Category Archives: Upgrade Live@du to Office365

Phần 2. Triển khai cấu hình đăng nhập 1 lần SSO giữa Moodle và AD server – ROBUSTA Distance Learning 2015


10. Cấu trúc hệ thống đăng nhập 1 lần – SSO:

1. Đăng nhập một lần (SSO – Single Sign On): Khi người dùng đăng nhập lần đầu vào một WBT, tài khoản đăng nhập đó sẽ tự động được sử dụng cho phiên làm việc của người đó trong toàn bộ hệ thống.

Hệ thống đào tạo ở đây được hiểu là tập hợp các ứng dụng khác nhau có thể được dùng thông qua giao diện Web. Cơ chế này có thể xây dựng dựa vào một điểm chứng thực trung tâm (Central Authentication Service – “CAS”), dựa vào giao thức LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), hoặc hoặc thậm chí dựa vào cookie của trình duyệt để giữ xác thực.

image

image

 

2. Sơ đồ đăng nhập 1 lần với LMS vs LCMS:

screenshot_technologists_03 image

3. Khả năng đáp ứng đăng nhập 1 lần với các ứng dụng hiện nay:

image

image

4. Khả năng tích hợp giữa e-learning với các mô hình hệ thống dịch vụ khác:

image  

Dựa trên các phân tích và thực tế triển khai, phát triển sản phẩm công nghệ đào tạo trực tuyến hiện nay, chúng ta thấy được Moodle là một trong các mô hình E-learning phát triển mạnh mẽ nhất trên thế giới.

5. Cấu trúc vận hành xác thực trong SSO:

image

Với mô hình cấu trúc xác thực SSO nói trên đã có rất nhiều các gói ứng dụng, giao thức và giải pháp xác thực, đăng nhập 1 lần khác nhau.

Nhưng tất cả đều phải tuân thủ 1 nguyên tắc cơ bản là bảo mật, quản lý và vận hành theo nguồn dữ liệu người dùng đơn giản và hiệu quả nhất.

 

6. Lý do lựa chọn giải pháp tích hợp Moodle với AD Server:

  • ROBUSTA Distance Learning 2015 đã và đang sử dụng hạ tầng quản lý người dùng trên nền Windows Active Directory (AD Server) và tích hợp các nền tảng dịch vụ Office 365 – Exchange – Lync – SharePoint Online, CRM online. Do vậy, việc lựa chọn giải pháp tích hợp đăng nhập 1 lần giữa Moodle và AD là hiển nhiên.
  • Ngoài ra, các hệ thống thực hành Labs trên Private Cloud, Hybrid Cloud, Public Cloud, VMware vSphere đều được kết nối, đồng bộ tài khoản giữa các ứng dụng đó với AD Users.
  • Đây là 1 phần quan trọng để thống nhất quản lý người dùng, đồng thời đem lại sự đơn giản hóa cho người dùng khi sử dụng hệ thống Đào tạo trực tuyến của ROBUSTA.

image

7. Các bước cấu hình đăng nhập 1 lần trên Moodle Admin:

Tham khảo link: https://docs.moodle.org/28/en/Active_Directory#Troubleshooting_AD_and_LDAP_authentication 

Tham khảo link: Tích hợp Moodle với Microsoft Office 365 thông qua AD: http://www.moodlenews.com/2013/integrate-moodle-and-microsoft-office-365-through-ad/ 

Tham khảo link:  Lỗi tích hợp xác thức trên nền IIS http://support.microsoft.com/kb/896861 

Tham khảo link: cấu hình SMTP relay gửi thư qua Office 365 trên windows server 2008 http://www.configureoffice365.com/configure-office-365-smtp-relay/ 

Tham khảo link: cấu hình phân quyền và chức năng sử dụng trong Moodle: https://docs.moodle.org/28/en/Standard_roles 

Tham khảo link: cách xóa quyền truy cập của Guest / Anonymous: https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=65614

 

8. Chi tiết các bước tích hợp Moodle với AD  thông qua giao thức xác thực LDAP Authentication và NTLM SSO:

Bước 1:  chuẩn bị

– Moodle 2.8 Server đang chạy trên máy chủ Windows Server 2012 đã Join domain.

– 1 máy chủ Domain Control Center “DCC” chạy trên windows server 2008 r2.

Bước 2:  kiểm tra tình trang kết nối LDAP qua cổng 389 từ máy chủ Moodle 2.8 tới máy chủ DCC.

– Bạn nên download công cụ LDP.zip để kiểm tra các công việc trên máy chủ Moodle 2.8

(tham khảo hướng dẫn dùng ldp.exe : https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc794810%28v=ws.10%29.aspx ) 

– Giải nén file ldp.zip vào thư mục c:\LDAP trên máy chủ Moodle.

– Chạy file ldp.exe

image

 

– Chọn menu Connection sau đó bấm chọn Connect.

– Nhập tên máy chủ AD server bạn cần để kiểm tra tình trạng làm việc của LDAP. (nếu bạn không chắc chắn tên hoặc ip của máy chủ AD thì hãy nhập dòng lệnh sau:

nltest/dclist:yourdomain.name.com nó sẽ giúp bạn nhìn được danh sách các máy chủ Domain controllers trong hệ thống mạng LAN của bạn.) sau đó bấm OK.

– Nếu mọi thứ thực hiện đúng nó sẽ kết nối và nó sẽ hiển thị tất cả cấu hình LDAP server /phiên bản của máy chủ AD.

image

– Bấm menu ConnectionBind.

– Bây giờ chúng ta cần nhập username, password và domain (nhập tài khoản administrator username và mật khẩu, tên miền domain).

– Nếu thực hiện thành công sẽ thấy xuất hiện Authenticated as dn:’username’. (cần khởi tạo hoặc kiểm tra tài khoản này với quyền admin privileges).

– Chúng ta có thể bấm menu View sau đó chọn popbar  Tree.

– Một menu sổ xuống và bạn chọn BaseDN cho việc hiển thị thông tin trong domain của bạn.

image

– Bạn sẽ nhìn thấy phía bên trái domain của bạn, các thông tin về OU và CN trong máy chủ AD đang quản lý.

– Bước tiếp theo ta sẽ cần dùng các thông tin trong OU, CN và DC để khai báo vào máy chủ Moodle LDAP 

 

Bước 3: kích hoạt Moodle LDAP

– Trước hết chúng ta cần kích hoạt LDAP plugin.

–  Đăng nhập vào Moodle bằng admin, bấm: Site administration, Plugins, Authentication và chọn Manage authentication.

– Trong danh sách các plug-in sẽ thấy kiểu xác thực có giá trị  “available authentication types” ta bấm tiếp vào hình “con mắt”  để kích hoạt “LDAP Server –> enable”.

image

Bước 4: Cấu hình Moodle LDAP:

– Bấm vào LDAP Server để truy cập trang cấu hình LDAP:

 • Host URL: ldap://ip (đây là tên FQDN hoặc IPv4 của máy chủ AD domain controller, nếu  có nhiều máy chủ DC bạn có thể nhập các địa chỉ phân cách nhau bằng dấu;  ví dụ: ldap://10.66.28.42;ldap://10.66.28.43 ).
 • Version: 3  
 • Use TLS: No (bạn có thể nâng cấp dùng TLS sau)
 • LDAP encoding: ulf-8

Bind Settings

 • Hide password: yes (không cho lưu mật khẩu trong Moodle database.)
 • Distinguished Name: CN=LDAP,OU=Other,OU=Admin,OU=School Users,DC=***,DC=***,DC=****,DC=*** (có thể sao chép kết quả từ OU,CN,DC của công cụ ldp.exe).

image

 • Password: ******** (mật khẩu của account admin dùng cho Bind account)

User Lookup Settings

 • User Type: MS ActiveDirectory (đây là kiểm truy cập bằng account LDAP AD User).
 • Context: OU=school users,DC=***,DC=***,DC=***,DC=*** (nặp lại có thể sao chép kết quả từ OU,CN,DC của công cụ ldp.exe).
 • Search Subcontext: Yes (giúp tìm cấc tài khoản theo kiểu nặp lại OU nhiều cấp OU –> OU1 –> OU11).
 • User Attribute: samaccountname (các thuộc tính người dùng để tìm kiếu theo kiểu tên / email có trong cấu trúc cây LDAP user. Thông thường là kiểu domain\username hay còn gọi sAMAccountName hiếm khi có trường hợp đặc biệt kiểu UPN hoặc email address) , Nó thường dùng kiểu: cn (Novell eDirectory and MS-AD) , uid (RFC-2037, RFC-2037bis cho SAMBA 3.x LDAP extension), nhưng nếu bạn dùng MS-AD bạn cần nhớ rằng ta cần phải dùng theo chuẩn đăng nhập NTLM SSO nên thường dùng sAMAccountName (là kiểu đăng nhập The pre-Windows 2000 logon account name).

Force Change Password

 • Force Change Password: no (Chúng ta không nên cho user Moodle được phép thay mật khẩu, người dùng có thể thay từ AD server hoặc từ việc đăng nhập computer và dùng tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del).

LDAP password expiration Settings

 • Expiration: no (Không nên giới hạn tuổi của mật khẩu ở Moodle LDAP vì sẽ rắc rối lớn nếu người dùng không đăng nhập được Moodle vì mật khẩu truy cập vào Moodle bị hết hạn sử dụng).
 • Grace Login: no (Nếu đã không đăng nhập được Moodle qua mạng thì hiển nhiên họ sẽ không vào được trang My Moodle cá nhân hoặc trang admin Moodle).

Enable User Creation

 • Create User Externally: no (Chúng ta muốn chỉ có những tài khoản thuộc AD mới truy cập được Moodle).

Course Creator

 • Creators: OU=Staff,OU=School Users,DC=***,DC=***,DC=***,DC=*** (nặp lại có thể sao chép kết quả từ OU,CN,DC của công cụ ldp.exe).

NTLM SSO (đây là cấu hình bắt buộc)

 • Enable: yes (cho phép sẽ đăng nhập tài khoản bằng Moodle single sign-on).
 • Subnet: IP/22 (đây là dải địa chỉ IP Subnet address  nhằm cho phép sử dụng truy xuất NTML SSO single sign-on, kiểm soát việc các computer có thuộc dải được phép SSO).
 • MS IE fast path: Yes, attempt NTLM other Browsers (đảm bảm mức tương thích với các phiên bản IE là tối đa).
 • Authentication Type: NTLM.
 • Remote Username Format: %domain%\%username% (default)

Data Mapping

 • First Name: givenname
 • Sure Name: sn
 • Email Address: mail

Tham khảo linK: các trường thông tin dùng trong AD  http://www.kouti.com/tables/userattributes.htm 

image

image

 

Bước 5: Lưu lại những thay đổi:

 

Bước 6: Cấu hình NTML trên IIS Server:

– Tìm đến file trong thư mục sau auth/ldap/ntlmsso_magic.php thông qua IIS Management Console,

  Nếu dùng IIS 6.0 thì bấm phải chuột vào file và chọn properties:

  • Ở tab “file security” bấm quyền truy cập Authentication and Access control chọn nút edit.
  • Bỏ chọn  “Enable Anonymous Access” và bấm chọn “Integrated Windows Authentication”

  Nếu dùng IIS 7.0 thì bấm phải chuột vào file và chọn properties

  • Sau mục chỉ dẫn navigating chọn thư mục ‘auth/ldap’ và bấm chuyển “switch to Content View”.
  • Bấm phải chuột trên file và chọn “Switch to Features View”.
  • Bấm vào biểu tượng Authentication icon nằm cửa sổ bên phải.
  • Chọn ‘Anonymous Authentication’ và  bấm nút ‘Disable’.
  • Chọn ‘Windows Authentication’ và bấm nút ‘Enable’.

  Nếu dùng IIS 7.5  bạn sẽ cần chọn ‘Windows Authentication’ và chọn ‘Providers’. Nó sẽ hiển thị danh sách enabled providers Negotiate and NTLM. hãy chuyển đổi thứ tự để cho NTLM lên đầu danh sách.

  Moodle_SSO

  image

   

  Bước cuối: Thử nghiệm

  – Bấm chọn (Đăng nhập):

  image

  – Nhập domain name\username và mật khẩu của AD:

  image

  – Màn hình tự động đăng nhập Moodle bằng NTML:

  image

  – Bạn sẽ nhận được thư gửi có nội dung và link để kích hoạt tài khoản truy cập sử dụng các dịch vụ của Moodle sau khi khai báo thêm các thông tin về User Profile (đặc biệt là địa chỉ email)

  image

  Tham khảo: Phần 3. Triển khai cấu hình đăng nhập 1 lần SSO giữa AD server On-Premise với Microsoft Office 365 – ROBUSTA Distance Learning 2015

  P.S: Rất tiếc phần 3, chỉ công bố trong chương trình đào tạo MS Office 365, Private Cloud.

  Các bạn hãy đăng ký tham gia các khóa học của http://robusta.vn để được trải nghiệm, hỗ trợ và thực hành tốt hơn.

   

  Chúc các bạn thành công !

  Advertisements

  Phần 1. Cấu hình Hệ thống đào tạo trực tuyến thế hệ mới – ROBUSTA Distance Learning 2015


  1. Tổng quan:

  Đào tạo từ xa (E-learning) với khả năng cung cấp bài giảng đa phương tiện và hỗ trợ việc dạy và học cho mọi người, ở mọi nơi và mọi lúc , đây là một phương pháp hữu hiệu để hỗ trợ bổ sung hoặc thậm trí thay thế một số bộ môn trong hình thức đào tạo truyền thống.

  Mô hình E-learning phổ biến nhất hiện nay là phát triển các hệ thống đào tạo trực tuyến dựa trên nền web (Web-Based Training  “WBT”) cho phép quản lý một số lượng lớn người dùng thuộc 6 nhóm chính:

  1. Quản trị hệ thống mạng và dịch vụ (đảm bảo về kỹ thuật, cấu hình dịch vụ cho hoạt động ổn định của hệ thống).
  2. Quản trị hệ thống nội dung, chương trình đào tạo (Nhóm người quản lý các chức năng đào tạo, theo dõi qui mô, tiến trình, báo cáo và đánh giá chất lượng đào tạo để có thể ra các quyết sách hợp lý).
  3. Giảng viên (nhóm đối tượng khai thác chức năng của cả đào tạo “LMS” và quản lý nội dung giáo trình dạy “LCMS” để xây dựng bài giảng và quản lý việc sử dụng bài giảng).
  4. Trợ giảng, người theo dõi quản lý lớp/ khóa học.
  5. Học viên (nhóm đối tượng sử dụng đông đảo và đa dạng nhất của hệ thống. đối với một hệ WBT cho cộng đồng, học viên có thể là mọi đối tượng trong xã hội. Học viên chủ yếu khai thác trực tiếp các chức năng của phân hệ đào tạo “LMS”).
  6. Phụ huynh / người quản lý trực tiếp nhóm của học viên.

  và cung cấp các hình thức tương tác giữa 6 nhóm phong phú như:

  1. Lưu sổ điểm, học bạ,điểm danh, chứng chỉ, theo dõi tình hình học tập, tiến trình ôn tập của từng cá nhân học viên.
  2. Hệ thống tương tác qua email, sms, trao đổi qua văn bản / hình ảnh / âm thanh, streaming media.
  3. Cung cấp các nguồn thư viện điện tử, media, video/audio, giáo trình tham khảo điện tử , trình chiếu powerpoint slides, adobe flash, silverlight …
  4. Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ các chuyên ngành học dạng ngân hàng đề thi trắc nghiệm, thi mô hình simulators / hotspot, điều khiển Labs thực hành trên máy tính và mạng ảo, chấm điểm tự động.
  5. Khả năng remote hỗ trợ từ xa các máy desktop của giảng viên, học viên chuyên các bộ môn: ITIL, Helpdesk, chăm sóc khách hàng CRM …
  6. Khả năng học nhóm, họp phòng, hội thảo, triển lãm CNTT từ xa bằng tích hợp các hệ thống điện toán đám mây như: Google App, Office 365 hoặc Lync Conferencing 2010/2013, VMware Virtualization…
  7. Hệ thống thực hành trực tuyến điều khiển từ xa giúp học viên, giảng viên và quản trị hệ thống mạng xây dựng được các bài thực hành : Virtualization Data center, SharePoint, BizTalk, Virtualization System, Hybrid Cloud, Private Cloud…
  8. Tích hợp với các mạng xã hội như: facebook, linkedin, youtube, flickr, google, Microsoft Azure, Moodlenews… giúp việc ad/pr, marketing tin tức hoạt động, chương trình đào tạo của hệ thống hiệu quả cao hơn.

  Moodle-social

  Chính vì vậy đã có nhiều hệ thống WBT được phát triển và số người tham gia vào các hệ thống này ngày càng tăng.

   

  2. Cấu trúc cơ bản của WBT:

  Một hệ thống WBT hoàn chỉnh thường bao gồm hai thành phần chính:

  1. Phân hệ quản lý đào tạo (Learning Management System – LMS).
  2. Phân hệ quản lý nội dung đào tạo (Learning Content Management System-LCMS).

  image

  • LMS là một hệ thống quản lý các quá trình học tập, bao gồm việc đăng ký khoá học của học viên, phân phối các nội dung học cho học viên, các hoạt động kiểm tra đánh giá, và các hoạt động tương tác trong cộng đồng người sử dụng. Một số LMS còn hỗ trợ nhà quản lý và giảng viên thực hiện giám sát tiến trình học và chất lượng học, hỗ trợ các hình thức tương tác trực tuyến và bài giảng đồng bộ.
  • LCMS là hệ thống hỗ trợ việc xây dựng nội dung học tập bao gồm việc tạo, cập nhật, tìm kiếm và sử dụng lại các module bài giảng. Bài giảng có thể được thể hiện dưới nhiều mức khác nhau từ văn bản cho đến bài giảng đa phương tiện chứa video và bài giảng dạng mô phỏng hỗ trợ tương tác. Hầu hết các hệ LCMS đều tiến tới hỗ trợ việc biểu diễn bài giảng theo các chuẩn thống nhất (ví dụ: SCORM hay XML) để dễ dàng chia sẻ và sử dụng lại.

  image

   

  3. Công nghệ đáp ứng nền tảng:

  1. Web Server: Apache / IIS 7.5 trở lên.
  2. Hệ quản trị CSDL: MySQL 5.x / MS SQL Server 2008 R2 trở lên.
  3. Directory: AD, LDAP / OpenLDAP.
  4. Ngôn ngữ lập trình: PHP 5.x / ASPX 2 trở lên, XML/XSL/ Notes.js
  5. Trình duyệt web: Internet Explorer 6 trở lên; Chrome; Firefox, Opera, Safari, WAP 1.x; Nescape 5.x trở lên

   

  4. mô hình các thành phần của hệ thống đào tạo trực tuyến:

  image

  5. Cấu trúc các chức năng hệ thống:

  image

  6. Cấu trúc của một môn học trực tuyến:

  image

   

  7. Yêu cầu kỹ năng tương tác của giảng viên:

  image

  8. Triển khai mô hình LMS vs LCMS trong đào tạo trực tuyến:

  MOOC

  Lưu ý: Trong mô hình trên chúng ta sẽ vướng phải yêu cầu về đăng nhập 1 lần (SSO) sử dụng giao thức LDAP:// 389 hoặc LDAPS để trao đổi thông tin, đăng nhập xác thực 1 lần giữa WBT, web service với email, ftp, portal và LMS – LCMS của các sản phẩm công nghệ quản lý đào tạo sẵn có như: Moodle, Blackboard, SharePoint Learning gateway …

  (xin xem phần 2. Triển khai cấu hình đăng nhập 1 lần giữa Moodle và AD server).

  9. Triển khai mô hình hệ thống Cân bằng tải:

  image

  Hết phần 1.

  Làm thế nào có thể thay đổi tên miền trong tổ chức doanh nghiệp trên Windows Server 2012?


  Bài toán đặt ra:

  Hệ thống domain của tổ chức Doanh nghiệp thông thường được tạo theo cấu trúc nội bộ, không liên quan tới hệ thống dịch vụ trên Internet. Nhưng vì một số lý do rất cơ bản, tổ chức doanh nghiệp lớn, nằm dải khắp các quốc gia khác nhau.

  Khi dùng chung cấu trúc và tên 1 domain,

  Ví dụ:  Robusta.org , các đơn vị, tổ chức thành viên sẽ dùng lại đúng domain này cho hệ thống nội bộ tại quốc gia thành viên, đây là cách truyền thống, đơn giản, tiết kiệm thời gian.

  Robusta_Org_old

  Sau khi xây dựng các hạ tầng mới tài chi nhánh hoặc các tổ chức doanh nghiệp tại các quốc gia thành viên như: Ảo hóa VMware vCenter, Private Cloud…

  Các chi nhánh và tổ chức danh nghiệp thành viên sẽ nảy sinh vấn đề mới đó là:

  1. Không thể copy sao chép giống y nguyên domain name của Head quarter do vấn đề conflic về tên miền, quản lý tên miền khi các chi nhánh có nhu cầu Public các dịch vụ Web Portal, Intranet, Private Cloud, Mobile Application cần có chữ ký số thuê của các hãng Cert Sign, Godaddy…
  2. Tên miền quản lý do Head quarter quản lý do vậy, khi đăng ký SSL/TLS sẽ phải do Admin IT của Head quarter control rất mất thời gian hoặc không chủ động điều khiển được từ phía chi nhánh, tổ chức thành viên.
  3. Các chi nhánh, tổ chức thành viên khi có đầu tư hạ tầng thường sẽ có các cơ cấu nhân sự, quản lý tài nguyên chủ động, độc lập thậm chí cấu trúc kỹ thuật CNTT khác đi so với cấu trúc ở trên:

   

  Robusta_Org_new

  Theo như mô hình trên đây thì chúng ta sẽ:

  – Dễ dàng quản lý từng domain name cho các chi nhánh hoặc tổ chức doanh nghiệp thành viên mà không bị phụ thuộc vào việc xét duyệt

  đợi điều khiển từ phía Head quarter mỗi lần có phát sinh từ đơn vị chi nhánh.

  – Chủ động quản lý các tên miền, máy chủ, máy trạm, tài khoản người dùng, phân nhóm và đặc biệt là các dịch vụ SSL/TLS đăng ký để public intranet/extranet/internet.

   

  Các phương án thay đổi:

  1. Phương án 1: Xóa Domain tại các chi nhánh hoặc tổ chức Doanh nghiệp thành viên  ( demote AD-DC, sau đó restart và dcpromo lại AD-DC với tên mới)

  • Phương án này đơn giản lặp lại các bước đã làm, mất thời gian làm lại, nhưng có thể sẽ không phù hợp với các máy chủ dịch vụ đã cài và đang vận hành như: UC Voice Lync Conferencing, Exchange Server 2013 on-primise, MS SQL server enterprise, MS SharePoint farm, MS BizTalk Server Enterprise…
  • Do tất cả các máy chủ trên được cài, cấu hình trên nền tảng Windows Authentication, cần Join Domain với tên domain chuẩn ban đầu có sẵn. Nếu hủy domain hiện thời sẽ dẫn tới mất Windows Authentication và WFC Platform cho phép các máy chủ dịch vụ chạy.
  • Phương án này có thể gây sự cố không dùng lại được do các dịch vụ, cấu hình của những ứng dụng phức tạp, ứng dụng đã cấu hình theo tên miền cũ không tương thích, không phù hợp với cấu hình mới.

  2. Phương án 2: Thay đổi tên miền (rename domain, sau đó join domain lại ở các máy chủ, máy trạm)

  – Phương án này đơn giản trải qua hơn 28 bước thay đổi tên miền và join lại cho các máy trong tên miền của chi nhánh.

  – Phương án này sẽ mất thời gian join domain lại các máy chủ dịch vụ, máy trạm với tên miền và tài khoản join domain admin mới.

  – Phương án này sẽ không phải cấu hình lại toàn bộ các ứng dụng dịch vụ đang có, chỉ lưu ý các thông số của các trường hợp sau:

  1. UC Server sẽ phải kiểm tra lại các tài khoản login dịch vụ theo kiểu UPN@domain và sau đó kiểm tra dịch vụ có dùng account domain\username.

  Chứng chỉ CTL sẽ phải xóa bớt chứng chỉ gốc hoặc renew lại chứng thư số mới

  2. MS SQL Server enterprise phải cấu hình quyền access login server và có thể cả quyền DB Admin theo dạng Mixed mode (cho phép account SQL Local “sa”) được phép truy cập MS SQL

  khi gặp sự cố về Domain Controller hoặc thay đổi Domain name dẫn tới các account của domain name cũ điều khiển được MS SQL Server…

  3. MS Exchange server sẽ phải chạy lại Exchange Configuration Wizard để re-buil lại cấu hình domain mới cho Mail Server re-configure

  4. MS SharePoint server sẻ phải chạy lại SharePoint Server Configuration Wizard để re-buil Farm Server và một số cấu hình khác.

  5. Phải backup các GPO của máy chủ AD-DC trước khi rename domain

   

  3. Phương án 3: Không thay đổi tên miền, chỉ thêm các bí danh cho tên miền trên DNS Server (thêm các DNS Zone, bản ghi A (Host), CNAME, PTR, TXT, SRV)

  – Phương án này đơn giản trải qua hơn 3 bước thay đổi các thông số tên máy chủ dịch vụ, mapping IP nội bộ các máy của chi nhánh.

  – Phương án này sẽ mất ít thời gian kiểm tra máy trạm , máy chủ dịch vụ từ ngoài truy cập và hệ thống nội bộ để xác định các hạng mục có chạy ổn định hay không ?

  – Phương án này có thể không phù hợp với toàn bộ hạ tầng ứng dụng của chi nhánh khi có nhiều chuẩn HĐH khác nhau, nhiều chuẩn kết nối dữ liệu người dùng khác nhau, ứng dụng đã fix code gọi LDAP/ADFS…

  – Phương án này chỉ phù hợp với hạ tầng đã hoặc đang triển khai Private Cloud, giúp các các web portal intranet, các ứng dụng Windows Form… có thể kết nối và truy cập qua Internet bằng các trình duyệt web HTML5 smartphone, mobile device mà không cần thiết lập VPN kết nối Site – to – site.

   

  Tóm lại, phương án 2 là hợp lý nhất.

   

  Chi tiết các bước, các bạn nên tham khảo:

  Các bước thay đổi tên miềnhttps://mizitechinfo.wordpress.com/2013/06/10/simple-guide-how-to-rename-domain-name-in-windows-server-2012/ 

  Tham khảo các ghi chú về kỹ thuật thay đổi tên miền: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc738208(v=ws.10).aspx

  Tham khảo support tình huống đăng ký lại chữ ký số mới cho UC: http://support.microsoft.com/kb/2464556/ 

  Tham khảo cách đăng ký chữ ký số cho IIS8, IIS8.5:  https://www.digicert.com/ssl-support/ssl-host-headers-iis-8.htm

  Tham khảo cách đăng ký chữ ký số cho Exchange 2013: http://exchangeserverpro.com/exchange-server-2013-ssl-certificates/

  Thông tin về lịch khai giảng tại Viện đào tạo và quản lý CNTT ROBUSTA Hà nội


  Nếu quý khách có yêu cầu chương trình học ngoài lịch khai giảng trên xin vui lòng liên hệ với Robusta

  STT

  Tên khóa học

  Ngày KG

  Giờ học

  Ngày học

  Thời lượng

  Học phí

  Giảng viên

  Các khóa đào tạo công nghệ VMware

  1

   Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa với VMware vSphere 5.5

  05-05-2014 18h-21h Thứ 2-6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  2
  10-05-2014 09h-17h Thứ 7,CN 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  3
  12-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  4

  VMware vSphere: Optimize & Scale [v5.1]

  26-05-2014 09h-17h Trong tuần

  40 giờ

  Liên hệ Việt Nam

   

  5

  Ảo hóa máy trạm và ứng dụng VMware [v5.5]

   

  19-05-2014

  18h-21h

  Trong tuần

  40 giờ

  Liên hệ

  Việt Nam

  6

  09-06-2014

  18h-21h

  Thứ 2,4,6

  40 giờ

  Liên hệ

  Việt Nam

   

  7

  VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management [V5.x]

  04-06-2014

  09h-17h

  Trong tuần

  40 giờ

  Liên hệ

  Nước ngoài

  8

  VMware vCenter Operations Manager: Analyze and Predict [V5.x]

  02-06-2014

  09h-17h

  Trong tuần

  16 giờ

  Liên hệ

  Nước ngoài

  9

  VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management [V5.x]

  04-06-2014 09h-17h Trong tuần 24 giờ Liên hệ Nước ngoài

  Các khóa đào tạo Microsoft

  1

  Office365 Tổng hợp

   

  05-05-2014 09h-17h Trong tuần 24 giờ 06 triệu Việt Nam
  2 05-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 24 giờ 06 triệu Việt Nam
  3

   

  Manage Projects with Microsoft Project 2010

   

  12-05-2014
  18h-21h

  Thứ 2,4,6

  24 giờ 05 triệu Việt Nam
  4

  Phát triển Biztalk Server dành cho người lập trình

  12-05-2014 09-17h

  Trong tuần

  40 giờ Liên hệ Việt Nam
  5

  Quản trị Biztalk Server

  26-05-2014 09-17h

  Trong tuần

  40 giờ Liên hệ Việt Nam
  6 Phát triển Biztalk trong tích hợp ứng dụng doanh nghiệp 02-06-2014 09-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  7 02-06-2014 18h-21h Thứ 3,5,7 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  8 Thiết kế và phát triển Ứng dụng Microsoft Sharepoint 19-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  9 Thiết kế kiến trúc hạ tầng Microsoft Sharepoint 26-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  10

  KHOÁ ĐÀO TẠO NÂNG CAO

  ĐIỀU CHỈNH SHAREPOINT 2010 CHO HIỆU SUẤT CAO

  23-06-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  11 Thiết kế các giải pháp BI với  Microsoft SQL Server 09-06-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  Các khóa đào tạo khác
  1 Quản lý CNTT và An toàn thông tin 19-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  2 19-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  3 IT Management Skills – Các kỹ năng quản lý công nghệ thông tin 16-06-2014 09h- 17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
  4 ITIL – Information Technology Infrastructure Library Foundation V3 16-06-2014 18h-21h Thứ 2,4,6
  24 giờ Liên hệ Việt Nam
  5
  Thiết kế Website PHP và HTML5 bằng phương pháp sản xuất công nghiệp
  27-4-2014
  08h-12h
  Chủ nhật
  4 giờ
  01 triệu
  Việt Nam

   

  Thông tin ưu đãi:

  – Giảm giá đặc biệt cho các học viên đăng ký và thanh toán trước ngày khai giảng tối thiểu 02 tuần hoặc đăng ký nhóm 02 người trở lên.

   

  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  Lê Trường Sơn (Mr.) – Mobile : (+84) 0904 411 933 – Email: son.le@robusta.vn

  Lê Toàn Thắng (Mr.) – Mobile : (+84) 943 851 178 – Email: thang.le@robusta.vn

  Xin cám ơn và mong được hợp tác và hỗ trợ Quý Anh/Chị cùng đơn vị trong thời gian tới!

  Khi nâng cấp lên Office365 hệ thống bên Trường Đại học gặp lỗi bị trả lại mail “Delivery is delayed to these recipients or groups:”


  1 Bạn Quản trị tại Trường ĐH vùng nêu câu hỏi:

  Như đã trao đổi qua điện thoại với anh khi nâng cấp lên office365 hệ thống bên em gặp lỗi bị trả lại mail “Delivery is delayed to these recipients or groups:” .

  Nhờ anh coi giúp và đưa ra hướng xử lý dùm bên em. Em cảm ơn

  Trân trọng.

   

  Trả lời:

  Chào Bạn,

  1. Mình đã xem phần cấu hình DNS ở phần quản lý tên miền mà bạn gửi và trên http://Portal.microsoftonline.com   đều đúng.

  DNS records 1

  checking upload recorddns record2

   

  Lỗi này mình cũng gặp phải khi xoá / thay hẳn cấu hình MX, và CNAME cũ.

  Mình đã kiểm tra bên các Trường khác khi nâng cấp, họ vẫn giữa nguyên các bản ghi cũ, chỉ thêm bản ghi mới như Trung làm thì chạy ổn định.

  Vậy, bạn thêm lại giúp mình trong máy chủ DNS đang quản lý tên miền các bản ghi MX và CNAME cũ nhé

  ví dụ:

  1. CNAME: f3feeecccf8985 Host: mail.outlook.com

  2. MX @ Host: f3feeecccf8985.mail.outlook.com Priority: 5

  3. MX @ Host: f3feeecccf8985.msv1.invalid Priority: 10

  P.S :Các bản ghi mới thêm đều đúng không phải xoá / sửa gì cả (chỉ thêm bản ghi cũ trước khi nâng cấp lên Office 365).

  2. Nếu Bạn đang kiểm soát DNS thì cũng nên thêm bản ghi để dùng Lync Conferencing ( dùng làm truyền hình, họp, học, hội thảo quan mạng Trực tuyến)

  Ví dụ sau đây, mình quản lý tên miền cloud.edu.vn cung cấp bởi matbao.vn, sẽ phải cấu hình Lync (theo các ô đánh dấu đỏ) khai báo thêm các thông số sau

   

  Lync

  CÔNG TY TNHH NOVA SỐ – NOVA DIGITAL CO., LTD


  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH.

  Cty TNHH NOVA DIGITAL được thành lập dưới sự tham gia cố vấn và đầu tư từ những chuyên gia công nghệ cao Microsoft, VMware, IBM, EMC với định hướng phát triển trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về Sản xuất phần mềm Giải pháp, Tư vấn giải pháp, Dịch vụ Triển khai các Giải pháp phần mềm CNTT trong Quản lý Doanh nghiệp và Điều hành các hệ thống giải pháp Điện toán đám mây.

  Đội ngũ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm trên 10 năm về triển khai và đào tạo công nghệ, sở hữu nhiều chứng chỉ Quốc tế quan trọng đảm bảo khả năng cạnh tranh trong việc phát triển dịch vụ Đào tạo và triển khai giải pháp CNTT tại Việt Nam và các nước ĐNÁ.

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  Công ty TNHH NOVA DIGITAL hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất phẩm mềm Quản lý bằng CNTT, Dịch vụ triển khai và Đào tạo CNTT với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm:

  • Phát triển dịch vụ đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin – Kinh tế và Viễn thông.
  • Đối tác Hợp tác cung cấp các giải pháp CNTT cho 3 Hiệp hội chuyên ngành:
   • Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam – VASEP (hơn 500 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, Chế biến, Sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Thuỷ sản).  website: http://www.vasep.com.vn/ 
   • Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (hơn 300 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Gỗ – nội thất). website:  http://vietfores.org/
   • Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Chè Việt Nam – VITAS ( hơn 80 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Chè – ẩm thực Việt Nam).  Website: http://www.vitas.org.vn
  • Các giải pháp phần mềm tin học vào ứng dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như:
   • Office 365 Cloud.
   • Cung cấp các phần mềm bản quyền của Microsoft, VMware, Lạc Việt cho Doanh nghiệp Việt Nam.
   • Chứng thư số của Viettel ISP cho khai báo thuế Việt Nam.
   • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý sản xuất – Kinh tế.
  • Cung cấp giải phải pháp phần mềm tin học ứng dụng trong trường học Phổ thông và Đại học.
   • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý Trường Đại học.
   • Hệ thống SMS Học bạ cho Quản lý Trường Phổ thông.
  • Đối tác triển khai giải pháp duy nhất của Microsoft Live@edu tại Việt Nam.
   • Triển khai hệ thống Exchange Online, SharePoint Online, Forefront Protection for Exchange Online, Skydrive.
   • Tích hợp hệ thống ADSync với Windows Live ID và SSO.
   • Triển khai các giải pháp SSO giữa Moodle hoặc SharePoint On-premise với Outlook Live.
   • Dịch vụ Đào tạo Live@edu for Administrators và Giáo viên các Trường Phổ thông – Đại học.
  • Đối tác duy nhất triển khai nâng cấp Office365 Education của Microsoft tại Việt Nam.
   • Nâng cấp từ Microsoft Live@edu sang Office 365 cho 300 trường PTCS, 128 trường PTTH, 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp, 37 Trường Đại học,  20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.
   • Cung cấp phần mềm và triển khai các giải pháp tích hợp, khai thác Office 365 cho toàn bộ các Trường tại Việt Nam.
   • Dịch vụ đào tạo Office 365 gồm 3 môn chuẩn của Microsoft:
    • Course 70-321 Deploying Office 365.
    • Course 70-323 Administering Office 365 for SMB.
    • Course 74-324 End User Office365 training.
  • Đại lý chính thức AER và LAR của Microsoft cung cấp phần mềm giáo dục tại Việt Nam.
  • Đối tác đạo tạo University và Triển khai giải pháp Ảo hoá Chuyên nghiệp của VMware tại Việt Nam.
   • Đại lý sản phẩm phần mềm ảo hoá VMware.
   • Đối tác đào tạo uỷ quyền của VMware tại Việt Nam.
   • Đối tác triển khai Service Solution IT Professional of VMware.
  • Trung tâm thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin Quốc tế Prometric, Pearson Vue.
  • Xây dựng trang web điện tử, xây dựng cổng thông tin Doanh nghiệp.

   

  CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

  Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển dịch vụ Đào tạo, định hướng kinh doanh, cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT, đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng và duy trì hoạt động của Trung tâm một cách hiệu quả, NOVA Digital đã xây dựng một cơ cấu tổ chức một cách chặt chẽ, hợp lý bao gồm các phòng ban có mối quan hệ hỗ trợ và phối hợp đồng bộ tạo nên một sức mạnh tập thể. Đáp ứng và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng Doanh nghiệp một cách toàn diện, chu đáo.

  image

  CEO: Giám đốc điều hành

  CIO: Giám đốc kỹ thuật.

  CMO: Giám đốc quản lý đối tác.

  CFO: Trưởng quản lý tài chính kế toán.

  AM: Quản lý khách hàng.

  CCO: Trưởng quản lý chăm sóc khách hàng.

  CTO: Trưởng quản lý kỹ thuật và triển khai hỗ trợ kỹ thuật Khách hàng.

   

  NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ – CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

  Chứng chỉ công nghệ Microsoft MCP:

            Chứng chỉ chuyên ngành cao cấp về hệ thống mạng (MCITP)

            Chứng chỉ chuyên gia CNTT về SharePoint 2010 (MCM).

            Chứng chỉ chuyên gia CNTT về Dynamic CRM.

            Chứng chỉ chuyên gia về Đào tạo CNTT của Microsoft (MCT)

  Partner Microsoft Live@edu

  image

  Đối tác duy nhất triển khai Microsoft Live@edu tại Việt Nam.

  Microsoft Licensing Sales Specialist LAR & AER

  Chứng chỉ cấp phép bán hàng chuyên khối Doanh nghiệp, chính phủ và Giáo dục.

   

  Microsoft Office Specialist

  Chứng chỉ chuyên ngành về hoạt động nghiệp vụ văn phòng

  Microsoft Learning Solution

  Ủy quyền của Microsoft về cung cấp các giải pháp cho Giáo dục và Đào tạo

  Microsoft SharePoint Platform

            Cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử và Microsoft Learning Gateway theo nền tảng SharePoint.

            Gia công phần mềm, triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các Trường Quốc tế và Đại học như: Hanoi University of Pharmacy – http://www.hup.edu.vn , UNISHANOI: http://portal.unishanoi.org

  Microsoft Dynamic CRM

  Giải pháp triển khai hệ thống Chăm sóc khách hàng

  Microsoft Business Intelligence

            Giải pháp Doanh nghiệp thông minh chuyên cung cấp giải pháp BI 2008, BI 2012 trên nền Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 cho Hải Quan Việt Nam và Hiệp hội CBXN TS VASEP, Hiệp hội Chè VITAS.

  Đối tác của SourceCode

  image

  Chuyên triển khai giải pháp “Business Process Management Solution” cho Doanh nghiệp Viễn thông Viettel Telecom tại 64 tỉnh thành.

  Khảo thí thi chứng chỉ Quốc tế

  image

            Chuyên tổ chức thi chứng chỉ CNTT của Microsoft, IBM, WMware.


  SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ

  1.      Chương trình Microsoft Partner Program

            Đối tác của Microsoft phát triển mạng lưới và đánh giá, xác thực năng lực đối tác tại Việt Nam.

            Phát triển các gói sản phẩm, giải pháp cho các doanh nghiệp, đối tác.

            Đại lý chính thức cung cấp các phần mềm có bản quyền tại Việt Nam.

  2.      Chương trình Microsoft LAR & AER (Microsoft Authorized Education Resller)

  Tư vấn, cung cấp và đào tạo khai thác các phần mềm có bản quyền của Microsoft cho các đơn vị là Trường Đại học, Cao đẳng, THPT…

  3.      Chương trình Live@edu và Office365 Cloud

  Đối tác độc quyền triển khai cung cấp gói dịch vụ Microsoft Cloud miễn phí cho khối Giáo dục tại Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm:

            Hệ thống Email trực tuyến.

            Hệ thống cổng thông tin giáo dục trực tuyến.

            Hệ thống hội thảo trực tuyến.

            Hệ thống Microsoft Office trực tuyến.

            Hệ thống Dynamic CRM trực tuyến.

            Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và triển khai kỹ thuật Microsoft Cloud.

  4.      Giải pháp phần mềm dựa trên nền tảng hạ tầng SharePoint và .Net Framework

            Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối giáo dục.

            Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối doanh nghiệp quản trị nhân sự.

  5.      Giải pháp dịch vụ gia tăng trên di động (SMS Mobile)

  Cung cấp giải pháp quản lý học sinh, sinh viên và phản hồi thông tin qua tổng đài nhắn tin thuê bao điện thoại di động.

  6.      Phòng thi chứng chỉ Quốc tế được khảo thí ủy quyền của Prometric và Pearson Vue

  Phòng thi đạt tiêu chuẩn Quốc tế được Prometric ủy quyền cho phép học viên thi và nhận các chứng chỉ chuyên ngành CNTT đạt chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.

  7.      Giải pháp ảo hóa hệ thống VMware

  Đối tác độc quyền của VMware tại Việt Nam

            Tư vấn giải pháp.

            Triển khai hạ tầng.

            Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

  8.      Giải pháp phát triển dịch vụ trực tuyến trên nền Microsoft Cloud computing

  Đối tác duy nhất tại Việt nam tư vấn, triển khai, đào tạo và chuyển giao công nghệ về các giải pháp trên nền Microsoft Cloud Apps.

  KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

  Các thành viên xây dựng NOVA DIGITAL đều là những người có từ 10 – 16 năm kinh nghiệm triển khai trong các lĩnh vực:

  1.      Dầu khí: PVOL

  2.      Ngân hàng: Vietin Bank, VP Bank

  3.      Bảo hiểm: Prudential, Manulife

  4.      Vinamilk

  5.      Đào tạo: RMIT University, de Heus, HUP, HUBT, HCMUT, NEU, HLU, Nhất Nghệ, DNU, HUESTAR.

  6.      Hải Quan: Hải Quan Việt nam, FAO – FIIU – WCOO.

  7.      Viễn Thông: Viettel Telecom.

  8.      Truyền hình: VTC, Viettel Media, Mobiphone Media, PGM Senvang, HTC

   

  CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

  Khách hàng Doanh nghiệp

  Thời gian

  Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

  Viettel Telecom

  (64 tỉnh thành, 6000 người dùng).

  2007

  Giải pháp Quản lý Quy trình về Hợp đồng Mua Bán

  của  K2Workflow SourceCode trên nền SharePoint Office 2007 Server

  Microsoft

  2008

  Mô hình giải pháp SMS Mobile ứng dụng cho Nông thôn

  VASEP

  2011

  Cổng thông tin chuyên ngành Thủy sản

  http://www.vasep.com.vn

  VITAS

  2010

  Công thông tin nội bộ Hiệp hội Chè

  http://portal.vitas.org.vn

  Microsoft for Education

  Từ 2008 đến nay

  Chương trình Live@edu triển khai tại Việt Nam cho:

  – 300 trường PTCS

  – 128 trường PTTH

  – 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp

  – 37 Trường Đại học

  – 20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.

  – 15 Trường Quốc tế.

  VISC

  2012

  Trang học bạ trực tuyến Hocba.vn

  http://hocba.vn

  Viettel CA

  2010

  Cung cấp chữ ký số cho các ngành Thuế, Hải quan điện tử và các Doanh nghiệp thuê Hosting máy chủ.

  NAT&L

  2009

  Tư vấn và triển khai giải pháp Mobile SMS Gateway của Microsoft UPG tại nhà máy mía đường Nghệ An.

  Bộ Nông nghiệp (MART)

  2009

  Triển khai giải pháp thống kê giá nông nghiệp qua Mobile (Microsoft Project MIDAS)

  Khách hàng GIÁO DỤC

  Thời gian

  Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

  Đại học Dược HN (Hanoi University of Pharmacy)

  11.000 người dùng

  2010

  Triển khai giải pháp hạ tầng Web hosting, Sharepoint portal, Learning Geatway, hội thảo trực tuyến bằng Microsoft Lync Online.

  Website: http://www.hup.edu.vn

  Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

  Đại học Văn Lang

  25.000 người dùng

  2009

  Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, Moodle tích hợp Windows Live ID.

  Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/

  Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

  Đại học Bách Khoa TP.HCM

  35.000 người dùng

  2009

  Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PSA tích hợp Windows Live ID.

  Website: http://www.hcmut.edu.vn/en

  Kiểu dự án: Cloud and On-Premise

  Đại học Tôn Đức Thắng

  45.000 người dùng

  2010

  Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

  Website: http://english.tdt.edu.vn/ 

  Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

  Đại học Đà nẵng

  32.000 người dùng

  2009

  Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

  Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

  Website: http://www.dnu.edu.vn

  Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

  Đại Học Dân lập Thăng Long

  9000 người dùng

  2008

  Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

  Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID.

  Website: http://thanglong.edu.vn/

  Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

  Đại học Đông Đô

  5000 người dùng

  2009

  Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

  Triển khai Cổng thông tin ASP.Net với Windows Live ID.

  Website: http://www.dongdo.edu.vn

  Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

  Đại học Quản trị Kinh Doanh Công nghệ HUBT

  25.000 người dùng

  2010

  Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

  Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

  Website: http://www.hubt.edu.vn

  Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

  Khách hàng GIÁO DỤC QUỐC TẾ

  Thời gian

  Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

  Australian International School – Vietnam

   

  1000 người dùng

  2012 đến nay

  Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

  Triển khai Cổng thông tin SharePoint 2010 với Windows Live ID và SSO.

  Website: http://www.aisvietnam.com

  Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

  Kinder World Group

  2000 người dùng

  2010

  Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

  Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

  Website: http://kinderworld.net/

  Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

  the International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)

  3000 người dùng

  2011

  Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

  Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

  http://www.ishcmc.com/

  UnisHanoi

  1000 người dùng

  2012 đến nay

  Tư vấn giải pháp SharePoint, Exchange và triển khai Hạ dịch vụ quản lý hệ thống trọn gói

  http://portal.unishanoi.org

   

  ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA NOVA DIGITAL

  Doanh nghiệp mạnh về cung cấp giải pháp, thiết bị, dịch vụ  và phần mềm CNTT

  image

  Microsoft Small Business Specialist

  Đối tác triển khai dịch vụ Office 365 cho Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp

  Đối tác chuyên triển khai và đào tạo các giải pháp Cổng thông tin SharePoint, BizTalk, SQL, Lync và Office Online.

  image

  Solution Service IT Professional

  Đối tác chuyên triển khai giải pháp Ảo hoá vCenter & vCloud mạng Doanh nghiệp cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

  image

  Solution Service NAS Professional

  Đối tác chuyên triển khai giải pháp Lưu trữ mạng nội bộ và Điện toán đám mây NAS to LAN & vCloud cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

  image

   Service Provider SERVER & SAN Professional

  Đối tác chuyên triển khai giải pháp Máy chủ Server & SAN cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

   

  image

            Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống phần mềm giải pháp dịch vụ khai báo Hải quan “E-Manifest Vietnam Customs”.

            Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Viễn thông Viettel Media.

  image

            Đối tác tư vấn và triển khai sản phẩm phần mềm Quản lý tài chính Khách hàng Doanh nghiệp ERP.

  image

            Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Tin tức VTC Media.

            Đối tác tư vấn và triển khai hạ tầng ảo hoá trong Đào tạo CNTT VTC Labs Management.

  image

            Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý dịch vụ Ảo hoá Điện toán đám mây vCloud CMC IDC HCMC.

   

  Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo CNTT

  image

  image

  1.      Viện Đào tạo Công nghệ và Quản trị Robusta

  2.      IPMAC.

  3.      IT Academic Thang Long.

  4.      NetPro IT Academic.

  5.      Trung tâm CNTT Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.

  6.      Viện đào tạo CNTT & Viễn thông – Đại Học Mở Hà Nội.

  7.      Viện Đào tạo Công nghệ sau đại học – Đại Học Bách Khoa Hà nội.

  8.      Học viện CNTT – Kinh tế Quốc Dân.

  9.      Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

  10.  Nhất Nghệ.

   

  Đối tác Hiệp hội Doanh nghiệp Thông tấn

  image

            14 năm Đối tác tư vấn và triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực CNTT tại Hiệp hội Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (VASEP)

  image

            4 năm Đối tác tư vấn và triển khai xây dựng, đào tạo năng lực quản lý nghiệp vụ văn phòng tại Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS)

   

  image

            14 năm làm Đối tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật  CNTT tại Doanh nghiệp sản xuất và chế biến đồ Gỗ nội thất trực thuộc Hội Gỗ Việt Nam

  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

  Chúng tôi cam kết

            Chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi do đó chúng tôi luôn tập trung để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với tinh thần phục vụ tận tụy và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu đề ra.

            Cùng với đó chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực công nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

            Chân thành, chủ động trong việc xây dựng quan hệ đối tác để cùng phát triển.

            Đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vì một sự nghiệp Giáo dục tiến bộ.

            Tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động Giáo dục cộng đồng.

  Chiến lược phát triển

            Chúng tôi không ngừng đầu tư để đảm bảo luôn đi trước và đón đầu công nghệ tiên tiến dựa trên những đối tác chiến lược lâu năm.

            Không ngừng mở rộng quan hệ đối tác tạo cơ hội phát triển lớn mạnh.

            Xây dựng mạng lưới khách hàng sâu rộng và bền vững.

            Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các hãng đối tác.

            Xây dựng chiến lược nhân sự ổn định dựa trên triết lý nhân bản sâu sắc.

            Hướng tới mục tiêu trở một trong những đơn vị tiên phong về cung cấp dịch vụ đào tạo và giải pháp công nghệ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

   

  %d bloggers like this: