Cài HĐH windows 2012 server R2 cho Laptop DELL Latitude E6330 cần cài thêm Wifi LAN như thế nào ?


làm thế nào tôi có thể tự cho phép kết nối mạng không dây trong Windows Server 2012?

Nếu bạn cài đặt Server 2012 trên một máy tính xách tay (sử dụng LAB như DELL Latitude 6xx0) thì có thể bạn sẽ muốn có được kết nối không dây, nhưng ra khỏi các trình điều khiển Driver giữa Vendor với Windows Client, dây bị vô hiệu hóa và có thể bạn không mang theo một sợi cáp RJ45 để kết nối một cách dễ dàng với mạng LAN/ Internet vì đơn giản các DriversNetwork đó không viết cho Windows Server.

Các bước dưới đây là hướng dẫn sử dụng cài và cấu hình card mạng Wifi cho phép các máy Laptop/desktop cài HĐH Server windows cố gắng kết nối Wifi tương tự như các HĐH client..

Bước 1. Kích hoạt tính năng Windows

image

Để kích hoạt tính năng không dây đầu tiên chúng ta phải kích hoạt tính năng này, để làm điều đó nhấp chuột phải vào start (hoặc sử dụng Server Manager) và chọn Programs and Features.

image

Các cửa sổ Programs and Features xuất hiện, kích vào Turn Windows Features On hoặc Off

image

Add Roles and Features Wizard xuất hiện

image

Nhấn tiếp theo, đối với loại Lắp đặt, chọn Role-Based hay cài đặt các tính năng dựa trên

image

Chọn máy chủ đích của bạn

image

chúng ta không lựa chọn bất kỳ Server Roles nào, bạn kích tiếp theo trên chọn các role Server màn hình

image

vào Select Features màn hình di chuyển xuống để Wireless LAN Service, chọn nó

image

Hãy lưu lại tất cả các chương trình đang làm việc và chọn khởi động lại máy tính tự động và sau đó nhấp vào Cài đặt

image

sau khi khởi động lại, bạn sẽ được thông báo về trạng thái cài đặt

image

Đóng Wizard

Bước 2. Cập nhật trình điều khiển không dây của bạn (tùy chọn)

Bạn có thể hoặc có thể không cần phải cập nhật trình điều khiển không dây của bạn, nếu biểu tượng mạng vẫn không cho phép bạn kết nối không dây để sau khi thêm tính năng này, thì có thể bạn cần trình điều khiển không dây thậm chí nếu không dây của bạn NIC được hiển thị đúng trong Device Manager. Để cập nhật trình điều khiển không dây của bạn nhấp chuột phải vào trình đơn bắt đầu, chọn thiết bị quản lý và xác định vị trí card mạng của bạn trong quản lý thiết bị. Chọn Cập nhật phần mềm Driver.

image

Chọn duyệt máy tính của tôi cho phần mềm trình điều khiển (hãy chắc chắn để có sao chép các trình điều khiển vào một thư mục nơi nào đó bạn có thể truy cập, như ổ cứng C: hoặc một USB storage)

image

chỉ wizard đến vị trí mà bạn đã sao chép các trình điều khiển

image

các trình điều khiển được cài đặt

image

image

 

và cuối cùng bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng không dây trong Server 2012.

image

Bước 3. Kết nối tới một mạng không dây

Bây giờ chúng ta phải làm việc không dây chúng ta cần phải kết nối với một mạng không dây, hãy nhấp vào biểu tượng không dây trong khay hệ thống và chọn kết nối

image

chọn mạng không dây của bạn và nhập các thông tin bảo mật của Access Point

image

Công việc hoàn thành.

 

Chúc các bạn thành công !

How to set-up the Access Controller in a virtual environment?


Thank you Arnaud Boulliat, for the input that made this tutorial possible

Introduction

This article explains how you can install an AmazingPorts access controller in an Oracle VirtualBOX environment running windows. The screen shots and examples are made in Windows 7, but there is no reasons for the set-up not to work with any Windows version.

Oracle VirtualBOX is a free open source virtualisation solution from Oracle downloadable here:

http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

This set-up allows you to deploy AmazingPorts Access controller on a windows machine or any other environment supported by Oracle Virtual BOX, without using separate hardware for your access controller and without doing any changes to your router.

Important: The server must have two network adapters installed.

Important: Remember that the server running the Access Controller MUST ALWAYS be “on” otherwise users will loose the internet access.

Most pictures/screen shots have been shrunk, if you need to see the details, right click the image and select to view it in a new tab.

Definitions

Host = the computer that run windows and that will become an access controller using VirtualBOX and AmazingPorts access controller software.

Virtual Machine = the virtual BOX that is running AmazingPorts Access Controller

Public Network = Joint name for the network that is connected to the extra network adapter on the Host, this is where you will connect your access points and other parts of your public infrastructure, i.e. the network where end-users connect.

Test set-up

This manual is based on a set-up that has the following characteristics

image

Windows 7 (ultimate), running an AmazingPorts Access Controller (4.5.7) in a Virtual box environment (3.2.6).

Typically this sort of set-up would suit a small office, a home hotspot, or a large enterprise that wish to run many different networks on one set of hardware.

This set-up can also help circumvent any hardware compatibility issues.

Preparations

Install an extra network adapter per Access Controller you intend to use on the Host, make sure the driver works but that no services are enabled, except the Virtual box. Specifically make sure that IP is not enabled, as this will confuse the routing in the Host.

image

Download and install VirtualBox on your Host

Download AmazingPorts Access Controller to the Host and unpack the ZIP so you have access to the ISO in a known location on your Host.

Start Virtual Box and create a new virtual machine for Linux kernel 2.4.

image

Give the new machine 128 MB RAM (you can add more later if you think you need it, but Install with 128MB)

Create a bootable new hard drive

(this will start the create new disk wizard)

About Disks:

  • Make sure that you use IDE disks and NOT SATA disks.
  • Let the size be at least 1 GB (One GB drive with 128MB RAM works well together)
  • If you get a disk partition allocation error, validate that you selected 128MB RAM and 1GB disk.

When the disk creation wizard has finished, your new virtual machine will be visible in the list of virtual machines

image

Select your new machine and click settings, this will open a detailed view of your machine where you have to perform some more configurations.

image

Detailed settings

In the “General” section there are no settings required

Storage section

Add your downloaded ISO image as a CD to the virtual machine.

image

System Section

Make sure the CD is the primary boot device (Above the HD).

(Once installed you will come back here and remove the CD and set the HD as the primary boot device)

Display settings – nothing required
Audio settings – disable everything

image

Network

Enable “Adapter 1” and bridge it to the main network card of your Host (the card that provides your Host with internet access).

image

Enable “Adapter 2” and bridge it to the adapter you added for your AmazingPorts installation.

image

Serial ports – disable everything
USB – disable everything
Shared Folders – disable everything

Step 1 installation of AmazingPorts Access controller on the Virtual Machine

Start the virtual machine.

The start-up and installation should take less than 5 mins and doesn’t require any interaction from you.

Once the installation is completed you will see a screen approximately like this:

Serial ports – disable everything
USB – disable everything
Shared Folders – disable everything

Step 1 installation of AmazingPorts Access controller on the Virtual Machine

Start the virtual machine.

The start-up and installation should take less than 5 mins and doesn’t require any interaction from you.

Once the installation is completed you will see a screen approximately like this:

image

Close down the virtual machine, and go back to the Storage section, under settings for your virtual machine and remove the CD.

image

Important: Ensure that the boot order in the System section has the HD as primary and first boot device.

image

Start your Virtual machine again.

Step 2 Configure the Access Controller

Attach a laptop to the Public Network of the Host. Remember to use a cross over cable if you are connecting directly to the Host and your laptop or the Host doesn’t support MDIX (automatic medium-dependent interface crossover).

Validate that you receive an IP that is in the 172.23.12.xx range.

Connect to the local web admin of the Access controller by opening a browser and going to:

https://172.23.12.1:8443 (notice that it is https) (user: admin, pass: admin).

Important: Don’t forget to enable password rotation or at least change the password after set-up.

Make sure the status is 100/100 “green” in the “View status” page.

For more information on how to configure the networking, please refer to the manual you downloaded with the ISO image.

Important: Don’t forget to perform the registration process.

Running Virtual BOX as a windows service

You can run one or several instances of virtual box as services on windows if you follow this guide:

http://thelivedevil.com/virtualbox/how-to-run-virtualbox-as-service-in-windows/

and then this guide for multiple instances:

http://thelivedevil.com/virtualbox/how-to-run-multiple-virtualbox-as-service-in-windows-simultaneously/