Cách cấu hình NFS/SMB NAS trên Windows 2012 R2 để kết nối NAS với ESXi Host 6.0


Nếu bạn đã có một số phần cứng được ảo hóa mạng, lưu trữ cũng được ảo hóa rồi, Windows Server 2012 có thể là một giải pháp tuyệt vời cho một thiết bị lưu trữ ảo.

Bây giờ bạn có thể làm cả hai khối (iSCSI) và NAS (NFS kết hợp SMB) trên cùng một máy chủ ảo hoặc nhiều máy chủ ảo nằm trên các ESXi Host khác nhau thuận tiện cho việc làm các cấu trúc lưu trữ failover-cluster, cũng như có một hệ điều hành để cài đặt một số ứng dụng quản lý lưu trữ trên đó.

Trong bài thực hành này của tôi, chúng ta sử dụng máy chủ quản lý lưu trữ để chạy VDP/ Veeam Backup cho các sao lưu VMs, màn hình mạng PRTG để theo dõi băng thông, cũng như sử dụng máy chủ windows 2012 R2 này cho việc sử dụng NFS/SMB gắn kết với vSphere ESXi Host.

Bước 1. Cài NFS Server, giao thức SMB và tính năng quản lý nguồn tài nguyên:

Mở “Server Manager” và chọn đường dẫn: “Add roles and features”.

image

Chọn 1 “role-based or feature-based installation”

image

Chọn máy chủ bạn cần cài thêm tính năng NFS.

image

Hãy kéo xuống mục File and Storage Services và chọn trong danh sách Roles để thêm:

 • File Server Resource Manager
 • Server for NFS

image

Tiếp tục đến mục chọn tính năng “Features”

Hãy kéo danh sách xuống và chọn:

 • Enhanced Storage
 • Multipath I/O
 • SMB Bandwidth Limit
 • Telnet Client
 • Desktop Experience

image

image

Cuối cùng bạn xem lại cửa sổ xác nhận và cài đặt

image

 

Bước 2. Cấu hình NFS/SMB Quota, kích hoạt SMB và kết nối ESXi Host với NAS :

Mở “Server Manager”, chọn Menu “Tools”, chọn “File Server Resource Manager”:

image

Các bạn nên tạo ra các mẫu Quota giới hạn kích thước sử dụng NAS khác nhau để linh hoạt trong quản lý sử dụng kích thước tài nguyên NAS. Hệ thống hiện tại chỉ có một vài mẫu quản lý giới hạn chính, bạn nên copy để tạo mẫu riêng

image

Bấm chọn mục “Quota Templates” và chọn một dòng mẫu (ví dụ: 100 MB Limit) và Bấm phải chuột chọn menu pop-bar “Edit Template Properties…”

Lần đầu tiên, bạn nên bấm nút “Copy” để sao chép một Quota mới giống như mẫu đã có, sau đó sửa các thông số như: Template name:, Space limit, chọn Hard quota vì giới hạn về kích thước người dùng nên chính xác.

image

ví dụ:

image

Sau động tác khai thông số và bấm “OK” bạn sẽ nhận được thông báo áp dụng Quota mới này cho cả những cấu hình trước khi khởi tạo Quota này hay chỉ áp dụng mới.

image

Kiểm tra danh sách Quota đã có rule mới:

image

Bước 3: Tạo NFS Share để map Folders Share và Quota:

Mở My Computer bằng Windows Explorer:

Tạo 1 thư mục để làm lưu trữ NFS, bấm phải chuột vào thư mục này và chọn Properties

Quay lại màn hình Server Manager

image

Bấm vào mục Shares > Bấm TASKS và chọn menu pop-bar “New Share…”

image

Bấm chọn mục “NFS Share – Quick” trong cửa sổ “New Share Wizard”

image

Chọn ổ cứng, thư mục cần Share

image

Remote path to share: chính là thông số đường dẫn để ESXi Host kết nối tới

image

Đánh dấu chọn các chuẩn xác thực của Windows Authenticate, UNIX, Linux

image

Mục phân quyền truy cập thư mục Share, bạn có thể cho phép hoặc chặn các quyền của bất cứ Host, Computer name, PC client, ESXi Host theo IP và quyền “no access”, read only, Read/Write.

ví dụ: Tôi không chặn tất cả mạng LAN

image

Tiếp theo chọn Next

image

Tiếp tục làm thao tác tới phần xác nhận trước khi khởi tạo NFS Share

image

 

Trường hợp để tạo thư mục và tạoNFS Share, bạn cũng có thể thao tác trên My Computer

Chọn tiếp tab “NFS Sharing”, tiếp theo chọn nút “Manage NFS Sharing…”

image

Nhấp vào nút “Permission” để cho phép quyền readwrite trên thư mục đã được cấu hình NFS Share.

image

Bạn có thể Xóa Name: ALL MACHINES và chỉ cho add các máy chủ ESXi host (tên / IP chính xác) để hạn chế quyền truy cập của các máy trong mạng LAN kết nối tới NFS này.

Xin lưu ý: Các bước vừa xong không chia sẻ các thư mục theo Server Message Block (SMB) như bạn có thể được sử dụng để làm cho tiêu chuẩn của Windows File Shares. Đây chỉ là thiết lập NFS Sharing.

Bạn cũng có thể áp dụng Quota cho thư mục vừa cấu hình NFS/SMB bằng cách mở lại Server Manager > File and Storage Services > Shares

image

Chọn thư mục đã cấu hình NFS Share, chuyển xuống màn QUOTA

chọn TASKS > chọn configure Quota…

Tham khảo: http://www.techrepublic.com/blog/data-center/how-to-create-a-quota-template-in-windows-server-2012/ 

 

Bước 4: Tạo NFS Share để map Folders Share và Quota:

Dùng vSphere Client mở ESXi host

image

Chọn Tab “Configuration” > Chọn Storage và bấm mục “Add Storage…”

image

Chọn Network File System (chính là kết nối tới NAS)

image

Lưu ý:

– Bạn có thể cấu hình 2 card mạng ở phần máy chủ NFS và dùng cấu hình Nic Teaming để sinh ra 1 IP bond, điều chỉnh MTU từ 1500 –> Enable Jumbo Frame và MTU đổi lên 9000 giúp an toàn và tốc độ cân bằng tải, nhanh trong kết nối giữa ESXi Host và NAS.

– Bạn nên kiểm tra phần Folder Share theo vị trí và đúng chính xác tên chữ hoa chữ thường khi cấu hình máy NFS Server (nên cho thành chữ thường đỡ nhầm lẫn).

Kết quả sau khi kết nối đúng:

image

 

 

Chúc các bạn thành công !

Các bước lưu ý cài Horizon Mirage làm giải pháp Cloud Intranet & Database Center


 

1. Horizon Mirage là gì ?

Horizon Mirage được coi là giải pháp quản lý mạng máy tính và phần mềm hữu hiệu nhất cho 1 Công ty, tập đoàn hoặc 1 trường học, có lượng máy tính lớn cần tập trung quản lý toàn bộ phần mềm:

 • Hệ điều hành
 • MS Office, Opera, FireFox, Chrome, Adobe, VS2010, VS 2008, SQL…
 • Các ứng dụng khác, các dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng trên máy cá nhân…

Các hệ cơ sở dữ liệu cũng như phần mềm trên máy cá nhân sẽ được tập trung lưu trữ và tìm kiếm hoặc khôi phục lại các máy cá nhân khi cần đồng bộ tự động hoặc do Admin khôi phục Sync Service.

VMware-Horizon-Mirage-desktop-layers

Layers of a Horizon Mirage Desktop Image

NewImage

 

2. Lỗi thường gặp khi cài và sử dụng HM

Installation Errors with wrong security privileges

The Mirage installation could fail with “Failed setting default server policies: BI rules.” if you are using Built-In AD groups. Built-In groups are cannot be used as a Mirage Administrator group.

Mirage BI Rule failed

 

3. Các bước cài HM

I’m sure you can and maybe your company is still on Windows XP as about 40-45% of companies in the world. But as you know Windows XP support is ending in April 2014 which is a good reason to migrate your desktops soon because Microsoft but also 3rd party software vendors won’t support the old Windows platform anymore.

Windows Migration and Hardware Migration are two of the use cases of VMware Mirage. There is probably no easier way of migrating from one OS to the OS or from one hardware platform to another. If you want to learn more about the migration use case in general you can check this whitepaper or read more about a reference story VMware did with ADAC, Europes largest automobile insurance association.

Enough marketing, no let’s dive into the Mirage Client installation piece.

As already mentioned in another article Mirage is a Client/Server application which can centralize the data of an endpoint and rollout new operating systems and applications in form of layers. To be able to do that you need the Mirage Management Server and Mirage Server I’ve installed last time and the Mirage Client which runs on the endpoint. The installation of the client application is quite easy.

Get the installation package in 32-Bit or 64-Bit (there are two MSI files) and then start the installer. If you’ve the .NEt Framework 3.5 not installed on the Windows XP, the installer will immediately stop at the first dialog. Install the framework and you’ll be fine. After accepting the license agreement you’re asked for a Mirage Server location. Enter the FQDN or IP address of the server into the text box and select the checkbox for an SSL connection if you’ve configured your server with SSL before.

6

As I’ve not configured SSL I just clicked Next which brought me to last step of the wizard. Just click Install and the wizard will finish, starting the Mirage Client installation. That’s it! In the task bar you’ll find the Mirage icon. Now I’ll give you a quick overview of the client’s functionality.

11 12 13

As you can see there are only a few options in the Mirage Client task bar app. Mainly the fronted helps the user to see if the Mirage client is working or idling. The user can check this clicking on Show Status. The other options help to create log files and the user can snooze the complete client operations for 15 minutes, 2 hours or 4 hours. But this doesn’t mean that the client does affect the user that much so he needs to snooze it. The Mirage Client is designed to only work in the background not affecting the user experience. But let’s go back to the Status windows quickly. Her’s a screenshot.

10

The Mirage Client is connected to the server but the status is Pending Assignment what means that the Mirage Administrator needs to activate this client first using the Mirage Management Console. Going back into the Mirage Management Console you can see the pending devices.

15

Right clicking on Centralize Endpoint you can start the wizard which leads you through the activation and first centralization of the Mirage Client. It’s just a 4-step wizard which asks for a few configuration parameters.

 • The upload policy
 • The base layer to configure
 • The default volume where the client is being stored

What does that mean? The upload policy can be configured in the Management Console but I left it with the defaults. The policy is a rule which enabled you to control what type of data is centralized and which not. i.e. you could control that MP3 or video files are not going to be synchronized into the datacenter. The next option is the base layer configuration. The base layer is the first layer of a CVD which includes the operating system and the core applications. In my home lab I first wanted to just centralize desktop without assigning a base layer as I haven’t installed my reference machine with Windows 7 yet. I’ll do that later! Last step is the storage volume to store the CVD on. My server has only one volumes so this was a no-brainer.

After finishing the wizard you can see the client being transferred from the pending devices to the assigned devices node.

21

In that screenshot you can also see that the upload is initializing at the moment. This means that the Mirage Client is now kicking in. On that side you can see this:

22

After a while, depending on your network speed the whole desktop is available in the data center as a CVD. Quite easy! In my example the Windows XP installation had a total size of 2.3 GB which is not that much but there was only the plain operating system installed in my desktop. One of the most important functions of Mirage is the network optimization and the file and block based de-duplication. That means that if you’ve centralized your first Windows desktop, next time a client is being centralized, the server checks which part of the data is already available on the Mirage Server volumes and then only synchronizes the delta. Think about migrating a whole branch with 50 desktops. The network traffic will be reduced loads.

But centralizing the endpoint is only the first step. In my next article I’m going to setup the reference machine with a Windows 7 operating system and then create the base layer with it. Assigning this base layer to my Windows XP desktop means migrating it from one OS to the other. Mirage offers a few wizards which will handle all steps of the migration.

I hope this article has given you a great overview of the Client Installation and first centralization. If you have any questions please just comment on this article and I’ll come back to you as soon as possible.

4. Điều khiển Mirage Server

Mirage Server and the Mirage Management Console. This time you’ll get a walkthrough of the Console. I’ll try to explain all main options available.

NewImage

Common Wizards

The common wizards page is an easy way to perform the most common tasks used in Mirage. From here you can deploy, manager, support and protect all Mirage endpoints. Here’s a list of all wizards.

 • Centralize Endpoint
 • Disaster Recovery
 • Assign Base Layer
 • Capture Base Layer
 • Windows 7 Migration
 • Base Layer Provisioning
 • Hardware Migration
 • Update App Layers
 • Capture App Layer

For now I’ll give you a brief description for each of the tasks but I’ll go deeper into detail in later parts of this series.

Centralize Endpoint

This option migrates the content of an endpoint to the Mirage Server. The endpoint needs the Mirage Client to be installed. After completing the centralization the endpoint will be protected and managed by the Mirage System.

Disaster Recovery

Here you can restore a Client Virtual Desktop (CVD) to the same or to a new endpoint i.e. in case of a hard drive failure.

Assign Base Layer

Assigning a base layer to a CVD or collection of CVD’s is done here. After validation the layer will be deployed to the selected endpoints over the network.

Capture Base Layer

Capturing a base layer means creating a template for the default content of an endpoint. This layer includes commonly the operating system, service packs, patches and the core applications i.e. VPN client or anti virus solution.

Windows 7 Migration

This options helps migrating an Windows XP endpoint to Windows 7 preserving all end user data.

Base Layer Provisioning

When provisioning a base layer to an endpoint you’re going to clean up the device for corporate usage. After applying the base layer the device will automatically migrate it’s content to the Mirage Server.

Hardware Migration

During the hardware migration a CVD can be migrated to a new virtual or physical endpoint.

Update App Layers

Editing and assigning app layers to endpoints connected to the Mirage System.

Capture App Layer

Capturing an app layer allows you to capture a set or a single application into a layer for deploying it to a large number of endpoints.

Dashboard

The Dashboard provides a monitoring functionality for the system status and the operations. In a few statistics you can see the system activities and alerts. Information to be found in the dashboard is:

 • System Status
 • Server Information
 • Update Progress
 • Data Protection Information
 • Compliance Meter gauge
 • Capacity Status Information
 • Efficiency Benchmarks

The information is provided in form of gauges, graphs and tables.

Task Monitoring

As the name already says the Task Monitoring gives you an overview of all tasks performed by the Mirage System. In a list you can see all tasks i.e. Cature an app layer or Assign a layer and their status, device and progress.

Inventory

The Inventory node gives you access to all CVD’s and Collections. From here you can access devices in all states (Assigned, Pending and Rejected)

Image Composer

The Image Composer node is the main point to manage the base and app layers. Within this node you can also manage the Reference CVD’s and rules for all layers.

Driver Library

The driver library is a repository where all drivers for the Mirage endpoints are managed in. An Administrator can manage hardware specific drives here which are stored outside the layers. With an import wizard it’s possible to import new drivers. If configured the system will inject the necessary drivers to all relevant endpoints. The Driver Library copies the drivers from the Mirage system to the endpoints which will then be detected by the Windows Plug and Play mechanism.

Reports

The Mirage Reporting helps you to create different reports for storage, device, layer or hardware information. A very powerful tool.

Logs

Access the event and transaction logs from here. You can find loads of transactions information here i.e.

 • Centralize endpoint
 • Upload incremental changes
 • Update base layer
 • Update App Layer
 • Base Layer Caching
 • Base Layer Verification
 • Restore Prefetch
 • Restore streaning

The node gives you also the option to search and filter.

User and Roles

Within the user and role management you can define which user can access which functionality within the Mirage System. You can granularly define the roles as Mirage supports dynamic role-based access control (RBAC). A role can be grated to one or more groups from the Active Directory.

System Configuration

The System Configuration gives you control of the Mirage Servers, Volumes and Branch Reflectors.

I hope this has given you a first impression of the scope of the VMware Mirage solution. This is surely a very powerful tool!

5. Lần đầu Login Mirage Server

After installing the Windows Server 2008 R2 VM’s and the needed Windows patches (Windows Update with 147 Updates!!!) I was ready to go. First of course I’ve installed the VMware Tools to have the best possible user experience in my virtual machines. As I said yesterday you’ll need an Active Directory for the Mirage installation. That was what I did next. Configuring the first Windows Server as an Active Directory domain controller. I took some time to do the dcpromo so I had a read in the documentation again. I found an information that it might be useful to create a special group for Mirage Administrators so I did that. In the meantime I’ve started the second VM. Well, before starting the dcpromo I’ve created a copy of the Windows VM and ran sysprep on it to have a “Template” as Fusion does not support templates as vSphere with vCenter does. Anyway I’ve started the second VM and started the Mirage Management Server installation but the first message I got was that there is no .NET Framework in Version 3.5 present on my system. To be honest there was the hint about the .NET 3.5 in the documentation but I thought I could miss that one as I supposed that a Windows Server 2008 R2 with all updates would include that.

Bildschirmfoto 2013 01 25 um 14 56 41

To enable the .NET 3.5 on a Windows Server 2008 R2 you need to add this specific role in the Windows Server Manager application. Choose features and you’ll find it. It will take some time for the installation as the role includes some features.

Bildschirmfoto 2013 01 25 um 15 01 05

But as you can see in the next screenshot it helped. :-) The setup started as expected. The setup for Mirage is straight forward and you need just a few information to run successfully through it. But it’s a good time to stop the setup again here as there is another requirement which should be fulfilled: A SQL Server should be available to create the Mirage database on and of course you need a user which has the permission to create a database. In my environment that wasn’t an issue at all as I’ve just used the Administrator account who has the correct permissions anyway. But bear in mind that in a production environment you should use dedicated accounts and NOT the standard administrator account to get a maximum of security.

Bildschirmfoto 2013 01 25 um 15 04 12

In my home lab I’ve setup an SQL Express Server 2008 on the Mirage Server itself, but this is not recommended by VMware. Again – please setup the SQL Server on a dedicated system when using Mirage in production. For the setup you’ll need the SQL Server name, the instance name which is usually SQLEXPRESS for the edition I’ve used (but could also be different when someone changed the instance name during installation). As you can see in the next screenshot there are two other form field. A checkbox and a text box! Both are important. The checkbox must be checked if this is a new Mirage installation as the installer creates a new storage are for the Mirage Server. In case you’re installing only one Mirage Server as I did, you can add C:\MirageStorage i.e. to the text box as it will use the local hardisk drive for the storage. If you are installing a production environment with a Mirage cluster you’ll need to use a SMB/CIFS Share here. The Admin Guide gives you a good overview of everything what’s needed in that case. For example the share has to support Alternate Data Sreams.

Bildschirmfoto 2013 01 25 um 15 39 01

Next step was adding an account which has enough permissions to run the Mirage Service. This account needs also permissions to communicate with the database so as I’ve mentioned before I’ve chosen the Administrator as this was the easiest way for me in my home lab. Don’t forget to add the Domain name in front of the username. As Administrators group I’ve created the MirageAdmins before and added the admin account to that group.

Bildschirmfoto 2013 01 25 um 15 39 38

That roughly was the installation and I needed only a few Next, Next, Install clicks. But this was only the first step in the Mirage setup. The Management Server was only the controller for the Mirage Servers. Next step is now to setup the Mirage Server. Usually you install it on a different hardware but here I’ve installed it on the same machine as the Management Server. I’ll not go into details now as the installation is similar. In my case it wasn’t as I’ve installed it on the same machine. The installer detected that I’ve installed the Management Server before and wanted to do a Repair or Add Feature for Mirage. I’ve chosen Repair and the Mirage Server service was installed on the system.

Bildschirmfoto 2013 01 28 um 21 27 35

Almost done! Next one was the management console. To save RAM on my iMac I’ve decided to run the Management Console on my Active Directory Controller. This was the easiest installation. Click, Click, Click, Done!

Bildschirmfoto 2013 01 25 um 15 47 01

After installing the snap-in for the MMC the icon appeared on my desktop and I’ve started the Console.

Bildschirmfoto 2013 01 25 um 15 49 49

At this time the Management Console wasn’t aware of the Mirage Management Server as it can’t know about it without an IP address. With a right-click on the VMware Mirage folder I’ve opened the context menu which gives the option Add System. Click on that and you can add the IP of the Mirage System – The Mirage Management Server.

Bildschirmfoto 2013 01 25 um 15 51 47

Just for your information I’ve added the following screenshot which shows a Server Down status! Please be aware that if you connect successfully to the Management Server but there is no Mirage Server installed yet or not reachable by the Management Server, you’ll get that message. Another important point here is that you check the Network Requirement section in the admin guide. It will give you more information about open ports needed on your firewalls for the Mirage system to run properly. For a connection between the Management Server and the Management Console you need an open in/outbound port 8443 on your Management Server.

Bildschirmfoto 2013 01 25 um 15 57 23

Doing it the right way you’ll see the system connected and you get the overview of all functionality in the tree menu.

Bildschirmfoto 2013 01 29 um 13 02 50

That was easy so far! Ok, I’ve to say that I did it the easy way. It is important that you read the Admin Guide, especially the Requirements for the Mirage system. Without setting up the Firewall ports or software pre-requesits you won’t be successful. For me it’s know time to look deeper into the Mirage Console. In the next days I’ll come back to you with an first article about the options of the console.

 

6. Tổng kết

Tóm lại là chúng ta cài Horizon Mirage Server tuần tự theo các phần sau:

 • Installing Mirage and connecting to the Mirage system
 • Mirage Console overview
 • Centralizing an endpoint
 • Creating a base layer
 • Working with the driver library
 • Deploying layers to the Mirage client

CÔNG TY TNHH NOVA SỐ – NOVA DIGITAL CO., LTD


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH.

Cty TNHH NOVA DIGITAL được thành lập dưới sự tham gia cố vấn và đầu tư từ những chuyên gia công nghệ cao Microsoft, VMware, IBM, EMC với định hướng phát triển trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về Sản xuất phần mềm Giải pháp, Tư vấn giải pháp, Dịch vụ Triển khai các Giải pháp phần mềm CNTT trong Quản lý Doanh nghiệp và Điều hành các hệ thống giải pháp Điện toán đám mây.

Đội ngũ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm trên 10 năm về triển khai và đào tạo công nghệ, sở hữu nhiều chứng chỉ Quốc tế quan trọng đảm bảo khả năng cạnh tranh trong việc phát triển dịch vụ Đào tạo và triển khai giải pháp CNTT tại Việt Nam và các nước ĐNÁ.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH NOVA DIGITAL hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất phẩm mềm Quản lý bằng CNTT, Dịch vụ triển khai và Đào tạo CNTT với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm:

 • Phát triển dịch vụ đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin – Kinh tế và Viễn thông.
 • Đối tác Hợp tác cung cấp các giải pháp CNTT cho 3 Hiệp hội chuyên ngành:
  • Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam – VASEP (hơn 500 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, Chế biến, Sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Thuỷ sản).  website: http://www.vasep.com.vn/ 
  • Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (hơn 300 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Gỗ – nội thất). website:  http://vietfores.org/
  • Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Chè Việt Nam – VITAS ( hơn 80 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Chè – ẩm thực Việt Nam).  Website: http://www.vitas.org.vn
 • Các giải pháp phần mềm tin học vào ứng dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như:
  • Office 365 Cloud.
  • Cung cấp các phần mềm bản quyền của Microsoft, VMware, Lạc Việt cho Doanh nghiệp Việt Nam.
  • Chứng thư số của Viettel ISP cho khai báo thuế Việt Nam.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý sản xuất – Kinh tế.
 • Cung cấp giải phải pháp phần mềm tin học ứng dụng trong trường học Phổ thông và Đại học.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý Trường Đại học.
  • Hệ thống SMS Học bạ cho Quản lý Trường Phổ thông.
 • Đối tác triển khai giải pháp duy nhất của Microsoft Live@edu tại Việt Nam.
  • Triển khai hệ thống Exchange Online, SharePoint Online, Forefront Protection for Exchange Online, Skydrive.
  • Tích hợp hệ thống ADSync với Windows Live ID và SSO.
  • Triển khai các giải pháp SSO giữa Moodle hoặc SharePoint On-premise với Outlook Live.
  • Dịch vụ Đào tạo Live@edu for Administrators và Giáo viên các Trường Phổ thông – Đại học.
 • Đối tác duy nhất triển khai nâng cấp Office365 Education của Microsoft tại Việt Nam.
  • Nâng cấp từ Microsoft Live@edu sang Office 365 cho 300 trường PTCS, 128 trường PTTH, 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp, 37 Trường Đại học,  20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.
  • Cung cấp phần mềm và triển khai các giải pháp tích hợp, khai thác Office 365 cho toàn bộ các Trường tại Việt Nam.
  • Dịch vụ đào tạo Office 365 gồm 3 môn chuẩn của Microsoft:
   • Course 70-321 Deploying Office 365.
   • Course 70-323 Administering Office 365 for SMB.
   • Course 74-324 End User Office365 training.
 • Đại lý chính thức AER và LAR của Microsoft cung cấp phần mềm giáo dục tại Việt Nam.
 • Đối tác đạo tạo University và Triển khai giải pháp Ảo hoá Chuyên nghiệp của VMware tại Việt Nam.
  • Đại lý sản phẩm phần mềm ảo hoá VMware.
  • Đối tác đào tạo uỷ quyền của VMware tại Việt Nam.
  • Đối tác triển khai Service Solution IT Professional of VMware.
 • Trung tâm thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin Quốc tế Prometric, Pearson Vue.
 • Xây dựng trang web điện tử, xây dựng cổng thông tin Doanh nghiệp.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển dịch vụ Đào tạo, định hướng kinh doanh, cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT, đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng và duy trì hoạt động của Trung tâm một cách hiệu quả, NOVA Digital đã xây dựng một cơ cấu tổ chức một cách chặt chẽ, hợp lý bao gồm các phòng ban có mối quan hệ hỗ trợ và phối hợp đồng bộ tạo nên một sức mạnh tập thể. Đáp ứng và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng Doanh nghiệp một cách toàn diện, chu đáo.

image

CEO: Giám đốc điều hành

CIO: Giám đốc kỹ thuật.

CMO: Giám đốc quản lý đối tác.

CFO: Trưởng quản lý tài chính kế toán.

AM: Quản lý khách hàng.

CCO: Trưởng quản lý chăm sóc khách hàng.

CTO: Trưởng quản lý kỹ thuật và triển khai hỗ trợ kỹ thuật Khách hàng.

 

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ – CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Chứng chỉ công nghệ Microsoft MCP:

          Chứng chỉ chuyên ngành cao cấp về hệ thống mạng (MCITP)

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về SharePoint 2010 (MCM).

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về Dynamic CRM.

          Chứng chỉ chuyên gia về Đào tạo CNTT của Microsoft (MCT)

Partner Microsoft Live@edu

image

Đối tác duy nhất triển khai Microsoft Live@edu tại Việt Nam.

Microsoft Licensing Sales Specialist LAR & AER

Chứng chỉ cấp phép bán hàng chuyên khối Doanh nghiệp, chính phủ và Giáo dục.

 

Microsoft Office Specialist

Chứng chỉ chuyên ngành về hoạt động nghiệp vụ văn phòng

Microsoft Learning Solution

Ủy quyền của Microsoft về cung cấp các giải pháp cho Giáo dục và Đào tạo

Microsoft SharePoint Platform

          Cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử và Microsoft Learning Gateway theo nền tảng SharePoint.

          Gia công phần mềm, triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các Trường Quốc tế và Đại học như: Hanoi University of Pharmacy – http://www.hup.edu.vn , UNISHANOI: http://portal.unishanoi.org

Microsoft Dynamic CRM

Giải pháp triển khai hệ thống Chăm sóc khách hàng

Microsoft Business Intelligence

          Giải pháp Doanh nghiệp thông minh chuyên cung cấp giải pháp BI 2008, BI 2012 trên nền Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 cho Hải Quan Việt Nam và Hiệp hội CBXN TS VASEP, Hiệp hội Chè VITAS.

Đối tác của SourceCode

image

Chuyên triển khai giải pháp “Business Process Management Solution” cho Doanh nghiệp Viễn thông Viettel Telecom tại 64 tỉnh thành.

Khảo thí thi chứng chỉ Quốc tế

image

          Chuyên tổ chức thi chứng chỉ CNTT của Microsoft, IBM, WMware.


SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ

1.      Chương trình Microsoft Partner Program

          Đối tác của Microsoft phát triển mạng lưới và đánh giá, xác thực năng lực đối tác tại Việt Nam.

          Phát triển các gói sản phẩm, giải pháp cho các doanh nghiệp, đối tác.

          Đại lý chính thức cung cấp các phần mềm có bản quyền tại Việt Nam.

2.      Chương trình Microsoft LAR & AER (Microsoft Authorized Education Resller)

Tư vấn, cung cấp và đào tạo khai thác các phần mềm có bản quyền của Microsoft cho các đơn vị là Trường Đại học, Cao đẳng, THPT…

3.      Chương trình Live@edu và Office365 Cloud

Đối tác độc quyền triển khai cung cấp gói dịch vụ Microsoft Cloud miễn phí cho khối Giáo dục tại Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm:

          Hệ thống Email trực tuyến.

          Hệ thống cổng thông tin giáo dục trực tuyến.

          Hệ thống hội thảo trực tuyến.

          Hệ thống Microsoft Office trực tuyến.

          Hệ thống Dynamic CRM trực tuyến.

          Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và triển khai kỹ thuật Microsoft Cloud.

4.      Giải pháp phần mềm dựa trên nền tảng hạ tầng SharePoint và .Net Framework

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối giáo dục.

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối doanh nghiệp quản trị nhân sự.

5.      Giải pháp dịch vụ gia tăng trên di động (SMS Mobile)

Cung cấp giải pháp quản lý học sinh, sinh viên và phản hồi thông tin qua tổng đài nhắn tin thuê bao điện thoại di động.

6.      Phòng thi chứng chỉ Quốc tế được khảo thí ủy quyền của Prometric và Pearson Vue

Phòng thi đạt tiêu chuẩn Quốc tế được Prometric ủy quyền cho phép học viên thi và nhận các chứng chỉ chuyên ngành CNTT đạt chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.

7.      Giải pháp ảo hóa hệ thống VMware

Đối tác độc quyền của VMware tại Việt Nam

          Tư vấn giải pháp.

          Triển khai hạ tầng.

          Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

8.      Giải pháp phát triển dịch vụ trực tuyến trên nền Microsoft Cloud computing

Đối tác duy nhất tại Việt nam tư vấn, triển khai, đào tạo và chuyển giao công nghệ về các giải pháp trên nền Microsoft Cloud Apps.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Các thành viên xây dựng NOVA DIGITAL đều là những người có từ 10 – 16 năm kinh nghiệm triển khai trong các lĩnh vực:

1.      Dầu khí: PVOL

2.      Ngân hàng: Vietin Bank, VP Bank

3.      Bảo hiểm: Prudential, Manulife

4.      Vinamilk

5.      Đào tạo: RMIT University, de Heus, HUP, HUBT, HCMUT, NEU, HLU, Nhất Nghệ, DNU, HUESTAR.

6.      Hải Quan: Hải Quan Việt nam, FAO – FIIU – WCOO.

7.      Viễn Thông: Viettel Telecom.

8.      Truyền hình: VTC, Viettel Media, Mobiphone Media, PGM Senvang, HTC

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

Khách hàng Doanh nghiệp

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Viettel Telecom

(64 tỉnh thành, 6000 người dùng).

2007

Giải pháp Quản lý Quy trình về Hợp đồng Mua Bán

của  K2Workflow SourceCode trên nền SharePoint Office 2007 Server

Microsoft

2008

Mô hình giải pháp SMS Mobile ứng dụng cho Nông thôn

VASEP

2011

Cổng thông tin chuyên ngành Thủy sản

http://www.vasep.com.vn

VITAS

2010

Công thông tin nội bộ Hiệp hội Chè

http://portal.vitas.org.vn

Microsoft for Education

Từ 2008 đến nay

Chương trình Live@edu triển khai tại Việt Nam cho:

– 300 trường PTCS

– 128 trường PTTH

– 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp

– 37 Trường Đại học

– 20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.

– 15 Trường Quốc tế.

VISC

2012

Trang học bạ trực tuyến Hocba.vn

http://hocba.vn

Viettel CA

2010

Cung cấp chữ ký số cho các ngành Thuế, Hải quan điện tử và các Doanh nghiệp thuê Hosting máy chủ.

NAT&L

2009

Tư vấn và triển khai giải pháp Mobile SMS Gateway của Microsoft UPG tại nhà máy mía đường Nghệ An.

Bộ Nông nghiệp (MART)

2009

Triển khai giải pháp thống kê giá nông nghiệp qua Mobile (Microsoft Project MIDAS)

Khách hàng GIÁO DỤC

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đại học Dược HN (Hanoi University of Pharmacy)

11.000 người dùng

2010

Triển khai giải pháp hạ tầng Web hosting, Sharepoint portal, Learning Geatway, hội thảo trực tuyến bằng Microsoft Lync Online.

Website: http://www.hup.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Văn Lang

25.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, Moodle tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Bách Khoa TP.HCM

35.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PSA tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.hcmut.edu.vn/en

Kiểu dự án: Cloud and On-Premise

Đại học Tôn Đức Thắng

45.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Website: http://english.tdt.edu.vn/ 

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đà nẵng

32.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.dnu.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại Học Dân lập Thăng Long

9000 người dùng

2008

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID.

Website: http://thanglong.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đông Đô

5000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin ASP.Net với Windows Live ID.

Website: http://www.dongdo.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Quản trị Kinh Doanh Công nghệ HUBT

25.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.hubt.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Khách hàng GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Australian International School – Vietnam

 

1000 người dùng

2012 đến nay

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin SharePoint 2010 với Windows Live ID và SSO.

Website: http://www.aisvietnam.com

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Kinder World Group

2000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

Website: http://kinderworld.net/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

the International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)

3000 người dùng

2011

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

http://www.ishcmc.com/

UnisHanoi

1000 người dùng

2012 đến nay

Tư vấn giải pháp SharePoint, Exchange và triển khai Hạ dịch vụ quản lý hệ thống trọn gói

http://portal.unishanoi.org

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA NOVA DIGITAL

Doanh nghiệp mạnh về cung cấp giải pháp, thiết bị, dịch vụ  và phần mềm CNTT

image

Microsoft Small Business Specialist

Đối tác triển khai dịch vụ Office 365 cho Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp

Đối tác chuyên triển khai và đào tạo các giải pháp Cổng thông tin SharePoint, BizTalk, SQL, Lync và Office Online.

image

Solution Service IT Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Ảo hoá vCenter & vCloud mạng Doanh nghiệp cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

Solution Service NAS Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Lưu trữ mạng nội bộ và Điện toán đám mây NAS to LAN & vCloud cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

 Service Provider SERVER & SAN Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Máy chủ Server & SAN cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

 

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống phần mềm giải pháp dịch vụ khai báo Hải quan “E-Manifest Vietnam Customs”.

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Viễn thông Viettel Media.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai sản phẩm phần mềm Quản lý tài chính Khách hàng Doanh nghiệp ERP.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Tin tức VTC Media.

          Đối tác tư vấn và triển khai hạ tầng ảo hoá trong Đào tạo CNTT VTC Labs Management.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý dịch vụ Ảo hoá Điện toán đám mây vCloud CMC IDC HCMC.

 

Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo CNTT

image

image

1.      Viện Đào tạo Công nghệ và Quản trị Robusta

2.      IPMAC.

3.      IT Academic Thang Long.

4.      NetPro IT Academic.

5.      Trung tâm CNTT Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.

6.      Viện đào tạo CNTT & Viễn thông – Đại Học Mở Hà Nội.

7.      Viện Đào tạo Công nghệ sau đại học – Đại Học Bách Khoa Hà nội.

8.      Học viện CNTT – Kinh tế Quốc Dân.

9.      Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

10.  Nhất Nghệ.

 

Đối tác Hiệp hội Doanh nghiệp Thông tấn

image

          14 năm Đối tác tư vấn và triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực CNTT tại Hiệp hội Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (VASEP)

image

          4 năm Đối tác tư vấn và triển khai xây dựng, đào tạo năng lực quản lý nghiệp vụ văn phòng tại Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS)

 

image

          14 năm làm Đối tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật  CNTT tại Doanh nghiệp sản xuất và chế biến đồ Gỗ nội thất trực thuộc Hội Gỗ Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chúng tôi cam kết

          Chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi do đó chúng tôi luôn tập trung để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với tinh thần phục vụ tận tụy và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu đề ra.

          Cùng với đó chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực công nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

          Chân thành, chủ động trong việc xây dựng quan hệ đối tác để cùng phát triển.

          Đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vì một sự nghiệp Giáo dục tiến bộ.

          Tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động Giáo dục cộng đồng.

Chiến lược phát triển

          Chúng tôi không ngừng đầu tư để đảm bảo luôn đi trước và đón đầu công nghệ tiên tiến dựa trên những đối tác chiến lược lâu năm.

          Không ngừng mở rộng quan hệ đối tác tạo cơ hội phát triển lớn mạnh.

          Xây dựng mạng lưới khách hàng sâu rộng và bền vững.

          Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các hãng đối tác.

          Xây dựng chiến lược nhân sự ổn định dựa trên triết lý nhân bản sâu sắc.

          Hướng tới mục tiêu trở một trong những đơn vị tiên phong về cung cấp dịch vụ đào tạo và giải pháp công nghệ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.