Sưu tầm: Cài và cấu hình BizTalk 2010 – Cài SQL Server 2008 R2 (Phần 4)


BizTalk Server provides the capability to specify a business process and also a mechanism by which the applications used in that business process can communicate with each other. SQL Server is the main repository for this communication mechanism. You must install SQL Server 2008 R2/SP1 (Enterprise Edition is recommended).

Important

BAM real-time aggregation (RTA) is not supported in SQL Server 2008 R2/SP1 Standard Edition. In order to use BAM RTA, you must install SQL Server 2008 R2/SP1 Enterprise Edition.

In my case I will use SQL Server 2008 R2.

To install SQL Server 2008 R2

 1. Insert the SQL Server 2008 R2 installation disk into the DVD-ROM drive. The setup program will begin automatically. If prompted for automatic installation of prerequisite software, click OK.
 2. On the SQL Server Installation Center, click Installation.
 3. Click New Installation or Add Features to an Existing Installation.
  install-sql-new-installation
 4. Review the information on the Setup Support Rules screen, and then click OK.
  install-sql-rules
 5. On the Product Key screen, enter your product key and click Next.
 6. On the License Terms screen, select I accept the license terms, and then click Next.
 7. On the Setup Support Files screen, click Install.
  1. You will probably get a warning for the Windows Firewall. That is because some ports needs to be opened if you plan to access your SQL Server installation from outside. Read more at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=94001
   install-sql-firewall-warning
 8. On the Feature Selection screen, select the following features, and then click Next.
  1. Database Engine Services
   1. SQL Server Replication
   2. Full-Text Search
  2. Analysis Services
  3. Reporting Services
  4. Shared Features
   1. Business Intelligence Development Studio
   2. Client Tools Connectivity
   3. Integration Services
   4. Management Tools – Basic
    1. Management Tools – Complete
     install-sql-features
 9. On the Instance Configuration screen, select Default instance, and then click Next.
  install-sql-Instance-Configuration-screen
 10. Review the information on the Disk Space Requirements screen, and then click Next.
 11. On the Server Configuration screen, click Use the same account for all SQL Server instances, enter a local account or domain account and password, and then click Next.
  install-sql-Server-Configuration-screen
 12. On the Database Engine Configuration screen, select Windows authentication mode, click Add Current User, and then click Next.
  install-sql-Database-Engine-Configuration-screen
 13. On the Analysis Services Configuration screen, click Add Current User, and then click Next.
  install-sql-Analysis-Services-Configuration-screen
 14. On the Reporting Services Configuration screen, select Install the native mode default configuration, and then click Next.
  install-sql-Reporting-Services-Configuration-screen
 15. On the Error and Usage Reporting screen, leave the default values, and then click Next.
 16. On the Installation Rules screen, review the information and resolve any issues, and then click Next.
 17. On the Ready to Install screen, review the information, and then click Install.
  install-sql-Ready-to-Install-screen
 18. On the Installation Progress screen, after setup has finished, click Next.
 19. On the Complete screen, click Close.
  install-sql-completed-screen

Note: Once again, after this installation, I like to do a Windows update, this step is not necessary.

Sưu tầm: Cài và cấu hình BizTalk 2010 – Cài Visual Studio 2010 (Phần 3)


The BizTalk Server development tools are based on Visual Studio 2010. Therefore, at a minimum, you must have the Microsoft Visual C#® .NET portion of Visual Studio 2010 installed on your computer before installing the BizTalk Server Developer Tools and SDK component.

Visual Studio 2010 is not required if you are installing BizTalk Server on a production computer (runtime only), on which no application development or debugging will occur.

The BizTalk Server runtime components require .Net Framework 4 and .NET Framework 3.5 SP1. In addition, the .NET Framework 3.0 is required if the Windows Communication Foundation (WCF) adapter or WCF Interceptor is installed.

To install Visual Studio 2010
 1. Insert the Visual Studio 2010 installation disk into the DVD-ROM drive.
 2. Click Install Visual Studio 2010.
 3. After the installation loads, click Next.
 4. On the Start page, accept the license agreement, type your Product Key and any other necessary information, and then click Next.
 5. On the Options page, select Custom, and then click Next.
  install-visual-studio-custom
 6. Under Select features to install, clear all features except Visual C#, and then click Install. (I chose to install other features as well, but not necessary)
  install-visual-studio-features
  Important
  Your version of Visual Studio may include Microsoft SQL Server Express as an optional feature. Do not install this feature, as it will cause BizTalk Server setup to fail.
 7. On the Finish page, click Finish.
 8. On the Visual Studio Setup screen, click Exit.

Note: Once again, after this installation, I like to do a Windows update, this step is not necessary.

Việt Hóa Resource–dialog trong Visual C/C++ 6


Một common dialog Việt hóa
– Vào mục File/Advanced Save Options để đổi “Encoding” thành “Unicode – Codepage 1200” hoặc “Unicode (UTF-8 with signature) – Codepage 65001”. Sau đó ghi lại tập tin. Chú ý là cần có “with signature” để trình biên dịch biết rằng tập tin được lưu dưới dạng Utf-8; nếu không (“without signature”), trình biên dịch sẽ hiểu nhầm là tập tin ASCII. “Signature” ở đây là kí hiệu báo Utf-8 được ghi vào đầu tập tin.
– Chọn File/Save As. Giữ nguyên tên file, nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “Save”, chọn “Save With Encoding…” và chọn một trong hai encoding trên.
Nói chung, bạn chỉ cần chỉnh Encoding một lần cho một tập tin. Nhưng đôi khi Visual Studio có thể bị lỗi. Trong trường hợp đó, IDE sẽ báo lỗi đại loại như “Some Unicode characters in this file will not be saved…”. Nếu vậy, bạn nên tiến hành thiết định encoding lại.
Đối với Visual C/C++ 6.0, bạn sử dụng một bộ gõ hỗ trợ “Unicode C String” (chẳng hạn UniKeyNT 3.6, download miễn phí tại unikey.sf.net) và gõ bằng “bảng mã” này. Chẳng hạn với xâu “Thế Giới Vi Tính”, bạn thu được TEXT(“Th\x1EBF Gi\x1EDBi Vi Tính”). Nếu bạn đã có xâu tiếng Việt sẵn với một bảng mã khác (chẳng hạn nguyên bản Unicode hoặc ABC), bạn có thể dùng chức năng chuyển mã trong mục “Công cụ” của Unikey.
Việt hóa tài nguyên
Đối với quá trình Việt hóa tài nguyên, cần chú ý mấy điểm sau:
– Trình soạn thảo tài nguyên không hỗ trợ Unicode (ở đây chúng ta không bàn luận về .NET framework). Cả trình soạn thảo tài nguyên lẫn trình biên dịch tài nguyên đều không hỗ trợ Unicode C String.
– Trình biên dịch tài nguyên hỗ trợ Unicode – Codepage 1200. Đây là chìa khoá cho vấn đề của chúng ta.
Message Box được Việt hoá
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		A0504_UD_116b.jpg
Lần xem:	9
Size:		8.4 KB
ID:		5031 Nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, bạn nên thiết kế giao diện tiếng Anh trước. Nếu ứng dụng của bạn chỉ dùng tiếng Việt, bạn sử dụng “bảng mã” utf-8 để gõ. Với Unikey, bạn chọn “bảng mã” “Utf-8 Literal”. Chú ý là kí tự tiếng Việt sẽ được hiển thị không chính xác, và thường dài hơn kết quả thực. Ví dụ: thay vì gõ “Thế Giới Vi Tính”, bạn gõ “Thế Giá»›i Vi Tính”.
Để hiểu vì sao “bảng mã” này lại được Resource Editor chấp nhận, ta phải hiểu bản chất của Utf-8. Utf-8 thực ra không phải là một bảng mã, mà là một cách lưu trữ các chuỗi trong bảng mã Unicode như một chuỗi byte. Có thể hiểu hình tượng như một cách chuyển đổi chuỗi 2 byte thành chuỗi 1 byte (là chuỗi được chấp nhận trong Resource Editor). Ưu điểm của Utf-8 là tương thích ngược với ASCII. Nghĩa là các chuỗi ASCII được giữ nguyên khi lưu trữ bằng Utf-8. Do vậy mà ta làm việc bình thường với các chuỗi không phải là tiếng Việt. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo bài báo “Mã Unicode tiếng Việt, hiện thực trong Windows và Linux” của TS. Nguyễn Văn Hiệp TGVT A 12/2001 (tr.68).
Tiếp theo, bạn phải dùng một trình soạn thảo văn bản hỗ trợ Unicode để mở tập tài nguyên ra chỉnh sửa. Với Visual C++ 7.1, bạn mở Solution Explorer (Ctrl-Alt-L), nhấn phải chuột vào tập tài nguyên (trong thư mục Resource Files), chẳng hạn “resource.rc”, chọn “Open With”, chọn “Source Code (Text) Editor With Encoding”, chọn “Unicode (UTF-8 without signature) – Codepage 65001” (bây giờ lại là “without”, vì ta chưa hề ghi signature vào tập). Với Visual C++ 6.0, bạn có thể dùng Notepad của Windows2000/XP để mở với Encoding là Utf-8. Nhớ chọn lại font để tiếng Việt Unicode hiển thị được (Format/ Font trong Notepad). Bây giờ xem lại nội dung của tập tin, bạn sẽ thấy các dòng văn bản mà bạn gõ bằng Utf-8 trước đó đã được chuyển thành tiếng Việt.
Ghi tập tài nguyên lại với một tên khác (Save As), chẳng hạn “ResourceVn.rc” bằng Encoding “Unicode – Codepage 1200” (Unicode trong Notepad).
Bây giờ, bạn đã có hai phiên bản tài nguyên: một phiên bản soạn thảo được bằng Resource Editor, một phiên bản soạn thảo bằng tay sử dụng Unicode.
Với phiên bản mới, vì Codepage đã bị đổi, nên bạn phải huỷ thông tin Codepage cũ (bằng dấu chú thích//) ở dòng:
#pragma code_page(1252)
thành
//#pragma code_page(1252)
Vì ngôn ngữ bây giờ không phải là tiếng Anh nữa, nên tốt nhất là bạn huỷ cả dòng
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
Và thay bằng dòng
LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
Và ghi lại.
Bây giờ ta đã có một phiên bản Unicode hoàn chỉnh. Ta sẽ thay thế phiên bản cũ bằng phiên bản mới này. Tuy nhiên, ta sẽ tìm cách để vẫn giữ lại phiên bản cũ trong project, nhờ đó có thể tận dụng thao tác trực quan của Visual Studio và bộ sinh mã tự động. Chẳng hạn, khi ta muốn gắn kết sự kiện với hàm, gắn điều khiển với biến, tìm ID của điều khiển… ta sẽ dùng phiên bản nguyên thuỷ. Nhưng khi biên dịch, ta dùng phiên bản Unicode.
Để làm điều đó, ta phải ngăn Visual Studio biên dịch tập “resource.rc”:
– Với Visual Studio 7.1: Bạn mở Solution Explorer (Ctrl-Alt-L), mở folder Resource Files, nhấn phải chuột vào resource.rc, chọn Properties (hoặc chọn tập tin và nhấn Alt-Enter). Trong mục Configuration Properties/ General, đặt Excluded From Build thành Yes.
– Với Visual Studio 6.0: Bạn mở File View (Alt-0, nhấn Ctrl-PageDown đến tab File View), mở folder “Source Files”, chọn Resource.rc. Mở Project Settings (Alt-F7). Trong tab General, chọn Exclude file from build.
Nhớ là bạn phải làm việc này cho tất cả các chế độ dịch cần thiết. Bây giờ, ta chỉ việc thêm tập “ResourceVn.rc” vào project là xong.
– Với Visual Studio 7.1: Sử dụng chức năng File/ Add Existing Item.
– Với Visual Studio 6.0: Project/ Add To Project/ Files.
Chú ý: nếu bạn viết chương trình với hai ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), bạn phải tạo ra các chế độ dịch tương ứng. Với các chế độ dịch cho tiếng Anh, bạn phải ngăn việc dịch ResourceVn.rc và yêu cầu dịch Resource.rc.
Cuối cùng là dịch và chạy thử chương trình. Để đảm bảo quá trình dịch và liên kết không nhầm lẫn, bạn nên chọn chức năng Build/ Rebuild Solution (Rebuild All). Chú ý rằng với Visual C/C++ 6.0, sẽ có một chuỗi báo lỗi “Could not find the file” khá dài, nhưng quá trình dịch và liên kết vẫn cho kết quả tốt.
Để bảo trì, cập nhật lại tập tài nguyên, ta sử dụng một trong hai cách:
– Phục hồi lại tập “ResourceVn.rc” về dạng mà Visual Studio đọc được bằng cách làm ngược lại quá trình trên (xoá dòng LANGUAGE mới, bỏ chú thích ở hai dòng cũ, ghi lại dưới encoding “Unicode Utf-8 without signature”. Nếu dùng Notepad, việc save ngược phải thực hiện theo 2 bước: đầu tiên là save dưới encoding “Utf-8”, sau đó là mở ra dưới dạng ANSI và xoá 3 kí tự signature ở đầu tập). Sau đó tiến hành thay đổi trên tập này. Chú ý là ta có thể kéo thả hoặc copy – paste các phần tử từ tập “Resource.rc” vào tập “ResourceVn.rc”.
– Copy (bằng trình soạn thảo văn bản) những thay đổi từ tập “Resource.rc” vào tập “ResourceVn.rc”.
Việc sử dụng cách nào tốt hơn là tùy tình huống cụ thể. Tuy nhiên, cách thứ hai thường hiệu quả hơn.
Nhược điểm của phương pháp này là nếu bạn sử dụng MFC, Việt hóa không có tác dụng đối với data của ComboBox. Vì data này bị chuyển thành dữ liệu nhị phân (ghi dưới dạng các chuỗi hex) trong tập tài nguyên. Do đó, bạn buộc phải dùng cách bổ sung thủ công nội dung của chúng bằng mã chương trình.
Hộp thoại thông dụng (COMMON DIALOG)
Ứng dụng trên Windows thường sử dụng các hộp thoại đã được xây dựng sẵn của Windows trong các công việc như chọn font, chọn màu… Để Việt hóa những hộp thoại này, ta sẽ thiết kế lại với các caption của điều khiển phù hợp. Giải pháp này không chỉ áp dụng cho trường hợp Việt hóa bằng Unicode, nó cũng có tác dụng nếu bạn sử dụng các bảng mã khác. Trước tiên, ta cần tìm thiết kế gốc của hộp thoại cần chuyển. Thiết kế này thường bao gồm một tập đuôi dlg (chẳng hạn color.dlg) và một (hoặc nhiều) tập header đi kèm. Để biết tên tập .dlg, bạn mở MSDN Library, tìm mục “Common Dialog Box Library” (theo index), sau đó chọn loại hộp thoại bạn cần (ví dụ: Color Dialog Box) và tìm (Ctrl-F) “.dlg”. Sau đó tìm tập này trong thư mục cài đặt Visual Studio, mở tập này (bằng một trình soạn thảo văn bản) để tìm những tập .h cần thiết. Copy toàn bộ các macro (#define) của các tập header vào tập resource.h, ghi lại. Bây giờ, bạn tạo một dialog mới trong trình soạn thảo tài nguyên. Sau đó, copy nội dung phần định nghĩa dialog trong tập .dlg vào thay thế phần định nghĩa do bạn tạo (lưu ý thay tên tài nguyên gốc bằng tên tài nguyên bạn đã tạo) trong tập rc. Ví dụ, với hộp thoại màu, bạn copy từ phần ChooseColor đến hết, sau đó thay ChooseColor bằng tên tài nguyên của bạn (chẳng hạn IDD_CHOOSECOLOR), xoá phần định nghĩa cũ. Và bạn đã có thiết kế gốc của hộp thoại với tên tài nguyên mới. Bạn có thể thay đổi nó, đặc biệt, sửa caption của nó và đổi font phù hợp.
Đối với MFC, việc dùng các hộp thoại thông dụng thường thông qua các lớp dẫn xuất từ CCommonDialog. Nên để áp dụng mẫu hộp thoại này, ta phải đặt mẫu cho cấu trúc thành viên của thể hiện hộp thoại (đối với hộp chọn màu là biến m_cc có kiểu CHOOSECOLOR) trước khi gọi DoModal() của nó. Để đơn giản hoá quá trình, ta tạo một lớp dẫn xuất từ lớp hộp thoại nguyên thuỷ (trong ví dụ này là lớp CSpecColorDialog dẫn xuất từ lớp CColorDialog). Sau đó, trong cấu tử, ta thực hiện các chuẩn bị cần thiết. Nhờ đó, CSpecColorDialog ứng xử như CColorDialog.

Visual C++ Code:

CSpecColorDialog(COLORREF clrInit=0,DWORD dwFlags=0,CWnd *pParentWnd=0)
:CColorDialog(clrInit,dwFlags,pParentWnd)
{
m_cc.Flags|=CC_ENABLETEMPLATE;
m_cc.lpTemplateName=MAKEINTRESOURCE(IDD_CHOOSECOLOR);
m_cc.hInstance=0;
}

Phép toán hoặc bit (|) tránh làm mất những cờ mà người dùng đã đặt. Mẫu hộp thoại IDD_CHOOSECOLOR được chỉ ra trong lpTemplateName. Vì mẫu này nằm trong cùng một thể hiện ứng dụng với nơi gọi hộp thoại nên hInstance có thể đặt bằng 0. Cách làm đối với các Common Dialog khác không có gì khác biệt.
Do việc thay thế mẫu hộp thoại được Win32 Platform SDK hỗ trợ nên nếu bạn không sử dụng MFC, cách Việt hóa cũng tương tự. Bạn có thể viết một hàm VietChooseColor thay thế hàm ChooseColor. Trong đó, trước khi gọi hàm ChooseColor, bạn thực hiện việc đặt mẫu như trong cấu tử của CSpecColorDialog.

Visual C++ Code:

BOOL VietChooseColor(LPCHOOSECOLOR lpcc)
{
lpcc->Flags|=CC_ENABLETEMPLATE;
lpcc->lpTemplateName=MAKEINTRESOURCE(IDD_CHOOSECOLOR);
lpcc->hInstance=0;
return ChooseColor(lpcc);
}

Bây giờ, VietChooseColor ứng xử hoàn toàn như ChooseColor, ngoại trừ nó có giao diện tiếng Việt.
Message Box
Việc hiển thị thông báo tiếng Việt rất đơn giản. Chỉ cần truyền vào các xâu Unicode tiếng Việt như là tham số cho hàm MessageBox(W). Nhưng để ứng dụng được Việt hóa hoàn thiện thì các nút bấm (Button) cũng phải dùng tiếng Việt. Để làm được điều này, ta buộc phải viết lại hàm MessageBox cho riêng mình, một cách thức cổ điển mà hầu như ứng dụng tiếng Việt nào cũng sử dụng. Tuy nhiên, ở đây tác giả cố gắng tạo một MessageBox linh động hơn: có thể tạo ra số nút bấm tuỳ ý. Nhờ vậy, ta có thể giả lập tất cả các loại MessageBox của Windows.
Đầu tiên, tạo một mẫu hộp thoại chỉ gồm một điều khiển là Static Text, đặt tên tài nguyên cho nó để ta có thể tìm và xử lí. Sau đó, tạo một lớp gắn với mẫu (giả sử là CVMsgDlg). Toàn bộ quá trình tạo dialog thực sự chủ yếu nằm trong OnInitDialog. Ở đây, ta tạo icon, các nút bấm, đặt vị trí và kích thước phù hợp cho chúng. Quá trình này khá tốn công sức vì mang nhiều tính thủ công, có lẽ không cần thiết phải trình bày chi tiết ở đây. Điểm mấu chốt là tạo một mảng kích thước động các nút bấm CButton*buttons. Các nút được tạo động bằng phương thức CButton::Create. Ta có thể xử lí thông điệp WM_COMMAND mà các nút bấm gửi cho dialog thông qua hàm ảo CWnd::OnCommand. Ta cũng cần phải thay đổi cư xử của khung ứng dụng khi nút OK và Cancel được nhấn. Chỉ cần định nghĩa chồng hàm OnOk và OnCancel bằng những hàm rỗng. Cũng không thể quên việc huỷ bỏ các thành phần khi dialog kết thúc trong thông điệp WM_DESTROY.
Hộp thoại được Việt hoá và hộp thoại khi thiết kế

Cuối cùng là viết hàm VietMessageBox dùng lớp này. Hàm này chỉ đơn giản là tách thông tin truyền vào và truyền hợp lí cho cấu tử của lớp. Sau đó, hàm trả về giá trị của dialog.DoModal(), là ID của nút được nhấn.
Nếu không sử dụng MFC, vấn đề cơ bản là thay đổi trong lớp CVMsgDlg. Thay vì dùng các phương thức của các lớp, bạn phải dùng các hàm SDK; chẳng hạn thay CButton::Create bằng CreateWindow với lớp “BUTTON”. Tuy nhiên, sử dụng thư viện lớp thì đơn giản hơn.
Trên đây, tôi đã chia sẻ với các bạn một cách Việt hóa Unicode cho chương trình VC++, chạy trong WindowsNT/2000/XP. Hi vọng có thể giúp các bạn phát triển những ứng dụng thuần Việt tốt và nhanh.
Tác giả gửi kèm chương trình “EasyPress” (tải về ở website TGVT), xem như một ứng dụng thực tế áp dụng phương pháp đã trình bày. Đây là chương trình tùy biến bàn phím, khá hữu dụng, nhất là đối với bàn phím đa phương tiện. Chương trình về cơ bản đã được Việt hóa, dù chưa hoàn toàn (Common Dialog, Message Box).

CÔNG TY TNHH NOVA SỐ – NOVA DIGITAL CO., LTD


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH.

Cty TNHH NOVA DIGITAL được thành lập dưới sự tham gia cố vấn và đầu tư từ những chuyên gia công nghệ cao Microsoft, VMware, IBM, EMC với định hướng phát triển trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về Sản xuất phần mềm Giải pháp, Tư vấn giải pháp, Dịch vụ Triển khai các Giải pháp phần mềm CNTT trong Quản lý Doanh nghiệp và Điều hành các hệ thống giải pháp Điện toán đám mây.

Đội ngũ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm trên 10 năm về triển khai và đào tạo công nghệ, sở hữu nhiều chứng chỉ Quốc tế quan trọng đảm bảo khả năng cạnh tranh trong việc phát triển dịch vụ Đào tạo và triển khai giải pháp CNTT tại Việt Nam và các nước ĐNÁ.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH NOVA DIGITAL hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất phẩm mềm Quản lý bằng CNTT, Dịch vụ triển khai và Đào tạo CNTT với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm:

 • Phát triển dịch vụ đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin – Kinh tế và Viễn thông.
 • Đối tác Hợp tác cung cấp các giải pháp CNTT cho 3 Hiệp hội chuyên ngành:
  • Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam – VASEP (hơn 500 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, Chế biến, Sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Thuỷ sản).  website: http://www.vasep.com.vn/ 
  • Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (hơn 300 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Gỗ – nội thất). website:  http://vietfores.org/
  • Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Chè Việt Nam – VITAS ( hơn 80 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Chè – ẩm thực Việt Nam).  Website: http://www.vitas.org.vn
 • Các giải pháp phần mềm tin học vào ứng dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như:
  • Office 365 Cloud.
  • Cung cấp các phần mềm bản quyền của Microsoft, VMware, Lạc Việt cho Doanh nghiệp Việt Nam.
  • Chứng thư số của Viettel ISP cho khai báo thuế Việt Nam.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý sản xuất – Kinh tế.
 • Cung cấp giải phải pháp phần mềm tin học ứng dụng trong trường học Phổ thông và Đại học.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý Trường Đại học.
  • Hệ thống SMS Học bạ cho Quản lý Trường Phổ thông.
 • Đối tác triển khai giải pháp duy nhất của Microsoft Live@edu tại Việt Nam.
  • Triển khai hệ thống Exchange Online, SharePoint Online, Forefront Protection for Exchange Online, Skydrive.
  • Tích hợp hệ thống ADSync với Windows Live ID và SSO.
  • Triển khai các giải pháp SSO giữa Moodle hoặc SharePoint On-premise với Outlook Live.
  • Dịch vụ Đào tạo Live@edu for Administrators và Giáo viên các Trường Phổ thông – Đại học.
 • Đối tác duy nhất triển khai nâng cấp Office365 Education của Microsoft tại Việt Nam.
  • Nâng cấp từ Microsoft Live@edu sang Office 365 cho 300 trường PTCS, 128 trường PTTH, 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp, 37 Trường Đại học,  20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.
  • Cung cấp phần mềm và triển khai các giải pháp tích hợp, khai thác Office 365 cho toàn bộ các Trường tại Việt Nam.
  • Dịch vụ đào tạo Office 365 gồm 3 môn chuẩn của Microsoft:
   • Course 70-321 Deploying Office 365.
   • Course 70-323 Administering Office 365 for SMB.
   • Course 74-324 End User Office365 training.
 • Đại lý chính thức AER và LAR của Microsoft cung cấp phần mềm giáo dục tại Việt Nam.
 • Đối tác đạo tạo University và Triển khai giải pháp Ảo hoá Chuyên nghiệp của VMware tại Việt Nam.
  • Đại lý sản phẩm phần mềm ảo hoá VMware.
  • Đối tác đào tạo uỷ quyền của VMware tại Việt Nam.
  • Đối tác triển khai Service Solution IT Professional of VMware.
 • Trung tâm thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin Quốc tế Prometric, Pearson Vue.
 • Xây dựng trang web điện tử, xây dựng cổng thông tin Doanh nghiệp.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển dịch vụ Đào tạo, định hướng kinh doanh, cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT, đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng và duy trì hoạt động của Trung tâm một cách hiệu quả, NOVA Digital đã xây dựng một cơ cấu tổ chức một cách chặt chẽ, hợp lý bao gồm các phòng ban có mối quan hệ hỗ trợ và phối hợp đồng bộ tạo nên một sức mạnh tập thể. Đáp ứng và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng Doanh nghiệp một cách toàn diện, chu đáo.

image

CEO: Giám đốc điều hành

CIO: Giám đốc kỹ thuật.

CMO: Giám đốc quản lý đối tác.

CFO: Trưởng quản lý tài chính kế toán.

AM: Quản lý khách hàng.

CCO: Trưởng quản lý chăm sóc khách hàng.

CTO: Trưởng quản lý kỹ thuật và triển khai hỗ trợ kỹ thuật Khách hàng.

 

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ – CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Chứng chỉ công nghệ Microsoft MCP:

          Chứng chỉ chuyên ngành cao cấp về hệ thống mạng (MCITP)

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về SharePoint 2010 (MCM).

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về Dynamic CRM.

          Chứng chỉ chuyên gia về Đào tạo CNTT của Microsoft (MCT)

Partner Microsoft Live@edu

image

Đối tác duy nhất triển khai Microsoft Live@edu tại Việt Nam.

Microsoft Licensing Sales Specialist LAR & AER

Chứng chỉ cấp phép bán hàng chuyên khối Doanh nghiệp, chính phủ và Giáo dục.

 

Microsoft Office Specialist

Chứng chỉ chuyên ngành về hoạt động nghiệp vụ văn phòng

Microsoft Learning Solution

Ủy quyền của Microsoft về cung cấp các giải pháp cho Giáo dục và Đào tạo

Microsoft SharePoint Platform

          Cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử và Microsoft Learning Gateway theo nền tảng SharePoint.

          Gia công phần mềm, triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các Trường Quốc tế và Đại học như: Hanoi University of Pharmacy – http://www.hup.edu.vn , UNISHANOI: http://portal.unishanoi.org

Microsoft Dynamic CRM

Giải pháp triển khai hệ thống Chăm sóc khách hàng

Microsoft Business Intelligence

          Giải pháp Doanh nghiệp thông minh chuyên cung cấp giải pháp BI 2008, BI 2012 trên nền Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 cho Hải Quan Việt Nam và Hiệp hội CBXN TS VASEP, Hiệp hội Chè VITAS.

Đối tác của SourceCode

image

Chuyên triển khai giải pháp “Business Process Management Solution” cho Doanh nghiệp Viễn thông Viettel Telecom tại 64 tỉnh thành.

Khảo thí thi chứng chỉ Quốc tế

image

          Chuyên tổ chức thi chứng chỉ CNTT của Microsoft, IBM, WMware.


SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ

1.      Chương trình Microsoft Partner Program

          Đối tác của Microsoft phát triển mạng lưới và đánh giá, xác thực năng lực đối tác tại Việt Nam.

          Phát triển các gói sản phẩm, giải pháp cho các doanh nghiệp, đối tác.

          Đại lý chính thức cung cấp các phần mềm có bản quyền tại Việt Nam.

2.      Chương trình Microsoft LAR & AER (Microsoft Authorized Education Resller)

Tư vấn, cung cấp và đào tạo khai thác các phần mềm có bản quyền của Microsoft cho các đơn vị là Trường Đại học, Cao đẳng, THPT…

3.      Chương trình Live@edu và Office365 Cloud

Đối tác độc quyền triển khai cung cấp gói dịch vụ Microsoft Cloud miễn phí cho khối Giáo dục tại Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm:

          Hệ thống Email trực tuyến.

          Hệ thống cổng thông tin giáo dục trực tuyến.

          Hệ thống hội thảo trực tuyến.

          Hệ thống Microsoft Office trực tuyến.

          Hệ thống Dynamic CRM trực tuyến.

          Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và triển khai kỹ thuật Microsoft Cloud.

4.      Giải pháp phần mềm dựa trên nền tảng hạ tầng SharePoint và .Net Framework

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối giáo dục.

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối doanh nghiệp quản trị nhân sự.

5.      Giải pháp dịch vụ gia tăng trên di động (SMS Mobile)

Cung cấp giải pháp quản lý học sinh, sinh viên và phản hồi thông tin qua tổng đài nhắn tin thuê bao điện thoại di động.

6.      Phòng thi chứng chỉ Quốc tế được khảo thí ủy quyền của Prometric và Pearson Vue

Phòng thi đạt tiêu chuẩn Quốc tế được Prometric ủy quyền cho phép học viên thi và nhận các chứng chỉ chuyên ngành CNTT đạt chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.

7.      Giải pháp ảo hóa hệ thống VMware

Đối tác độc quyền của VMware tại Việt Nam

          Tư vấn giải pháp.

          Triển khai hạ tầng.

          Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

8.      Giải pháp phát triển dịch vụ trực tuyến trên nền Microsoft Cloud computing

Đối tác duy nhất tại Việt nam tư vấn, triển khai, đào tạo và chuyển giao công nghệ về các giải pháp trên nền Microsoft Cloud Apps.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Các thành viên xây dựng NOVA DIGITAL đều là những người có từ 10 – 16 năm kinh nghiệm triển khai trong các lĩnh vực:

1.      Dầu khí: PVOL

2.      Ngân hàng: Vietin Bank, VP Bank

3.      Bảo hiểm: Prudential, Manulife

4.      Vinamilk

5.      Đào tạo: RMIT University, de Heus, HUP, HUBT, HCMUT, NEU, HLU, Nhất Nghệ, DNU, HUESTAR.

6.      Hải Quan: Hải Quan Việt nam, FAO – FIIU – WCOO.

7.      Viễn Thông: Viettel Telecom.

8.      Truyền hình: VTC, Viettel Media, Mobiphone Media, PGM Senvang, HTC

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

Khách hàng Doanh nghiệp

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Viettel Telecom

(64 tỉnh thành, 6000 người dùng).

2007

Giải pháp Quản lý Quy trình về Hợp đồng Mua Bán

của  K2Workflow SourceCode trên nền SharePoint Office 2007 Server

Microsoft

2008

Mô hình giải pháp SMS Mobile ứng dụng cho Nông thôn

VASEP

2011

Cổng thông tin chuyên ngành Thủy sản

http://www.vasep.com.vn

VITAS

2010

Công thông tin nội bộ Hiệp hội Chè

http://portal.vitas.org.vn

Microsoft for Education

Từ 2008 đến nay

Chương trình Live@edu triển khai tại Việt Nam cho:

– 300 trường PTCS

– 128 trường PTTH

– 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp

– 37 Trường Đại học

– 20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.

– 15 Trường Quốc tế.

VISC

2012

Trang học bạ trực tuyến Hocba.vn

http://hocba.vn

Viettel CA

2010

Cung cấp chữ ký số cho các ngành Thuế, Hải quan điện tử và các Doanh nghiệp thuê Hosting máy chủ.

NAT&L

2009

Tư vấn và triển khai giải pháp Mobile SMS Gateway của Microsoft UPG tại nhà máy mía đường Nghệ An.

Bộ Nông nghiệp (MART)

2009

Triển khai giải pháp thống kê giá nông nghiệp qua Mobile (Microsoft Project MIDAS)

Khách hàng GIÁO DỤC

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đại học Dược HN (Hanoi University of Pharmacy)

11.000 người dùng

2010

Triển khai giải pháp hạ tầng Web hosting, Sharepoint portal, Learning Geatway, hội thảo trực tuyến bằng Microsoft Lync Online.

Website: http://www.hup.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Văn Lang

25.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, Moodle tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Bách Khoa TP.HCM

35.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PSA tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.hcmut.edu.vn/en

Kiểu dự án: Cloud and On-Premise

Đại học Tôn Đức Thắng

45.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Website: http://english.tdt.edu.vn/ 

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đà nẵng

32.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.dnu.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại Học Dân lập Thăng Long

9000 người dùng

2008

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID.

Website: http://thanglong.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đông Đô

5000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin ASP.Net với Windows Live ID.

Website: http://www.dongdo.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Quản trị Kinh Doanh Công nghệ HUBT

25.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.hubt.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Khách hàng GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Australian International School – Vietnam

 

1000 người dùng

2012 đến nay

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin SharePoint 2010 với Windows Live ID và SSO.

Website: http://www.aisvietnam.com

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Kinder World Group

2000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

Website: http://kinderworld.net/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

the International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)

3000 người dùng

2011

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

http://www.ishcmc.com/

UnisHanoi

1000 người dùng

2012 đến nay

Tư vấn giải pháp SharePoint, Exchange và triển khai Hạ dịch vụ quản lý hệ thống trọn gói

http://portal.unishanoi.org

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA NOVA DIGITAL

Doanh nghiệp mạnh về cung cấp giải pháp, thiết bị, dịch vụ  và phần mềm CNTT

image

Microsoft Small Business Specialist

Đối tác triển khai dịch vụ Office 365 cho Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp

Đối tác chuyên triển khai và đào tạo các giải pháp Cổng thông tin SharePoint, BizTalk, SQL, Lync và Office Online.

image

Solution Service IT Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Ảo hoá vCenter & vCloud mạng Doanh nghiệp cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

Solution Service NAS Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Lưu trữ mạng nội bộ và Điện toán đám mây NAS to LAN & vCloud cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

 Service Provider SERVER & SAN Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Máy chủ Server & SAN cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

 

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống phần mềm giải pháp dịch vụ khai báo Hải quan “E-Manifest Vietnam Customs”.

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Viễn thông Viettel Media.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai sản phẩm phần mềm Quản lý tài chính Khách hàng Doanh nghiệp ERP.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Tin tức VTC Media.

          Đối tác tư vấn và triển khai hạ tầng ảo hoá trong Đào tạo CNTT VTC Labs Management.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý dịch vụ Ảo hoá Điện toán đám mây vCloud CMC IDC HCMC.

 

Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo CNTT

image

image

1.      Viện Đào tạo Công nghệ và Quản trị Robusta

2.      IPMAC.

3.      IT Academic Thang Long.

4.      NetPro IT Academic.

5.      Trung tâm CNTT Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.

6.      Viện đào tạo CNTT & Viễn thông – Đại Học Mở Hà Nội.

7.      Viện Đào tạo Công nghệ sau đại học – Đại Học Bách Khoa Hà nội.

8.      Học viện CNTT – Kinh tế Quốc Dân.

9.      Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

10.  Nhất Nghệ.

 

Đối tác Hiệp hội Doanh nghiệp Thông tấn

image

          14 năm Đối tác tư vấn và triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực CNTT tại Hiệp hội Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (VASEP)

image

          4 năm Đối tác tư vấn và triển khai xây dựng, đào tạo năng lực quản lý nghiệp vụ văn phòng tại Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS)

 

image

          14 năm làm Đối tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật  CNTT tại Doanh nghiệp sản xuất và chế biến đồ Gỗ nội thất trực thuộc Hội Gỗ Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chúng tôi cam kết

          Chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi do đó chúng tôi luôn tập trung để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với tinh thần phục vụ tận tụy và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu đề ra.

          Cùng với đó chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực công nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

          Chân thành, chủ động trong việc xây dựng quan hệ đối tác để cùng phát triển.

          Đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vì một sự nghiệp Giáo dục tiến bộ.

          Tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động Giáo dục cộng đồng.

Chiến lược phát triển

          Chúng tôi không ngừng đầu tư để đảm bảo luôn đi trước và đón đầu công nghệ tiên tiến dựa trên những đối tác chiến lược lâu năm.

          Không ngừng mở rộng quan hệ đối tác tạo cơ hội phát triển lớn mạnh.

          Xây dựng mạng lưới khách hàng sâu rộng và bền vững.

          Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các hãng đối tác.

          Xây dựng chiến lược nhân sự ổn định dựa trên triết lý nhân bản sâu sắc.

          Hướng tới mục tiêu trở một trong những đơn vị tiên phong về cung cấp dịch vụ đào tạo và giải pháp công nghệ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.