Time to say goodbye


Italo
Sarah:
Quando sono sola sogno all’orizzonte e mancan le parole, si lo so che non c’è luce in una stanza quando manca il sole,
se non ci sei tu con me, con me.
Su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai accesso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.
Time to say goodbye. — Con te partirò.
Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò.
Con te partirò su navi per mari che, io lo so, no, no, non esistono più,
it’s time to say goodbye. — con te io li vivrò.

Andrea:
Quando sei lontana sogno all’orizzonte e mancan le parole, e io si lo so che sei con me, con me, tu mia luna tu sei qui con me,
mio sole tu sei qui con me, con me, con me, con me.
Time to say goodbye. — Con te partirò.
Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò.
Con te partirò su navi per mari che, io lo so, no, no, non esistono più,

Both:
con te io li rivivrò.
Con te partirò su navi per mari che, io lo so, no, no, non esistono più,
con te io li rivivrò.
Con te partirò Io con te.

English:

Sarah:
When I’m alone I dream of the horizon and words fail me.
There is no light in a room where there is no sun and there is no sun if you’re not here with me, with me.
From every window unfurls my heart the heart that you have won.
Into me you’ve poured the light, the light that you found by the side of the road.
Time to say goodbye.
Places that I’ve never seen or experienced with you.
Now I shall, I’ll sail with you upon ships across the seas, seas that exist no more, it’s time to say goodbye.

Andrea Bocelli
When you’re far away I dream of the horizon and words fail me.
And of course I know that you’re with me, with me.
You, my moon, you are with me.
My sun, you’re here with me with me, with me, with me.
Time to say goodbye.
Places that I’ve never seen or experienced with you.
Now I shall, I’ll sail with you upon ships across the seas, seas that exist no more,

Both:
I’ll revive them with you.
I’ll go with you upon ships across the seas,
seas that exist no more,
I’ll revive them with you.
I’ll go with you.
You and me.

Vietnamese:

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt !
Sarah:

Những lúc cô đơn, em mơ thấy chân trời và những lời nói đã khiến em đam mê.
Như không còn ánh sáng trong 1 căn phòng, không mặt trời và sẽ không có mặt trời khi không có anh ở đây cùng với em.
Từ những cánh cửa sổ mở ra trái tim em – trái tim mà anh đã có được.
Anh đã ban cho em nguồn sáng – ánh sáng anh tìm được phía bên kia con đường.
Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Tạm biệt những miền quê em được thấy và cùng anh đã trải qua.
Giờ đây em sẽ dong buồm cùng anh đi trên những con tàu băng vượt đại dương,và sẽ không còn đại dương nào nữa cả, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Andrea:
Khi em đã rời xa anh, anh mơ về chân trời kia và những lời nói đã làm anh tan nát cõi lòng.
Nhưng chắc chắn anh biết rằng em mãi bên anh.
Em yêu dấu,