
 • Instance Configuration
  • Named instance: SQLEXPRESS
  • Instance ID: SQLEXPRESS
  • Instance root directory: D:\Program Files\Microsoft SQL Server\
  • Click NEXT
 • Server Configuration:
  • Service Accounts:
   • SQL Server Database Engine:
    • Account Name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
    • Startup Type: Automatic
   • SQL Server Browser:
    • Account Name: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
    • Startup Type: Automatic
   • Click NEXT
 • Database Engine Configuration
  • Authentication Mode: Windows authentication mode
  • Specify SQL Server Administrators
   • Add IM\dg-mir-admins
   • Add current user
   • Click NEXT
 • Error Reporting
  • Click NEXT
 • Installation Process
  • Wait for install to finish
 • Complete
  • Click CLOSE
 • Tạo thư mục  “Mirage Single Instance Store” on mirageserver
  • D:\Mirage_SIS
  • Enable compression of this folder
 • Tạo thư mục  “Mirage Network Cache” on mirageserver
  • D:\Mirage_Network_Cache
  • Do not enable compression of the folder
 • Cài Mirage Management Server on mirageserver
  • Chạy mirage.management.server.x64.xxxxx.msi
   • Welcome screen
    • Click NEXT
   • End-User License Agreement screen
    • Select “I accept the terms…”
    • Click NEXT
   • Mirage Management Server Configuration screen
    • SQL Server: mirageserver
    • SQL Instance: SQLEXPRESS
    • Select “Create new storage areas”
    • Name of the mirage cluster storage folder: D:\Mirage_SIS
    • Click NEXT
   • Mirage Services Account Configuration screen
    • Select “Use specific user”
     • Fully qualified name of the account…: DOMAIN\horizonserviceaccount (should have db_owner rights to the database)
     • Fully qualified name of the administrators group: DOMAIN\ls-mirageadmins
     • Click NEXT
   • Ready to install screen
    • Click INSTALL
   • Click FINISH
 • Cài Mirage Management Console on mirageserver
  • Launch mirage.management.console.x64.xxxxx.msi
  • Welcome screen
   • Click NEXT
  • End-User License Agreement screen
   • Select “I accept the terms…”
   • Click NEXT
  • Ready to install …screen
   • Click INSTALL
  • Click FINISH
 • Cài Mirage Server
  • Launch mirage.server.x64.xxxxx.msi
  • Welcome screen
   • Click NEXT
  • End-User License Agreement screen
   • Select “I accept the terms…”
   • Click NEXT
  • Enter Mirage Server Settings
   • SQL Server: mirageserver
   • SQL Instance: SQLEXPRESS
   • Select “create new local cache area”
   • Name of the Mirage Server local cache folder: D:\Mirage_Network_Cache
   • Size of local cache in MB: 102400
  • Enter Mirage Service Account
   • Select “Use specific user”
    • Fully qualified name of the account…: DOMAIN\horizonserviceaccount
  • Ready to install …screen
   • Click INSTALL
  • Click FINISH
 • Cài Mirage File Portal
  • Launch mirage.WebAccess.x64.xxxxx.msi
  • Welcome screen
   • Click NEXT
  • End-User License Agreement screen
   • Select “I accept the terms…”
   • Click NEXT
  • Mirage web access backend configuration
   • Leave default selection (install everything)
   • Click NEXT
  • VMware Mirage Management Server location
   • Type: localhost
   • Click NEXT
  • Ready to install …screen
   • Click INSTALL
  • Click FINISH
 • Khởi động máy chủ Server

Nâng cấp phần mềm:

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2031711

Advertisements

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 16/07/2013, in Ảo hoá, Công nghệ và Giáo dục, VMware, VMware Horizon Mirage and tagged , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: