Làm hộ bài của con gái–Toán lớp 5 kiểm tra học kỳ 2 năm 2008 – 2009


Một ôtô tải đi từ A đến B hết 4 giờ, một ôtô du lịch đi từ A đến B hết 3 giờ. Biết rằng vận tốc ô tô du lịch đi nhanh hơn ô tô tải 15km/h. hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu Km ?

Bài này tìm trong sách sưu tầm các đề thi toán có thấy gì đâu ? lời giải trên mạng cũng không thấy ? vậy cô giáo lại tưởng tượng và đánh đố các trò rồi. Đề này trong đường lên tới đỉnh của chảo thôi.

——–>

Tôi đã phải tập giải kiểu biện luận, các bạn tham khảo xem đúng sai thế nào nhé ?

– Oto du lịch đi về B trước oto tải số giờ là: 4 – 3 = 1 giờ.

– Cứ 1 giờ Ô to du lịch lại đi hơn xe ô tô tải số km là: 1 x 15 = 15km.

– Sau 4 giờ Ô to du lịch sẽ đi được số Km là: 4 x 15 = 60km.

– Vậy vận tốc thực để Ô to du lịch đi từ A đến B là: 60 / 1 = 60 km/h

– Vậy Quãng đường AB dài là: 60 x 3 = 180 km.

ĐS: 180km.

 

Lời kết:

——–> Đúng sai thế nào không cần biết, chỉ biết là các cháu học lớp 5 mà làm đề toán thế này, thành thần đồng thì cũng có thể, nhưng mà thành … cũng có thể.

Mệt mỏi với kiểu cải cách học phổ thông  Việt nam quá, nó giống Zip Compress nhồi nhét, nhồi kiến thức hơn là có phương pháp học.

Giải toán chuyển động lớp 5: cùng chiều, không cùng lúc, đuổi nhau


Nam đi xe đạp từ nhà lên huyện với vận tốc 12km/giờ . Sau khi đi được 2 giờ Bắc lấy xe máy đuổi theo với vận tốc 30km/giờ . Hỏi :
a) Sau mấy giờ thì Bắc đuổi kịp Nam ?
b) Chỗ họ gặp nhau cách nhà bao nhiêu km ?

================> đưa về dạng toán 3: chuyển động cùng chiều, cùng lúc đuổi nhau ============

Với 2 giờ thì Nam đi được: 12 x 2 = 24 km.

Hiệu vận tốc đuổi nhau: 30 – 12 = 18km/h.

a). Sau số giờ là: 24 : 18 = 4:3 = 1.1/3 = 1 giờ 20 phút 

b). Chỗ Bắc gặp Nam cách nhà là: 30 x 4:3 = 40 km.

Bài này con gái HL làm được 10đ.

Tìm ba số có trung bình cộng bằng 567 biết số thứ nhất hơn số thứ hai 18 đơn vị, số thứ hai hơn số thứ ba 36 đơn vị


Tìm ba số có trung bình cộng bằng 567 biết số thứ nhất hơn số thứ hai 18 đơn vị, số thứ hai hơn số thứ ba 36 đơn vị ?

Tổng 3 số là:  567 x 3 =  1701

|—————–| Số thứ ba

|—————–|—-| số thứ hai

|—————–|—-|—-|  số thứ nhất

|—————–|—————–|—-|—————–|—-|—-|  Tổng 3 số

Số thứ ba là:  (1701 – 18 – 36 – 36):3 = 537

Số thứ hai là: 537 + 36 = 573

Số thứ nhất là : 573 + 18 = 591