Cách tăng kích thước ổ cứng Virtual disk của GVA trong HĐH Linux Ubuntu


Để tăng được kích thước ổ cứng ảo trong máy chủ Gravity Zone Appliance GVA chạy hệ điều hành Linux Ubuntu

Chúng ta sẽ có thể lựa chọn 2 phương án:

Phương án 1: tăng kích thước ổ cũ theo Group “gzvg”

 1. Mở cửa sổ console của GVA hoặc kết nối bằng SSH PuTTy qua cổng 22, gõ lệnh đăng nhập user: bdadmin.
 2. Gõ lệnh sudo -s để đổi sang quyền root
 3. Giả sử chúng ta muốn mở rộng ổ cứng ngầm định của GVA từ 125 GB lên 140 (thường ngâm định GVA có 80GB)
 4. Tạo bảng phân hoạch mới gõ lệnh: fdisk /dev/sda
 5. Gõ phím n
  à Tạo bảng phân hoạch mới.
 6. Gõ phím p
  à in ra bảng phân hoạch ổ cứng.
 7. Gõ phím w
  à Viết 1 bảng phân hoạch ổ cứng mới.
 8. Gõ lệnh: Reboot khởi động lại GVA mới cập nhật các bước trên.
 9. fdisk -l (xem tất cả các phân hoạch ổ cứng)
 10. gõ lệnh: pvcreate /dev/sdaX (X là số thứ tự có thể kiểm tra số đó trước bằng lệnh: fdisk -l) -> kết thúc lệnh trên sẽ tạo physical volume
 11. vgextend gzvg /dev/sdaX -> là lệnh để mở rộng kích thước ổ cho volume group có tên “gzvg” (dùng lệnh: vgdisplay -shows để xem chi tiết group gzvg)
 12. lvextend -rl +100%FR­EE /dev/gzvg/root -> đã thực hiện lệnh mở rộng logical volume (dùng lệnh: lvdisplay -shows để xem hết các ổ logic volumes) 


Phương án 2: tạo thêm 1 ổ cứng mới:

 1. Mở cửa sổ console của GVA hoặc kết nối bằng SSH PuTTy qua cổng 22, gõ lệnh đăng nhập user: bdadmin.
 2. Gõ lệnh sudo -s để đổi sang quyền root
 3. Giả sử chúng ta muốn tạo thêm ổ cứng mới 5GB, ngoài 1 ổ cứng của GVA 125 GB (thường ngâm định GVA có 80GB)
 4. Tạo phân hoạch mới bằng lệnh: fdisk /dev/sdb
 5. Ấn phím n để tạo phân hoạch mới.
 6. Ấn phím p để in bảng cấu trúc phân hoạch.
 7. Ấn phím w để viết bảng phân hoạch mới.
 8. Gõ lệnh: fdisk -l (để xem tất cả các phân hoạch)
 9. Gõ lệnh: pvcreate /dev/sdbX (X là số thứ tự của ổ cứng mới tạo, có thể kiểm tra số đó trước bằng lệnh fdisk -l) -> đã thực hiện tạo ổ physical volume.
 10. Gõ lệnh: vgextend
  gzgv /dev/sdbX -> là lệnh mở rộng kích thước ổ cho volume group có tên “gzvg” (dùng lệnh: vgdisplay -shows để xem chi tiết group gzvg)
 11. Gõ lệnh: lvextend -rl +100%FR­EE /dev/gzvg/root -> đã thực hiện lệnh mở rộng ổ logical volume (dùng lệnh: lvdisplay -shows để xem hết các ổ logic volumes)

 

Advertisements

Cách để thay đổi mật khẩu khi bạn quên mật khẩu truy cập Ubuntu 14.04 Server


Dưới đây là 1 cách phục hồi khi bạn quên mật khẩu root trên Ubuntu 14.04.

 

I. Một số yêu cầu trước khi thực hiện việc khôi phục mật khẩu đã mất để truy cập Ubuntu 14.04 Server:

1. Phương pháp này chỉ làm việc nếu bạn đang kết nối trực tiếp với máy tính và có thể thấy menu khởi động trong khi Ubuntu khởi động. (Truy cập được màn Console Manager)

2. Bạn sẽ không thể truy cập vào Menu boot “Trình điều khiển khởi động” của Ubuntu từ xa “Remote” qua phần mềm điều khiển ở thiết bị đầu cuối như: remote SSH port 22, trừ khi bạn đang kết nối thông qua Ethernet/LAN với quyền truy cập vào trình điều khiển khởi động.

3. Ngoài ra, chế độ phục hồi “Recovery Ubuntu” được kích hoạt mặc định và có sẵn cho bất cứ ai có quyền truy cập trực tiếp vào máy. Nếu bạn muốn bảo vệ máy Ubuntu, bạn có thể muốn tắt hoặc vô hiệu hóa chế độ phục hồi Ubuntu để đảm bảo an toàn tránh truy cập từ xa.

 

II. Bắt đầu chế độ khôi phục mật khẩu:

Khi bạn đã sẵn sàng để thiết lập lại mật khẩu của bạn trên Ubuntu, xin hãy đọc và tiếp tục các bước dưới đây.

Đầu tiên trên máy tính Ubuntu của bạn. Tại trình khởi động, bạn sẽ có vài giây để chọn hệ điều hành Ubuntu để khởi động. Khi được nhắc, chọn * tùy chọn nâng cao cho Ubuntu

*Advanced options for Ubuntu

image

Tiếp theo, chọn Ubuntu, với phiên bản lõi Kernel (chế độ phục hồi) mới nhất để khởi động. Các chế độ phục hồi được sử dụng để khôi phục lại hệ thống của bạn trên Ubuntu và thực hiện các nhiệm vụ khác như đặt lại mật khẩu của bạn và cập nhật hệ thống của bạn nếu bạn không thể khởi động được.

image

Sau khi thay đổi, nhấn Control + X hoặc Ctrl + X trên bàn phím của bạn để bắt đầu vào chế độ người dùng sử dụng bộ lênh Shell bash ở trên. Trong chế độ này, chúng ta sẽ thay đổi mật khẩu gốc được.

Trong chế độ người, chạy lệnh như hình dưới đây:

image

Tiếp theo, di chuyển con trỏ trong Shell menu ở cửa sổ “Recovery Menu” tới mục Drop to rôt shell prompt. Để làm điều đó, chạy các lệnh bên dưới.

mount -rw -o remount /

Sau khi chạy lệnh trên, Shell đã được remounted với sự cho phép đọc / ghi. Bây giờ bạn có thể chạy các lệnh thay đổi mật khẩu khi người dùng user: root.

Để thay đổi hoặc thiết lập lại mật khẩu của bạn đã bị quên, chạy các lệnh bên dưới.

sudo passwd username

Thay tên người dùng với tên tài khoản của bạn hoặc tên người dùng cho máy. Nếu bạn phải bỏ tận gốc kích hoạt tài khoản, bạn nên thay thế tên người dùng với root và thay đổi mật khẩu của root.

Khi bạn chạy các lệnh trên, bạn sẽ được nhắc nhở để tạo và xác nhận mật khẩu lại lần 2 cho tên tài khoản mà bạn đã đề cập. tạo ra nó và bạn đã hoàn tất.

Khi bạn đã hoàn tất, gõ reboot để khởi động lại máy tính của bạn. Đây là cách để thiết lập lại mật khẩu của bạn trên Ubuntu Server / Client.

Chúc các bạn thành công !