Phần 1. Cấu hình Hệ thống đào tạo trực tuyến thế hệ mới – ROBUSTA Distance Learning 2015


1. Tổng quan:

Đào tạo từ xa (E-learning) với khả năng cung cấp bài giảng đa phương tiện và hỗ trợ việc dạy và học cho mọi người, ở mọi nơi và mọi lúc , đây là một phương pháp hữu hiệu để hỗ trợ bổ sung hoặc thậm trí thay thế một số bộ môn trong hình thức đào tạo truyền thống.

Mô hình E-learning phổ biến nhất hiện nay là phát triển các hệ thống đào tạo trực tuyến dựa trên nền web (Web-Based Training  “WBT”) cho phép quản lý một số lượng lớn người dùng thuộc 6 nhóm chính:

 1. Quản trị hệ thống mạng và dịch vụ (đảm bảo về kỹ thuật, cấu hình dịch vụ cho hoạt động ổn định của hệ thống).
 2. Quản trị hệ thống nội dung, chương trình đào tạo (Nhóm người quản lý các chức năng đào tạo, theo dõi qui mô, tiến trình, báo cáo và đánh giá chất lượng đào tạo để có thể ra các quyết sách hợp lý).
 3. Giảng viên (nhóm đối tượng khai thác chức năng của cả đào tạo “LMS” và quản lý nội dung giáo trình dạy “LCMS” để xây dựng bài giảng và quản lý việc sử dụng bài giảng).
 4. Trợ giảng, người theo dõi quản lý lớp/ khóa học.
 5. Học viên (nhóm đối tượng sử dụng đông đảo và đa dạng nhất của hệ thống. đối với một hệ WBT cho cộng đồng, học viên có thể là mọi đối tượng trong xã hội. Học viên chủ yếu khai thác trực tiếp các chức năng của phân hệ đào tạo “LMS”).
 6. Phụ huynh / người quản lý trực tiếp nhóm của học viên.

và cung cấp các hình thức tương tác giữa 6 nhóm phong phú như:

 1. Lưu sổ điểm, học bạ,điểm danh, chứng chỉ, theo dõi tình hình học tập, tiến trình ôn tập của từng cá nhân học viên.
 2. Hệ thống tương tác qua email, sms, trao đổi qua văn bản / hình ảnh / âm thanh, streaming media.
 3. Cung cấp các nguồn thư viện điện tử, media, video/audio, giáo trình tham khảo điện tử , trình chiếu powerpoint slides, adobe flash, silverlight …
 4. Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ các chuyên ngành học dạng ngân hàng đề thi trắc nghiệm, thi mô hình simulators / hotspot, điều khiển Labs thực hành trên máy tính và mạng ảo, chấm điểm tự động.
 5. Khả năng remote hỗ trợ từ xa các máy desktop của giảng viên, học viên chuyên các bộ môn: ITIL, Helpdesk, chăm sóc khách hàng CRM …
 6. Khả năng học nhóm, họp phòng, hội thảo, triển lãm CNTT từ xa bằng tích hợp các hệ thống điện toán đám mây như: Google App, Office 365 hoặc Lync Conferencing 2010/2013, VMware Virtualization…
 7. Hệ thống thực hành trực tuyến điều khiển từ xa giúp học viên, giảng viên và quản trị hệ thống mạng xây dựng được các bài thực hành : Virtualization Data center, SharePoint, BizTalk, Virtualization System, Hybrid Cloud, Private Cloud…
 8. Tích hợp với các mạng xã hội như: facebook, linkedin, youtube, flickr, google, Microsoft Azure, Moodlenews… giúp việc ad/pr, marketing tin tức hoạt động, chương trình đào tạo của hệ thống hiệu quả cao hơn.

Moodle-social

Chính vì vậy đã có nhiều hệ thống WBT được phát triển và số người tham gia vào các hệ thống này ngày càng tăng.

 

2. Cấu trúc cơ bản của WBT:

Một hệ thống WBT hoàn chỉnh thường bao gồm hai thành phần chính:

 1. Phân hệ quản lý đào tạo (Learning Management System – LMS).
 2. Phân hệ quản lý nội dung đào tạo (Learning Content Management System-LCMS).

image

 • LMS là một hệ thống quản lý các quá trình học tập, bao gồm việc đăng ký khoá học của học viên, phân phối các nội dung học cho học viên, các hoạt động kiểm tra đánh giá, và các hoạt động tương tác trong cộng đồng người sử dụng. Một số LMS còn hỗ trợ nhà quản lý và giảng viên thực hiện giám sát tiến trình học và chất lượng học, hỗ trợ các hình thức tương tác trực tuyến và bài giảng đồng bộ.
 • LCMS là hệ thống hỗ trợ việc xây dựng nội dung học tập bao gồm việc tạo, cập nhật, tìm kiếm và sử dụng lại các module bài giảng. Bài giảng có thể được thể hiện dưới nhiều mức khác nhau từ văn bản cho đến bài giảng đa phương tiện chứa video và bài giảng dạng mô phỏng hỗ trợ tương tác. Hầu hết các hệ LCMS đều tiến tới hỗ trợ việc biểu diễn bài giảng theo các chuẩn thống nhất (ví dụ: SCORM hay XML) để dễ dàng chia sẻ và sử dụng lại.

image

 

3. Công nghệ đáp ứng nền tảng:

 1. Web Server: Apache / IIS 7.5 trở lên.
 2. Hệ quản trị CSDL: MySQL 5.x / MS SQL Server 2008 R2 trở lên.
 3. Directory: AD, LDAP / OpenLDAP.
 4. Ngôn ngữ lập trình: PHP 5.x / ASPX 2 trở lên, XML/XSL/ Notes.js
 5. Trình duyệt web: Internet Explorer 6 trở lên; Chrome; Firefox, Opera, Safari, WAP 1.x; Nescape 5.x trở lên

 

4. mô hình các thành phần của hệ thống đào tạo trực tuyến:

image

5. Cấu trúc các chức năng hệ thống:

image

6. Cấu trúc của một môn học trực tuyến:

image

 

7. Yêu cầu kỹ năng tương tác của giảng viên:

image

8. Triển khai mô hình LMS vs LCMS trong đào tạo trực tuyến:

MOOC

Lưu ý: Trong mô hình trên chúng ta sẽ vướng phải yêu cầu về đăng nhập 1 lần (SSO) sử dụng giao thức LDAP:// 389 hoặc LDAPS để trao đổi thông tin, đăng nhập xác thực 1 lần giữa WBT, web service với email, ftp, portal và LMS – LCMS của các sản phẩm công nghệ quản lý đào tạo sẵn có như: Moodle, Blackboard, SharePoint Learning gateway …

(xin xem phần 2. Triển khai cấu hình đăng nhập 1 lần giữa Moodle và AD server).

9. Triển khai mô hình hệ thống Cân bằng tải:

image

Hết phần 1.

Information Technology apprentice how to become IT System Administrator?


This is the letter I sent to my beloved nephew is studying computer science at the Federal Republic of Germany.

 

http://education-portal.com/articles/How_to_Become_a_System_Administrator_Career_Roadmap.html 

I do not have much time to speak of the problems of this subject, complete with belongings experience, general and detail of the vision we need to determine before (I have a habit of drawing faster verbal and written). The following pages draw speak your wishes and thoughts of attention:

image

(You are done for windows 7 – MCST 2011)

I have a MindMap and Vision for your Job:

image

You should choose one of two paths to go after (0,1,2,4 or 0,1,3,5)

image

The names written in red letters are the tools you have to learn, to read concept, to practice and work hard.

image

These are the skills, road map technology products you will have to experience for yourself the unknown variables through professional engineer, architect to information technology.

 

P.S: Do not have much time to play, only much to learn, learn and work. If you have to do it alone, you are still too long.

Please refer to the website: 

Microsoft Training: https://www.microsoft.com/learning/en-us/training.aspx 

Microsoft Virtual Labs Online and Free: http://technet.microsoft.com/en-us/virtuallabs/bb467605.aspx 

VMware Labs Online and Free: http://labs.hol.vmware.com/

 

I really regret not spending a lot of time to teach you this time, I know you need to learn, honestly I wish you better than me someday.

On the occasion of the summer, you should be learning in HCMC or Hanoi Robusta, I’ll tutor you.

http://robusta.vn/

 

Wish you find the subjects, courses and practical experience in the new job !

Your uncle, I love you !

PhD. Le Toan Thang

Thông tin về lịch khai giảng tại Viện đào tạo và quản lý CNTT ROBUSTA Hà nội


Nếu quý khách có yêu cầu chương trình học ngoài lịch khai giảng trên xin vui lòng liên hệ với Robusta

STT

Tên khóa học

Ngày KG

Giờ học

Ngày học

Thời lượng

Học phí

Giảng viên

Các khóa đào tạo công nghệ VMware

1

 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa với VMware vSphere 5.5

05-05-2014 18h-21h Thứ 2-6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
2
10-05-2014 09h-17h Thứ 7,CN 40 giờ Liên hệ Việt Nam
3
12-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
4

VMware vSphere: Optimize & Scale [v5.1]

26-05-2014 09h-17h Trong tuần

40 giờ

Liên hệ Việt Nam

 

5

Ảo hóa máy trạm và ứng dụng VMware [v5.5]

 

19-05-2014

18h-21h

Trong tuần

40 giờ

Liên hệ

Việt Nam

6

09-06-2014

18h-21h

Thứ 2,4,6

40 giờ

Liên hệ

Việt Nam

 

7

VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management [V5.x]

04-06-2014

09h-17h

Trong tuần

40 giờ

Liên hệ

Nước ngoài

8

VMware vCenter Operations Manager: Analyze and Predict [V5.x]

02-06-2014

09h-17h

Trong tuần

16 giờ

Liên hệ

Nước ngoài

9

VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management [V5.x]

04-06-2014 09h-17h Trong tuần 24 giờ Liên hệ Nước ngoài

Các khóa đào tạo Microsoft

1

Office365 Tổng hợp

 

05-05-2014 09h-17h Trong tuần 24 giờ 06 triệu Việt Nam
2 05-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 24 giờ 06 triệu Việt Nam
3

 

Manage Projects with Microsoft Project 2010

 

12-05-2014
18h-21h

Thứ 2,4,6

24 giờ 05 triệu Việt Nam
4

Phát triển Biztalk Server dành cho người lập trình

12-05-2014 09-17h

Trong tuần

40 giờ Liên hệ Việt Nam
5

Quản trị Biztalk Server

26-05-2014 09-17h

Trong tuần

40 giờ Liên hệ Việt Nam
6 Phát triển Biztalk trong tích hợp ứng dụng doanh nghiệp 02-06-2014 09-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
7 02-06-2014 18h-21h Thứ 3,5,7 40 giờ Liên hệ Việt Nam
8 Thiết kế và phát triển Ứng dụng Microsoft Sharepoint 19-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
9 Thiết kế kiến trúc hạ tầng Microsoft Sharepoint 26-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
10

KHOÁ ĐÀO TẠO NÂNG CAO

ĐIỀU CHỈNH SHAREPOINT 2010 CHO HIỆU SUẤT CAO

23-06-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
11 Thiết kế các giải pháp BI với  Microsoft SQL Server 09-06-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
Các khóa đào tạo khác
1 Quản lý CNTT và An toàn thông tin 19-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
2 19-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
3 IT Management Skills – Các kỹ năng quản lý công nghệ thông tin 16-06-2014 09h- 17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
4 ITIL – Information Technology Infrastructure Library Foundation V3 16-06-2014 18h-21h Thứ 2,4,6
24 giờ Liên hệ Việt Nam
5
Thiết kế Website PHP và HTML5 bằng phương pháp sản xuất công nghiệp
27-4-2014
08h-12h
Chủ nhật
4 giờ
01 triệu
Việt Nam

 

Thông tin ưu đãi:

– Giảm giá đặc biệt cho các học viên đăng ký và thanh toán trước ngày khai giảng tối thiểu 02 tuần hoặc đăng ký nhóm 02 người trở lên.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Lê Trường Sơn (Mr.) – Mobile : (+84) 0904 411 933 – Email: son.le@robusta.vn

Lê Toàn Thắng (Mr.) – Mobile : (+84) 943 851 178 – Email: thang.le@robusta.vn

Xin cám ơn và mong được hợp tác và hỗ trợ Quý Anh/Chị cùng đơn vị trong thời gian tới!

Chúc mừng Robusta thành công với “HỘI THẢO “YOUR CLOUD – BEHIND THE SCENE”


Vào ngày 19 tháng 12 năm 2013 tại Khách sạn Palace Saigon – TP.Hồ Chí Minh, Robusta – Trung tâm đào tạo ủy quyền của VMware tại Việt Nam tổ chức buổi hội thảo giới thiệu giải pháp và chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tiễn điện toán đám mây trên nền tảng công nghệ VMware. Trong đó, trọng tâm là kiến trúc Software-Defined Data Center và bộ sản phẩm VMware vCloud Suite.

Khách tham dự tiến hành thủ tục đăng ký vào hội thảo

Tiết mục múa khai mạc chương trình hội thảo

MC  giới thiệu đại biểu tham dự chương trình hội thảo

Hội thảo cũng có sự tham gia và trình bày của các lãnh đạo và chuyên gia đến từ các Tập đoàn công nghệ như VMware Việt Nam do ông Huỳnh Phúc Yếm Quán – Giám đốc VMware Việt Nam, Ông Hồ Thanh Sơn – Giám đốc đối tác cấp cao của VMware Việt Nam làm đại diện; Tập đoàn Trend Micro Việt Nam do Ông Ngô Việt Khôi – Giám đốc Trend Micro Việt Nam, Ông Jaruwan Roekphichayayothin, chuyên gia an toàn và bảo mật thông tin của tập đoàn Trend Micro; và CMC Telecom do Ông Lê Ngọc Vỹ – Phó giám đốc CMC Telecom Tp.HCM đại diện.

Software-defined Data Center (SDDC) là kiến trúc hoàn hảo để xây dựng điện toán đám mây riêng, chung và đám mây lai (hybrid). Tiên phong bởi VMware, SDDC giúp mở rộng ngữ cảnh ảo hóa – bóc tách – gộp chung – tự động hóa tất cả tài nguyên và dịch vụ của Trung tâm dữ liệu – bài trình bày được Ông Huỳnh Phúc Yếm Quán – Tổng Giám đốc VMware Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo.

Ông Huỳnh Phúc Yếm Quán – Tổng Giám đốc VMware Việt Nam chia sẻ về định hướng Software-Defined Data Center (SDDC) của VMware

 

Ông Phạm Đức Phong – Chuyên gia công nghệ VMware Việt Nam chia sẻ về kiến trúc Software-Defined Data Center (SDDC) của VMware

“Chúng ta đã nghe nói nhiều về điện toán đám mây với những lợi ích to lớn của công nghệ này. Hiện có nhiều các cơ quan, ngân hàng, và doanh nghiệp đã bắt đầu ứng dụng hoặc đã triển khai ở các giai đoạn đầu tiên như Ảo hóa hạ tầng CNTT. Nhưng những thông tin một cách đầy đủ, rõ ràng và đặc biệt là kinh nghiệm thực tiễn xây dựng một hạ tầng dịch vụ đám mây thành công vẫn còn chưa phổ biến. Chính vì thế, chúng tôi muốn thông qua buổi hội thảo này, Robusta giới thiệu giải pháp tổng thể và chia sẻ kinh nghiệm, trình diễn thực tế hệ thống điện toán đám mây do chúng tôi kết hợp với đối tác CMC Telecom để triển khai” – Ông Tạ Ngọc Thuần – Giám đốc Trung tâm đào tạo Robusta chia sẻ.

Ông Tạ Ngọc Thuần – Tổng Giám đốc Robusta chia sẻ tại hội thảo

Hội thảo đã mang đến cho người tham dự nhiều kiến thức hữu ích và được chia sẻ, trải nghiệm qua qua sự trình diễn hệ thống điện toán đám mây thực tế. Người tham gia được thấy kiến trúc và các thành phần hạ tầng cho đám mây được thiết kế, xây dựng và kết nối với nhau, được thấy cách thức vận hành, cấp phát, quản lý tự động hóa tài nguyên và dịch vụ của đám mây.

Hội thảo với sự góp mặt đông đảo của các khách hàng là doanh nghiệp
đã triển khai công nghệ VMware tại Việt Nam

Trong buổi hội thảo này, các chuyên gia đến từ Trend Micro, tập đoàn hàng đầu về các giải pháp an toàn và bảo mật cho trung tâm dữ liệu ảo hóa và điện toán đám mây cũng chia sẻ các giải pháp bảo mật và cách thức xây dựng triển khai một hạ tầng điện toán đám mây hiệu quả, an toàn, đặc biệt dành cho hạ tầng đám mây trên nền tảng công nghệ VMware.

Ông Ngô Việt Khôi – Country Manager của Trend Micro Việt Nam chia sẻ giải pháp bảo mật cho
điện toán đám mây

Tại buổi hội thảo, Ông Lê Ngọc Vỹ – Phó Giám đốc CMC Telecom Tp.HCM chia sẻ kinh nghiệm thực tế triển khai giải pháp điện toán đám mây và demo thực tế hệ thống Cloud đang vận hành tại CMC Telecom.

Ông Lê Ngọc Vỹ – Phó Giám đốc CMC Telecom HCM chia sẻ kinh nghiệm triển khai VMware Cloud

Khách tham dự hội thảo đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho các diễn giả, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến xu hướng và lộ trình đầu tư, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong tương lai cho doanh nghiệp.

Khách tham dự cùng trao đổi và thảo luận với các Diễn giả của chương trình

Khách tham dự cùng trao đổi và thảo luận với các Diễn giả của chương trình

Và không kém phần quan trọng, nội dung bốc thăm trúng thưởng đã diễn ra với không khí hào hứng và sôi nổi, với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn bao gồm:

–       01 giải Nhất: Chiếc iPad Mini

–       01 giải Nhì: Suất học bổng khóa học VMware Cloud  – Trị giá 18 triệu

–       02 giải Ba: Voucher thi chứng chỉ VCP5-DCV  – Trị giá 4,2 triệu

Khách tham dự tham gia bốc thắm tìm ra chủ nhấn 02 voucher
lệ phí thi chứng chỉ VCP5-DCV

Ông Tạ Ngọc Thuần – Tổng Giám đốc Robusta trao giải Ba
cho khách tham dự may mắn

Ông Tạ Ngọc Thuần bốc thăm tìm kiếm chủ nhân suất học bổng VMware Cloud

Ông Tạ Ngọc Thuần trao tặng giải Nhì cho khách tham dự may mắn

Không khí hội trường trở nên hào hứng, sôi nổi hơn hẳn vào cuối hội thảo khi đến nội dung bốc thăm tìm kiếm khách tham dự trúng thưởng chiếc iPad Mini.

Khách tham dự tham gia bốc thăm tìm kiếm chủ nhân chiếc iPad Mini

 

Ông Huỳnh Phúc Yếm Quán – Tổng Giám đốc VMware Việt Nam trao tặng iPad Mini cho khách may mắn nhất hội thảo

Chương trình hội thảo đã khép lại, tuy nhiên lại mở ra cánh cửa đi vào lộ trình điện toán đám mây dành cho các doanh nghiệp khách hàng tại Việt Nam. Sau buổi hội thảo, khách tham dự có được những thông tin hữu ích, hoàn chỉnh về con đường ứng dụng, triển khai điện toán đám mây trong chính doanh nghiệp của mình, đồng thời xác định được định hướng phát triển năng lực cá nhân để đáp ứng đầy đủ sự thay đổi của xu hướng công nghệ điện toán đám mây trong tương lai.

Phân tích cấu trúc các bộ nhớ sử dụng Ứng dụng trên Windows Server 2008 R2


VMMap is a process virtual and physical memory analysis utility. It shows a breakdown of a process’s committed virtual memory types as well as the amount of physical memory (working set) assigned by the operating system to those types. Besides graphical representations of memory usage, VMMap also shows summary information and a detailed process memory map. Powerful filtering, refresh and snapshot comparison capabilities allow you to identify the sources of process memory usage and the memory cost of application features.

Before reporting a bug, please make sure that you can reproduce the bug on the latest version of VMMap posted at Sysinternals. To report a bug, email markruss@microsoft.com.

VMMap works on Windows XP and higher, including x64 64-bit versions of Windows.

Memory Types

VMMap categorizes memory into one of several types:

Image

The memory represents an executable file such as a .exe or .dll and has been loaded into a process by the image loader. It does not include images mapped as data files, which would be included in the Mapped File memory type. Image mappings can include shareable memory like code. When data regions, like initialized data, is modified, additional private memory is created in the process. The Details column shows the file’s path.

Private

Private memory is memory allocated by VirtualAlloc and not suballocated either by the Heap Manager or the .NET run time. It cannot be shared with other processes, is charged against the system commit limit, and typically contains application data.

Shareable

Shareable memory is memory that can be shared with other processes, is backed by the paging file (if present), is charged against the system commit limit and typically contains data shared between DLLs in different processes or inter-process communication messages. The Windows APIs refer to this type of memory as pagefile-backed sections.

Mapped File

The memory is shareable and represents a file on disk. The Details column shows the file’s path. Mapped files typically contain application data.

Heap

Heaps represent private memory managed by the user-mode heap manager and, like the Private memory type, is charged against the system commit limit and contains application data. Application memory allocations using the C runtime malloc library, HeapAlloc and LocalAlloc, use Heap memory.

Managed Heap

Managed heap represents private memory that’s allocated and used by the .NET garbage collector and, like the Private memory type, is charged against the system commit limit and contains application data.

Stack

Stacks are private memory used to store function parameters, local function variables and function invocation records for individual threads. Stacks are charged agains the commit limit and typically grow on demand.

System

System memory is private kernel-mode physical memory associated with the process. The vast majority of System memory consists of the process page tables.

Free

Free memory regions are spaces in the process address space that are not allocated.

Note: The VirtualProtect API can change the protections of any page to something different than that implied by the original allocation’s memory type. That means that there can potentially be pages of memory private to the process in a shareable memory region, for instance, because the region was created as a pagefile-backed section, but then the application changed the protection on some pages to copy-on-write and modified them. The protection shown for a region isn’t necessarily the protection it had since it’s creation.

The VMMap Window

When you run VMMap, it will present a process selection dialog. After you select a process it analyzes the process and presents the graphs:

 • Commit Summary Graph This graph shows the committed (memory that represents data or code) memory usage of the process by type. The graph’s scale is the total committed virtual memory usage of the process.

 • Private Summary Graph This graph shows the committed private virtual memory. This memory is backed by the paging file and charged against the system commit limit. It corresponds to the PrivateBytes performance counter.

 • Working Set Summary Graph This graph shows the working set usage of the process by memory type. Working set represents the amount of commited virtual memory that’s in physical memory and owned by the process. The graph’s scale is the total committed virtual memory.

The color key for the regions in the graphs is presented in the Summary View. Below the graphs VMMap shows two windows:

 • Summary View This shows a summary of the virtual and physical usage of the process by type.

 • Details View This shows the memory regions of the process address space.

For each region, VMMap displays the memory type, memory protection, and virtual and physical memory usage. Selecting a type in the Summary View filters the Details View to just show regions of the selected type. Select Total to show all memory types in the Details View. In order to reduce noise in the output, VMMap does not show entries that have a value of 0.

Both windows include the following columns of information:

Size

Total size of the allocated type or region. For the Summary View and regions in the Details View that do not have reserved areas, this is equal to the maximum amount of physical memory required to store the region’s data.

Committed

The amount of the allocation backed by system virtual memory (RAM and paging files) and charged against the system commit limit.

Private

The amount of the allocation that, if modified, is private to the process (copy-on-write pages that have not been modified are included). This represents the charge to the system commit limit (sum of RAM plus the paging files) of the region.

Total WS

The amount of physical memory assigned to the type or region.

Private WS

The amount of physical memory assigned to the type or region that cannot be shared with other processes.

Shareable WS

The amount of physical memory assigned to the type or region that can be shared with other processes.

Shared WS

The amount of Shareable WS that is currently shared with other processes.

Locked WS

The amount of the working set that is locked into physical memory. This corresponds to memory locked via the VirtualAlloc API as well as Address Windowing Extensions (AWE) memory views. Note that working set figures returned by some other diagnostic tools does not include AWE memory.

Largest
The largest block of the particular size.

Note: Because of limitations in the APIs provided by the operating system, on 64-bit Windows XP or 64-bit Windows Server 2003, Vmmap does not show the regions corresponding to 32-bit thread stacks when analyzing 32-bit processes.

Strings

In some cases, the purpose of a memory region can be revealed by the string data stored within it. To view printable strings (ASCII or UNICODE strings of three or more characters in length), select a region and then the Strings menu item from the Edit menu.

Tracing

You can have VMMap automatically take snapshots and capture a trace of several memory-related operations by opening the process selection dialog, switching to the Launch and Trace a New Program page, and entering the executable’s path and command-line options. VMMap will generate snapshots at the interval configured in the Trace Snapshot Interval menu of the Options menu.

In addition, it will use Detours DLL injection library to instrument the heap and virtual allocation functions executed by the process. You can view the history of all recorded operations by opening the Trace history dialog using the Trace button on the main window. To view operations related to a particular heap region, select the heap block in the details pane and then click the Heap Allocations button. The Calltree button will show the call stacks of all places in the process from which the recorded memory allocations were made. Just like for manual snapshots, you can open the Timeline window to see the history of the process’s execution, select particular snapshots for viewing, or select two snapshots to see the differences.

Command Line Options

VMMap supports the following command-line options:

usage: vmmap [-64] [-p <pid or process name> [outputfile]] [-o inputfile]

-64

Use the 64-bit version to analyze a 32-bit process instead of the 32-bit version.

-p

Process ID or process name. If you specify a name, VMMap will match it against the first process that has a name that begins with the specified text.

output file

If you specify an output file, VMMap will scan the target process and then terminate. If you don’t include an extension, VMMap will add .mmp and save in its native format. Add a .csv extension to save as CSV format; any other extension will save as .txt.

inputfile

Has VMMap open the specified .mmp file on startup.

Tham khảo: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/dd535533

Download: Download VMMap

Chính sách nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam


Quá trình hình thành và xây dựng cơ sở pháp lý, chính sách nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Giai đoạn 1- Những năm 90: Thiết lập nền tảng về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Hộp 1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về CNTT và ứng dụng CNTT trong những năm 90 của thế kỷ 20

Nghị quyết số 173-CP năm 1975 của Chính phủ về tăng cường ứng dụng toán học và máy tính điện tử trong quản lý nhà nước.

Nghị quyết số 245-CP năm 1976 của Chính phủ về tăng cường quản lý và sử dụng máy tính điện tử trong cả nước.

Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 30/3/1991 của Bộ Chính trị về “Khoa học công nghệ trong sự nghiệp đổi mới”.

Nghị quyết số 49/CP ngày 4/8/1993 của Chính phủ về phát triển CNTT ở nước ta trong những năm 90.

Quyết định số 212/TTg ngày 6/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về CNTT.

Quyết định số 211/TTg ngày 7/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về CNTT- Kế hoạch tổng thể đến năm 2000.

Ngay từ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương vận dụng công nghệ – thông tin trong một số lĩnh vực. Sau khi thống nhất đất nước, Hội đồng Chính phủ đã hai lần ra các Nghị quyết (số 173-CP/1975 và số 245-CP/1976) về tăng cường ứng dụng toán học và máy tính điện tử trong quản lý kinh tế, tăng cường quản lý và sử dụng máy tính điện tử trong cả nước. Sau Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam, việc thực hiện chính sách đổi mới kinh tế – xã hội đòi hỏi trong các hoạt động kinh tế xã hội phải có thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Việc nhập khẩu tương đối dễ dàng máy vi tính vào nước ta đã tạo điều kiện cho nhiều cơ sở được trang bị các phương tiện CNTT hiện đại. Song sự phát triển đó chủ yếu còn là tự phát, cơ sở kỹ thuật chỉ mới là các máy vi tính làm việc riêng lẻ hoặc trong các mạng cục bộ, hiệu quả sử dụng máy tính trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội còn thấp.

Bước sang thời kỳ đổi mới, chủ trương ấy đã liên tục được nhấn mạnh và cụ thể hoá. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/3/1991 của Bộ Chính trị về Khoa học và Công nghệ trong sự nghiệp đổi mới đã nêu: “Tập trung sức phát triển một số ngành khoa học công nghệ mũi nhọn như điện tử, tin học,…”.

Tại thời điểm đó, nước ta cơ bản vẫn là một nước lạc hậu về thông tin vì chưa thiết lập được hệ thống thông tin tin cậy và chưa đáp ứng kịp thời cho quản lý và điều hành của bộ máy Nhà nước từ trung ương tới địa phương và thiếu thông tin từ trong nước cũng như từ nước ngoài cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của xã hội. Mạng lưới bưu chính viễn thông nước ta, ngoài các khả năng truyền điện thoại, điện báo, fax, đã có khả năng truyền số liệu để từ đó có thể tổ chức các mạng thông tin máy tính. Tuy vậy, các mạng nội hạt còn cần được cải thiện nhanh cả về chất lượng lẫn dung lượng để có thể xây dựng mạng truyền số liệu quốc gia và nối ghép với các mạng quốc tế. Hơn nữa, số cán bộ chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực CNTT còn ít, chưa được phân công và phối hợp theo một mục tiêu thống nhất để tạo sức mạnh tổng hợp. Lực lượng cán bộ trẻ chưa được hỗ trợ và khuyến khích một cách tương xứng để phát huy hết năng lực lao động và sáng tạo. Các trường đại học mới chỉ đào tạo được một số ít sinh viên trong các lĩnh vực có liên quan đến CNTT. Trang thiết bị và thông tin phục vụ cho công tác đào tạo còn thiếu thốn. Do nhu cầu dùng máy tính phát triển, việc phổ cập tin học ở một số thành phố lớn đã được tiến hành khá tích cực trong những năm gần đây. Lúc đó, chúng ta mới chỉ có một số ít cơ sở nghiên cứu và triển khai liên quan đến CNTT nhưng do điều kiện vật chất và thông tin của các cơ sở này còn yếu nên chưa có khả năng nghiên cứu sâu theo phương hướng của CNTT hiện đại. Mấy năm gần đây một số tập thể nghiên cứu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong việc phát triển một số phần mềm ứng dụng và phần mềm công cụ.

Ngành công nghiệp CNTT là ngành công nghiệp tạo ra các sản phẩm phần cứng và phần mềm của máy tính, các dịch vụ máy tính, các thiết bị viễn thông và các dịch vụ viễn thông. Mặc dù chúng ta đã xác định ưu tiên cho phát triển công nghệ điện tử, tin học, viễn thông và tự động hoá, nhưng chưa đủ sức để hình thành một ngành công nghiệp CNTT. Sau đó, công cuộc đổi mới kinh tế đang được tiến hành mạnh mẽ đặt ra nhu cầu cấp bách cho việc áp dụng CNTT và tạo điều kiện cho việc phát triển CNTT. Nhờ có sự thay đổi nhanh chóng công nghệ trong lĩnh vực này trên thế giới giúp chúng ta có điều kiện tiếp thu và áp dụng ngay những thành tựu mới của công nghệ này; chúng ta lại có tiềm năng nhân lực to lớn là người Việt Nam đang sống ở trong nước cũng như ở nước ngoài có khả năng hoạt động tích cực và sáng tạo trong lĩnh vực CNTT. Tình hình trên đây đòi hỏi nước ta phải nhanh chóng phát triển CNTT trong mọi lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đẩy mạnh hơn nữa tiến trình đổi mới toàn diện đất nước.

Để thể chế hoá về mặt nhà nước, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 49/CP ngày 4/8/1993 về “Phát triển CNTT ở Việt Nam trong những năm 90”. Đây là lần đầu tiên khái niệm “công nghệ thông tin” được định nghĩa và sử dụng một cách chính thức trong một văn bản của Nhà nước. Nghị quyết nêu rõ: “CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại – chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông – nhằm tổ chức, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm tàng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. CNTT phục vụ trực tiếp cho việc cải tiến quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả của các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế – xã hội khác, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. CNTT được phát triển trên nền tảng phát triển của các công nghệ Điện tử – Tin học – Viễn thông và tự động hoá”.

Nghị quyết này khái quát tình hình CNTT của nước ta, khẳng định quan điểm, mục tiêu phát triển CNTT ở nước ta đến năm 2000 là xây dựng những nền móng bước đầu vững chắc cho một kết cấu hạ tầng về thông tin trong xã hội có khả năng đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thông tin trong quản lý Nhà nước và trong các hoạt động kinh tế – xã hội, đồng thời tích cực xây dựng ngành công nghiệp CNTT thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước, góp phần chuẩn bị cho nước ta có vị trí xứng đáng trong khu vực khi bước vào thế kỷ 21. Theo đó Chính phủ đã đề ra nội dung phát triển và ứng dụng CNTT đến năm 2000 trong quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, hoạt động nghiên cứu cũng như xây dựng cơ sở công nghiệp CNTT và kết cấu hạ tầng máy tính – viễn thông.

Nghị quyết số 49 cũng đã đề cập đến nhiều “cột trụ” quan trọng của ngành CNTT, nhiều nội dung đề ra trong Nghị quyết số 49 đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Nghị quyết số 49/CP cũng là cơ sở để Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 211/TTg ngày 7/4/1995 phê duyệt Chương trình quốc gia về CNTT – Kế hoạch tổng thể đến năm 2000. Ngày 6/5/1994, Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về CNTT được thành lập theo Quyết định số 212/TTg ngày 6/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII) ngày 30/7/1994 xác định: “Ưu tiên ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến, như CNTT phục vụ yêu cầu điện tử hoá và tin học hoá nền kinh tế quốc dân”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII nhấn mạnh: “Ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực kinh tế quốc dân, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả; hình thành mạng thông tin quốc gia liên kết với một số mạng thông tin quốc tế”. Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ những năm 90, CNTT ở nước ta đã được ứng dụng và phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH của đất nước.

Tuy nhiên, CNTT Việt Nam trong giai đoạn này vẫn đang ở tình trạng lạc hậu, phát triển chậm, có nguy cơ tụt hậu xa hơn so với nhiều nước trên thế giới và khu vực. Việc ứng dụng CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và yêu cầu về hội nhập khu vực và quốc tế, vai trò động lực và tiềm năng to lớn của CNTT chưa được phát huy mạnh mẽ; việc phát triển nguồn nhân lực CNTT chưa được chuẩn bị kịp thời cả về số lượng và chất lượng, về chuyên môn cũng như về ngoại ngữ, viễn thông và Internet chưa thuận lợi, chưa đáp ứng các yêu cầu về tốc độ, chất lượng và giá cước cho ứng dụng và phát triển CNTT; đầu tư cho CNTT chưa đủ mức cần thiết; quản lý nhà nước về lĩnh vực này vẫn phân tán và chưa hiệu quả, ứng dụng CNTT ở một số nơi còn hình thức, chưa thiết thực và còn lãng phí.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của CNTT chưa đầy đủ; thực hiện chưa triệt để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chưa kết hợp chặt chẽ ứng dụng CNTT với quá trình cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh, cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; chậm ban hành các chính sách đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT; quản lý nhà nước trong các lĩnh vực máy tính, viễn thông và thông tin điện tử chưa thống nhất, thiếu đồng bộ, chưa tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh cho việc cung ứng dịch vụ viễn thông và Internet, chưa coi đầu tư cho xây dựng hạ tầng thông tin là loại đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội.

Giai đoạn 2- Thập niên đầu của thế kỷ XXI (2000-2010)

Những văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong giai đoạn 2000-2010

Hộp 2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về CNTT và ứng dụng CNTT trong thập niên đầu của thế kỷ XXI(2000-2010)

Chỉ thị số 58-CT/TW, ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/07/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005

Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW.

Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển CNTT ở Việt Nam đến 2005.

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30),

Quyết định số 43/2008/QĐ-TTgNgày 24/3/2008phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008;

Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010.

Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010

Quyết định 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006, củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006-2010

Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30)

Nhằm tạo ra bước phát triển và ứng dụng mạnh mẽ hơn CNTT trong ngay thập niên đầu của thế kỷ mới, Bộ Chính trị (khóa VIII) ra “Chỉ thị số 58-CT/TW, ngày 17/10/2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Trong giai đoạn này, Chính phủ khẳng định CNTT là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại với mục tiêu chính nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo đó, đến năm 2010, CNTT Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực với một số mục tiêu cơ bản sau đây :

– CNTT được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng.

– Phát triển mạng thông tin quốc gia phủ cả nước, với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, giá rẻ; tỷ lệ người sử dụng Internet đạt mức trung bình thế giới.

– Công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ phát triển hàng năm cao nhất so với các khu vực khác; có tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng GDP của cả nước ngày càng tăng.

Trên cơ sở đó, chủ trương của Chính phủ được cụ thể hóa như sau :

– Ứng dụng và phát triển CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước đi trước.

– Mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng đều phải ứng dụng CNTT để phát triển.

– Mạng thông tin quốc gia là kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội quan trọng, phải tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ứng dụng và phát triển CNTT, đảm bảo được tốc độ và chất lượng cao, giá cước rẻ.

– Phát triển nguồn nhân lực cho CNTT là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc ứng dụng và phát triển CNTT.

– Phát triển công nghiệp CNTT thành một ngành kinh tế quan trọng, đặc biệt là phát triển công nghiệp phần mềm.

Thực hiện các nhiệm vụ đã được cụ thể trong Chỉ thị số 58-CT/TW, ngày 25/01/2001 như ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả CNTT trong toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng CNTT và phát triển CNTT, đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển CNTT, đẩy nhanh việc xây dựng mạng thông tin quốc gia, bao gồm hệ thống viễn thông và Internet Việt Nam, tăng cường, đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực CNTT; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005; ngày 24/5/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW; ngày 17/7/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển CNTT ở Việt Nam đến 2005. Trong các Quyết định của Thủ tướng, đều xác định ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, với các nội dung chủ yếu là:

– Phát triển mạng viễn thông và Internet tiên tiến;

– Nâng cấp mạng tin học diện rộng của Chính phủ;

– Xây dựng các hệ thống tin học hoá quản lý hành chính nhà nước, phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo điều hành trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước;

– Xây dựng và tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia, trước hết là ở những Bộ, ngành trọng điểm để sử dụng chung;

– Tin học hoá các dịch vụ công nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc phục vụ nhân dân và doanh nghiệp thuận tiện, nhanh gọn và bảo đảm chất lượng;

– Triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành như ngân hàng, tài chính, hải quan, thống kê, an ninh, quốc phòng.

– Phục vụ công tác tiếp tục kiện toàn hệ thống văn bản, chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng CPĐT.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

– Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Trong đó, có nội dung “Triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước; áp dụng các công cụ, phương pháp quản lý tiên tiến, hiện đại trong các cơ quan hành chính nhà nước” nhằm thực hiện từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

– Quyết định 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006-2010, một trong các nội dung được tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn này là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, phát triển hành chính điện tử.

– Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30), với mục tiêu là: “Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí”.

– Ngày 10/4/2007 nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đây là căn cứ pháp lý liên quan đến chỉ đạo của Chính phủ về quy hoạch ngành CNTT, là cơ sở vững chắc để Chính phủ hướng dẫn Luật CNTT về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Mục đích ban hành nghị định này nhằm công khai, minh bạch thông tin trên môi trường mạng, bảo vệ thông tin cá nhân do cơ quan nhà nước nắm giữ trên môi trường mạng, số hoá thông tin và lưu trữ dữ liệu, chia sẻ thông tin số, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Để đạt được những mục đích đó, Chính phủ đã định hướng cụ thể trong Nghị định một số nội dung chính như: (1) nội dung và điều kiện bảo đảm ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, cung cấp nội dung thông tin, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực CNTT, đầu tư cho ứng dụng CNTT; (2) hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng bao gồm quy trình công việc, quản lý văn bản điện tử, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và các điều khoản thi hành. Để thực hiện tốt những định hướng cụ thể đã được Chính phủ ban hành trong Nghị định này, bên cạnh các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính nêu trên, trong Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 cũng đã nêu rõ nhiệm vụ:” Hợp lý hóa, cải tiến và minh bạch các quy trình công việc, thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước và các quy trình liên cơ quan để có thể ứng dụng CNTT hiệu quả, bảo đảm việc hợp lý hóa quy trình công việc được thực hiện trước khi đầu tư cho các hệ thống CNTT”.

– Cụ thể và sâu sát hơn trong Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010, đã nêu nhiệm vụ: ”Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cải tiến quy trình công việc, thủ tục và chuẩn hóa nghiệp vụ; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000”.

Trong các văn bản này, nội dung ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước cần tập trung triển khai trong giai đoạn này là: ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước để nâng cao năng lực quản lý, điều hành; ứng dụng CNTT trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền tảng phục vụ CPĐT; xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Một số kết quả nổi bật đã đạt được trong quá trình thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn (2000-2010).

a) Kết quả thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30)

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, cùng với sự nỗ lực triển khai các cơ quan nhà nước, trong thời gian qua các thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước đã được công khai, bước đầu được đơn giản, chuẩn hóa, tạo điều kiện cho việc ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT. Cụ thể, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đã được công bố trên mạng Internet (theo kết quả giai đoạn 1 Đề án 30) với hơn 5700 thủ tục hành chính và hơn 100.000 biểu mẫu thống kê, hiện tại giai đoạn 2 của Đề án đang được các Bộ, tỉnh hoàn tất, theo đó sẽ cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 30% số thủ tục hành chính trên toàn quốc.

b) Tình hình thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Căn cứ tổng hợp tình hình sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan nhà nước như ở trên, có thể thấy rằng đa số các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có những nỗ lực, nghiêm túc trong việc thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống thư điện tử đã được sử dụng rộng rãi trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, bước đầu đã làm tăng năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí. Có thể điểm qua những kết quả chính đã đạt được so với những nội dung Chỉ thị đề ra, đó là:

– Bước đầu đã bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho triển khai hệ thống thư điện tử trong các cơ quan nhà nước; nhiều cán bộ, công chức đã được cung cấp hộp thư điện tử để sử dụng.

– Phần lớn cơ quan nhà nước đã ban hành quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cán bộ, công chức khi sử dụng thư điện tử trong công việc.

– Nhiều văn bản đã được các cơ quan nhà nước trao đổi qua hệ thống thư điện tử, bước đầu minh chứng rõ hiệu quả của việc sử dụng thư điện tử, tạo lòng tin, quyết tâm sử dụng thư điện tử trong thời gian tới.

c) Tổng kết 10 năm thực hiện thành công Chỉ thị số 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Qua mười năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành thông tin và truyền thông Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao năng suất lao động, tốc độ xử lý công việc, tăng hiệu quả, tăng cường mức độ tương tác giữa các cơ quan nhà nước cũng như giữa cơ quan nhà nước với cá nhân và tổ chức. Theo đó, lĩnh vực ứng dụng CNTT đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như trong công tác chuyên môn ở các cơ quan nhà nước đã từng bước đổi mới, trở thành động lực thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, cụ thể:

– Đã hình thành thói quen và nhu cầu ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc, rút ngắn khoảng cách, thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp;

– Hạ tầng kỹ thuật CNTT bao gồm: mạng truyền dẫn trên quy mô quốc gia; mạng, máy tính trong nội bộ các cơ quan nhà nước đã được cải thiện đáng kể đáp ứng việc triển khai ứng dụng CNTT cơ bản trong các cơ quan nhà nước trước mắt và tạo cơ sở cho việc nâng cấp, mở rộng phục vụ cho các ứng dụng CNTT trong tương lai;

– Một số ứng dụng CNTT cơ bản trong nội bộ cơ quan nhà nước đã được triển khai, phát huy hiệu quả rõ rệt, tiêu biểu như sử dụng thư điện tử và các phần mềm phục vụ công tác trao đổi văn bản, quản lý điều hành, tài chính – kế toán; tổ chức các cuộc họp trên môi trường mạng;

– Một số ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp đã bắt đầu phát huy được hiệu quả, bước đầu tạo lòng tin, thói quen của nhân dân trong việc tiếp xúc với các dịch vụ của cơ quan nhà nước có ứng dụng CNTT; đồng thời là cơ sở rút kinh nghiệm, mở rộng các ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới. Tiêu biểu như ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên mạng Internet, ứng dụng CNTT tại bộ phận hành chính một cửa.

– Một số hệ thống thông tin chuyên ngành có quy mô quốc gia bắt đầu được triển khai, tạo cơ sở cho việc thiết lập và mở rộng hạ tầng thông tin phục vụ các hoạt động trong nội bộ cơ quan nhà nước, cũng như cung cấp các dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

d) Tổng kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009- 2010

Qua hai năm triển khai thực hiệnQuyết định số 48/2009/QĐ-TTggiai đoạn 2009-2010, hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đã đạt được những mục tiêu cơ bản đề ra, cụ thể:

Về ứng dụng CNTT nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước:

– Hoàn thành mục tiêu đưa các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử.

– Tỉ lệ trung bình cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử cho công việc ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương là 85% (chỉ tiêu đề ra là 80%); Ủy ban nhân dân tỉnh là 75% (chỉ tiêu đề ra là 60%),

– Tỉ lệ cơ quan nhà nước cấp Trung ương triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng là 95% (chỉ tiêu đề ra là 90%); Ủy ban nhân dân tỉnh là 98% (chỉ tiêu đề ra là 80%).

– Nâng tỉ lệ trung bình máy tính trên cán bộ, công chức tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ở mức 88% và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở mức 63%. Giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ. Khuyến khích cán bộ, công chức khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ công tác.

– Hầu hết các cơ quan đã trang bị và sử dụng khá hiệu quả các phần mềm quản lý nhân sự, quản lý tài chính – kế toán. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt tỉ lệ 73%, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt tỉ lệ 74%.

– Tăng dần và khuyến khích sử dụng các hình thức truyền thông cơ bản: thư điện tử, điện thoại, fax, hội nghị và họp trên môi trường mạng, đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử để trao đổi thông tin ở khoảng cách xa. Tỉ lệ các cơ quan đã tổ chức được các cuộc họp, giao ban trên môi trường mạng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ là 63%, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 38%.

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

– Hầu hết các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử với đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 của Luật CNTT. Hiện nay đa số các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử đạt tỉ lệ 21/22, trừ Bộ Quốc phòng. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử đạt tỉ lệ 62/63 tỉnh, hiện chỉ còn tỉnh Đắk Nông chưa có Website chính thức.

– Khoảng 60% (chỉ tiêu đặt ra là 80%) số cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 55.6% (chỉ tiêu đặt ra là 100%) cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho người dân và doanh nghiệp.

– Tỉ lệ cơ triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt 37.5%, và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt 33.3%. Một số đơn vị đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Về phát triển các dự án ứng dụng CNTT chuyên ngành:

Trong thời gian qua, nhiều ứng dụng CNTT chuyên ngành đã được triển khai. Đây là những dự án ứng dụng CNTT có quy mô quốc gia. Việc triển khai thành công các ứng dụng này đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển hạ tầng kỹ thuật, thông tin, các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp trên quy mô toàn quốc. Tiêu biểu đó là các dự án ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thuế (Dự án hiện đại hóa quản lý thuế, Dự án xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống nộp tờ khai thuế qua mạng Internet), lĩnh vực Hải quan (Dự án hiện đại hóa hải quan,, Dự án triển khai thủ tục hải quan điện tử), lĩnh vực quản lý đầu tư (Dự án xây dựng hệ thống mua sắm CPĐT thử nghiệm, Dự án hệ thống Quản lý thông tin đầu tư nước ngoài), lĩnh vực tài chính (Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc – TABMIS), lĩnh vực quản lý dân cư (Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư), lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin (Dự án triển khai hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước), lĩnh vực tư pháp (Dự án phát triển hệ thống thông tin về quản lý văn bản pháp luật thống nhất từ Trung ương tới địa phương), lĩnh vực thương mại (Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế công nghiệp và thương mại), lĩnh vực y tế (Dự án Hệ thống thông tin quản lý y tế dự phòng, Dự án xây dựng bệnh án điện tử và quản lý hệ thống khám chữa bệnh).

Chủ trương, chính sách và định hướng của chính Phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trong giai đoạn mới.

Định hướng của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong thời kỳ hiện tại:

– Đổi mới phương thức cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 hoặc 4, người dân và doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng;

– Đổi mới phương thức quản lý tài nguyên thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước, phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia về con người, đất đai, tài chính, kinh tế, công nghiệp và thương mại tạo nền tảng triển khai CPĐT;

– Xây dựng môi trường làm việc điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên phạm vi toàn quốc;

– Chủ trương của Chính phủ về môi trường pháp lý trong việc phát triển ứng dụng CNTT;

– Xây dựng các quy định về an toàn, an ninh thông tin, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước

– Xây dựng quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc; bảo đảm tận dụng triệt để hạ tầng kỹ thuật được trang bị để trao đổi các văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước;

– Xây dựng các chính sách thu hút, phối hợp với doanh nghiệp trong công tác triển khai các ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước; Phát triển các hình thức thuê, khoán trong triển khai ứng dụng CNTT;

– Xây dựng các quy định nhằm giảm văn bản giấy, tăng cường chia sẻ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

– Xây dựng các quy trình, chuẩn nội dung tích hợp thông tin từ cấp xã, huyện, tỉnh về các Bộ và Văn phòng Chính phủ;

– Xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT quốc gia;

– Xây dựng, ban hành các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước;

– Xây dựng quy định ưu tiên biên chế cán bộ CNTT cho các cơ quan nhà nước;

– Xây dựng chính sách ưu đãi thích hợp cho cán bộ, công chức chuyên trách về CNTT trong cơ quan nhà nước, nhằm duy trì và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao;

– Và hoàn thiện các văn bản quy định về tài chính phù hợp đặc thù ứng dụng CNTT.

Chính sách thúc đẩy và kế hoạch xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực quan trọng phục vụ cộng đồng trong giai đoạn mới.

Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”

Ngày 22/9/2010, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và Truyền thông (CNTT-TT)” (gọi tắt là Đề án tăng tốc). Đề án được xây dựng theo quan điểm coi CNTT-TT là động lực quan trọng góp phần bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tăng tốc phát triển CNTT-TT Việt Nam trên cơ sở đảm bảo tính kế thừa, tận dụng những kết quả, thành tựu đã có, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển trong lĩnh vực CNTT-TT song cần có những đột phá trong phát triển với những mục tiêu cao hơn, tốc độ nhanh hơn.

Mục tiêu đặt ra của Đề án là: phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng ngành công nghiệp CNTT, đặc biệt là công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng trưởng GDP và xuất khẩu; thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước; ứng dụng hiệu quả CNTT trong mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm đạt từ 2 – 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP trở lên; đến năm 2020, tỷ trọng CNTT và truyền thông đóng góp vào GDP đạt từ 8 – 10%.

Sự phát triển của ngành CNTT-TT được phát triển dựa trên việc giải quyết những nhiệm vụ lớn bao gồm: (1) Phát triển nguồn nhân lực CNTT; (2) Phát triển ngành công nghiệp CNTT; (3) Phát triển và hoàn thiện hạ tầng viễn thông và CNTT; (4) Xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp để phổ cập thông tin đến các hộ gia đình; (5) Ứng dụng hiệu quả CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; (6) Tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT-TT, làm chủ và từng bước sáng tạo ra công nghệ cho chế tạo sản phẩm mới, xây dựng doanh nghiệp và phát triển thị trường CNTT-TT.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Đề án, các nhóm giải pháp chính được đưa ra tập trung trên các phương diện: (1) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; (2) Tích cực xã hội hóa đầu tư cho CNTT-TT, đặc biệt là phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng; (3) Đẩy mạnh việc đầu tư của Nhà nước (đầu tư đột phá có trọng tâm, trọng điểm) đối với các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT; (4) Xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo điểu kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành CNTT-TT; (5) Xây dựng và áp dụng một số cơ chế đặc thù và chính sách đột phá nhằm khuyến khích sự phát triển của CNTT-TT như: chính sách về đầu tư, chính sách về tài chính, chính sách về đất đai, địa điểm, v.v.;(6) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực CNTT-TT.

Theo tinh thần của Đề án tăng tốc, để đạt được những thành tựu vững chắc, CNTT-TT sẽ được quy hoạch phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, số lượng và chất lượng trên cơ sở phát huy nội lực, tận dụng tri thức và các nguồn lực quốc tế. Nhà nước chủ trương áp dụng mức ưu tiên, ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật dành cho công nghệ cao, cho công tác nghiên cứu, đào tạo về khoa học và công nghệ cho các khu CNTT tập trung, tăng cường đầu tư cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ CNTT.

Sự ra đời của Đề án tăng tốc đã tạo ra nền tảng cơ sở cho nhiều lĩnh vực phát triển của CNTT-TT trong giai đoạn mới, trong đó có hoạt động ứng dụng CNTT. Các nội dung của Đề án sẽ được nghiên cứu và triển khai cụ thể hóa trong hoạt động ứng dụng CNTT tại nhiều cấp, nhiều lĩnh vực rộng rãi trên quy mô toàn quốc.

Chương trình quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015.

Ngày 27/8/2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân ký Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. Theo đó, mục tiêu đến năm 2015 là xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển CPĐT; ứng dụng CNTT rộng rãi trong nội bộ cơ quan nhà nước; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến sâu rộng phục vụ người dân và doanh nghiệp; hướng tới làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đây là kế hoạch bản lề, mang tính định hướng cho sự phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn 2011-2015. Cụ thể định hướng đến năm 2020:

– Tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập được môi trường mạng rộng khắp phục vụ đa số các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hầu hết các giao dịch của các cơ quan nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau;

– Hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau;

Để thực hiện những mục tiêu lớn kể trên, Chương trình đề ra những nội dung và hoạt động cụ thể trên các lĩnh vực:

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển CPĐT:

– Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả.

– Phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu lớn, trước hết tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia về con người, tài nguyên và môi trường, tài chính, kinh tế, công nghiệp và thương mại, bảo đảm tính cấu trúc, hệ thống, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước.

Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước:

– 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

– Hầu hết cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

– Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật cho 100% các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể được thực hiện trên môi trường mạng.

– Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để 100% hồ sơ quản lý cán bộ, công chức các cấp có thể được quản lý chung trên mạng với quy mô
quốc gia.

– Triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tới 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan nhà nước.

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

– 100% các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, Sở, ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo Điều 28 của Luật CNTT, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp.

– 50% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp được nộp qua mạng.

– 90% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố triển khai hải quan
điện tử.

– Tất cả kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, kết quả đấu thầu, danh sách nhà thầu tham gia được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia; khoảng 20% số gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn sử dụng vốn nhà nước được thực hiện qua mạng; thí điểm hình thức mua sắm chính phủ tập trung trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

– 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là hộ chiếu điện tử.

– 30% công dân Việt Nam đủ độ tuổi theo quy định được cấp chứng minh nhân dân sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với một số chứng minh nhân dân duy nhất không trùng lặp, chống được làm giả.

– 30% số hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được nộp qua mạng.

Căn cứ chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước được quy định tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố và các cấp địa phương trên cả nước đã tiến hành xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 theo những điều kiện đặc thù và mục tiêu phát triển cụ thể của từng đơn vị. Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng tư vấn hỗ trợ các cơ quan trong xây dựng và thẩm định kế hoạch ứng dụng CNTT. Đến tháng 30/5/2011 đã có 12/30 đơn vị cấp Bộ và 38/63 địa phương đã phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 – 2015,nhiều đơn vị khác đã hoàn thành kế hoạch và đang trong quá trình chờ thẩm định và phê duyệt.

CÔNG TY TNHH NOVA SỐ – NOVA DIGITAL CO., LTD


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH.

Cty TNHH NOVA DIGITAL được thành lập dưới sự tham gia cố vấn và đầu tư từ những chuyên gia công nghệ cao Microsoft, VMware, IBM, EMC với định hướng phát triển trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về Sản xuất phần mềm Giải pháp, Tư vấn giải pháp, Dịch vụ Triển khai các Giải pháp phần mềm CNTT trong Quản lý Doanh nghiệp và Điều hành các hệ thống giải pháp Điện toán đám mây.

Đội ngũ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm trên 10 năm về triển khai và đào tạo công nghệ, sở hữu nhiều chứng chỉ Quốc tế quan trọng đảm bảo khả năng cạnh tranh trong việc phát triển dịch vụ Đào tạo và triển khai giải pháp CNTT tại Việt Nam và các nước ĐNÁ.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH NOVA DIGITAL hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất phẩm mềm Quản lý bằng CNTT, Dịch vụ triển khai và Đào tạo CNTT với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm:

 • Phát triển dịch vụ đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin – Kinh tế và Viễn thông.
 • Đối tác Hợp tác cung cấp các giải pháp CNTT cho 3 Hiệp hội chuyên ngành:
  • Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam – VASEP (hơn 500 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, Chế biến, Sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Thuỷ sản).  website: http://www.vasep.com.vn/ 
  • Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (hơn 300 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Gỗ – nội thất). website:  http://vietfores.org/
  • Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Chè Việt Nam – VITAS ( hơn 80 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Chè – ẩm thực Việt Nam).  Website: http://www.vitas.org.vn
 • Các giải pháp phần mềm tin học vào ứng dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như:
  • Office 365 Cloud.
  • Cung cấp các phần mềm bản quyền của Microsoft, VMware, Lạc Việt cho Doanh nghiệp Việt Nam.
  • Chứng thư số của Viettel ISP cho khai báo thuế Việt Nam.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý sản xuất – Kinh tế.
 • Cung cấp giải phải pháp phần mềm tin học ứng dụng trong trường học Phổ thông và Đại học.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý Trường Đại học.
  • Hệ thống SMS Học bạ cho Quản lý Trường Phổ thông.
 • Đối tác triển khai giải pháp duy nhất của Microsoft Live@edu tại Việt Nam.
  • Triển khai hệ thống Exchange Online, SharePoint Online, Forefront Protection for Exchange Online, Skydrive.
  • Tích hợp hệ thống ADSync với Windows Live ID và SSO.
  • Triển khai các giải pháp SSO giữa Moodle hoặc SharePoint On-premise với Outlook Live.
  • Dịch vụ Đào tạo Live@edu for Administrators và Giáo viên các Trường Phổ thông – Đại học.
 • Đối tác duy nhất triển khai nâng cấp Office365 Education của Microsoft tại Việt Nam.
  • Nâng cấp từ Microsoft Live@edu sang Office 365 cho 300 trường PTCS, 128 trường PTTH, 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp, 37 Trường Đại học,  20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.
  • Cung cấp phần mềm và triển khai các giải pháp tích hợp, khai thác Office 365 cho toàn bộ các Trường tại Việt Nam.
  • Dịch vụ đào tạo Office 365 gồm 3 môn chuẩn của Microsoft:
   • Course 70-321 Deploying Office 365.
   • Course 70-323 Administering Office 365 for SMB.
   • Course 74-324 End User Office365 training.
 • Đại lý chính thức AER và LAR của Microsoft cung cấp phần mềm giáo dục tại Việt Nam.
 • Đối tác đạo tạo University và Triển khai giải pháp Ảo hoá Chuyên nghiệp của VMware tại Việt Nam.
  • Đại lý sản phẩm phần mềm ảo hoá VMware.
  • Đối tác đào tạo uỷ quyền của VMware tại Việt Nam.
  • Đối tác triển khai Service Solution IT Professional of VMware.
 • Trung tâm thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin Quốc tế Prometric, Pearson Vue.
 • Xây dựng trang web điện tử, xây dựng cổng thông tin Doanh nghiệp.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển dịch vụ Đào tạo, định hướng kinh doanh, cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT, đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng và duy trì hoạt động của Trung tâm một cách hiệu quả, NOVA Digital đã xây dựng một cơ cấu tổ chức một cách chặt chẽ, hợp lý bao gồm các phòng ban có mối quan hệ hỗ trợ và phối hợp đồng bộ tạo nên một sức mạnh tập thể. Đáp ứng và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng Doanh nghiệp một cách toàn diện, chu đáo.

image

CEO: Giám đốc điều hành

CIO: Giám đốc kỹ thuật.

CMO: Giám đốc quản lý đối tác.

CFO: Trưởng quản lý tài chính kế toán.

AM: Quản lý khách hàng.

CCO: Trưởng quản lý chăm sóc khách hàng.

CTO: Trưởng quản lý kỹ thuật và triển khai hỗ trợ kỹ thuật Khách hàng.

 

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ – CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Chứng chỉ công nghệ Microsoft MCP:

          Chứng chỉ chuyên ngành cao cấp về hệ thống mạng (MCITP)

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về SharePoint 2010 (MCM).

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về Dynamic CRM.

          Chứng chỉ chuyên gia về Đào tạo CNTT của Microsoft (MCT)

Partner Microsoft Live@edu

image

Đối tác duy nhất triển khai Microsoft Live@edu tại Việt Nam.

Microsoft Licensing Sales Specialist LAR & AER

Chứng chỉ cấp phép bán hàng chuyên khối Doanh nghiệp, chính phủ và Giáo dục.

 

Microsoft Office Specialist

Chứng chỉ chuyên ngành về hoạt động nghiệp vụ văn phòng

Microsoft Learning Solution

Ủy quyền của Microsoft về cung cấp các giải pháp cho Giáo dục và Đào tạo

Microsoft SharePoint Platform

          Cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử và Microsoft Learning Gateway theo nền tảng SharePoint.

          Gia công phần mềm, triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các Trường Quốc tế và Đại học như: Hanoi University of Pharmacy – http://www.hup.edu.vn , UNISHANOI: http://portal.unishanoi.org

Microsoft Dynamic CRM

Giải pháp triển khai hệ thống Chăm sóc khách hàng

Microsoft Business Intelligence

          Giải pháp Doanh nghiệp thông minh chuyên cung cấp giải pháp BI 2008, BI 2012 trên nền Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 cho Hải Quan Việt Nam và Hiệp hội CBXN TS VASEP, Hiệp hội Chè VITAS.

Đối tác của SourceCode

image

Chuyên triển khai giải pháp “Business Process Management Solution” cho Doanh nghiệp Viễn thông Viettel Telecom tại 64 tỉnh thành.

Khảo thí thi chứng chỉ Quốc tế

image

          Chuyên tổ chức thi chứng chỉ CNTT của Microsoft, IBM, WMware.


SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ

1.      Chương trình Microsoft Partner Program

          Đối tác của Microsoft phát triển mạng lưới và đánh giá, xác thực năng lực đối tác tại Việt Nam.

          Phát triển các gói sản phẩm, giải pháp cho các doanh nghiệp, đối tác.

          Đại lý chính thức cung cấp các phần mềm có bản quyền tại Việt Nam.

2.      Chương trình Microsoft LAR & AER (Microsoft Authorized Education Resller)

Tư vấn, cung cấp và đào tạo khai thác các phần mềm có bản quyền của Microsoft cho các đơn vị là Trường Đại học, Cao đẳng, THPT…

3.      Chương trình Live@edu và Office365 Cloud

Đối tác độc quyền triển khai cung cấp gói dịch vụ Microsoft Cloud miễn phí cho khối Giáo dục tại Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm:

          Hệ thống Email trực tuyến.

          Hệ thống cổng thông tin giáo dục trực tuyến.

          Hệ thống hội thảo trực tuyến.

          Hệ thống Microsoft Office trực tuyến.

          Hệ thống Dynamic CRM trực tuyến.

          Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và triển khai kỹ thuật Microsoft Cloud.

4.      Giải pháp phần mềm dựa trên nền tảng hạ tầng SharePoint và .Net Framework

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối giáo dục.

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối doanh nghiệp quản trị nhân sự.

5.      Giải pháp dịch vụ gia tăng trên di động (SMS Mobile)

Cung cấp giải pháp quản lý học sinh, sinh viên và phản hồi thông tin qua tổng đài nhắn tin thuê bao điện thoại di động.

6.      Phòng thi chứng chỉ Quốc tế được khảo thí ủy quyền của Prometric và Pearson Vue

Phòng thi đạt tiêu chuẩn Quốc tế được Prometric ủy quyền cho phép học viên thi và nhận các chứng chỉ chuyên ngành CNTT đạt chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.

7.      Giải pháp ảo hóa hệ thống VMware

Đối tác độc quyền của VMware tại Việt Nam

          Tư vấn giải pháp.

          Triển khai hạ tầng.

          Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

8.      Giải pháp phát triển dịch vụ trực tuyến trên nền Microsoft Cloud computing

Đối tác duy nhất tại Việt nam tư vấn, triển khai, đào tạo và chuyển giao công nghệ về các giải pháp trên nền Microsoft Cloud Apps.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Các thành viên xây dựng NOVA DIGITAL đều là những người có từ 10 – 16 năm kinh nghiệm triển khai trong các lĩnh vực:

1.      Dầu khí: PVOL

2.      Ngân hàng: Vietin Bank, VP Bank

3.      Bảo hiểm: Prudential, Manulife

4.      Vinamilk

5.      Đào tạo: RMIT University, de Heus, HUP, HUBT, HCMUT, NEU, HLU, Nhất Nghệ, DNU, HUESTAR.

6.      Hải Quan: Hải Quan Việt nam, FAO – FIIU – WCOO.

7.      Viễn Thông: Viettel Telecom.

8.      Truyền hình: VTC, Viettel Media, Mobiphone Media, PGM Senvang, HTC

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

Khách hàng Doanh nghiệp

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Viettel Telecom

(64 tỉnh thành, 6000 người dùng).

2007

Giải pháp Quản lý Quy trình về Hợp đồng Mua Bán

của  K2Workflow SourceCode trên nền SharePoint Office 2007 Server

Microsoft

2008

Mô hình giải pháp SMS Mobile ứng dụng cho Nông thôn

VASEP

2011

Cổng thông tin chuyên ngành Thủy sản

http://www.vasep.com.vn

VITAS

2010

Công thông tin nội bộ Hiệp hội Chè

http://portal.vitas.org.vn

Microsoft for Education

Từ 2008 đến nay

Chương trình Live@edu triển khai tại Việt Nam cho:

– 300 trường PTCS

– 128 trường PTTH

– 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp

– 37 Trường Đại học

– 20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.

– 15 Trường Quốc tế.

VISC

2012

Trang học bạ trực tuyến Hocba.vn

http://hocba.vn

Viettel CA

2010

Cung cấp chữ ký số cho các ngành Thuế, Hải quan điện tử và các Doanh nghiệp thuê Hosting máy chủ.

NAT&L

2009

Tư vấn và triển khai giải pháp Mobile SMS Gateway của Microsoft UPG tại nhà máy mía đường Nghệ An.

Bộ Nông nghiệp (MART)

2009

Triển khai giải pháp thống kê giá nông nghiệp qua Mobile (Microsoft Project MIDAS)

Khách hàng GIÁO DỤC

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đại học Dược HN (Hanoi University of Pharmacy)

11.000 người dùng

2010

Triển khai giải pháp hạ tầng Web hosting, Sharepoint portal, Learning Geatway, hội thảo trực tuyến bằng Microsoft Lync Online.

Website: http://www.hup.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Văn Lang

25.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, Moodle tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Bách Khoa TP.HCM

35.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PSA tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.hcmut.edu.vn/en

Kiểu dự án: Cloud and On-Premise

Đại học Tôn Đức Thắng

45.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Website: http://english.tdt.edu.vn/ 

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đà nẵng

32.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.dnu.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại Học Dân lập Thăng Long

9000 người dùng

2008

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID.

Website: http://thanglong.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đông Đô

5000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin ASP.Net với Windows Live ID.

Website: http://www.dongdo.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Quản trị Kinh Doanh Công nghệ HUBT

25.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.hubt.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Khách hàng GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Australian International School – Vietnam

 

1000 người dùng

2012 đến nay

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin SharePoint 2010 với Windows Live ID và SSO.

Website: http://www.aisvietnam.com

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Kinder World Group

2000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

Website: http://kinderworld.net/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

the International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)

3000 người dùng

2011

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

http://www.ishcmc.com/

UnisHanoi

1000 người dùng

2012 đến nay

Tư vấn giải pháp SharePoint, Exchange và triển khai Hạ dịch vụ quản lý hệ thống trọn gói

http://portal.unishanoi.org

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA NOVA DIGITAL

Doanh nghiệp mạnh về cung cấp giải pháp, thiết bị, dịch vụ  và phần mềm CNTT

image

Microsoft Small Business Specialist

Đối tác triển khai dịch vụ Office 365 cho Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp

Đối tác chuyên triển khai và đào tạo các giải pháp Cổng thông tin SharePoint, BizTalk, SQL, Lync và Office Online.

image

Solution Service IT Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Ảo hoá vCenter & vCloud mạng Doanh nghiệp cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

Solution Service NAS Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Lưu trữ mạng nội bộ và Điện toán đám mây NAS to LAN & vCloud cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

 Service Provider SERVER & SAN Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Máy chủ Server & SAN cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

 

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống phần mềm giải pháp dịch vụ khai báo Hải quan “E-Manifest Vietnam Customs”.

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Viễn thông Viettel Media.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai sản phẩm phần mềm Quản lý tài chính Khách hàng Doanh nghiệp ERP.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Tin tức VTC Media.

          Đối tác tư vấn và triển khai hạ tầng ảo hoá trong Đào tạo CNTT VTC Labs Management.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý dịch vụ Ảo hoá Điện toán đám mây vCloud CMC IDC HCMC.

 

Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo CNTT

image

image

1.      Viện Đào tạo Công nghệ và Quản trị Robusta

2.      IPMAC.

3.      IT Academic Thang Long.

4.      NetPro IT Academic.

5.      Trung tâm CNTT Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.

6.      Viện đào tạo CNTT & Viễn thông – Đại Học Mở Hà Nội.

7.      Viện Đào tạo Công nghệ sau đại học – Đại Học Bách Khoa Hà nội.

8.      Học viện CNTT – Kinh tế Quốc Dân.

9.      Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

10.  Nhất Nghệ.

 

Đối tác Hiệp hội Doanh nghiệp Thông tấn

image

          14 năm Đối tác tư vấn và triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực CNTT tại Hiệp hội Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (VASEP)

image

          4 năm Đối tác tư vấn và triển khai xây dựng, đào tạo năng lực quản lý nghiệp vụ văn phòng tại Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS)

 

image

          14 năm làm Đối tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật  CNTT tại Doanh nghiệp sản xuất và chế biến đồ Gỗ nội thất trực thuộc Hội Gỗ Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chúng tôi cam kết

          Chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi do đó chúng tôi luôn tập trung để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với tinh thần phục vụ tận tụy và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu đề ra.

          Cùng với đó chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực công nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

          Chân thành, chủ động trong việc xây dựng quan hệ đối tác để cùng phát triển.

          Đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vì một sự nghiệp Giáo dục tiến bộ.

          Tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động Giáo dục cộng đồng.

Chiến lược phát triển

          Chúng tôi không ngừng đầu tư để đảm bảo luôn đi trước và đón đầu công nghệ tiên tiến dựa trên những đối tác chiến lược lâu năm.

          Không ngừng mở rộng quan hệ đối tác tạo cơ hội phát triển lớn mạnh.

          Xây dựng mạng lưới khách hàng sâu rộng và bền vững.

          Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các hãng đối tác.

          Xây dựng chiến lược nhân sự ổn định dựa trên triết lý nhân bản sâu sắc.

          Hướng tới mục tiêu trở một trong những đơn vị tiên phong về cung cấp dịch vụ đào tạo và giải pháp công nghệ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.