Cách mount USB Device vào máy VM trên máy chủ ảo ESXi 6.x


Thêm một USB controller vào một máy ảo bằng vSphere Client
Bộ điều khiển USB controller có sẵn để thêm vào các máy ảo để hỗ trợ USB đi qua từ một máy chủ ESXi hoặc máy tính trạm để có thể sử dụng USB trong máy ảo.

Bạn có thể thêm hai bộ điều khiển USB controller vào một máy ảo. Bộ điều khiển xHCI, có sẵn để hỗ trợ hệ điều hành Linux chỉ hỗ trợ USB 3.0 SuperSpeed​​, 2.0, 1.1 và các thiết bị. Bộ điều khiển EHCI + UHCI hỗ trợ USB 2.0 và 1.1 thiết bị.
Các điều kiện để thêm một bộ điều khiển khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản thiết bị, các loại USB passthrough (máy chủ hoặc máy trạm), và hệ điều hành máy trạm.

 
 

USB Controller hỗ trợ các phiên bản sau:

Controller Loại

Hỗ trợ USB Device phiên bản

Hỗ trợ Passthrough từ ESXi Host đến máy ảo VM

Hỗ trợ thông qua USB Passthrough của máy trạm đến máy ảo VM

EHCI+UHCI

2.0 and 1.1

Yes

Yes

xHCI

3.0, 2.0, and 1.1

Yes (USB 2.0 and 1.1 devices only)

Yes (Linux guests only)

Ghi chú:

 

Trình điều khiển không có sẵn cho bộ điều khiển xHCI trên hệ điều hành Windows client.

Đối với hệ thống Mac OS X, bộ điều khiển EHCI + UHCI được kích hoạt theo mặc định và là cần thiết cho USB chuột và bàn phím truy cập.

I. Trường hợp dùng vSphere Client:


Cho các máy ảo với máy trạm Linux, bạn có thể thêm một hoặc cả hai điều khiển, nhưng các thiết bị 3,0 superspeed không được hỗ trợ passthrough từ một máy chủ ESXi đến một máy ảo. Bạn không thể thêm hai bộ điều khiển cùng loại.


Cho USB passthrough từ một máy chủ ESXi đến một máy ảo, các trình điều khiển USB có thể điều chỉnh tối đa là 15 bộ điều khiển USB. Nếu hệ thống của bạn bao gồm bộ điều khiển vượt quá giới hạn 15 điều khiển và bạn kết nối thiết bị USB vào chúng, các thiết bị đó sẽ không thể hoạt động trên máy ảo.

Điều kiện sử dụng:

ESXi hosts cần phải có thiết bị USB controller phần cứng đang cắm vào máy vật lý và hỗ trợ tối thiểu USB 2.0 và 1.1.

Máy tính trạm phải có phần cứng USB điều khiển và mô-đun hỗ trợ USB 3.0, 2.0, 1.1 và các thiết bị hiện nay.

Để sử dụng bộ điều khiển xHCI trên một máy trạm Linux, đảm bảo rằng các phiên bản Linux kernel 2.6.35 hoặc mới hơn.

Máy ảo phải được bật.

Phải có quyền điều khiển trực tiếp can thiệp thiết bị máy chủ ESXi host như tắt bật máy ảo VM, cắm hoặc rút thiết bị kết nối qua USB controller.

Bước tiến hành:

1

Mở mục vSphere Client inventory, bấm chuột phải vào máy ảo VM và chọn mục Edit Settings.

2

Bấm tab Hardware và bấm nút Add.

3

Chọn loại USB Controller để thêm và bấm nút Next.

4

Kiểm tra thông tin thiết bị và bấm Next.

5

Bấm Finish.

Một USB Controller (adding) mới xuất hiện trong danh sách thiết bị phần cứng với trang thái đề Present.

6

Bấm OK để lưu thay đổi và đóng hộp thông báo lại.

Khi bạn mở lại Properties Editor, bộ điều khiển xHCI xuất hiện trên tab Hardware là 1 USB controller xHCI. Bộ điều khiển EHCI + UHCI xuất hiện là 1 USB controller riêng.

 Bước tiếp theo

Bạn có thể bấm thêm 1 hoặc nhiều USB devices để cho 1 máy ảo VM sử dụng. 

II. Trường hợp dùng vSphere Web Client:

Nếu bạn muốn mount USB drive kết nối tới máy ảo Windows Server 2016 trong 1 ESXi Host. Trong tay bạn có USB 3/ USB 2 controller.


 

Bạn cần phải dùng quyền quản trị để Edit setting máy ảo và add USB controller của VM đó trước tiên, tiếp theo sẽ add USB device hiển thị.

 

III. Trường hợp dùng Host USB device kết nối qua vSphere Web Client:

Mở trình duyệt Web vSphere Client, chọn máy ảo cần kết nối USB device và bấm Edit Settings.


Select under New device Host USB device and click add.

This will also add an new USB controller as you can see in the screenshot. If you have more than one USB device attached to the ESX you can select the appropriate one through the drop down menu.

When you switch back to the VM you can see the installation of the new components.


After everything is installed, you can find the device within the device manager or if it’s an USB stick, like in my example, under Computer.


IV. Trường hợp dùng Host USB device kết nối qua VM Remote Console:

Trường hợp này dùng được khi bạn có trình duyệt web IE, FF, Chrome, Safari, và USB bạn muốn mount vào chạy trên VM.


Nếu chưa cài phần mềm VMRC này trên máy remote client bao giờ, bạn sẽ cần phải download và cài lần đầu

Link download: https://my.vmware.com/en/web/vmware/details?downloadGroup=VMRC1004&productId=742


Khi cài xong VMRC, bạn có thể truy cập lại lệnh chạy “Launch remote console”


Bấm vào biểu tượng USB và chọn Connect (Disconnect from host) để USB device ngắt chế độ đang kết nối tới máy PC bạn đang remote và nó sẽ tự động

Switch chuyển vào máy VM đang được mở bằng VMRC.


Nếu bạn rút USB hoặc mất kết nối USB device từ máy remote PC tới máy ảo bạn sẽ nhận được báo lỗi sau:


V. Danh sách các loại USB Devices được kiểm nghiệm với ESXi Host 6.7 thông qua Virtual Machine

Device Model

Vendor ID:Product ID

Device Display Name

Aladdin HASP HL Drive

0529:0001 (05e3:0608 Hub, 0529:02f0 Drive)

Aladdin Knowledge HASP HL 3.25, Aladdin Knowledge HASP HL drive

Sandisk USB 3.0 16G flash

0781:5580

Sandisk Extreme

Lexar USB 3.0 8G/64G flash

05dc:a833

Lexar Media USB Flash Drive

Western Digital USB 3.0 1T Drive

1058:0748

Western Digital My Passport 0748

Western Digital USB 3.0 2T Drive

1058:25e2

Western Digital My Passport 25E2

Tandberg Data RDX QuikStor USB3+ external Drive

1a5a:0006

Tandberg Data RDX

Tandberg Data RDX QuikStor USB3 internal Drive

1a5a:0005

Tandberg Data RDX


VI. Danh sách các loại USB Devices được kiểm nghiệm với ESXi Host 6.5 thông qua Virtual Machine

Device Model

Vendor ID:Product ID

Device Display Name

Aladdin HASP HL Drive

0529:0001 (13fe:1a00 Hub, 13fe:1d00 Drive)

Aladdin Knowledge HASP HL 3.21, Kingston drive

Aladdin HASP HL Max Software Protection Dongle

0529:0001

Aladdin Knowledge HASP HL 3.21

Sandisk USB 3.0 16G flash

0781:5580

Sandisk Extreme

Kingston USB 3.0 16G flash

0951:1656

Kingston DT Uitimate G2

Lexar USB 3.0 8G/64G flash

05dc:a833

Lexar media USB Flash Drive

Lexar USB 3.0 8G flash

05dc:a205

Lexar Media JumpDrive

Western Digital USB 3.0 1T storage

1058:0748

Western Digital My Passport

Tandberg Data RDX QuikStor USB3+ external Drive

1a5a:0006

Tandberg Data RDX

Tandberg Data RDX QuikStor USB3 internal Drive

1a5a:0005

Tandberg Data RDX

Note: Additional devices will be added as they are tested.

VII. Danh sách các loại USB Devices được kiểm nghiệm với ESXi Host 6.0 thông qua Virtual Machine

Device Model

Vendor ID:Product ID

Device Display Name

Aladdin HASP HL Drive

0529:0001 (13fe:1a00 Hub, 13fe:1d00 Drive)

Aladdin Knowledge HASP HL 3.21, Kingston drive

Aladdin HASP HL Max Software Protection Dongle

0529:0001

Aladdin Knowledge HASP HL 3.21

Sandisk USB 3.0 16G flash

0781:5580

Sandisk Extreme

Kingston USB 3.0 16G flash

0951:1656

Kingston DT Uitimate G2

Lexar USB 3.0 8G/64G flash

05dc:a833

Lexar media USB Flash Drive

Lexar USB 3.0 8G flash

05dc:a205

Lexar Media JumpDrive

Western Digital USB 3.0 1T storage

1058:0748

Western Digital My Passport

VIII. Danh sách các loại USB Devices được kiểm nghiệm với ESXi Host 5.x thông qua Virtual Machine

Device Model

Vendor ID:Product ID

Device Display Name

SafeNet Sentinel Software Protection Dongle (purple)

04B9:8000

Rainbow SafeNet Sentinel

SafeNet Sentinel Software Protection SuperPro Dongle (gray)

04B9:0300

Rainbow USB UltraPro

SecuTech Unikey Software Protection Dongle

0403:C580

Future Devices HID UNIKEY

MAI KEYLOK II Software Protection Dongle

07F2:0001

Microcomputer Applications USB Device

MAI KEYLOK Fortress Software Protection Dongle (designed to work only with Windows operating systems)


Note: This dongle is not designed for Linux systems. If you connect it to a Linux system, the connection resets frequently and can cause unexpected behavior.

0471:485e

Philips KEYLOK Device

Aladdin HASP HL Drive

0529:0001 (13fe:1a00 Hub, 13fe:1d00 Drive)

Aladdin Knowledge HASP HL 3.21, Kingston drive

Aladdin HASP HL Basic Software Protection Dongle

0529:0001

Aladdin Knowledge HASP HL 3.21

Aladdin HASP HL Pro Software Protection Dongle

0529:0001

Aladdin Knowledge HASP HL 3.21

Aladdin HASP HL Max Software Protection Dongle

0529:0001

Aladdin Knowledge HASP HL 3.21

Aladdin HASP HL Net Software Protection Dongle

0529:0001

Aladdin Knowledge HASP HL 3.21

Aladdin HASP HL NetTime Software Protection Dongle

0529:0001

Aladdin Knowledge HASP HL 3.21

Kingston DataTraveler 101 II 4GB

0930:6545

Toshiba DT 101 II

Lexar JD FireFly 2GB

05dc:a701

Lexar Media JD FireFly

Western Digital My Passport Essential 250GB 2.5 HDD

1058:0704

Western Digital External

Cables To Go USB 2.0 7-Port Hub Model# 29560

04cc:1521

Not applicable

 
 

Để tìm được thông tin về Vendor ID, Product ID trong máy ảo windows:

  1. Open the Device Manager and search for the USB device you want to find the ID for.
  2. Right-click the device and select Properties.
  3. Click the Details tab.
  4. Select Hardware Ids from the Property drop-down menu.

Trường hợp USB devices không có trong danh sách hoặc không support:

Nếu USB device không có trong danh sách, cần thiết lập môi trường thử nghiệm với ESX/ESXi hosts và các máy ảo thử nghiệm việc kết nối với USB device.

These USB devices are not available for passthrough:

  • USB devices such as mice and keyboards that have a bootable HID interface.
  • USB devices such as real time video cameras and audio devices that use isochronous data transfers.
  • USB devices on which an ESXi host is installed.

 

Tham khảo:

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-540EA00C-92A6-4562-AEE0-AEEDBAA2B02C.html

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-540EA00C-92A6-4562-AEE0-AEEDBAA2B02C.html#GUID-540EA00C-92A6-4562-AEE0-AEEDBAA2B02C

Cách thêm USB device vào máy VM của máy chủ ảo ESXi 5.5


USB Controller hỗ trợ các phiên bản sau:

Controller Loại

Hỗ trợ USB Device phiên bản

Hỗ trợ Passthrough từ ESXi Host đến máy ảo VM

Hỗ trợ thông qua USB Passthrough của máy trạm đến máy ảo VM

EHCI+UHCI

2.0 and 1.1

Yes

Yes

xHCI

3.0, 2.0, and 1.1

Yes (USB 2.0 and 1.1 devices only)

Yes (Linux guests only)

Ghi chú:

 

Trình điều khiển không có sẵn cho bộ điều khiển xHCI trên hệ điều hành Windows client.

Đối với hệ thống Mac OS X, bộ điều khiển EHCI + UHCI được kích hoạt theo mặc định và là cần thiết cho USB chuột và bàn phím truy cập.
image
Cho các máy ảo với máy trạm Linux, bạn có thể thêm một hoặc cả hai điều khiển, nhưng các thiết bị 3,0 superspeed không được hỗ trợ passthrough từ một máy chủ ESXi đến một máy ảo. Bạn không thể thêm hai bộ điều khiển cùng loại.


image
Cho USB passthrough từ một máy chủ ESXi đến một máy ảo, các trình điều khiển USB có thể điều chỉnh tối đa là 15 bộ điều khiển USB. Nếu hệ thống của bạn bao gồm bộ điều khiển vượt quá giới hạn 15 điều khiển và bạn kết nối thiết bị USB vào chúng, các thiết bị đó sẽ không thể hoạt động trên máy ảo.

 

 

Điều kiện sử dụng:

ESXi hosts cần phải có thiết bị USB controller phần cứng đang cắm vào máy vật lý và hỗ trợ tối thiểu USB 2.0 và 1.1.

Máy tính trạm phải có phần cứng USB điều khiển và mô-đun hỗ trợ USB 3.0, 2.0, 1.1 các thiết bị hiện nay.

Để sử dụng bộ điều khiển xHCI trên một máy trạm Linux, đảm bảo rằng các phiên bản Linux kernel 2.6.35 hoặc mới hơn.

Máy ảo phải được bật.

Phải có quyền điều khiển trực tiếp can thiệp thiết bị máy chủ ESXi host như tắt bật máy ảo VM, cắm hoặc rút thiết bị kết nối qua USB controller.

1

Mở mục vSphere Client inventory, bấm chuột phải vào máy ảo VM và chọn mục Edit Settings.

2

Bấm tab Hardware và bấm nút Add.

3

Chọn loại USB Controller để thêm và bấm nút Next.

4

Kiểm tra thông tin thiết bị và bấm Next.

5

Bấm Finish.

Một USB Controller (adding) mới xuất hiện trong danh sách thiết bị phần cứng với trang thái đề Present.

6

Bấm OK để lưu thay đổi và đóng hộp thông báo lại.

Khi bạn mở lại Properties Editor, bộ điều khiển xHCI xuất hiện trên tab Hardware là 1 USB controller xHCI. Bộ điều khiển EHCI + UHCI xuất hiện là 1 USB controller riêng.

 

Bạn có thể bấm thêm 1 hoặc nhiều USB devices để cho 1 máy ảo VM sử dụng.

image

 

image

USB được chỉ định truy cập trên máy tính Windows 7/8.x


1. Phương án 1:

Thay vì quy định cho ổ USB chỉ định được truy cập vào cổng USB trên máy PC, ta có thể tùy chỉnh cho những User nào có quyền mới được truy cập vào cổng USB, các bước tiến hành như sau:

Bước 1: Start Window Expoler và tìm kiếm như sau:”%SystemRoot%Inf

image

Bước 2: Tìm đến thư mục Usbtor.PNF và chuột phải vào file chọn Properties:

image

Bước 3: Thẻ tùy chỉnh được mở ra, chọn Tab sercurity

image

Chú ý: ta cũng có thể cho tài khoản thuộc hệ thống AD Domain/LDAP vào danh sách Deny Permission

Bước 4: Đối với file Usbtor.INF ta cũng sẽ làm tương tự:

image

Bước 5. Kiểm tra sau khi đặt lại quyền cho các users và groups trong 2 files nói trên, ta có thể tùy chỉnh cho những User và Group được chỉ định mới có thể truy cập vào cổng USB.

2. Phương Án 2: sử dụng Bit-locker

Bước 1. Ta cắm USB vào cổng USB của máy tính, bấm chuột phải vào ổ USB cần mã hóa chọn Turn on bitlocker.

image

Bước 2. Hộp thoại mã hóa Bitlocker sẽ mở ra, có 2 các thức để mở khóa ổ đĩa (khi đã bị mã hóa, cách 1. Dùng mật khẩu, cách 2. Dùng TPM card)

image

Nhằm đáp ứng yêu cầu ta sẽ chọn cách dùng mật khẩu,Ta sẽ nhập Mật khẩu vào bên dưới (mật khẩu để mở các thư mục sau khi đã mã hóa…..)

Bước 3. Sau khi thiết lập mật khẩu bạn sẽ được cung cấp 1 file khóa “cứng” khôi phục mật khẩu khi bị mất hoặc quên mật khẩu…

image

Bước 4. Tiếp theo bạn bấm next để bắt đầu mã hóa ổ đĩa:image

Sau khi quá trình kết thúc một hộp thoại thông báo hoàn thành sẽ được mở ra:

image

Lưu ý: Kích thước để mã hóa và có mật khẩu tối thiểu 64Mb và không lên lớn quá 64Gb vì sẽ mất thời gian lâu để giải mã khi cần truy cập.

Bước 5. Sau khi hoàn thành ta sẽ có USB được Cài mật khẩu:

image

Khi mở sẽ yêu cầu mật khẩu:Chú ý mỗi lần cắm USB sẽ bị yêu cầu nhập Password để mở.

image