Hướng dẫn sử dụng Resource Hacker


 

Phần 1 : Thông tin cơ bản
Phần 2 : Thông tin nâng cao
Phần cơ bản bao gồm những thông tin chi tiết cơ bản như khung nhìn/ sự thay thế tài nguyên…
Phần nâng cao bao trùm các thông tin nâng cao như cái mà được mô tả cho chuyên viên máy tính. Giống như việc thêm vào tài nguyên riêng của bạn, sử dụng các script với resource hacker…
Phần 1 : Thông tin cơ bản

Resource hacker là cái gì:
Resource hacker là một phần mềm miễn phí để soạn thảo những tập tin windows 32-bit ( như tập tin DLL, EXE, CPL và nhiều tập tin khác) . Bạn có thể thêm vào, xóa, xem, đổi tên, thay đổi tài nguyên hiện hữu trong tập tin bằng cách sử dụng phần mềm này.

Download Sites for Version 3.4.0
Bạn có thể download Resource Hacker ở đây.
http://www.angusj.com/resourcehacker/rh_icon.gif
http://www.angusj.com/resourcehacker/rh_icon_hlp.gif
Bạn không cần phải cài đặt nó, đơn giản là hãy giải nén các tập tin và chạy phần mềm. Nó cũng không tạo ra bất kỳ mục nào trong Registry của bạn.
Sử dụng Resource hacker :
Khi mở ResHack, bạn sẽ thấy giao diện của nó như sau:

1
Tab File:
Open: Mở 1 tập tin để Hack.
Save: Lưu tập tin hack mới.
Chú ý: Bạn không thể ghi đè tất cả tập tin bạn sẽ hack. Sử dụng một phương thức khác(xem bên dưới) để thay thế các tập tin.
Save As: Lưu như lệnh.
Exit: Đóng chương trình
Overview: Lệnh tập tin cơ bản
Tab Edit

Select All: Chọn tất cả văn bản.
Cut: Cut văn bản lựa chọn.
Copy: Copy văn bản.
Paste: Chèn văn bản đã copy.
Undo:
Overview:
Tab View
Expand Tree: Mở rộng cây tài nguyên. Mở ‘folder’ để chỉnh sửa những thứ bên trong.
Collapse Tree: Ngược với lệnh Expand Tree.
Find Text: Để điều khiển tìm kiếm, cũng có thể truy cập nhanh bằng cách nhấn F3. Rất hữu ích cho việc tìm kiếm ‘String Tables.’
Find Next: Giống như nhấn F3 lần nữa.
Editor Font: Thay đổi font văn bản.
Action
Save Resource as Binary / (decomposed) .Res File: Bạn có 3 lựa chọn ở đây, tôi dặt chúng vào trong một phần.
Save all Resources: Một công cụ tốt khi bạn biên tập ảnh bitmap hoặc icon. Lưu mọi thứ trong cây tới nơi bạn muốn
Replace (Icon, Bitmaps, Cursors, Other Resources): Bạn có thể thay đổi ảnh bitmap và icon và mọi thứ trong tài nguyên với điều này.
Chú ý: Giữ ngôn ngữ giống như những tài nguyên khác khi thêm hoặc thay thế tài nguyên.
Add New Resource: Giống như thay thế nhưng là thêm vào.
Delete Resource: Xóa tài nguyên. Khi xóa sử dụng Alt A, sau đó là D. Lần đầu tiên bạn sẽ được hỏi để xác nhận.
Khi bạn mở một tập tin trong Resource hacker, nó đưa ra rất nhiều các thư mục khác nhau ở khung cửa sổ bên trái, như :
AVI
Cursor
Bitmap
Icon
Menu
Dialog
String Table
Accelerators
Version Info…

2
Những thư mục này thay đổi từ tập tin này đến tập tin kia. Dưới đây là những mô tả sơ qua về những thư mục này :
AVI: Thư mục này chứa các tập tin có đuôi AVI
Cursor: Thư mục này chứa các tập tin Cursor ( con trỏ)
Bitmap: Thư mục này chứa các tập tin ảnh
Icon: Thư mục này chứa các biểu tượng
Menu: Thư mục này chứa các trình đơn khác nhau
Dialog: Thư mục này chứa các hộp hội thoại
String Table: Thư mục này chứa các chuỗi khác nhau
Accelerators: Thư mục này chứa các phím tắt
Version Info: Thư mục này chứa thông tin về phiên bản của tập tin.
Viewing Resources:
Bạn có thể xem bất cứ tài nguyên nào được nhúng trong tập tin. Đơn giản là chỉ việc mở rộng thư mục và kích chuột vào tên của tài nguyên.
Thực tế thì mỗi tài nguyên gồm ba phần :
Resource Type
Resource Name
Resource Language
Kiểu tài nguyên: Nó cho biết rằng tài nguyên là một tập tin dạng AVI, Bitmap, Menu, Cursor, Icon hay String…
Tên tài nguyên: Nó mô tả tên của một tài nguyên. Không thể có hai tài nguyên mang cùng một tên.
Ngôn ngữ tài nguyên: Ngôn ngữ được sử dụng trong tập tin.
Thay đổi Tài nguyên
=> Đối với Icon/Cursor/Bitmap:
1.) Chọn tài nguyên ( vd. Bitmap -> 131 -> 1033)
2.) Nhấn chuột vào Action -> Replace Icon/Cursor/Bitmap….
3.) Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới, nhấn vào nút Open file with new Icon/Cursor/Bitmap.
4.) Lựa chọn tài nguyên mong muốn trong hộp thoại Open và kích vào nút Open và sau đó là Replace.
=> Đối với các tài nguyên khác như AVI: có một sự khác biệt nhỏ.
1.) Nhấn vào Action -> Replace Other Resource….
2.) Chương trình sẽ mở một cửa sổ mới, nhấn vào nút Open file with new resource.
3.) Lựa chọn tập tin và nhấn nút Open.
4.) Bây giờ bạn phải đưa ra các thông tin được yêu cầu cho tài nguyên này, mà tôi đề cập ở trên. Đó là Kiểu, Tên và Ngôn ngữ của tài nguyên.
Ở trong trường Type, hãy đưa ra kiểu của tài nguyên, vd.̣ nếu bạn đang thay thế một tập tin AVI thì hãy đưa ra kiểu giống như AVI.
Trong trường Name, hãy đưa vào tên chính xác của tài nguyên đang tồn tại mà bạn muốn thay thế nó bằng một tài nguyên mới này.
Trong trường Language, đưa vào 1033 đối với Tiếng Anh.
5, Cuối cùng, bận nhấp vào nút Replace
=> Đối với Menus/Strings/Dialogs:
Để thay đổi hộp Menus/Strings/Dialogs, hãy chọn tài nguyên
mong muốn, vd.̣ String Table -> 4 -> 1033, và tạo ra sự thay đổi sau đó nhấp vào nút Compiler Script. Nó sẽ dịch kịch bản này và sẽ đưa ra lỗi nếu có gì đó không hợp lệ để bạn có thể giải quyết chính xác vấn đề.
phần 2
Phần 2 : Thông tin nâng cao

Thêm vào tài nguyên của riêng bạn :
Thêm vào những tập tin Bitmaps/Icons/Cursors/AVIs mới.
1.) Nhấn nút Action -> Add a new Resource….
2.) Nhấn vào nút Open file with new resource
3.) Lựu chọn tài nguyên mong muốn và nhấn nút Open
4.) Đưa vào Kiểu, Tên và Ngôn ngữ của tài nguyên (Resource Type/Name/Language)
Chú ý: Tên tài nguyên phải khác với tài nguyên hiện tại.
5.) Nhấn nút Add Resource
Thêm vào một trình đơn (menu) các danh mục mới
Bạn cũng có thể thêm Menu-các danh mục của chính bạn, giống như bạn có thể thêm menu (vd. tên của bạn) trong Desktop Context Menu,…
1.) Chuyển tới thực đơn mong muốn, vd.̣ Menu -> 215 -> 1033, và thêm vào một dòng ở bất cứ chỗ nào bên trong POPUP “” hoặc là những thứ tương tự như định dạng dưới đây :
Ở đây :
-“ur_desired_string” là đoạn văn bản sẽ hiển thị trên màn hình
-12345 là định danh, nó bắt buộc phải khác với các Menu chỉ mục khác
– MFT_STRING mô tả đây là một Menu chỉ mục với một vài đoạn văn bản
– MFS_GRAYED vô hiệu hóa Menu chỉ mục của chúng ta. Bạn có thể thay đổi nó thành MFS_ENABLED để cho phép nó họat động
– MFS_HILITE tự động chọn Menu của chúng ta, bạn có thể bỏ qua nó đi.
– MFS_DEFAULT thiết lập Menu thành BOLD. Bạn cũng có thể bỏ qua nó.
Thực tế thì bạn chỉ có thể đưa ra cái Menu chỉ mục “ur_desired_string”, 12345 và Resource Hacker sẽ tự động thêm những phân khác vào.
Thêm vào những tài nguyên mới trong hội thoại Dialog:
Mỗi khi bạn phải thêm vào Icons/Bitmaps/AVIs, bạn có thể muốn thêm chúng vào hộp hội thoại để chúng có thể được hiển thị khi chúng ta mở vài hội thoại ( như RUN, Progress Dialog box….)
1.) Chuyển tới hội thoại mong muốn, chỗ mà bạn muốn thêm tài nguyên của riêng mình, vd. Dialog -> 1020 -> 1033.
2.) Nhấp chuột phải vào hộp thoại vào lựa chọn Insert Control
3.) Nó sẽ mở một cửa sổ mới, nơi bạn sẽ thấy rất nhiều sự quản lý, như BITMAP, LABEL, ICON, BUTTON, SysAnimate32 (cho AVIs)…
4.) Hãy kích chuột vào bộ điều chỉnh được mong muốn, giống như sử dụng Bitmap được thêm vào của riêng mình, kích vào bộ điều khiển BITMAP hoặc sử dụng AVI thì nhấp vào bộ điều khiển SysAnimate32.Bạn cũng có thể thêm vào bộ điều khiển Ngày tháng/Thời gian bằng cách nhấp vào SysDateTimePick32.
5.) Đừng quên điền đầy đủ đầu đề. Thực tế thì chúng ta phải nhập tên tài nguyên vào Caption để những tài nguyên được thêm vào của chúng ta có thể được hiển thị trên đó, ṿd. bạn phải thêm vào một bản đồ ảnh (Bitmap) và đưa vào đó tên như 401 thì hãy đưa 401 vào trong Caption (tiêu đề)
6.) Cuối cùng, nhấp vào nút OK và dịch kịch bản trên
7.) Bạn có thể thay đổi vị trí của hộp hội thoại bằng cách đơn giản là kéo nó về vị trí mong muốn.
Sử dụng các kịch bản SCRIPTS trong Resource Hacker

Chúng ta cũng có thể sử dụng Resource Hacker từ các dòng lệnh (w/o) thông qua Giao diện đồ họa người dùng (GUI) của nó và cũng có thể tự động hóa những nhiệm vụ hay được sử dụng để tiết kiệm thời gian.
Bạn có thể sử dụng kịch bản ở hai dạng :
1.) Lệnh đơn
2.) Nhiều lệnh
1.) Lệnh đơn (Single Command):
Một vài lệnh hữu ích với những định dạnh của chúng giống như được chỉ ra dưới đây :
Ở đây :
– ExeFileName : Tập tin gốc mà chúng ta muốn sửa lại trong Resource Hacker
-ResultingFileName : Tên bạn đặt cho nó khi ta lưu tập tin
– ResourceAddress: Địa chỉ tài nguyên ( giống như vị trí ̀ ảnh trên ổ đĩa cứng HDD)
-ResourceType : Kiểu tài nguyên ( giống như Bitmap, AVI….)
-ResourceName : Tên tài nguyên ( như 131, 1020…)
Ví dụ : ResHacker.exe -addoverwrite explorer.exe, explorer1.exe, MyImage.bmp, bitmap, 143
2.) Đa lệnh (Multiple commands):
Để sử dụng các kịch bản, trước tiên bạn phải tạo ra một tệp kịch bản trong notepad và sau đó đưa vào các lệnh dưới đây
Ở đây : ScriptFileName là tên của tệp kịch bản mà bạn tạo ra trong notepad
Định dạng của một tập tin kịch bản

Ở đây :
EXE= là vị trí của tập tin gốc
SaveAs= là vị trí tập tin được lưu lại.
Log= là ví trí tập tin LOG, tập tin sẽ lưu trữ nhật ký của tiến trình.
Trong phần [COMMAND], chúng ta đưa vào những lệnh mà chúng ta muốn thực hiện
Bạn có thể bỏ sót tiêu đề của tệp LOG, vì thế Resource Hacker sẽ tự động tạo một tệp LOG có tên là “ResHacker.log”.
Tôi đã cố gắng bao quát tất cả các điểm chính của Resource Hacker. Nếu bạn muốn hỏi sâu hơn, hãy đưa ra ở đây. Tôi sẽ cố gắng để trả lời chúng.
Dưới đây là một vài tập tin mà có thể chỉnh sửa bằng Resource Hacker để thay đổi cái “nhìn và cảm nhận” của Windows!

Hướng dẫn sử dụng Resource Hacker


Phần 1 : Thông tin cơ bản
Phần 2 : Thông tin nâng cao
Phần cơ bản bao gồm những thông tin chi tiết cơ bản như khung nhìn/ sự thay thế tài nguyên…
Phần nâng cao bao trùm các thông tin nâng cao như cái mà được mô tả cho chuyên viên máy tính. Giống như việc thêm vào tài nguyên riêng của bạn, sử dụng các script với resource hacker…
Phần 1 : Thông tin cơ bản

Resource hacker là cái gì:
Resource hacker là một phần mềm miễn phí để soạn thảo những tập tin windows 32-bit ( như tập tin DLL, EXE, CPL và nhiều tập tin khác) . Bạn có thể thêm vào, xóa, xem, đổi tên, thay đổi tài nguyên hiện hữu trong tập tin bằng cách sử dụng phần mềm này.

Download Sites for Version 3.4.0
Bạn có thể download Resource Hacker ở đây.

http://www.angusj.com/resourcehacker/rh_icon.gif
http://www.angusj.com/resourcehacker/rh_icon_hlp.gif
Bạn không cần phải cài đặt nó, đơn giản là hãy giải nén các tập tin và chạy phần mềm. Nó cũng không tạo ra bất kỳ mục nào trong Registry của bạn.
Sử dụng Resource hacker :
Khi mở ResHack, bạn sẽ thấy giao diện của nó như sau:

1
Tab File:
Open: Mở 1 tập tin để Hack.
Save: Lưu tập tin hack mới.
Chú ý: Bạn không thể ghi đè tất cả tập tin bạn sẽ hack. Sử dụng một phương thức khác(xem bên dưới) để thay thế các tập tin.
Save As: Lưu như lệnh.
Exit: Đóng chương trình
Overview: Lệnh tập tin cơ bản
Tab Edit

Select All: Chọn tất cả văn bản.
Cut: Cut văn bản lựa chọn.
Copy: Copy văn bản.
Paste: Chèn văn bản đã copy.
Undo:
Overview:
Tab View
Expand Tree: Mở rộng cây tài nguyên. Mở ‘folder’ để chỉnh sửa những thứ bên trong.
Collapse Tree: Ngược với lệnh Expand Tree.
Find Text: Để điều khiển tìm kiếm, cũng có thể truy cập nhanh bằng cách nhấn F3. Rất hữu ích cho việc tìm kiếm ‘String Tables.’
Find Next: Giống như nhấn F3 lần nữa.
Editor Font: Thay đổi font văn bản.
Action
Save Resource as Binary / (decomposed) .Res File: Bạn có 3 lựa chọn ở đây, tôi dặt chúng vào trong một phần.
Save all Resources: Một công cụ tốt khi bạn biên tập ảnh bitmap hoặc icon. Lưu mọi thứ trong cây tới nơi bạn muốn
Replace (Icon, Bitmaps, Cursors, Other Resources): Bạn có thể thay đổi ảnh bitmap và icon và mọi thứ trong tài nguyên với điều này.
Chú ý: Giữ ngôn ngữ giống như những tài nguyên khác khi thêm hoặc thay thế tài nguyên.
Add New Resource: Giống như thay thế nhưng là thêm vào.
Delete Resource: Xóa tài nguyên. Khi xóa sử dụng Alt A, sau đó là D. Lần đầu tiên bạn sẽ được hỏi để xác nhận.
Khi bạn mở một tập tin trong Resource hacker, nó đưa ra rất nhiều các thư mục khác nhau ở khung cửa sổ bên trái, như :
AVI
Cursor
Bitmap
Icon
Menu
Dialog
String Table
Accelerators
Version Info…

2
Những thư mục này thay đổi từ tập tin này đến tập tin kia. Dưới đây là những mô tả sơ qua về những thư mục này :
AVI: Thư mục này chứa các tập tin có đuôi AVI
Cursor: Thư mục này chứa các tập tin Cursor ( con trỏ)
Bitmap: Thư mục này chứa các tập tin ảnh
Icon: Thư mục này chứa các biểu tượng
Menu: Thư mục này chứa các trình đơn khác nhau
Dialog: Thư mục này chứa các hộp hội thoại
String Table: Thư mục này chứa các chuỗi khác nhau
Accelerators: Thư mục này chứa các phím tắt
Version Info: Thư mục này chứa thông tin về phiên bản của tập tin.
Viewing Resources:
Bạn có thể xem bất cứ tài nguyên nào được nhúng trong tập tin. Đơn giản là chỉ việc mở rộng thư mục và kích chuột vào tên của tài nguyên.
Thực tế thì mỗi tài nguyên gồm ba phần :
Resource Type
Resource Name
Resource Language
Kiểu tài nguyên: Nó cho biết rằng tài nguyên là một tập tin dạng AVI, Bitmap, Menu, Cursor, Icon hay String…
Tên tài nguyên: Nó mô tả tên của một tài nguyên. Không thể có hai tài nguyên mang cùng một tên.
Ngôn ngữ tài nguyên: Ngôn ngữ được sử dụng trong tập tin.
Thay đổi Tài nguyên
=> Đối với Icon/Cursor/Bitmap:
1.) Chọn tài nguyên ( vd. Bitmap -> 131 -> 1033)
2.) Nhấn chuột vào Action -> Replace Icon/Cursor/Bitmap….
3.) Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới, nhấn vào nút Open file with new Icon/Cursor/Bitmap.
4.) Lựa chọn tài nguyên mong muốn trong hộp thoại Open và kích vào nút Open và sau đó là Replace.
=> Đối với các tài nguyên khác như AVI: có một sự khác biệt nhỏ.
1.) Nhấn vào Action -> Replace Other Resource….
2.) Chương trình sẽ mở một cửa sổ mới, nhấn vào nút Open file with new resource.
3.) Lựa chọn tập tin và nhấn nút Open.
4.) Bây giờ bạn phải đưa ra các thông tin được yêu cầu cho tài nguyên này, mà tôi đề cập ở trên. Đó là Kiểu, Tên và Ngôn ngữ của tài nguyên.
Ở trong trường Type, hãy đưa ra kiểu của tài nguyên, vd.̣ nếu bạn đang thay thế một tập tin AVI thì hãy đưa ra kiểu giống như AVI.
Trong trường Name, hãy đưa vào tên chính xác của tài nguyên đang tồn tại mà bạn muốn thay thế nó bằng một tài nguyên mới này.
Trong trường Language, đưa vào 1033 đối với Tiếng Anh.
5, Cuối cùng, bận nhấp vào nút Replace
=> Đối với Menus/Strings/Dialogs:
Để thay đổi hộp Menus/Strings/Dialogs, hãy chọn tài nguyên
mong muốn, vd.̣ String Table -> 4 -> 1033, và tạo ra sự thay đổi sau đó nhấp vào nút Compiler Script. Nó sẽ dịch kịch bản này và sẽ đưa ra lỗi nếu có gì đó không hợp lệ để bạn có thể giải quyết chính xác vấn đề.
phần 2
Phần 2 : Thông tin nâng cao

Thêm vào tài nguyên của riêng bạn :
Thêm vào những tập tin Bitmaps/Icons/Cursors/AVIs mới.
1.) Nhấn nút Action -> Add a new Resource….
2.) Nhấn vào nút Open file with new resource
3.) Lựu chọn tài nguyên mong muốn và nhấn nút Open
4.) Đưa vào Kiểu, Tên và Ngôn ngữ của tài nguyên (Resource Type/Name/Language)
Chú ý: Tên tài nguyên phải khác với tài nguyên hiện tại.
5.) Nhấn nút Add Resource
Thêm vào một trình đơn (menu) các danh mục mới
Bạn cũng có thể thêm Menu-các danh mục của chính bạn, giống như bạn có thể thêm menu (vd. tên của bạn) trong Desktop Context Menu,…
1.) Chuyển tới thực đơn mong muốn, vd.̣ Menu -> 215 -> 1033, và thêm vào một dòng ở bất cứ chỗ nào bên trong POPUP “” hoặc là những thứ tương tự như định dạng dưới đây :
Ở đây :
-“ur_desired_string” là đoạn văn bản sẽ hiển thị trên màn hình
-12345 là định danh, nó bắt buộc phải khác với các Menu chỉ mục khác
– MFT_STRING mô tả đây là một Menu chỉ mục với một vài đoạn văn bản
– MFS_GRAYED vô hiệu hóa Menu chỉ mục của chúng ta. Bạn có thể thay đổi nó thành MFS_ENABLED để cho phép nó họat động
– MFS_HILITE tự động chọn Menu của chúng ta, bạn có thể bỏ qua nó đi.
– MFS_DEFAULT thiết lập Menu thành BOLD. Bạn cũng có thể bỏ qua nó.
Thực tế thì bạn chỉ có thể đưa ra cái Menu chỉ mục “ur_desired_string”, 12345 và Resource Hacker sẽ tự động thêm những phân khác vào.
Thêm vào những tài nguyên mới trong hội thoại Dialog:
Mỗi khi bạn phải thêm vào Icons/Bitmaps/AVIs, bạn có thể muốn thêm chúng vào hộp hội thoại để chúng có thể được hiển thị khi chúng ta mở vài hội thoại ( như RUN, Progress Dialog box….)
1.) Chuyển tới hội thoại mong muốn, chỗ mà bạn muốn thêm tài nguyên của riêng mình, vd. Dialog -> 1020 -> 1033.
2.) Nhấp chuột phải vào hộp thoại vào lựa chọn Insert Control
3.) Nó sẽ mở một cửa sổ mới, nơi bạn sẽ thấy rất nhiều sự quản lý, như BITMAP, LABEL, ICON, BUTTON, SysAnimate32 (cho AVIs)…
4.) Hãy kích chuột vào bộ điều chỉnh được mong muốn, giống như sử dụng Bitmap được thêm vào của riêng mình, kích vào bộ điều khiển BITMAP hoặc sử dụng AVI thì nhấp vào bộ điều khiển SysAnimate32.Bạn cũng có thể thêm vào bộ điều khiển Ngày tháng/Thời gian bằng cách nhấp vào SysDateTimePick32.
5.) Đừng quên điền đầy đủ đầu đề. Thực tế thì chúng ta phải nhập tên tài nguyên vào Caption để những tài nguyên được thêm vào của chúng ta có thể được hiển thị trên đó, ṿd. bạn phải thêm vào một bản đồ ảnh (Bitmap) và đưa vào đó tên như 401 thì hãy đưa 401 vào trong Caption (tiêu đề)
6.) Cuối cùng, nhấp vào nút OK và dịch kịch bản trên
7.) Bạn có thể thay đổi vị trí của hộp hội thoại bằng cách đơn giản là kéo nó về vị trí mong muốn.
Sử dụng các kịch bản SCRIPTS trong Resource Hacker

Chúng ta cũng có thể sử dụng Resource Hacker từ các dòng lệnh (w/o) thông qua Giao diện đồ họa người dùng (GUI) của nó và cũng có thể tự động hóa những nhiệm vụ hay được sử dụng để tiết kiệm thời gian.
Bạn có thể sử dụng kịch bản ở hai dạng :
1.) Lệnh đơn
2.) Nhiều lệnh
1.) Lệnh đơn (Single Command):
Một vài lệnh hữu ích với những định dạnh của chúng giống như được chỉ ra dưới đây :
Ở đây :
– ExeFileName : Tập tin gốc mà chúng ta muốn sửa lại trong Resource Hacker
-ResultingFileName : Tên bạn đặt cho nó khi ta lưu tập tin
– ResourceAddress: Địa chỉ tài nguyên ( giống như vị trí ̀ ảnh trên ổ đĩa cứng HDD)
-ResourceType : Kiểu tài nguyên ( giống như Bitmap, AVI….)
-ResourceName : Tên tài nguyên ( như 131, 1020…)
Ví dụ : ResHacker.exe -addoverwrite explorer.exe, explorer1.exe, MyImage.bmp, bitmap, 143
2.) Đa lệnh (Multiple commands):
Để sử dụng các kịch bản, trước tiên bạn phải tạo ra một tệp kịch bản trong notepad và sau đó đưa vào các lệnh dưới đây
Ở đây : ScriptFileName là tên của tệp kịch bản mà bạn tạo ra trong notepad
Định dạng của một tập tin kịch bản

Ở đây :
EXE= là vị trí của tập tin gốc
SaveAs= là vị trí tập tin được lưu lại.
Log= là ví trí tập tin LOG, tập tin sẽ lưu trữ nhật ký của tiến trình.
Trong phần [COMMAND], chúng ta đưa vào những lệnh mà chúng ta muốn thực hiện
Bạn có thể bỏ sót tiêu đề của tệp LOG, vì thế Resource Hacker sẽ tự động tạo một tệp LOG có tên là “ResHacker.log”.
Tôi đã cố gắng bao quát tất cả các điểm chính của Resource Hacker. Nếu bạn muốn hỏi sâu hơn, hãy đưa ra ở đây. Tôi sẽ cố gắng để trả lời chúng.
Dưới đây là một vài tập tin mà có thể chỉnh sửa bằng Resource Hacker để thay đổi cái “nhìn và cảm nhận” của Windows!

CÔNG TY TNHH NOVA SỐ – NOVA DIGITAL CO., LTD


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH.

Cty TNHH NOVA DIGITAL được thành lập dưới sự tham gia cố vấn và đầu tư từ những chuyên gia công nghệ cao Microsoft, VMware, IBM, EMC với định hướng phát triển trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về Sản xuất phần mềm Giải pháp, Tư vấn giải pháp, Dịch vụ Triển khai các Giải pháp phần mềm CNTT trong Quản lý Doanh nghiệp và Điều hành các hệ thống giải pháp Điện toán đám mây.

Đội ngũ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm trên 10 năm về triển khai và đào tạo công nghệ, sở hữu nhiều chứng chỉ Quốc tế quan trọng đảm bảo khả năng cạnh tranh trong việc phát triển dịch vụ Đào tạo và triển khai giải pháp CNTT tại Việt Nam và các nước ĐNÁ.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH NOVA DIGITAL hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất phẩm mềm Quản lý bằng CNTT, Dịch vụ triển khai và Đào tạo CNTT với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm:

 • Phát triển dịch vụ đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin – Kinh tế và Viễn thông.
 • Đối tác Hợp tác cung cấp các giải pháp CNTT cho 3 Hiệp hội chuyên ngành:
  • Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam – VASEP (hơn 500 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, Chế biến, Sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Thuỷ sản).  website: http://www.vasep.com.vn/ 
  • Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (hơn 300 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Gỗ – nội thất). website:  http://vietfores.org/
  • Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Chè Việt Nam – VITAS ( hơn 80 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Chè – ẩm thực Việt Nam).  Website: http://www.vitas.org.vn
 • Các giải pháp phần mềm tin học vào ứng dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như:
  • Office 365 Cloud.
  • Cung cấp các phần mềm bản quyền của Microsoft, VMware, Lạc Việt cho Doanh nghiệp Việt Nam.
  • Chứng thư số của Viettel ISP cho khai báo thuế Việt Nam.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý sản xuất – Kinh tế.
 • Cung cấp giải phải pháp phần mềm tin học ứng dụng trong trường học Phổ thông và Đại học.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý Trường Đại học.
  • Hệ thống SMS Học bạ cho Quản lý Trường Phổ thông.
 • Đối tác triển khai giải pháp duy nhất của Microsoft Live@edu tại Việt Nam.
  • Triển khai hệ thống Exchange Online, SharePoint Online, Forefront Protection for Exchange Online, Skydrive.
  • Tích hợp hệ thống ADSync với Windows Live ID và SSO.
  • Triển khai các giải pháp SSO giữa Moodle hoặc SharePoint On-premise với Outlook Live.
  • Dịch vụ Đào tạo Live@edu for Administrators và Giáo viên các Trường Phổ thông – Đại học.
 • Đối tác duy nhất triển khai nâng cấp Office365 Education của Microsoft tại Việt Nam.
  • Nâng cấp từ Microsoft Live@edu sang Office 365 cho 300 trường PTCS, 128 trường PTTH, 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp, 37 Trường Đại học,  20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.
  • Cung cấp phần mềm và triển khai các giải pháp tích hợp, khai thác Office 365 cho toàn bộ các Trường tại Việt Nam.
  • Dịch vụ đào tạo Office 365 gồm 3 môn chuẩn của Microsoft:
   • Course 70-321 Deploying Office 365.
   • Course 70-323 Administering Office 365 for SMB.
   • Course 74-324 End User Office365 training.
 • Đại lý chính thức AER và LAR của Microsoft cung cấp phần mềm giáo dục tại Việt Nam.
 • Đối tác đạo tạo University và Triển khai giải pháp Ảo hoá Chuyên nghiệp của VMware tại Việt Nam.
  • Đại lý sản phẩm phần mềm ảo hoá VMware.
  • Đối tác đào tạo uỷ quyền của VMware tại Việt Nam.
  • Đối tác triển khai Service Solution IT Professional of VMware.
 • Trung tâm thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin Quốc tế Prometric, Pearson Vue.
 • Xây dựng trang web điện tử, xây dựng cổng thông tin Doanh nghiệp.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển dịch vụ Đào tạo, định hướng kinh doanh, cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT, đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng và duy trì hoạt động của Trung tâm một cách hiệu quả, NOVA Digital đã xây dựng một cơ cấu tổ chức một cách chặt chẽ, hợp lý bao gồm các phòng ban có mối quan hệ hỗ trợ và phối hợp đồng bộ tạo nên một sức mạnh tập thể. Đáp ứng và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng Doanh nghiệp một cách toàn diện, chu đáo.

image

CEO: Giám đốc điều hành

CIO: Giám đốc kỹ thuật.

CMO: Giám đốc quản lý đối tác.

CFO: Trưởng quản lý tài chính kế toán.

AM: Quản lý khách hàng.

CCO: Trưởng quản lý chăm sóc khách hàng.

CTO: Trưởng quản lý kỹ thuật và triển khai hỗ trợ kỹ thuật Khách hàng.

 

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ – CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Chứng chỉ công nghệ Microsoft MCP:

          Chứng chỉ chuyên ngành cao cấp về hệ thống mạng (MCITP)

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về SharePoint 2010 (MCM).

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về Dynamic CRM.

          Chứng chỉ chuyên gia về Đào tạo CNTT của Microsoft (MCT)

Partner Microsoft Live@edu

image

Đối tác duy nhất triển khai Microsoft Live@edu tại Việt Nam.

Microsoft Licensing Sales Specialist LAR & AER

Chứng chỉ cấp phép bán hàng chuyên khối Doanh nghiệp, chính phủ và Giáo dục.

 

Microsoft Office Specialist

Chứng chỉ chuyên ngành về hoạt động nghiệp vụ văn phòng

Microsoft Learning Solution

Ủy quyền của Microsoft về cung cấp các giải pháp cho Giáo dục và Đào tạo

Microsoft SharePoint Platform

          Cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử và Microsoft Learning Gateway theo nền tảng SharePoint.

          Gia công phần mềm, triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các Trường Quốc tế và Đại học như: Hanoi University of Pharmacy – http://www.hup.edu.vn , UNISHANOI: http://portal.unishanoi.org

Microsoft Dynamic CRM

Giải pháp triển khai hệ thống Chăm sóc khách hàng

Microsoft Business Intelligence

          Giải pháp Doanh nghiệp thông minh chuyên cung cấp giải pháp BI 2008, BI 2012 trên nền Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 cho Hải Quan Việt Nam và Hiệp hội CBXN TS VASEP, Hiệp hội Chè VITAS.

Đối tác của SourceCode

image

Chuyên triển khai giải pháp “Business Process Management Solution” cho Doanh nghiệp Viễn thông Viettel Telecom tại 64 tỉnh thành.

Khảo thí thi chứng chỉ Quốc tế

image

          Chuyên tổ chức thi chứng chỉ CNTT của Microsoft, IBM, WMware.


SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ

1.      Chương trình Microsoft Partner Program

          Đối tác của Microsoft phát triển mạng lưới và đánh giá, xác thực năng lực đối tác tại Việt Nam.

          Phát triển các gói sản phẩm, giải pháp cho các doanh nghiệp, đối tác.

          Đại lý chính thức cung cấp các phần mềm có bản quyền tại Việt Nam.

2.      Chương trình Microsoft LAR & AER (Microsoft Authorized Education Resller)

Tư vấn, cung cấp và đào tạo khai thác các phần mềm có bản quyền của Microsoft cho các đơn vị là Trường Đại học, Cao đẳng, THPT…

3.      Chương trình Live@edu và Office365 Cloud

Đối tác độc quyền triển khai cung cấp gói dịch vụ Microsoft Cloud miễn phí cho khối Giáo dục tại Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm:

          Hệ thống Email trực tuyến.

          Hệ thống cổng thông tin giáo dục trực tuyến.

          Hệ thống hội thảo trực tuyến.

          Hệ thống Microsoft Office trực tuyến.

          Hệ thống Dynamic CRM trực tuyến.

          Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và triển khai kỹ thuật Microsoft Cloud.

4.      Giải pháp phần mềm dựa trên nền tảng hạ tầng SharePoint và .Net Framework

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối giáo dục.

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối doanh nghiệp quản trị nhân sự.

5.      Giải pháp dịch vụ gia tăng trên di động (SMS Mobile)

Cung cấp giải pháp quản lý học sinh, sinh viên và phản hồi thông tin qua tổng đài nhắn tin thuê bao điện thoại di động.

6.      Phòng thi chứng chỉ Quốc tế được khảo thí ủy quyền của Prometric và Pearson Vue

Phòng thi đạt tiêu chuẩn Quốc tế được Prometric ủy quyền cho phép học viên thi và nhận các chứng chỉ chuyên ngành CNTT đạt chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.

7.      Giải pháp ảo hóa hệ thống VMware

Đối tác độc quyền của VMware tại Việt Nam

          Tư vấn giải pháp.

          Triển khai hạ tầng.

          Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

8.      Giải pháp phát triển dịch vụ trực tuyến trên nền Microsoft Cloud computing

Đối tác duy nhất tại Việt nam tư vấn, triển khai, đào tạo và chuyển giao công nghệ về các giải pháp trên nền Microsoft Cloud Apps.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Các thành viên xây dựng NOVA DIGITAL đều là những người có từ 10 – 16 năm kinh nghiệm triển khai trong các lĩnh vực:

1.      Dầu khí: PVOL

2.      Ngân hàng: Vietin Bank, VP Bank

3.      Bảo hiểm: Prudential, Manulife

4.      Vinamilk

5.      Đào tạo: RMIT University, de Heus, HUP, HUBT, HCMUT, NEU, HLU, Nhất Nghệ, DNU, HUESTAR.

6.      Hải Quan: Hải Quan Việt nam, FAO – FIIU – WCOO.

7.      Viễn Thông: Viettel Telecom.

8.      Truyền hình: VTC, Viettel Media, Mobiphone Media, PGM Senvang, HTC

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

Khách hàng Doanh nghiệp

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Viettel Telecom

(64 tỉnh thành, 6000 người dùng).

2007

Giải pháp Quản lý Quy trình về Hợp đồng Mua Bán

của  K2Workflow SourceCode trên nền SharePoint Office 2007 Server

Microsoft

2008

Mô hình giải pháp SMS Mobile ứng dụng cho Nông thôn

VASEP

2011

Cổng thông tin chuyên ngành Thủy sản

http://www.vasep.com.vn

VITAS

2010

Công thông tin nội bộ Hiệp hội Chè

http://portal.vitas.org.vn

Microsoft for Education

Từ 2008 đến nay

Chương trình Live@edu triển khai tại Việt Nam cho:

– 300 trường PTCS

– 128 trường PTTH

– 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp

– 37 Trường Đại học

– 20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.

– 15 Trường Quốc tế.

VISC

2012

Trang học bạ trực tuyến Hocba.vn

http://hocba.vn

Viettel CA

2010

Cung cấp chữ ký số cho các ngành Thuế, Hải quan điện tử và các Doanh nghiệp thuê Hosting máy chủ.

NAT&L

2009

Tư vấn và triển khai giải pháp Mobile SMS Gateway của Microsoft UPG tại nhà máy mía đường Nghệ An.

Bộ Nông nghiệp (MART)

2009

Triển khai giải pháp thống kê giá nông nghiệp qua Mobile (Microsoft Project MIDAS)

Khách hàng GIÁO DỤC

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đại học Dược HN (Hanoi University of Pharmacy)

11.000 người dùng

2010

Triển khai giải pháp hạ tầng Web hosting, Sharepoint portal, Learning Geatway, hội thảo trực tuyến bằng Microsoft Lync Online.

Website: http://www.hup.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Văn Lang

25.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, Moodle tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Bách Khoa TP.HCM

35.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PSA tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.hcmut.edu.vn/en

Kiểu dự án: Cloud and On-Premise

Đại học Tôn Đức Thắng

45.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Website: http://english.tdt.edu.vn/ 

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đà nẵng

32.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.dnu.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại Học Dân lập Thăng Long

9000 người dùng

2008

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID.

Website: http://thanglong.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đông Đô

5000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin ASP.Net với Windows Live ID.

Website: http://www.dongdo.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Quản trị Kinh Doanh Công nghệ HUBT

25.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.hubt.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Khách hàng GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Australian International School – Vietnam

 

1000 người dùng

2012 đến nay

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin SharePoint 2010 với Windows Live ID và SSO.

Website: http://www.aisvietnam.com

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Kinder World Group

2000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

Website: http://kinderworld.net/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

the International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)

3000 người dùng

2011

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

http://www.ishcmc.com/

UnisHanoi

1000 người dùng

2012 đến nay

Tư vấn giải pháp SharePoint, Exchange và triển khai Hạ dịch vụ quản lý hệ thống trọn gói

http://portal.unishanoi.org

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA NOVA DIGITAL

Doanh nghiệp mạnh về cung cấp giải pháp, thiết bị, dịch vụ  và phần mềm CNTT

image

Microsoft Small Business Specialist

Đối tác triển khai dịch vụ Office 365 cho Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp

Đối tác chuyên triển khai và đào tạo các giải pháp Cổng thông tin SharePoint, BizTalk, SQL, Lync và Office Online.

image

Solution Service IT Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Ảo hoá vCenter & vCloud mạng Doanh nghiệp cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

Solution Service NAS Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Lưu trữ mạng nội bộ và Điện toán đám mây NAS to LAN & vCloud cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

 Service Provider SERVER & SAN Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Máy chủ Server & SAN cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

 

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống phần mềm giải pháp dịch vụ khai báo Hải quan “E-Manifest Vietnam Customs”.

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Viễn thông Viettel Media.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai sản phẩm phần mềm Quản lý tài chính Khách hàng Doanh nghiệp ERP.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Tin tức VTC Media.

          Đối tác tư vấn và triển khai hạ tầng ảo hoá trong Đào tạo CNTT VTC Labs Management.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý dịch vụ Ảo hoá Điện toán đám mây vCloud CMC IDC HCMC.

 

Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo CNTT

image

image

1.      Viện Đào tạo Công nghệ và Quản trị Robusta

2.      IPMAC.

3.      IT Academic Thang Long.

4.      NetPro IT Academic.

5.      Trung tâm CNTT Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.

6.      Viện đào tạo CNTT & Viễn thông – Đại Học Mở Hà Nội.

7.      Viện Đào tạo Công nghệ sau đại học – Đại Học Bách Khoa Hà nội.

8.      Học viện CNTT – Kinh tế Quốc Dân.

9.      Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

10.  Nhất Nghệ.

 

Đối tác Hiệp hội Doanh nghiệp Thông tấn

image

          14 năm Đối tác tư vấn và triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực CNTT tại Hiệp hội Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (VASEP)

image

          4 năm Đối tác tư vấn và triển khai xây dựng, đào tạo năng lực quản lý nghiệp vụ văn phòng tại Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS)

 

image

          14 năm làm Đối tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật  CNTT tại Doanh nghiệp sản xuất và chế biến đồ Gỗ nội thất trực thuộc Hội Gỗ Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chúng tôi cam kết

          Chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi do đó chúng tôi luôn tập trung để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với tinh thần phục vụ tận tụy và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu đề ra.

          Cùng với đó chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực công nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

          Chân thành, chủ động trong việc xây dựng quan hệ đối tác để cùng phát triển.

          Đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vì một sự nghiệp Giáo dục tiến bộ.

          Tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động Giáo dục cộng đồng.

Chiến lược phát triển

          Chúng tôi không ngừng đầu tư để đảm bảo luôn đi trước và đón đầu công nghệ tiên tiến dựa trên những đối tác chiến lược lâu năm.

          Không ngừng mở rộng quan hệ đối tác tạo cơ hội phát triển lớn mạnh.

          Xây dựng mạng lưới khách hàng sâu rộng và bền vững.

          Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các hãng đối tác.

          Xây dựng chiến lược nhân sự ổn định dựa trên triết lý nhân bản sâu sắc.

          Hướng tới mục tiêu trở một trong những đơn vị tiên phong về cung cấp dịch vụ đào tạo và giải pháp công nghệ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.