Phần 2. Triển khai cấu hình đăng nhập 1 lần SSO giữa Moodle và AD server ROBUSTA Distance Learning 2015


10. Cấu trúc hệ thống đăng nhập 1 lần – SSO:

1. Đăng nhập một lần (SSO – Single Sign On): Khi người dùng đăng nhập lần đầu vào một WBT, tài khoản đăng nhập đó sẽ tự động được sử dụng cho phiên làm việc của người đó trong toàn bộ hệ thống.

Hệ thống đào tạo ở đây được hiểu là tập hợp các ứng dụng khác nhau có thể được dùng thông qua giao diện Web. Cơ chế này có thể xây dựng dựa vào một điểm chứng thực trung tâm (Central Authentication Service – “CAS”), dựa vào giao thức LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), hoặc hoặc thậm chí dựa vào cookie của trình duyệt để giữ xác thực.

image

image

 

2. Sơ đồ đăng nhập 1 lần với LMS vs LCMS:

screenshot_technologists_03 image

3. Khả năng đáp ứng đăng nhập 1 lần với các ứng dụng hiện nay:

image

image

4. Khả năng tích hợp giữa e-learning với các mô hình hệ thống dịch vụ khác:

image

Dựa trên các phân tích và thực tế triển khai, phát triển sản phẩm công nghệ đào tạo trực tuyến hiện nay, chúng ta thấy được Moodle là một trong các mô hình E-learning phát triển mạnh mẽ nhất trên thế giới.

5. Cấu trúc vận hành xác thực trong SSO:

image

Với mô hình cấu trúc xác thực SSO nói trên đã có rất nhiều các gói ứng dụng, giao thức và giải pháp xác thực, đăng nhập 1 lần khác nhau.

Nhưng tất cả đều phải tuân thủ 1 nguyên tắc cơ bản là bảo mật, quản lý và vận hành theo nguồn dữ liệu người dùng đơn giản và hiệu quả nhất.

 

6. Lý do lựa chọn giải pháp tích hợp Moodle với AD Server:

  • ROBUSTA Distance Learning 2015 đã và đang sử dụng hạ tầng quản lý người dùng trên nền Windows Active Directory (AD Server) và tích hợp các nền tảng dịch vụ Office 365 – Exchange – Lync – SharePoint Online, CRM online. Do vậy, việc lựa chọn giải pháp tích hợp đăng nhập 1 lần giữa Moodle và AD là hiển nhiên.
  • Ngoài ra, các hệ thống thực hành Labs trên Private Cloud, Hybrid Cloud, Public Cloud, VMware vSphere đều được kết nối, đồng bộ tài khoản giữa các ứng dụng đó với AD Users.
  • Đây là 1 phần quan trọng để thống nhất quản lý người dùng, đồng thời đem lại sự đơn giản hóa cho người dùng khi sử dụng hệ thống Đào tạo trực tuyến của ROBUSTA.

image

7. Các bước cấu hình đăng nhập 1 lần trên Moodle Admin:

Tham khảo link: https://docs.moodle.org/28/en/Active_Directory#Troubleshooting_AD_and_LDAP_authentication 

Tham khảo link: Tích hợp Moodle với Microsoft Office 365 thông qua AD: http://www.moodlenews.com/2013/integrate-moodle-and-microsoft-office-365-through-ad/ 

Tham khảo link:  Lỗi tích hợp xác thức trên nền IIS http://support.microsoft.com/kb/896861 

Tham khảo link: cấu hình SMTP relay gửi thư qua Office 365 trên windows server 2008 http://www.configureoffice365.com/configure-office-365-smtp-relay/ 

Tham khảo link: cấu hình phân quyền và chức năng sử dụng trong Moodle: https://docs.moodle.org/28/en/Standard_roles 

Tham khảo link: cách xóa quyền truy cập của Guest / Anonymous: https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=65614

 

8. Chi tiết các bước tích hợp Moodle với AD  thông qua giao thức xác thực LDAP Authentication và NTLM SSO:

Bước 1:  chuẩn bị

– Moodle 2.8 Server đang chạy trên máy chủ Windows Server 2012 đã Join domain.

– 1 máy chủ Domain Control Center “DCC” chạy trên windows server 2008 r2.

Bước 2:  kiểm tra tình trang kết nối LDAP qua cổng 389 từ máy chủ Moodle 2.8 tới máy chủ DCC.

– Bạn nên download công cụ LDP.zip để kiểm tra các công việc trên máy chủ Moodle 2.8

(tham khảo hướng dẫn dùng ldp.exe : https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc794810%28v=ws.10%29.aspx )

– Giải nén file ldp.zip vào thư mục c:\LDAP trên máy chủ Moodle.

– Chạy file ldp.exe

image

 

– Chọn menu Connection sau đó bấm chọn Connect.

– Nhập tên máy chủ AD server bạn cần để kiểm tra tình trạng làm việc của LDAP. (nếu bạn không chắc chắn tên hoặc ip của máy chủ AD thì hãy nhập dòng lệnh sau:

nltest/dclist:yourdomain.name.com nó sẽ giúp bạn nhìn được danh sách các máy chủ Domain controllers trong hệ thống mạng LAN của bạn.) sau đó bấm OK.

– Nếu mọi thứ thực hiện đúng nó sẽ kết nối và nó sẽ hiển thị tất cả cấu hình LDAP server /phiên bản của máy chủ AD.

image

– Bấm menu ConnectionBind.

– Bây giờ chúng ta cần nhập username, password và domain (nhập tài khoản administrator username và mật khẩu, tên miền domain).

– Nếu thực hiện thành công sẽ thấy xuất hiện Authenticated as dn:’username’. (cần khởi tạo hoặc kiểm tra tài khoản này với quyền admin privileges).

– Chúng ta có thể bấm menu View sau đó chọn popbar  Tree.

– Một menu sổ xuống và bạn chọn BaseDN cho việc hiển thị thông tin trong domain của bạn.

image

– Bạn sẽ nhìn thấy phía bên trái domain của bạn, các thông tin về OU và CN trong máy chủ AD đang quản lý.

– Bước tiếp theo ta sẽ cần dùng các thông tin trong OU, CN và DC để khai báo vào máy chủ Moodle LDAP

 

Bước 3: kích hoạt Moodle LDAP

– Trước hết chúng ta cần kích hoạt LDAP plugin.

–  Đăng nhập vào Moodle bằng admin, bấm: Site administration, Plugins, Authentication và chọn Manage authentication.

– Trong danh sách các plug-in sẽ thấy kiểu xác thực có giá trị  “available authentication types” ta bấm tiếp vào hình “con mắt”  để kích hoạt “LDAP Server –> enable”.

image

Bước 4: Cấu hình Moodle LDAP:

– Bấm vào LDAP Server để truy cập trang cấu hình LDAP:

 • Host URL: ldap://ip (đây là tên FQDN hoặc IPv4 của máy chủ AD domain controller, nếu  có nhiều máy chủ DC bạn có thể nhập các địa chỉ phân cách nhau bằng dấu;  ví dụ: ldap://10.66.28.42;ldap://10.66.28.43 ).
 • Version: 3
 • Use TLS: No (bạn có thể nâng cấp dùng TLS sau)
 • LDAP encoding: ulf-8

Bind Settings

 • Hide password: yes (không cho lưu mật khẩu trong Moodle database.)
 • Distinguished Name: CN=LDAP,OU=Other,OU=Admin,OU=School Users,DC=***,DC=***,DC=****,DC=*** (có thể sao chép kết quả từ OU,CN,DC của công cụ ldp.exe).

image

 • Password: ******** (mật khẩu của account admin dùng cho Bind account)

User Lookup Settings

 • User Type: MS ActiveDirectory (đây là kiểm truy cập bằng account LDAP AD User).
 • Context: OU=school users,DC=***,DC=***,DC=***,DC=*** (nặp lại có thể sao chép kết quả từ OU,CN,DC của công cụ ldp.exe).
 • Search Subcontext: Yes (giúp tìm cấc tài khoản theo kiểu nặp lại OU nhiều cấp OU –> OU1 –> OU11).
 • User Attribute: samaccountname (các thuộc tính người dùng để tìm kiếu theo kiểu tên / email có trong cấu trúc cây LDAP user. Thông thường là kiểu domain\username hay còn gọi sAMAccountName hiếm khi có trường hợp đặc biệt kiểu UPN hoặc email address) , Nó thường dùng kiểu: cn (Novell eDirectory and MS-AD) , uid (RFC-2037, RFC-2037bis cho SAMBA 3.x LDAP extension), nhưng nếu bạn dùng MS-AD bạn cần nhớ rằng ta cần phải dùng theo chuẩn đăng nhập NTLM SSO nên thường dùng sAMAccountName (là kiểu đăng nhập The pre-Windows 2000 logon account name).

Force Change Password

 • Force Change Password: no (Chúng ta không nên cho user Moodle được phép thay mật khẩu, người dùng có thể thay từ AD server hoặc từ việc đăng nhập computer và dùng tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del).

LDAP password expiration Settings

 • Expiration: no (Không nên giới hạn tuổi của mật khẩu ở Moodle LDAP vì sẽ rắc rối lớn nếu người dùng không đăng nhập được Moodle vì mật khẩu truy cập vào Moodle bị hết hạn sử dụng).
 • Grace Login: no (Nếu đã không đăng nhập được Moodle qua mạng thì hiển nhiên họ sẽ không vào được trang My Moodle cá nhân hoặc trang admin Moodle).

Enable User Creation

 • Create User Externally: no (Chúng ta muốn chỉ có những tài khoản thuộc AD mới truy cập được Moodle).

Course Creator

 • Creators: OU=Staff,OU=School Users,DC=***,DC=***,DC=***,DC=*** (nặp lại có thể sao chép kết quả từ OU,CN,DC của công cụ ldp.exe).

NTLM SSO (đây là cấu hình bắt buộc)

 • Enable: yes (cho phép sẽ đăng nhập tài khoản bằng Moodle single sign-on).
 • Subnet: IP/22 (đây là dải địa chỉ IP Subnet address  nhằm cho phép sử dụng truy xuất NTML SSO single sign-on, kiểm soát việc các computer có thuộc dải được phép SSO).
 • MS IE fast path: Yes, attempt NTLM other Browsers (đảm bảm mức tương thích với các phiên bản IE là tối đa).
 • Authentication Type: NTLM.
 • Remote Username Format: %domain%\%username% (default)

Data Mapping

 • First Name: givenname
 • Sure Name: sn
 • Email Address: mail

Tham khảo linK: các trường thông tin dùng trong AD  http://www.kouti.com/tables/userattributes.htm 

image

image

 

Bước 5: Lưu lại những thay đổi:

Bước 6: Cấu hình NTML trên IIS Server:

– Tìm đến file trong thư mục sau auth/ldap/ntlmsso_magic.php thông qua IIS Management Console,

Nếu dùng IIS 6.0 thì bấm phải chuột vào file và chọn properties:

  • Ở tab “file security” bấm quyền truy cập Authentication and Access control chọn nút edit.

 

 • Bỏ chọn  “Enable Anonymous Access” và bấm chọn “Integrated Windows Authentication”

Nếu dùng IIS 7.0 thì bấm phải chuột vào file và chọn properties

 • Sau mục chỉ dẫn navigating chọn thư mục ‘auth/ldap’ và bấm chuyển “switch to Content View”.
 • Bấm phải chuột trên file và chọn “Switch to Features View”.
 • Bấm vào biểu tượng Authentication icon nằm cửa sổ bên phải.
 • Chọn ‘Anonymous Authentication’ và  bấm nút ‘Disable’.
 • Chọn ‘Windows Authentication’ và bấm nút ‘Enable’.

Nếu dùng IIS 7.5  bạn sẽ cần chọn ‘Windows Authentication’ và chọn ‘Providers’. Nó sẽ hiển thị danh sách enabled providers Negotiate and NTLM. hãy chuyển đổi thứ tự để cho NTLM lên đầu danh sách.

Moodle_SSO

image

 

Bước cuối: Thử nghiệm

– Bấm chọn (Đăng nhập):

image

– Nhập domain name\username và mật khẩu của AD:

image

– Màn hình tự động đăng nhập Moodle bằng NTML:

image

– Bạn sẽ nhận được thư gửi có nội dung và link để kích hoạt tài khoản truy cập sử dụng các dịch vụ của Moodle sau khi khai báo thêm các thông tin về User Profile (đặc biệt là địa chỉ email)

image

Tham khảo: Phần 3. Triển khai cấu hình đăng nhập 1 lần SSO giữa AD server On-Premise với Microsoft Office 365 – ROBUSTA Distance Learning 2015

P.S: Rất tiếc phần 3, chỉ công bố trong chương trình đào tạo MS Office 365, Private Cloud.

Các bạn hãy đăng ký tham gia các khóa học của http://robusta.vn để được trải nghiệm, hỗ trợ và thực hành tốt hơn.

 

Chúc các bạn thành công !

 

Phần 9. Có những lỗi của SharePoint rất hiểm mà chỉ có IIS và ASPX.Net mới hiểu được ?


Một trong những lỗi mà dân lập trình, triển khai và quản trị MS SharePoint khó phát hiện ra cách sửa lỗi nhất đó là:

“Khi tạo ra 1 Portal site trên chính máy chủ SharePoint Farm, cài, cấu hình và khởi tạo đầy đủ các template site. Đăng nhập lại trang portal đó bằng chính account system admin của AD

đều bó tay không thể mở được, cho dù nhập rất đúng mật khẩu và kiểu account sAMAccountName hay UPN hay kiểu Email domain…” mọi thứ khác đều chạy ổn, riêng vấn đề này không ổn”.

SPS2010_not_access

Tại sao vậy ?

Nguyên nhân:

Khi bạn sử dụng tên miền đầy đủ (FQDN) hoặc một tiêu đề tùy chỉnh /IP để truy cập một trang web localhost được lưu trữ trên một máy tính đang chạy Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.x, 6.x, 7.x, 8.x hoặc một phiên bản sau này, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi tương tự như sau:

HTTP 401.1 – Unauthorized: Logon Failed

Vấn đề này xảy ra khi các trang web đó có sử dụng tích hợp xác thực “Integrate Windows Authentication” và có một cái tên được ánh xạ đến địa chỉ loopback localhost.

Chú ý: Bạn chỉ nhận được thông báo lỗi này nếu bạn cố gắng để duyệt qua các trang web trực tiếp trên chính máy chủ host URL đó.

Nếu bạn duyệt qua các trang web từ một máy tính khác, các trang Web đó vẫn sẽ hoạt động như bình thường.

Luận thuyết về lỗi trên SharePoint Farm:

Vấn đề này xảy ra nếu bạn cài đặt Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Windows Server 2003, Windows 2008 server/R2 và MS SharePoint bao gồm một tính năng bảo mật kiểm tra loopback được thiết kế để giúp ngăn chặn các cuộc tấn công ánh xạ ngay trên máy tính chủ dịch vụ của bạn.

Vì vậy, xác thực không thành công nếu FQDN hoặc header tùy chỉnh mà bạn sử dụng không phù hợp với tên máy tính localhost.

Cách xử lý:

Bạn hãy mở Registry của chính máy chủ windows server 2008 standard/r2 đang chạy

SPS2010_not_access1

Có hai phương pháp để xử lý vấn đề này, sử dụng một trong các phương pháp sau đây sao cho thích hợp với tình hình của bạn.

Phương pháp 1: Xác định tên host (phương pháp Preferred nếu NTLM xác thực được mong muốn):

Để xác định tên máy chủ được ánh xạ đến địa chỉ loopback và có thể kết nối đến các trang web trên máy chủ của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Thiết lập DisableStrictNameChecking trong registry với giá trị  1.

2. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, và sau đó nhấn OK.

3. Trong Registry Editor, xác định vị trí và sau đó nhấp vào khóa registry sau đây:  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Lsa \ MSV1_0

4. Kích chuột phải vào MSV1_0, chọn New, và sau đó nhấp vào Multi-String Value.

5. Gõ BackConnectionHostNames, và sau đó nhấn ENTER.

6. Kích chuột phải vào BackConnectionHostNames, và sau đó nhấp vào Modify.

7. Trong value gõ tên máy chủ hoặc các tên máy chủ cho các trang web có trên máy tính localhost, và sau đó nhấn OK.

8. Thoát khỏi Registry Editor, và sau đó khởi động lại dịch vụ IISAdmin.

Phương pháp 2: Vô hiệu hoá việc kiểm tra loopback (phương pháp ít được đề nghị – nhưng phù hợp với trường hợp của Microsoft SharePoint)

Phương pháp thứ hai là để vô hiệu hóa việc kiểm tra loopback bằng cách thiết lập các khóa registry DisableLoopbackCheck.
Để thiết lập các khóa registry DisableLoopbackCheck, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thiết lập DisableStrictNameChecking sửa trong registry để giá trị bằng 1.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit, và sau đó nhấn OK.
 3. Trong Registry Editor, xác định vị trí và sau đó nhấp vào khóa registry sau đây:  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Lsa
 4. Kích chuột phải vào Lsa, chọn New, sau đó bấm Value DWORD.
 5. Gõ DisableLoopbackCheck, và sau đó nhấn ENTER.
 6. Kích chuột phải vào DisableLoopbackCheck, và sau đó nhấp vào Modify.
 7. Trong phần Data value nhập giá trị bằng 1, và sau đó nhấn OK.
 8. Thoát khỏi Registry Editor, và sau đó khởi động lại máy chủ của bạn.
 9. SPS2010_not_access2

Thực tế, mình sửa tới đây rồi và lưu lại register đợi sau 5 phút thì mở lại trang Portal site của Microsoft SharePoint thì đăng nhập được luôn (không khởi động lại máy chủ SharePoint).

P.S: Các bạn hãy đến học chương trình MS SharePoint tại ROBUSTA để có những kinh nghiệm thực tế, vững vàng trong công tác phát triển thông tin thông tấn tại Doanh nghiệp bạn.

Chúc các bạn yêu MS SharePoint yêu luôn cả lỗi bực mình này nhé !

Thông tin về lịch khai giảng tại Viện đào tạo và quản lý CNTT ROBUSTA Hà nội


Nếu quý khách có yêu cầu chương trình học ngoài lịch khai giảng trên xin vui lòng liên hệ với Robusta

STT

Tên khóa học

Ngày KG

Giờ học

Ngày học

Thời lượng

Học phí

Giảng viên

Các khóa đào tạo công nghệ VMware

1

 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa với VMware vSphere 5.5

05-05-2014 18h-21h Thứ 2-6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
2
10-05-2014 09h-17h Thứ 7,CN 40 giờ Liên hệ Việt Nam
3
12-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
4

VMware vSphere: Optimize & Scale [v5.1]

26-05-2014 09h-17h Trong tuần

40 giờ

Liên hệ Việt Nam

 

5

Ảo hóa máy trạm và ứng dụng VMware [v5.5]

 

19-05-2014

18h-21h

Trong tuần

40 giờ

Liên hệ

Việt Nam

6

09-06-2014

18h-21h

Thứ 2,4,6

40 giờ

Liên hệ

Việt Nam

 

7

VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management [V5.x]

04-06-2014

09h-17h

Trong tuần

40 giờ

Liên hệ

Nước ngoài

8

VMware vCenter Operations Manager: Analyze and Predict [V5.x]

02-06-2014

09h-17h

Trong tuần

16 giờ

Liên hệ

Nước ngoài

9

VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management [V5.x]

04-06-2014 09h-17h Trong tuần 24 giờ Liên hệ Nước ngoài

Các khóa đào tạo Microsoft

1

Office365 Tổng hợp

 

05-05-2014 09h-17h Trong tuần 24 giờ 06 triệu Việt Nam
2 05-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 24 giờ 06 triệu Việt Nam
3

 

Manage Projects with Microsoft Project 2010

 

12-05-2014
18h-21h

Thứ 2,4,6

24 giờ 05 triệu Việt Nam
4

Phát triển Biztalk Server dành cho người lập trình

12-05-2014 09-17h

Trong tuần

40 giờ Liên hệ Việt Nam
5

Quản trị Biztalk Server

26-05-2014 09-17h

Trong tuần

40 giờ Liên hệ Việt Nam
6 Phát triển Biztalk trong tích hợp ứng dụng doanh nghiệp 02-06-2014 09-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
7 02-06-2014 18h-21h Thứ 3,5,7 40 giờ Liên hệ Việt Nam
8 Thiết kế và phát triển Ứng dụng Microsoft Sharepoint 19-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
9 Thiết kế kiến trúc hạ tầng Microsoft Sharepoint 26-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
10

KHOÁ ĐÀO TẠO NÂNG CAO

ĐIỀU CHỈNH SHAREPOINT 2010 CHO HIỆU SUẤT CAO

23-06-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
11 Thiết kế các giải pháp BI với  Microsoft SQL Server 09-06-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
Các khóa đào tạo khác
1 Quản lý CNTT và An toàn thông tin 19-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
2 19-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
3 IT Management Skills – Các kỹ năng quản lý công nghệ thông tin 16-06-2014 09h- 17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
4 ITIL – Information Technology Infrastructure Library Foundation V3 16-06-2014 18h-21h Thứ 2,4,6
24 giờ Liên hệ Việt Nam
5
Thiết kế Website PHP và HTML5 bằng phương pháp sản xuất công nghiệp
27-4-2014
08h-12h
Chủ nhật
4 giờ
01 triệu
Việt Nam

 

Thông tin ưu đãi:

– Giảm giá đặc biệt cho các học viên đăng ký và thanh toán trước ngày khai giảng tối thiểu 02 tuần hoặc đăng ký nhóm 02 người trở lên.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Lê Trường Sơn (Mr.) – Mobile : (+84) 0904 411 933 – Email: son.le@robusta.vn

Lê Toàn Thắng (Mr.) – Mobile : (+84) 943 851 178 – Email: thang.le@robusta.vn

Xin cám ơn và mong được hợp tác và hỗ trợ Quý Anh/Chị cùng đơn vị trong thời gian tới!

Làm cách nào để tạo theme mới hoặc mẫu giao diện cho NopCommerce


1. Các bước tạo theme cho nopCommerce

Trước tiên, hãy copy bản  nopCommerce source code (hoặc phiên bản Web)  về máy chủ web Microsoft  OS.

Bây giờ bạn có thể dùng Visual Studio 2012 mở Solution.Open Solution

1. Hãy mở theme đã có sẵn, tôi thường dùng  DefaultClean theme để cài bản nopCommerce. theo địa chỉ link thư mục sau:

Bản có Source Code – Presentation\Nop.Web\Themes

Bản cho Web – Nop.Web\Themes

Theme Location

2. Chọn Theme, bấm phải chuột và  bấm COPY, sau đó bấm phải chuột chọn ‘Themes’ folder và bấm PASTE và sau đó đổi tên thư mục mới ‘NewTheme’.

Copy Theme

3. Bây giờ bạn mở thư mục theme mới vừa tạo và mở các tệp trong đó với tên gọi theme.config

Bây giờ thay đổi tất cả các tệp liên quan DefaultClean references để bạn tạo mới tên themes name (tôi ví dụ gọi là  ModernTheme)

theme.config

4. Bây giờ bạn có 1 theme mới mở  Views\Shared\Head.cshtml

Bây giờ thay đổi tất cả đường dẫn từ   ’DefaultClean’ sang ‘modernTheme’ cho đúng với trong stylesheets và  javascript liên quan.

head.cshtml

Nội dung trong tệp stylesheet sẽ có link mới  ModernTheme\Content\styles.css  và các tệp ảnh cũng sẽ có link mới là  ModernTheme\Content\images.

 

2. Cài và áp dụng 1 theme cho nopCommerce

Bạn chỉ cần downloaded a new theme which is in a zip file.

 1. Giải nén tệp zip và copy nó vào thư mục “Themes” .
 2. Truy cập trang admin (www.yourdomain.com/admin).
 3. Tới menu Configuration > Settings > General And Miscellaneous settings
 4. Chọn theme theo tên “Desktop Store theme” kéo thả và chọn sau đó bấm  SAVE.
 5. Bây giờ chuyển qua mục  public store hoặc truy cập web theo domain. Bạn sẽ nhìn được giao diện mới khi bạn đã thay theme.

Các bước cài: WebDav cho Windows Server 2008 R2


Introduction

Microsoft released a new WebDAV extension module that was completely rewritten for Internet Information Services (IIS) 7 on Windows Server® 2008. This new WebDAV extension module incorporated many new features that enable Web authors to publish content better than before, and offers Web administrators more security and configuration options. Microsoft has released an update to the WebDAV extension module for Windows Server® 2008 that provides shared and exclusive locks support to prevent lost updates due to overwrites.

This document walks you through adding WebDAV publishing to an existing Web site by using the new WebDAV user interface and by directly editing the IIS configuration files.

Note: This walkthrough contains a series of steps in which you log on to your Web site using the local loopback address and the local administrator account. When using an administrator account, these steps should only be followed on the server itself using the loopback address or over SSL from a remote server. If you prefer to use a separate user account instead of the administrator account, you must create the appropriate folders and set the correct permissions for that user account when necessary.

In This Walkthrough

Note: This topic discusses using the WebDAV Redirector to connect to your web site. Please see the Using the WebDAV Redirector topic for more information; specifically the Troubleshooting the WebDAV Redirector section if you have trouble using the WebDAV redirector.

Installing WebDAV on IIS 7.0

Prerequisites

The following items are required to complete the procedures in this article:

 • IIS 7.0 must be installed on your server, and the following must be configured:
  • The Default Web Site that is created by the IIS 7.0 installation must still exist.
  • The Internet Information Services Manager must be installed.
  • At least one authentication method must be installed.

Note: If you choose to use Basic Authentication with the WebDAV redirector, you must connect to your server using HTTPS.

 • The WebDAV Redirector must be installed:
  • You must use Server Manager to install the Desktop Experience feature before you can use the WebDAV redirector.
Downloading the Right Version for Your Server

There are two separate downloadable packages for the new WebDAV extension module; you need to download the appropriate package for your version of Windows Server 2008:

Launching the Installation Package

You must run the installation package as an administrator. This can be accomplished by one of the following methods:

 • Logging in to your server using the actual account named “Administrator”, then browsing to the download pages listed above or double-clicking the download package if you have saved it to your server.
 • Logging on using an account with administrator privileges and opening a command-prompt by right-clicking the Command Prompt menu item that is located in the Accessories menu for Windows programs and selecting “Run as administrator”, then typing the appropriate command listed below for your version of Windows to run the installation:
  • 32-bit Windows Versions:
   • msiexec /i webdav_x86_75.msi
  • 64-bit Windows Versions:
   • msiexec /i webdav_x64_75.msi
Walking Through the Installation Process
 1. When the installation package opens, you see the following screen. If you agree to the license terms, check the “I accept” box, then click Install.
 2. The progress indicator will reflect the status of the installation as it proceeds.
 3. After the installation has completed, click Finish.
 4. The WebDAV extension module is now installed.

Installing WebDAV on IIS 7.5

IIS 7.5 for Windows Server 2008 R2
 1. On the taskbar, click Start, point to Administrative Tools, and then click Server Manager.
 2. In the Server Manager hierarchy pane, expand Roles, and then click Web Server (IIS).
 3. In the Web Server (IIS) pane, scroll to the Role Services section, and then click Add Role Services.
 4. On the Select Role Services page of the Add Role Services Wizard, expand Common HTTP Features, select WebDAV Publishing, and then click Next.

 5. On the Confirm Installation Selections page, click Install.
 6. On the Results page, click Close.
IIS 7.5 for Windows 7
 1. On the taskbar, click Start, and then click Control Panel.
 2. In Control Panel, click Programs and Features, and then click Turn Windows Features on or off.
 3. Expand Internet Information Services, then World Wide Web Services, then Common HTTP Features.
 4. Select WebDAV Publishing, and then click OK.

Enabling WebDAV Publishing by Using IIS Manager

The new WebDAV extension module makes it easy to add WebDAV publishing to existing sites by providing you with a wizard that walks you through all of the required steps.

Step 1: Enabling WebDAV and Adding an Authoring Rule

In this first step, we add WebDAV publishing to the Default Web site, and add the required settings to allow the local administrator account to edit the content.

 1. In IIS Manager, in the Connections pane, expand the Sites node in the tree, then click the Default Web Site.
 2. As shown in the image below, double-click the WebDAV Authoring Rules feature.
 3. When the WebDAV Authoring Rules page is displayed, click the Enable WebDAV task in the Actions page.
 4. Once WebDAV has been enabled, click the Add Authoring Rule task in the Actions pane.
 5. When the Add Authoring Rule dialog appears:
  1. Click All content to specify that the rule applies to all content types.
  2. Choose “Specified users” and type “administrator” for the user name.
  3. Select Read, Source, and Write for the permissions.
  4. When you have completed these items, click OK.

Summary

Task completed. You have enabled WebDAV authoring on an existing Web site.

To recap the items that you completed in this step, we added WebDAV publishing to the “Default Web Site” by:

 • Enabling WebDAV for the Web site.
 • Adding an Authoring Rule for the local administrator account for Read, Source, and Write access.

Note: As mentioned earlier, your default request filtering settings may block several file types from WebDAV authoring. If you do not modify your request filtering settings, you may see various errors when you try to publish files that are blocked. For example, if you attempt to upload or download a web.config file you will see errors in your WebDAV client. For more information about configuring your request filtering settings, see the How to Configure WebDAV with Request Filtering walkthrough.

Step 2: Logging in to Your WebDAV Site

In Step 1 above, you enabled WebDAV publishing for your Default Web Site and added an Authoring Rule for the local administrator account for Read, Source, and Write access to your Web site’s content. In this step, you log in using your administrator account.

Ensuring that you have Authorization and Authentication configured

 1. In IIS Manager, in the Connections pane, expand the Sites node in the tree, then click the Default Web Site.
 2. Double-click the Authentication feature.
 3. When the Authentication feature opens, make sure that Windows Authentication is enabled. (Note: You can use Basic Authentication with WebDAV, but the WebDAV redirector will only use Basic authentication with SSL connections.)
 4. In IIS Manager, click the Default Web Site under the Sites node in the tree.
 5. Double-click the Authorization feature.
 6. When the Authorization feature opens, make sure that an Allow rule is defined that includes the administrator account. (For example, the default rule for IIS allowing access to All Users will include the administrator account.)

Logging in to your WebDAV site using your administrator account

 1. On your WebDAV server, open a command prompt session.
 2. Type the following command to connect to your WebDAV server:
  net use * http://localhost/

You now have a drive mapped to your WebDAV-enabled web site using the local administrator account, and based on the authorization rule that we added in Step 1, you have Read, Write, and Source access to the content folder.

Summary

To recap the items that you completed in this step:

 • You verified that your Web site had sufficient Authentication and Authorization settings.
 • You logged in to your WebDAV site as the local administrator.

Enabling WebDAV Publishing by Editing the IIS Configuration Files

You can also add WebDAV publishing to an existing Web site by editing the IIS configuration files.

Note: Editing your applicationHost.config file requires full administrative permissions. This is best accomplished using one of two methods:

 • Log in to your computer using the local “administrator” account.
 • If you are logged in using an account with administrative permissions that is not the local “administrator” account, open Notepad using the “Run as Administrator” option.

Note: The above steps are required because the User Account Control (UAC) security component in Windows Server 2008 will prevent access to your applicationHost.config file. For more information about UAC, please see the following documentation:

The following steps will walk you through all of the required settings to add WebDAV publishing for the Default Web Site.

 1. Using a text editor such as Windows Notepad, open your applicationHost.config file, which is located in your %SystemRoot%\System32\inetsrv\config folder by default.
 2. Scroll to the bottom of your applicationHost.config file and locate the <location> section for your Default Web Site that contains your authentication settings. If this section does not exist, you must add it. This should resemble the following example:
  <location path=”Default Web Site”>
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <anonymousAuthentication enabled=”true” />
  <basicAuthentication enabled=”false” />
  <digestAuthentication enabled=”false” />
  <windowsAuthentication enabled=”true” />
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
 3. Make sure that you have Windows authentication method enabled.
 4. Add a <webdav> section beneath the closing </authentication> tag that will contain your WebDAV settings.
 5. Add an <authoring enabled=”true” /> element to the <webdav> element
 6. And add and <authoringRules> collection with a single entry for <add users=”administrator” path=”*” access=”Read, Write, Source” />.
 7. Your Default Web Site’s settings should now resemble the following example:
  <location path=”Default Web Site”>
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication enabled=”true” />
  <anonymousAuthentication enabled=”false” />
  <digestAuthentication enabled=”false” />
  <basicAuthentication enabled=”false” />
  </authentication>
  </security>
  <webdav>
  <authoring enabled=”true” />
  <authoringRules>
  <add users=”administrator” path=”*”
  access=”Read, Write, Source” />
  </authoringRules>
  </webdav>
  </system.webServer>
  </location>
 8. Save your applicationHost.config file.

You should now be able to log in to your WebDAV-enabled site using a WebDAV client using the administrator account, but no other users should be able to access the content using WebDAV.

Summary

In this task you added WebDAV publishing to your Default Web Site by editing the IIS configuration files. To recap the items that you completed in this task:

 1. You enabled Windows Authentication for the Default Web Site.
 2. You enabled WebDAV for the Default Web Site.
 3. You added a WebDAV authoring rule for the administrator account with Read, Write, and Source access the Default Web Site.

ASP.NET authentication and authorization


ASP.NET authentication and authorization

Introduction

Authentication and Authorization

Detecting authentication and authorization: – The principal and identity objects

Types of authentication and authorization in ASP.NET

Windows Authentication

Forms Authentication

Passport Authentication

Source code

References

This video demonstrates single sign on using Forms authentication


Video on ASP.NET Basic authentication cracked


Introduction

This article will discuss how to implement ASP.NET authentication and authorization. This article initially starts with authentication and authorization concepts and later explains the three important ways of doing authentication and authorization i.e. windows, forms and passport. As the article moves ahead it explains basic, digest and integrated authentication in depth. This article also dives in depth on how forms authentication can be used to implement custom authentication and single-sign on authentication. One of the important concepts this article touch bases is ticket generation in cookies and how ASP.NET membership and role can help us to increase productivity.

This is a small Ebook for all my .NET friends which covers topics like WCF,WPF,WWF,Ajax,Core .NET,SQL etc you can download the same from here or else you can catch me on my daily free training @ from here

Authentication and Authorization

Before proceeding ahead we need to understand four important vocabularies which you will see in this article again and again: – authentication, authorization, principal and identity. Let’s first start with authentication and authorization. If you search in http://www.google.com for the dictionary meaning of authentication and authorization, you will land up with something below:-

Authentication: – prove genuineness

Authorization: – process of granting approval or permission on resources.

The same dictionary meaning applies to ASP.NET as well. In ASP.NET authentication means to identify the user or in other words its nothing but to validate that he exists in your database and he is the proper user.
Authorization means does he have access to a particular resource on the IIS website. A resource can be an ASP.NET web page, media files (MP4, GIF, JPEG etc), compressed file (ZIP, RAR) etc.
So the first process which happens is authentication and then authorization. Below is a simple graphical representation of authentication and authorization. So when the user enters ‘userid’ and ‘password’ he is first authenticated and identified by the user name.
Now when the user starts accessing resources like pages, ASPDOTNETauthentication, videos etc, he is checked whether he has the necessary access for the resources. The process of identifying the rights for resources is termed as ‘Authorization’.

To put it in simple words to identify “he is shiv” is authentication and to identify that “Shiv is admin” is authorization.

Detecting authentication and authorization: – The principal and identity objects

At any moment of time if you want to know who the user is and what kind of authentication type he using you can use the identity object. If you want to know what kind of roles it’s associated with then we need to use the principal object. In other words to get authentication details we need to the identity object and to know about authorization details of that identity we need the principal object.

For instance below is a simple sample code which shows how to use identity and principal object to display name and check roles.

Response.Write(User.Identity.Name +"<br>");
Response.Write(User.Identity.AuthenticationType + "<br>");
Response.Write(User.Identity.IsAuthenticated + "<br>");
Response.Write(User.IsInRole("Administrators") + "<br>"); 

Now if you run this code in IIS under anonymous mode it will display no details as shown below.

If you run the above code in IIS using some authentication mode like one shown below “Basic authentication” it will show all the details as shown below.

Types of authentication and authorization in ASP.NET

There are three ways of doing authentication and authorization in ASP.NET:-
Windows authentication: – In this methodology ASP.NET web pages will use local windows users and groups to authenticate and authorize resources.

Forms Authentication: – This is a cookie based authentication where username and password are stored on client machines as cookie files or they are sent through URL for every request. Form-based authentication presents the user with an HTML-based Web page that prompts the user for credentials.

• Passport authentication :- Passport authentication is based on the passport website provided
by the Microsoft .So when user logins with credentials it will be reached to the passport website ( i.e. hotmail,devhood,windows live etc) where authentication will happen. If Authentication is successful it will return a token to your website.

Anonymous access: – If you do not want any kind of authentication then you will go for Anonymous access.

GenericPrincipal and GenericIdentity objects represent users who have been authenticated using Forms authentication or other custom authentication mechanisms. With these objects, the role list is obtained in a custom manner, typically from a database.
FormsIdentity and PassportIdentity objects represent users who have been authenticated with Forms and Passport authentication respectively.

Windows Authentication

When you configure your ASP.NET application as windows authentication it will use local windows user and groups to do authentication and authorization for your ASP.NET pages. Below is a simple snap shot which shows my windows users and roles on my computer.

5 steps to enable authentication and authorization using Windows

We will do a small sample to get a grasp of how authentication and authorization works with windows. We will create 2 users one ‘Administrator’ and other a simple user with name ‘Shiv’. We will create two simple ASPX pages ‘User.aspx’ page and ‘Admin.aspx’ page. ‘Administrator’ user will have access to both ‘Admin.aspx’ and ‘User.aspx’ page , while user ‘Shiv’ will only have access to ‘User.aspx’ page.

Step 1:- Creation of web site.

The next step is to create a simple web site with 3 pages (User.aspx, Admin.aspx and Home.aspx) as shown below.

Step 2:- Create user in the windows directory

The next step is we go to the windows directory and create two users. You can see in my computer we have ‘Administrator’ and ‘Shiv’.

Step 3:- Setup the ‘web.config’ file

In ‘web.config’ file set the authentication mode to ‘Windows’ as shown in the below code snippets.

<authentication mode="Windows"/>

We also need to ensure that all users are denied except authorized users.

The below code snippet inside the authorization tag that all users are denied. ‘?’ indicates any

unknown user.
<authorization>
<deny users="?"/>
</authorization>

Step 4:- Setup authorization
We also need to specify the authorization part. We need to insert the below snippet in the ‘web.config’ file stating that only ‘Administrator’ users will have access to

‘Admin.aspx’ pages.
<location path="Admin.aspx">
<system.web>
<authorization>
<allow roles="questpon-srize2\Administrator"/>
<deny users="*"/>
</authorization>
</system.web>
</location>

Step 5:-Configure IIS settings
The next step is to compile the project and upload the same on an IIS virtual directory. On the IIS virtual directory we need to ensure to remove anonymous access and check the integrated windows authentication as shown in the below figure.


Now if you run the web application you will be popped with a userid and password box as shown below.

Once you enter credentials you should be able to see home.aspx as shown below.

In case you are not an administrator (i.e in this case its ‘shiv’) and you navigate to ‘Admin.aspx’ it will throw an error as shown in the below figure.

In case you want to read who the user is and with what authorization rights has he logged in you can use ‘WindowsPrincipal’ and ‘WindowsIdentity’. These two objects represent users who have been authenticated with Windows authentication. You can also get the roles these users have.

Different methods of collecting username and password

In the above step by step article you must have noticed the below options on IIS (Integrated, digest and basic). These three checkboxes decide how the windows username and password credentials are passed from the client desktop to the IIS.
There are three different way of passing the windows username and password to IIS:-
• Basic
• Digest
• Windows
In the coming session we will understand in depth what these 3 options are.

Basic Authentication

When basic authentication is selected the ‘userid’ and ‘password’ are passed by using Base64 encoded format . i.e. why the name is basic authentication. ‘Base64’ is a encoding and not encryption. So it’s very easy to crack. You can read more about ‘Base64’ encoding at http://en.wikipedia.org/wiki/Base64 . Its a very weak form of protection.

Below is a small demonstration how easy it is to crack a basic authentication. You can see in the below figure we have checked ‘Basicauthentication’ check and we ran the fiddler tool to see the data.

We then copied the ‘Authorization:Basic’ data and ran the below program. LOL, we can see our windows userid and password.

Below is the code snippet of how to decode ‘Base64’ encoding.

public static string DecodeFrom64(string encodedData)
{

byte[] encodedDataAsBytes = System.Convert.FromBase64String(encodedData);

string returnValue = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(encodedDataAsBytes);

return returnValue;}

Base64 is an encoding mechanism and not encryption

Basic authentication in other words ‘Base64’ encoding is used to transmit binary data and convert them to text so that they can run over the network. Some protocols may interpret your binary data as control characters. For instance the FTP protocol for certain combination of binary characters can interpret the same as FTP line endings.

At the end of the days it’s not an encryption algorithm it’s an encoding mechanism. That’s why in our previous section we demonstrated how easy it was to decode basic authentication.

Digest Authentication

The problem associated with basic authentication is solved by using digest authentication. We saw in our previous section how easy it was to crack basic authentication. Digest authentication transfers data over wire as MD5 hash or message digest. This hash or digest is difficult to dechiper.
In other words digest authentication replaces the lame basic authentication.

Said and done there one of the big problems of digest authentication is it’s not supported on some browsers.

Integrated Authentication

Integrated Windows authentication (formerly called NTLM, and also known as Windows NT Challenge/Response authentication) uses either Kerberos v5 authentication or NTLM authentication, depending upon the client and server configuration.
(The above paragraph is ripped from
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff647076.aspx ).
Let’s try to understand what NTLM and Kerberos authentication is all about and then we will try to understand other aspects of integrated authentication.
NTLM is a challenge response authentication protocol. Below is how the sequence of events happens:-
• Client sends the username and password to the server.
• Server sends a challenge.
• Client responds to the challenge with 24 byte result.
• Servers checks if the response is properly computed by contacting the domain controller.
• If everything is proper it grants the request.

Kerberos is a multi-hounded (3 heads) who guards the gates of hades. In the same way Kerberos security has 3 participants authenticating service, service server and ticket granting server. Let’s try to understand step by step how these 3 entities participate to ensure security.

Courtesy: – http://24-timepass.com/postimg/three-headed-dog.jpg
Kerberos uses symmetric key for authentication and authorization. Below is how the things work for Kerberos:-

• In step 1 client sends the username and password to AS (Authenticating service).
• AS authenticates the user and ensures that he is an authenticated user.
• AS then asks the TGT (Ticket granting service) to create a ticket for the user.
• This ticket will be used to verify if the user is authenticated or not. In other words in further client interaction no password will be sent during interaction.

Order of Precedence

One of the things which you must have noticed is that integrated, digest and basic authentication are check boxes. In other words we can check all the three at one moment of time. If you check all the 3 options at one moment of time depending on browser security support one of the above methods will take precedence.

Let’s understand how the security precedence works as per browser security.
• Browser makes a request; it sends the first request as Anonymous. In other words it does not send any credentials.

• If the server does not accept Anonymous IIS responds with an “Access Denied” error message and sends a list of the authentication types that are supported by the browser.

• If Windows NT Challenge/Response is the only one supported method then the browser must support this method to communicate with the server. Otherwise, it cannot negotiate with the server and the user receives an “Access Denied” error message.

• If Basic is the only supported method, then a dialog box appears in the browser to get the credentials, and then passes these credentials to the server. It attempts to send these credentials up to three times. If these all fail, the browser is not connected to the server.

• If both Basic and Windows NT Challenge/Response are supported, the browser determines which method is used. If the browser supports Windows NT Challenge/Response, it uses this method and does not fall back to Basic. If Windows NT Challenge/Response is not supported, the browser uses Basic.
You can read more about precedence from
http://support.microsoft.com/kb/264921.

In order words the precedence is:-

1. Windows NT challenge ( Integrated security)
2. Digest
3. Basic

Comparison of Basic, digest and windows authentication

Browse support Authentication mechanism
Basic Almost all browsers Weak uses Base64.
Digest IE 5 and later version Strong MD5
Integrated windows

• Kerberos

IE5 and above Ticket encryption using AD , TGT and KDC

• Challenge / response

IE5 and above Send a challenge

Forms Authentication

Forms authentication is a cookie/URL based authentication where username and password are stored on client machines as cookie files or they are sent encrypted on the URL for every request if cookies are not supported.
Below are the various steps which happen in forms authentication:-
• Step 1:- User enters “userid” and “password” through a custom login screen developed for authentication and authorization.

• Step 2:- A check is made to ensure that the user is valid. The user can be validated from ‘web.config’ files, SQL Server, customer database, windows active directory and various other kinds of data sources.

• Step 3:- If the user is valid then a cookie text file is generated on the client end. This cookie test file signifies that the user has been authenticated. Hence forth when the client computer browses other resources of your ASP.NET site the validation is not conducted again. The cookie file indicates that the user has logged in.

Forms authentication using ‘web.config’ as a data store

So let’s understand step by step how to configure forms authentication. As said in the previous sections you can store user in ‘web.config’ files. Definitely it’s not the best way to store user in “web.config” files but it will really help us to understand forms authentication. Once we understand the same we can then move ahead to better improvised versions of forms authentication.

Step 1:- The first thing we need to do is make an entry in to the web.config file with authentication mode as forms as shown below. We need to also provide the following things :-

• LoginUrl :- This property helps us to provide the start page of authentication and authorization.

• defaultUrl :- Once the user is validated he will be redirected to this value , currently its “Home.aspx”.

• Cookieless :- As said previously forms authentication uses cookies. There are four ways by which you can change this behavior :-

oAutoDetect: – Depending on your browser configuration it can either use cookies or pass the authentication information encrypted via browser URL.

o UseCookies: – You would like the forms authentication mechanism to create cookie when the authentication is successful.

o UseURI :- You would like to pass data encrypted via the browser URL query string.

o UseDeviceProfile :- This is the default value. When you set this value the forms authentication mechanism will do look up at
“C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\Browsers” to see if the browser support cookies and then decides whether it should use cookies or should not. In other words it does not check on actual runtime if the browser has cookies enabled.

• Credentials: – In the credentials tag we have also some users with name and password. As said previously we will first use forms authentication with username’s stored in web.config files.

<authentication mode="Forms">
<forms loginUrl="Login.aspx" timeout="30" defaultUrl="Home.aspx" 
cookieless="AutoDetect">
<credentials passwordFormat="Clear">
<user name="Shiv" password="pass@123"/>
<user name="Raju" password="pass@123"/>
</credentials>
</forms>
</authentication>

Different customization values for ‘cookieless’ property.

If you set the cookieless as ‘UseDeviceProfile” it will use the browser data from the below file. You can see how Ericsson browser does not support cookies. So if any one connects with ericsson browser and the value is ‘UseDeviceProfile” , forms authentication will pass data through query strings.

Step 2:- Once you have set the “forms” tag values , it’s time to ensure that anonymous users are not able to browse your site. You can set the same by using the authorization tag as shown in the below code snippet.

<authorization>
<deny users="?"/>
</authorization>

Step 3:- We also need to define which user have access to which page. In this project we have created two pages

“Admin.aspx” and “User.aspx”. “Admin.aspx” is accessible to only user “Shiv” while “Admin.aspx” and “User.aspx” is accessible to both the users.

Below web.config settings show how we can set the user to pages.

<location path="Admin.aspx">
<system.web>
<authorization>
<allow users="Shiv"/>
<deny users="*"/>
</authorization>
</system.web>
</location>
<location path="User.aspx">
<system.web>
<authorization>
<allow users="Shiv"/>
<allow users="Raju"/>
<deny users="*"/>
</authorization>
</system.web>
</location>

Step 4 :- We now create our custom page which will accept userid and password.

In the button click we provide the below code. The “FormsAuthentication.Authenticate” looks in the web.config the username and passwords. The “FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage” creates cookies at the browser end.

If you run your application , enter proper credentials , you should be able to see a cookie txt file created as shown in the below figure.

If you disable cookies using the browser settings, credentials will be passed via query string as shown in the below figure.

Forms Authentication using SQL server as a data store

In order to do custom authentication you need to need to just replace “FormsAuthentication.Authenticate” statement with your validation. For instance in the below code we have used ‘clsUser’ class to do authentication but we have yet used the cookie creation mechanism provided by ‘FormAuthentication’ system.

clsUser objUser = new clsUser();
if (objUser.IsValid(txtUser.Text,txtPass.Text))
{
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(txtUser.Text, true);
}

Forms authentication using ASP.NET Membership and role

We have used forms authentication mechanism to generate cookie which has minimized lot of our development effort. Many other tasks we are still performing like:-
• Creation of user and roles tables.
• Code level implementation for maintaining those tables.
• User interface for userid and password.

We are sure you must have done the above task for every project again and again. Good news!!! All the above things are now made simple with introduction of membership and roles. To implement ASP.NET membership and roles we need to do the following steps :-

• Run aspnet_regsql.exe from ‘C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727’ folder. Enter SQL Server credentials and run the exe. This will install all the necessary stored procedures and tables as shown in figure ‘Object created by aspnet_regsql.exe’

• Specify the connection string in the ‘web.config’ file where your ASP.NET roles tables and stored procedures are created.

<connectionStrings>
<remove name="LocalSqlServer1"/>
<add name="LocalSqlServer1" connectionString="Data Source=localhost;Initial 
Catalog=test;Integrated Security=True"/> 
</connectionStrings>

• Specify the ASP.NET membership provider and connect the same with the connection string provided in the previous step.

<membership>
<providers>
<remove name="AspNetSqlMembershipProvider"/>
<add name="AspNetSqlMembershipProvider" 
type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider, System.Web, 
Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" 
connectionStringName="LocalSqlServer1" enablePasswordRetrieval="false" 
enablePasswordReset="true" applicationName="/" minRequiredPasswordLength="7"/>

</providers>
</membership>

• We also need to specify the role provider and connect the same with the connection string provided in the previous session.

<roleManager enabled="true">
<providers>
<clear/>
<add name="AspNetSqlRoleProvider" connectionStringName="LocalSqlServer1" 
applicationName="/" type="System.Web.Security.SqlRoleProvider, System.Web, 
Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
</providers>
</roleManager>

Now you can use the “Membership” class to create users and roles as shown in the below 2 figures.

You can get a feel how easy it is to use develop authentication and authorization by using forms authentication
and ASP.NET membership and roles.

The dual combination

Authentication and authorization in any application needs 2 things:-
• Mechanism by which you can generate a cookie: – Provided by Forms authentication.

• Custom tables in SQL Server to store user and roles: – Provided by ASP.NET provider and roles.

In other words by using the combination of ticket generation via forms authentication and ASP.NET provider and roles we can come up with a neat and quick solution to implement authentication and authorization in ASP.NET applications.

Forms Authentication using Single Sign on

Many time we would like to implement single sign on across multiple sites. This can be done using forms authentication. You can implement forms authentication in both the websites with same machine key. Once the validation is done in one website a cookie text file will be created. When that user goes to the other website the same cookie file will used to ensure that the user is proper or not.
Please note you need to have same machine key in both the web.config files of your web application.

<machineKey 
validationKey="C50B3C89CB21F4F1422FF158A5B42D0E8DB8CB5CDA1742572A487D9401E340
0267682B202B746511891C1BAF47F8D25C07F6C39A104696DB51F17C529AD3CABE" 
decryptionKey="8A9BE8FD67AF6979E7D20198CFEA50DD3D3799C77AF2B72F" 
validation="SHA1" />

You can see a very detail article on Single sign at http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972971.aspx .

You can also download the code from http://download.microsoft.com/download/B/7/8/B78D1CED-2275-4AEE-B0BE-0DEA1A2A9581/MSDNEnterpriseSecurity.msi
The above discusses how a internal intranet and internet application login through one single sign-on facility.

The above diagram is taken from http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972971.aspx

Passport Authentication

Passport authentication is based on the passport website provided by the Microsoft .So when user logins with credentials it will be reached to the passport website ( i.e. hotmail,devhood,windows live etc) where authentication will happen. If Authentication is successful it will return a token to your website.
I am leaving this section for now, will update in more details soon

Source code

You can download source code for this tutorial from here

References

Single sign on in sub domain SingleSignon.aspx

Great reference on different authentication mechanism

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817643.aspx

MSDN article which explains how to do forms authentication http://support.microsoft.com/kb/301240

MSND article which explains identity and principal objects http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ftx85f8x(v=VS.85).aspx

Patterns and practices page which provides a table that illustrate range of IIS authentication settings. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649264.aspx

Order of precedence for Windows authentication, basic authentication and digest authentication http://support.microsoft.com/kb/264921

Nice article on Forms authentication which goes in depth http://www.4guysfromrolla.com/webtech/110701-1.shtml

Forms authentication explained with nice sequence diagrams http://www.asp.net/security/tutorials/an-overview-of-forms-authentication-vb

Nice PDF of best practices for forms authentication http://www.foundstone.com/us/resources/whitepapers/aspnetformsauthentication.pdf

CÔNG TY TNHH NOVA SỐ – NOVA DIGITAL CO., LTD


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH.

Cty TNHH NOVA DIGITAL được thành lập dưới sự tham gia cố vấn và đầu tư từ những chuyên gia công nghệ cao Microsoft, VMware, IBM, EMC với định hướng phát triển trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về Sản xuất phần mềm Giải pháp, Tư vấn giải pháp, Dịch vụ Triển khai các Giải pháp phần mềm CNTT trong Quản lý Doanh nghiệp và Điều hành các hệ thống giải pháp Điện toán đám mây.

Đội ngũ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm trên 10 năm về triển khai và đào tạo công nghệ, sở hữu nhiều chứng chỉ Quốc tế quan trọng đảm bảo khả năng cạnh tranh trong việc phát triển dịch vụ Đào tạo và triển khai giải pháp CNTT tại Việt Nam và các nước ĐNÁ.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH NOVA DIGITAL hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất phẩm mềm Quản lý bằng CNTT, Dịch vụ triển khai và Đào tạo CNTT với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm:

 • Phát triển dịch vụ đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin – Kinh tế và Viễn thông.
 • Đối tác Hợp tác cung cấp các giải pháp CNTT cho 3 Hiệp hội chuyên ngành:
  • Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam – VASEP (hơn 500 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, Chế biến, Sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Thuỷ sản).  website: http://www.vasep.com.vn/ 
  • Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (hơn 300 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Gỗ – nội thất). website:  http://vietfores.org/
  • Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Chè Việt Nam – VITAS ( hơn 80 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Chè – ẩm thực Việt Nam).  Website: http://www.vitas.org.vn
 • Các giải pháp phần mềm tin học vào ứng dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như:
  • Office 365 Cloud.
  • Cung cấp các phần mềm bản quyền của Microsoft, VMware, Lạc Việt cho Doanh nghiệp Việt Nam.
  • Chứng thư số của Viettel ISP cho khai báo thuế Việt Nam.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý sản xuất – Kinh tế.
 • Cung cấp giải phải pháp phần mềm tin học ứng dụng trong trường học Phổ thông và Đại học.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý Trường Đại học.
  • Hệ thống SMS Học bạ cho Quản lý Trường Phổ thông.
 • Đối tác triển khai giải pháp duy nhất của Microsoft Live@edu tại Việt Nam.
  • Triển khai hệ thống Exchange Online, SharePoint Online, Forefront Protection for Exchange Online, Skydrive.
  • Tích hợp hệ thống ADSync với Windows Live ID và SSO.
  • Triển khai các giải pháp SSO giữa Moodle hoặc SharePoint On-premise với Outlook Live.
  • Dịch vụ Đào tạo Live@edu for Administrators và Giáo viên các Trường Phổ thông – Đại học.
 • Đối tác duy nhất triển khai nâng cấp Office365 Education của Microsoft tại Việt Nam.
  • Nâng cấp từ Microsoft Live@edu sang Office 365 cho 300 trường PTCS, 128 trường PTTH, 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp, 37 Trường Đại học,  20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.
  • Cung cấp phần mềm và triển khai các giải pháp tích hợp, khai thác Office 365 cho toàn bộ các Trường tại Việt Nam.
  • Dịch vụ đào tạo Office 365 gồm 3 môn chuẩn của Microsoft:
   • Course 70-321 Deploying Office 365.
   • Course 70-323 Administering Office 365 for SMB.
   • Course 74-324 End User Office365 training.
 • Đại lý chính thức AER và LAR của Microsoft cung cấp phần mềm giáo dục tại Việt Nam.
 • Đối tác đạo tạo University và Triển khai giải pháp Ảo hoá Chuyên nghiệp của VMware tại Việt Nam.
  • Đại lý sản phẩm phần mềm ảo hoá VMware.
  • Đối tác đào tạo uỷ quyền của VMware tại Việt Nam.
  • Đối tác triển khai Service Solution IT Professional of VMware.
 • Trung tâm thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin Quốc tế Prometric, Pearson Vue.
 • Xây dựng trang web điện tử, xây dựng cổng thông tin Doanh nghiệp.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển dịch vụ Đào tạo, định hướng kinh doanh, cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT, đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng và duy trì hoạt động của Trung tâm một cách hiệu quả, NOVA Digital đã xây dựng một cơ cấu tổ chức một cách chặt chẽ, hợp lý bao gồm các phòng ban có mối quan hệ hỗ trợ và phối hợp đồng bộ tạo nên một sức mạnh tập thể. Đáp ứng và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng Doanh nghiệp một cách toàn diện, chu đáo.

image

CEO: Giám đốc điều hành

CIO: Giám đốc kỹ thuật.

CMO: Giám đốc quản lý đối tác.

CFO: Trưởng quản lý tài chính kế toán.

AM: Quản lý khách hàng.

CCO: Trưởng quản lý chăm sóc khách hàng.

CTO: Trưởng quản lý kỹ thuật và triển khai hỗ trợ kỹ thuật Khách hàng.

 

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ – CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Chứng chỉ công nghệ Microsoft MCP:

          Chứng chỉ chuyên ngành cao cấp về hệ thống mạng (MCITP)

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về SharePoint 2010 (MCM).

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về Dynamic CRM.

          Chứng chỉ chuyên gia về Đào tạo CNTT của Microsoft (MCT)

Partner Microsoft Live@edu

image

Đối tác duy nhất triển khai Microsoft Live@edu tại Việt Nam.

Microsoft Licensing Sales Specialist LAR & AER

Chứng chỉ cấp phép bán hàng chuyên khối Doanh nghiệp, chính phủ và Giáo dục.

 

Microsoft Office Specialist

Chứng chỉ chuyên ngành về hoạt động nghiệp vụ văn phòng

Microsoft Learning Solution

Ủy quyền của Microsoft về cung cấp các giải pháp cho Giáo dục và Đào tạo

Microsoft SharePoint Platform

          Cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử và Microsoft Learning Gateway theo nền tảng SharePoint.

          Gia công phần mềm, triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các Trường Quốc tế và Đại học như: Hanoi University of Pharmacy – http://www.hup.edu.vn , UNISHANOI: http://portal.unishanoi.org

Microsoft Dynamic CRM

Giải pháp triển khai hệ thống Chăm sóc khách hàng

Microsoft Business Intelligence

          Giải pháp Doanh nghiệp thông minh chuyên cung cấp giải pháp BI 2008, BI 2012 trên nền Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 cho Hải Quan Việt Nam và Hiệp hội CBXN TS VASEP, Hiệp hội Chè VITAS.

Đối tác của SourceCode

image

Chuyên triển khai giải pháp “Business Process Management Solution” cho Doanh nghiệp Viễn thông Viettel Telecom tại 64 tỉnh thành.

Khảo thí thi chứng chỉ Quốc tế

image

          Chuyên tổ chức thi chứng chỉ CNTT của Microsoft, IBM, WMware.


SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ

1.      Chương trình Microsoft Partner Program

          Đối tác của Microsoft phát triển mạng lưới và đánh giá, xác thực năng lực đối tác tại Việt Nam.

          Phát triển các gói sản phẩm, giải pháp cho các doanh nghiệp, đối tác.

          Đại lý chính thức cung cấp các phần mềm có bản quyền tại Việt Nam.

2.      Chương trình Microsoft LAR & AER (Microsoft Authorized Education Resller)

Tư vấn, cung cấp và đào tạo khai thác các phần mềm có bản quyền của Microsoft cho các đơn vị là Trường Đại học, Cao đẳng, THPT…

3.      Chương trình Live@edu và Office365 Cloud

Đối tác độc quyền triển khai cung cấp gói dịch vụ Microsoft Cloud miễn phí cho khối Giáo dục tại Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm:

          Hệ thống Email trực tuyến.

          Hệ thống cổng thông tin giáo dục trực tuyến.

          Hệ thống hội thảo trực tuyến.

          Hệ thống Microsoft Office trực tuyến.

          Hệ thống Dynamic CRM trực tuyến.

          Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và triển khai kỹ thuật Microsoft Cloud.

4.      Giải pháp phần mềm dựa trên nền tảng hạ tầng SharePoint và .Net Framework

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối giáo dục.

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối doanh nghiệp quản trị nhân sự.

5.      Giải pháp dịch vụ gia tăng trên di động (SMS Mobile)

Cung cấp giải pháp quản lý học sinh, sinh viên và phản hồi thông tin qua tổng đài nhắn tin thuê bao điện thoại di động.

6.      Phòng thi chứng chỉ Quốc tế được khảo thí ủy quyền của Prometric và Pearson Vue

Phòng thi đạt tiêu chuẩn Quốc tế được Prometric ủy quyền cho phép học viên thi và nhận các chứng chỉ chuyên ngành CNTT đạt chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.

7.      Giải pháp ảo hóa hệ thống VMware

Đối tác độc quyền của VMware tại Việt Nam

          Tư vấn giải pháp.

          Triển khai hạ tầng.

          Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

8.      Giải pháp phát triển dịch vụ trực tuyến trên nền Microsoft Cloud computing

Đối tác duy nhất tại Việt nam tư vấn, triển khai, đào tạo và chuyển giao công nghệ về các giải pháp trên nền Microsoft Cloud Apps.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Các thành viên xây dựng NOVA DIGITAL đều là những người có từ 10 – 16 năm kinh nghiệm triển khai trong các lĩnh vực:

1.      Dầu khí: PVOL

2.      Ngân hàng: Vietin Bank, VP Bank

3.      Bảo hiểm: Prudential, Manulife

4.      Vinamilk

5.      Đào tạo: RMIT University, de Heus, HUP, HUBT, HCMUT, NEU, HLU, Nhất Nghệ, DNU, HUESTAR.

6.      Hải Quan: Hải Quan Việt nam, FAO – FIIU – WCOO.

7.      Viễn Thông: Viettel Telecom.

8.      Truyền hình: VTC, Viettel Media, Mobiphone Media, PGM Senvang, HTC

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

Khách hàng Doanh nghiệp

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Viettel Telecom

(64 tỉnh thành, 6000 người dùng).

2007

Giải pháp Quản lý Quy trình về Hợp đồng Mua Bán

của  K2Workflow SourceCode trên nền SharePoint Office 2007 Server

Microsoft

2008

Mô hình giải pháp SMS Mobile ứng dụng cho Nông thôn

VASEP

2011

Cổng thông tin chuyên ngành Thủy sản

http://www.vasep.com.vn

VITAS

2010

Công thông tin nội bộ Hiệp hội Chè

http://portal.vitas.org.vn

Microsoft for Education

Từ 2008 đến nay

Chương trình Live@edu triển khai tại Việt Nam cho:

– 300 trường PTCS

– 128 trường PTTH

– 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp

– 37 Trường Đại học

– 20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.

– 15 Trường Quốc tế.

VISC

2012

Trang học bạ trực tuyến Hocba.vn

http://hocba.vn

Viettel CA

2010

Cung cấp chữ ký số cho các ngành Thuế, Hải quan điện tử và các Doanh nghiệp thuê Hosting máy chủ.

NAT&L

2009

Tư vấn và triển khai giải pháp Mobile SMS Gateway của Microsoft UPG tại nhà máy mía đường Nghệ An.

Bộ Nông nghiệp (MART)

2009

Triển khai giải pháp thống kê giá nông nghiệp qua Mobile (Microsoft Project MIDAS)

Khách hàng GIÁO DỤC

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đại học Dược HN (Hanoi University of Pharmacy)

11.000 người dùng

2010

Triển khai giải pháp hạ tầng Web hosting, Sharepoint portal, Learning Geatway, hội thảo trực tuyến bằng Microsoft Lync Online.

Website: http://www.hup.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Văn Lang

25.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, Moodle tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Bách Khoa TP.HCM

35.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PSA tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.hcmut.edu.vn/en

Kiểu dự án: Cloud and On-Premise

Đại học Tôn Đức Thắng

45.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Website: http://english.tdt.edu.vn/ 

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đà nẵng

32.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.dnu.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại Học Dân lập Thăng Long

9000 người dùng

2008

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID.

Website: http://thanglong.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đông Đô

5000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin ASP.Net với Windows Live ID.

Website: http://www.dongdo.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Quản trị Kinh Doanh Công nghệ HUBT

25.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.hubt.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Khách hàng GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Australian International School – Vietnam

 

1000 người dùng

2012 đến nay

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin SharePoint 2010 với Windows Live ID và SSO.

Website: http://www.aisvietnam.com

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Kinder World Group

2000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

Website: http://kinderworld.net/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

the International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)

3000 người dùng

2011

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

http://www.ishcmc.com/

UnisHanoi

1000 người dùng

2012 đến nay

Tư vấn giải pháp SharePoint, Exchange và triển khai Hạ dịch vụ quản lý hệ thống trọn gói

http://portal.unishanoi.org

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA NOVA DIGITAL

Doanh nghiệp mạnh về cung cấp giải pháp, thiết bị, dịch vụ  và phần mềm CNTT

image

Microsoft Small Business Specialist

Đối tác triển khai dịch vụ Office 365 cho Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp

Đối tác chuyên triển khai và đào tạo các giải pháp Cổng thông tin SharePoint, BizTalk, SQL, Lync và Office Online.

image

Solution Service IT Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Ảo hoá vCenter & vCloud mạng Doanh nghiệp cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

Solution Service NAS Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Lưu trữ mạng nội bộ và Điện toán đám mây NAS to LAN & vCloud cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

 Service Provider SERVER & SAN Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Máy chủ Server & SAN cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

 

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống phần mềm giải pháp dịch vụ khai báo Hải quan “E-Manifest Vietnam Customs”.

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Viễn thông Viettel Media.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai sản phẩm phần mềm Quản lý tài chính Khách hàng Doanh nghiệp ERP.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Tin tức VTC Media.

          Đối tác tư vấn và triển khai hạ tầng ảo hoá trong Đào tạo CNTT VTC Labs Management.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý dịch vụ Ảo hoá Điện toán đám mây vCloud CMC IDC HCMC.

 

Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo CNTT

image

image

1.      Viện Đào tạo Công nghệ và Quản trị Robusta

2.      IPMAC.

3.      IT Academic Thang Long.

4.      NetPro IT Academic.

5.      Trung tâm CNTT Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.

6.      Viện đào tạo CNTT & Viễn thông – Đại Học Mở Hà Nội.

7.      Viện Đào tạo Công nghệ sau đại học – Đại Học Bách Khoa Hà nội.

8.      Học viện CNTT – Kinh tế Quốc Dân.

9.      Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

10.  Nhất Nghệ.

 

Đối tác Hiệp hội Doanh nghiệp Thông tấn

image

          14 năm Đối tác tư vấn và triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực CNTT tại Hiệp hội Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (VASEP)

image

          4 năm Đối tác tư vấn và triển khai xây dựng, đào tạo năng lực quản lý nghiệp vụ văn phòng tại Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS)

 

image

          14 năm làm Đối tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật  CNTT tại Doanh nghiệp sản xuất và chế biến đồ Gỗ nội thất trực thuộc Hội Gỗ Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chúng tôi cam kết

          Chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi do đó chúng tôi luôn tập trung để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với tinh thần phục vụ tận tụy và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu đề ra.

          Cùng với đó chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực công nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

          Chân thành, chủ động trong việc xây dựng quan hệ đối tác để cùng phát triển.

          Đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vì một sự nghiệp Giáo dục tiến bộ.

          Tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động Giáo dục cộng đồng.

Chiến lược phát triển

          Chúng tôi không ngừng đầu tư để đảm bảo luôn đi trước và đón đầu công nghệ tiên tiến dựa trên những đối tác chiến lược lâu năm.

          Không ngừng mở rộng quan hệ đối tác tạo cơ hội phát triển lớn mạnh.

          Xây dựng mạng lưới khách hàng sâu rộng và bền vững.

          Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các hãng đối tác.

          Xây dựng chiến lược nhân sự ổn định dựa trên triết lý nhân bản sâu sắc.

          Hướng tới mục tiêu trở một trong những đơn vị tiên phong về cung cấp dịch vụ đào tạo và giải pháp công nghệ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.