Tại sao mô hình SharePoint Farm lại chạy ổn định hơn trên nền ảo hóa VMware vSphere ?


Tôi xin giới thiệu qua mô hình SharePoint Farm bằng một vài hình ảnh sau:

1. Mô hình chuẩn của SharePoint Farm theo vật lý:

WP_20150121_001

2. Cấu trúc 3 tier Model cho SharePoint Farm:

WP_20150121_002_2

3. Cấu trúc Chức năng để triển khai SharePoint Farm:

clip_image004

4. Cấu trúc dữ liệu vật lý của SharePoint Farm:

clip_image006

5. Tổng kết mô hình SharePoint Farm trên nền ảo hóa VMware:

5.1. Hệ thống được vận hành trên vSphere:

Thực tế việc triển khai SharePoint Farm trên nền ảo hóa của VMware vSphere nhằm đảm bảo:

1. Tính năng Physical High Available (HA) và có cân bằng tải nguồn tài nguyên các máy ảo (CPU, Memory, Datastorage – DRS).

2. vMotion – HA để đảm bảo di chuyển tự động và không gây gián đoạn khi gặp sự cố của các máy chủ vật lý.

3. vSphere DRSDataStorage DRS giúp tự động cân bằng tải nguồn tài nguyên và chống sự cố thiếu tài nguyên các máy chủ ảo.

4. vSphere Data Protection Replicate giúp backup/restore và đồng bộ dữ liệu giữa Site Master (là Cluster Data chính đang chạy các máy chủ SharePoint Farm) với Site Backup (là Cluster Data chuyên lưu trữ và khôi phục các máy chủ SharePoint Farm).

5.2. Vì sao không nên dùng Microsoft Cluster Fail ?

Với 4 tính năng quan trọng trên, chúng ta sẽ không cần đến mô hình Cluster Fail truyền thống của Microsoft hay các hãng khác, vì:

1. Lãng phí hệ thống tài nguyên vật lý do phải có 2 cặp máy chủ vật lý có cấu hình giống hệt nhau.

2. Cấu hình Cluster Fail phức tạp, vận hành và duy trì phức tạp, tốn kém thời gian sửa chữa, gián đoạn hệ thống vẫn có khả năng xẩy ra.

3. Cluster fail vật lý thường là chế độ Active – Standby / Active – Passive, do đó không có tính năng Load Balancing “cân bằng tải” cho các dịch vụ ứng dụng, hoặc chia tải các dịch vụ cho từng máy chủ chạy chức năng độc lập. ví dụ: SQL Server 2008 Cluster Fail 2 Notes (thực tế chỉ chạy 1 máy chủ SQL cho tất cả các chức năng: DB, Index, Crawling, Search, Query…đồng thời còn phải thêm chức năng đồng bộ dữ liệu sang máy chủ SQL note 2, khi máy chủ SQL Note 1 – máy chính báo lỗi thì máy chủ SQL note 2 mới đổi thành SQL note chính – điều này chỉ giúp không gián đoạn / mất dữ liệu cho dịch vụ).

Sự khác nhau giữa vCenter Server Appliance 5.5 với vCenter cài trên HĐH Windows


vCenter Server Appliance 5.5 is reducing the dependency of Windows operating system for vCenter server Install. With VCSA 5.5 on Embedded database can manage 100 hosts and 3000 Virtual Machines. vCSA reduces lot of administrative efforts by reducing efforts needed for windows patching, software update and management of Guest OS on windows operating system. It is necessary to understand the difference between the vCenter Server Appliance 5.5 and vCenter server 5.5 installed on windows Server. This post will explain you the detailed difference between the 2 items.

image

Feature vCenter Server Appliance 5.5 vCenter Server 5.5 on Windows
Can be Deployed Only as a Virtual Machine

Can be installed on Physical or
Virtual windows Machine

Operating System

Preconfigured Linux-based
virtual machine

vCenter 5.5 requires 64 Bit OS and 64 bit DSN:
Windows Server 2012 (64 bit)
Windows Server 2008 Sp2 (64 bit)
Windows Server 2008 R2 Sp1 (64 bit)
Windows Server 2008 R2 (64 bit)

Database

PostgreSQL for the embedded database
Supports Oracle Database

SQL Server 2005 (SP4) (Standard\Enterprise)
(32-bit & 64-bit)SQL Server 2008 (R2 SP2, R2 SP1) (Express\standard\Enterprise\Datacenter) (32-bit & 64-bit)
SQL Server 2012 (SP1) (Enterprise\Standard) (32-bit & 64-bit)

Oracle 11 G Release 2 (Enterprise\Standard) & Oracle 11G ONE edition (32-bit & 64-bit)

Installation Method

Deployed as a Virtual Machine using OVF or
OVA template

Need to install on top of Windows Operating System.
Hosts Per vCenter

100 Hosts with
embedded vPostgres database
1000 Hosts with Oracle Database

1000 hosts per vCenter Server
Virtual Machines Per vCenter

3,000 VM’s with
embedded vPostgres database
10,000 VM’s with Oracle Database

10,000 VM’s per vCenter Server
vCenter Server Heartbeat Not Supported

vCenter heartbeat is a windows application.
It works with Windows install vCenter server

VMware Update Manager You can’t install VUM on VCSA. Update Manager can be installed on separate windows machine to use with VCSA Supported with Windows Install
AutoDeploy Autodeploy is bundled with VCSA Should be installed as an additional package. Installation files are located in vCenter Installation DVD
Syslog Collector Syslog collector is installed by default Should be installed as an additional package. Installation files are located in vCenter Installation DVD
ESXi Dump Collector Service ESXi Dump Collector Service is installed by default Should be installed as an additional package. Installation files are located in vCenter Installation DVD
vSphere Web Client Pre-Installed with VCSA Should be installed as an additional package. Installation files are located in vCenter Installation DVD
PowerCLI Cannot be installed on vCSA Can be installed on Windows vCenter Server machine
IPV6 support IPv6 is not supported. Only supports IPV4 Both  IPv4 and IPv6 are supported