Tại sao khi Deploy file OVF hoặc file OVA không thành công trên vSphere 5.1 /5.5 ?


Triển khai một OVF không thành công trên vCenter Server 5.1 / 5.5 mặc dù VMware Tools đã được cài đặt (2.034.422)

Các triệu chứng

  • Triển khai một OVF không thành công trên vCenter Server 5.1 / 5.5 (mặc dù VMware Tools được cài đặt).
  • Khi triển khai một OVF từ một máy ảo có VMware Tools cài đặt, bạn sẽ thấy các lỗi:

“OVF Deployment failed: File ds: ///vmfs/volumes/uuid/_deviceImage-0.iso find not found”

Failed_deploy_ovf_from_iso

 

Failed_deploy_ovf_from_iso1

Nguyên nhân

Lỗi này xảy ra khi VMware Tool đã không hoàn thành việc cài đặt trong máy ảo. Các hệ thống điều hành Guest có thể đã có các công cụ cài đặt thành công và chạy, nhưng phần Task Process trên ESX để cài đặt các Tools đã không hoàn thành.

Trong vSphere 5.0 và phiên bản trước đó, những thiết bị được kết nối đã không ngắt kết nối sau khi dùng xong. File OVF tạo ra trên ESX 5.0 và trước đó không chứa các thiết bị sao lưu thông tin và do đó không gặp phải vấn đề này khi nhập khẩu vào ESX 5.1 / 5.5.

Trong vSphere 5.1 / 5.5, các thông tin về thiết bị kết nối với máy ảo cũng được sao lưu được export theo OVF. Khi các Tools cài đặt nhiệm vụ chưa hoàn thành nó để lại thiết bị CD-ROM của máy ảo kết nối với một file image.ISO nằm trong storage data mà không thể được truy cập khi tái triển khai deploy lại các file OVF để tạo ra một máy ảo mới (và đây chính là nguyên nhân gây lỗi cơ bản).

 

Cách xử lý lỗi:

Bước 1: Giải nén file ova cần sử dụng tool miễn phí 7Zip cài vào windows

Failed_deploy_ovf_from_iso2

Failed_deploy_ovf_from_iso3

để uncompress ra 1 thư mục chưa 3 files: *.mv, *.ovf và *.vmdk

Failed_deploy_ovf_from_iso4

 

Bước 2: Dùng Notepad ++ để mở file *.ovf rồi tìm đến đoạn mã sau:

Failed_deploy_ovf_from_iso5

vmware.cdrom.iso

hãy thay thành đoạn mã sau: vmware.cdrom.remotepassthrough

Failed_deploy_ovf_from_iso6

 

Failed_deploy_ovf_from_iso7

Lưu và đóng lại những thay đổi trên của file *.ovf.

Bước 3: Xác định mã SHA1 checksum của file *.ovf:

Bạn có thể dùng chính tool của 7Zip để xác định checksum của file ovf

– Bẩm phải chuột vào tên file .ovf và chọn menu: CRC SHA > SHA-1

Failed_deploy_ovf_from_iso8

Kết quả của mã checksum sẽ hiện ra, bạn không copy được giá trị, vì vậy sẽ mở notepad++ để sửa nội dung mã checksum trong file *.mv

 

Failed_deploy_ovf_from_iso9

 

Bước 4:  Bây giờ thì bạn có thể dùng vSphere Client để Deploy trở lại file OVF đã được sửa lỗi:

Failed_deploy_ovf_from_iso10

 

Failed_deploy_ovf_from_iso11

 

Bước 5: Bạn có thể kiểm tra, cấu hình lại máy ảo sau khi đã deploy thành công từ file ovf được sửa.

 

Bạn phải hết sức lưu ý vì lỗi của lần export to ova lần trước là do có cấu hình giữ kết nối với các file ISO nên bị mắc lỗi,

– Cần cấu hình Edit setting và tìm các mục CDrom đang kết nối tới các data storage có file ISO image và chuyển sang trạng thái ide

Failed_deploy_ovf_from_iso12

– Sau phần sửa cấu hình ngắt các kết nối đến các images ISO, bạn hoàn toàn có thể yên tâm export to OVA lại để đảm bảo bản đóng gói package sau này không còn lỗi khi deploy OVF nữa.

 

Chúc các bạn thành công !