Khôi phục dữ liệu hoặc file VMDK khi xóa nhầm trong ESXi Datastore ?


GiớI thiệu phần mềm dùng thử và Demo việc khôi phục dữ liệu trên ESXi Host sau khi đã xóa nhầm dữ liệu trong VM hoặc xóa cả file VMDK.

image

Bật menu Drivers và chọn Connect ESX Storage:

image

 

image

Lưu ý: máy chủ ESXi Host cần phải mở 2 dịch vụ trước khi khôi phục:

SSH Port 22 và Shell ESXi trên ESXi Host cần khôi phục dữ liệu:

Chúng ta có thể chọn 3 cách kết nốI tớI phân vùng dữ liệu bị xóa:

1. Kết nốI kiểu Physical Drivers:

image

2. Kết nốI kiểu Logic Drivers “Datastores”:

image

3. Kết nốI kiểu Files trong VMFS/Volumes/…:

image

 

Tôi chọn cách kết nối Mount Physical Disk:

image

image

Trường hợp phổ biến (không nhớ HĐH cần khôi phục cho ổ Datastore là gì ), chúng ta nên chọn tự động ở lựa chọn 2 “Fast Recovery”: 

image

image

Sau khi mount được Physical Disk, bạn nên chọn chế độ scan virtual disk để tìm kiếm các file dữ liệu đã bị xóa trước đây để tìm cách đánh dấu và khôi phục lại.

image

Sau khi quét xong các dữ liệu đã xóa trong 1 Datastore bạn sẽ thấy danh sách file đã xóa, bạn có thể chọn chúng để preview xem trước khi quyết định khôi phục chúng thực sự.

image

 

Sau cùng, bạn có thể chọn chế độI khôi phục

image

image

image

image

 

Chúc các bạn có công cụ hỗ trợ mạnh để khôi phục dữ liệu, tránh mọi nhầm lẫn khi Quản trị Hệ thống hạ tầng Ảo hóa, Chúc 1.5.2016 ngày lao động thành công !