Cách cài Support Suite Help Desk chạy trên máy chủ PHP5.2.6 trên nền Windows Server 2008 R2 x64


Bước 1. Download và cài phần mềm PHP Manager thông qua bộ công cụ Web Platform Installer của Microsoft phiên bản mới nhất.

Bước 2. Tạo Website Hosting trên IIS 7.5 của máy chủ windows server 2008 R2

ví dụ: c:\websites\helpdesk.com

Bước 3: Sao chép mã nguồn PHP cho vào nội dung của website vừa tạo.

ví dụ: c:\websites\helpdesk.com

Bước 4: Sao chép toàn bộ thư mục PHP5.2.6 từ bản phần mềm đã cài đặt của XAMPP (nhớ download và cài XAMPP version 1.7.3 trước )

ví dụ: c:\xampp\php

về thư mục máy chủ windows server 2008 R2 nói trên  (nên sao chép về đúng thư c:\xampp\php để hạn chế phải sửa cấu hình trong php.ini )

 

Bước 5: Dùng IIS 7.5 mở ra website vừa tạo, rồi chọn mục PHP manager, bấm nút “Register new PHP version” tìm đến thư mục c:\xampp\php\php-cgi.exe) rồi bấm OK, hệ thống IIS sẽ báo lại version PHP đã chọn đăng ký là PHP version 5.3.6

 

Bước 6: Vẫn dùng IIS 7.5 và đang chọn website vừa tạo, bấm mục PHP manager và chọn check PHPinfo(), rồi tìm đến các tham số có cụm từ sau (ấn phím ctrl+F) nhập từ : Zend và xem đã có Zend.loader = enabled hay chưa).

– Nếu chưa có thì cần phải thực hiện việc download bản Zend Optimizer của hãng Zend, copy vào thư mục c:\xamp\php\zendOptimizer-3.3.3 các file thư viện dll phù hợp với version PHP 5.2.x (như: zendExtensionManager.dll và ZendOptimizer.dll )

– Sau đó khai vào PHP.ini và PHP5.ini các thông số sau:

Bước 7: Sau các bước trên chúng ta thực hiện việc cài đặt Support suite theo hướng dẫn cài đặt 1 website PHP có sử dụng Zend Guard để mã hoá bảo vệ code PHP.

– Cấu hình DB config (sửa file /config/config.cnf, khai các thông số đúng cho DB Name, User access DB, Password access DB …)

– Mở công cụ PhpAdmin hoặc MySQL WorkBench để tạo DBName và map account tương ứng với những tham số đã khai trong DB Config ở thao tác trên.

Lưu ý:

Khi cấu hình bước 7 phải khởi tạo Database từ MySQL trước, cấu hình ngôn ngữ charset: utf8, Collate  = utf8-unicode-ci;

– Dùng trình duyệt IE Truy cập thư mục  web ví dụ: http://help24x7.net/setup/

– Thực hiện việc cài, khai thông số Admin quản trị và DB…

Bước 8: vận hành hệ thống Support suite

– Cấu hình và vận hành hệ thống Support suite theo quy trình hỗ trợ hệ thống chuyên nghiệp

– Quản lý và truy cập các link sau khi cài gồm:

http://domain/admin

http://domain/staff

http://domain

http://domain/mobile

http://domain/pda

http://domain/monitor

Bước 9: Backup / Restore Support suite cần dùng tiến trình backup Dump của MySQL mới đảm bảo chứa và khôi phục dữ liệu có tiếng Việt Unicode

Backup and Restore Mysql Database using Mysqldump

Các hàm điều khiển để backup hoặc restore dữ liệu trên MySQL:

WINDOWS:

Backup:

C:\mysql\bin> mysqldump -u username -p password database > dumbfile.sql

Ví dụ: mysql -u thanglt -p help24x7_db < dumpdb.sql

Restore:

C:\mysql\bin>mysql -u username -p password database < dumpfile.sql

Ví dụ: mysql -u thanglt -p help24x7_db < dumpdb.sql

Backup_MySQLShell

UNIX / LINUX

Backup:

mysqldump -u username -p password database > dumbfile.sql

Restore:

mysqldump -u username -p password database < dumbfile.sql

Lưu ý:

– dumbfile.sql contains SQL command for creating tables and data. (CREATE,INSERT,DROP etc.)

Backup_MySQL

Backup_MySQL_dump_config

Backup_MySQL_dump_config1

Bước 10: Cấu hình gửi email từ PHPmail() function:

Để kiểm tra dịch vụ email server có cung cấp các dịch vụ giao thức email ổn định không ?

ví dụ: Add the following lines for a Yahoo account:

account yahoo
tls on
tls_starttls off
tls_certcheck off
auth on
host smtp.mail.yahoo.com
user user1
from user1@yahoo.com
password yourYahooPa5sw0rd

For Gmail, use the following settings:

account gmail
tls on
tls_certcheck off
auth on
host smtp.gmail.com
port 587
user user1@gmail.com
from user1@gmail.com
password yourgmailPassw0rd

Sau khi kiểm tra các dịch vụ đó bình thường, bạn chuyển vào cấu hình PHP mail với các tham số chuẩn:
$mail = new PHPMailer(); // create a new object
$mail->IsSMTP(); // enable SMTP
$mail->SMTPDebug = 1; // debugging: 1 = errors and messages, 2 = messages only
$mail->SMTPAuth = true; // authentication enabled
$mail->SMTPSecure = 'ssl'; // secure transfer enabled REQUIRED for GMail
$mail->Host = "smtp.gmail.com";
$mail->Port = 465; // or 587
$mail->IsHTML(true);
$mail->Username = "email@gmail.com";
$mail->Password = "password";
$mail->SetFrom(example@gmail.com);
$mail->Subject = "Test";
$mail->Body = "hello";
$mail->AddAddress(email@gmail.com);
 if(!$mail->Send())
    {
    echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
    }
    else
    {
    echo "Message has been sent";
    }

SMTP_WordpressMail
Advertisements

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 16/08/2013, in Help 24x7, Help Desk, Help desk, Microsoft Web Platform Installer, PHP, Support Suite, Support suite and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: