IBM Domino Lotus và Lotus Notes Client chạy trên nền Private Cloud như thế nào ?


Phần 1. Cài Domino Lotus 8.5 trên Windows Server 2008 R2:

image

image

image

image

image

 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Bước 2. Chạy khởi động Lotus Domino lần đầu tiên:

image

Bước 3. Điều khiển màn Console Lotus Domino:

image

Màn điều khiển Console Lotus sau khi khởi động lại lần 2

image

 

Phần 2. Cài và Cấu hình Lotus Administrator:

Lưu ý:

– Trước khi cấu hình: phải đảm bảo máy chủ Windows Server 2008 R2 đã cài Domino Lotus sẽ không cài và chạy IIS trên đó.

hoặc nếu đã cài IIS/ Apache Tomcat hoặc PHP Server thì phải cấu hình các Port Web Default chuyển sang port khác 80 (để nhằm tránh conflict với các cổng và dịch vụ của Lotus Domino cài lên).

image

Bước 4. Cài Lotus Administrator

image

image

image

image

image

image

image

Phần 3. Cấu hình Lotus Administrator kết nối Lotus Domino trên các máy chủ ảo

image

image

image

Lưu ý:

– Trước đó bạn cần phải download các key ID của Admin về máy đã cài Lotus Notes Client.

image

– Máy chủ windows Server 2008 R2 cần mở firewall Port (Lotus Domino RPC 1352)

image

Tiếp tục phần cấu hình IBM Lotus Notes 8.5.2 trên máy chủ AT-BOX Media

image

image

Sau khi kết nối thành công với máy chủ IBM Lotus Domino thông qua cổng TCP 1352

image

Chúng ta cần Key ID của Admin để tạo cấu hình kết nối

image

image

Nhập mật khẩu Admin đã cài trên máy chủ Lotus Domino ở phần 1

image

Tiếp theo, nếu bạn đã có máy chủ SameTime Lotus thì cần phải mở cổng 1533 TCP/IP

ở đây tôi không dùng SameTime nên bỏ qua

image

Khai báo Mail

image

image

image

image

image

image

Bên màn hình của Lotus Domino Server bạn sẽ thấy

image

Bên màn hình của Lotus Notes Client 8.5.2 sẽ thấy

image

Phần 4. Mọi thứ vận hành trên máy chủ

– Người dùng chỉ có Trình duyệt web, mọi hệ điều hành và thiết bị khác nhau đều dùng được.

– Không cài Notes Client trên máy cá nhân vì An ninh , an toàn thông tin, mọi thứ có trên máy chủ.

– Máy cá nhân là các thiết bị đồng bộ, cấu hình không cần cao, có thể di động như Smartphone, NUC, Compute Stick..

Mô hình kiến trúc đó là:

 

ECORAIL_LotusDomino

 

Chúc các bạn thành công, tìm ra được công nghệ mới trên Cloud để cải tổ công nghệ sản phẩm và ứng dụng nó vào đời thực tế hoạt động của Doanh nghiệp mình !

 

Trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi !

Cách cấu hình vSAN 6 cho hệ thống các ESXi Host 6 chỉ có DAS (SSD và SATA)


Bước 1. Kiểm tra các ổ cứng SSD, cần phải bỏ Host cache, VM cache trong từng ESXi Host, mục Configuration

image

Bước 2. Phải backup hết các VMs đã có bằng VEEAM Backup Free v9 sang hệ thống lưu trữ khác, Migration các VM sang hệ thống Host khác nằm ngoài 3 ESXi định xây dựng VSAN.

Bước 3. Đẩy các ổ SSD và HDD sẽ làm vSAN Storage (xóa khỏi mục Storage của ESXi host để trở về định dạng RAID 0, không có định dạng VMFS3/5/5.1 của VMware).

image

Bước 4. Mở Web Sphere Client và mở mục Cluster, kéo thả hoặc thêm 3 ESXi Host vừa xử lý ổ cứng SSD và HDD nói trên vào Cluster.

Bước 5. Bấm phải chuột mục Edit Setting của Cluster để Turn on vSAN

image

Bước 6. Claim disk để kiểm tra và thêm nhóm ổ đĩa gồm: ít nhất 1 Flash SSD/ 1 host + ít nhất 1 HDD / 1 Host) và gộp chọn đủ 3 Host.

image

Bước 7. Phân hoạch nhóm ổ đĩa:

Sau khi đã đưa các nhóm đĩa (1 SSD + 1/nhiều ổ HDD) vào thành 1 vSAN Storage Pool

image

thì các ổ cứng Local còn lại trên các Host sẽ là các ổ đã được Format theo VMFS có sẵn phân vùng HĐH để boot Linux SuSe Enterprise x64 cho ESXi Host.

Bước 8. Ta chỉ có thể Add Disk cho phép dùng lại tài nguyên đó cho từng Host hoặc cho vào Cluster Datastorage để sử dụng cho các VMs khác.

image

image

image

Như vậy, mỗi ESXi Host sẽ thêm được ít nhất 1 forrmat VMFS có phân vùng Boot của Linux Suse Enterprise x64 ESXi làm dung lượng lưu trữ VM khác.

image

image

Nhận xét cơ bản:

– lúc này, phân vùng vSAN Storage đã trở thành Virtual Disk Pool và chạy theo hình thức Share Storage cho 3 ESXi host hoặc nhiều hơn, tốc độ được chạy hỗ trợ bởi SSD ~ 600mbps + số HDD pool gộp kích thước, phần mạng truy cập được hỗ trợ bởi RAID 0 controller, SATA 2/3, và Card NIC 2 teaming MTU 9000.

Thêm mẹo: cách xóa tên các files/ thư mục quá dài

How to delete a file with a path too long to be deleted [duplicate]

image

Bạn hãy cố tình tạo 1 file zip từ màn hình windows Explorer

image

Sau đó bấm tạo file và mở bằng Windows Zip hoặc tốt nhất là 7z Manager

image

Mở file zip bằng 7z Manager và dùng trình điều khiển này để xóa, sửa file tên dài.

Tặng thêm các bạn 1 lỗi sau:

After a purple diagnostic screen failure, ESXi host reports the warning: No coredump target has been configured. Host core dumps cannot be saved. (2088669)

Symptoms
 • After an ESXi 5.x host fails with a purple diagnostic screen, no diagnostic information is collected.
 • The ESXi host displays the warning:
  No coredump target has been configured. Host core dumps cannot be saved.
Cause

This issue occurs when the core dump target is not configured and the VMkernel host core dumps cannot be saved.

Resolution

To resolve this issue, configure a coredump location for the ESXi host.

Link: https://kb.vmware.com/selfservice/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=2004299 

– Creating and activating a diagnostic coredump partition on disk

Mở PuTTy gõ lệnh sau:

esxcli system coredump partition list
You see output similar to:
Name                   Path                Active  Configured
---------------------  ------------------  ------  ----------
mpx.vmhba2:C0:T0:L0:7  /vmfs/devices/....   false       false

gõ tiếp lệnh sau:

esxcli system coredump partition set --enable true –smart

sau đó gõ lại lệnh:

esxcli system coredump partition list
You see output similar to:
Name                   Path                Active  Configured
---------------------  ------------------  ------  ----------
mpx.vmhba2:C0:T0:L0:7  /vmfs/devices/....    true        true

ví dụ:

image

Như vậy ESxi Host 80 đã hết lỗi.

 

Chúc các bạn thành công !

Các cách nâng cấp máy chủ ảo ESXi 5.1 lên ESXi 5.5


Cách 1: Khi bạn muốn nâng cấp bằng điều khiển từ xa qua SSH port 22:

Bước 1. Sao chép bản vá lỗi mới nhất từ:  https://www.vmware.com/patchmgr/findPatch.portal

image

Bước 2. Đẩy file này vào trong datastore của máy chủ ESXi host cần update

image

Bước 3. Chuyển máy chủ ESXi sang chế độ maintenance mode (phải chuột bấm > enter maintenance mode)

và kết nối bằng Putty. Lưu ý cần bật SSH chế độ enabled. (configuration > security profile > properties > ssh).

Bây giờ cần nhập lệnh để update cho máy chủ ESXi host:

esxcli software vib update -d /vmfs/volumes/<your_volume>/update-from-esxi5.5-5.5_update01.zip

Bước 4. Khởi động lại máy chủ ESXi host và kết thúc chế độ maintenance mode.

 

Xem video tham khảo:

 

 

Cách 2: Khi bạn chỉ có duy nhất dịch vụ điều khiển từ xa qua SSH port 22:

Đây là trường hợp do máy chủ ESXi5.1 không có ổ CD/DVD, và do tôi điều khiển từ xa, không ở gần trung tâm IDC đặt máy chủ ảo hoá VMware. Máy chủ ESXi 5.1 Host sẽ cần phải cấu hình mở công SSH, bật Shell và SSH Service để cho phép điều khiển máy chủ ESXi từ command shell qua cổng giao tiếp SSH (22).

Quan trọng nhất, bạn cần phải có phần mềm điều khiển SSH (port 22) ví dụ tôi dùng PuTTy

bạn có thể download phần mềm này ở link:  http://www.putty.org/

Tiếp theo để nâng cấp ESXi 5.1 lên ESXi 5.5 bạn làm các bước sau.

Dùng bản vSphere Client 5.1 cũ (đang dùng) và

Bước 1. Tắt tất cả các  VMs đang chạy trên ESXi host machine của bạn.

Bước 2. Kết nối với máy chủ ESXi 5.1 bằng PuTTy thông qua địa chỉ host IP, Giao thức SSH và cổng 22:

image

và gõ lệnh sau khi kết nối đăng nhập thành công:

image

Gõ lệnh sau:

vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_enter

ESXi5.1Upgrade_1

Bước 3. Sau khi gõ lệnh để chuyển ESXi 5.1 thành chế độ duy trì sửa chữa “maintenance mode” chúng ta nên kiểm tra máy chủ ESXi 5.1 firewall và mở cổng cho phép dùng firewall rules for the httpClient:

Bạn gõ lệnh sau:

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient

ESXi5.1Upgrade_2

Nếu kết qua báo Invalid Rulest Id hoặc một dạng báo thành khác đều có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục các bước sau.

Bước 4. Tiếp theo để chạy kiểm tra danh sách các bản cần upgrade ESXi lên 5.5 bạn sẽ cần nhìn trong danh sách kết quả phiên bản có ở cuối dòng tên có chữ “-standard” .

Bạn gõ lệnh sau:

esxcli software sources profile list –d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml | grep ESXi-5.5

ESXi5.1Upgrade_3

Bước 5. Sau khi nhìn kết quả bạn sẽ thấy phiên bản của VMware: ESXi-5.5.0-1331820-standard, đây .chính là bản bạn sẽ cần nâng cấp.

Bạn gõ lệnh sau:

esxcli software profile update -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-5.5.0-1331820-standard

ESXi5.1Upgrade_4

Lưu ý:  Dòng lệnh bạn gõ vào quan trọng nhất là dòng esxcli software profile update . Nếu không khi chạy lệnh profile install có thể nó sẽ đè lên các drivers mà bạn đang dùng trên ESXi host hiện nay đang có.

ESXi5.1Upgrade_5

Bước 6. Sau bước nâng cấp, màn hình con trỏ trong PuTTy sẽ báo nháy, bạn gõ lệnh reboot để khởi động lại máy chủ ESXi 5.1:

Bạn gõ lệnh sau

reboot

Bước 7. Sau khi bạn khởi động lại máy chủ ESXi 5.1 thì hãy chạy lại PuTTy để kết nối và điểu khiển ESXi server, gõ lệnh exit maintenance mode để tắt chế độ bảo dưỡng duy trì

vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_exit

Bước 8. Bạn chạy lệnh dcui  để kiểm tra phiên bản ESXi host đã được nâng lên ESXi 5.5

ESXi5.1Upgrade_6

 

Cách 3: Một khi bạn đang có CD/DVD hoặc USB bootable:

VMware ESXi 5.5 cho phép bạn nâng cấp từ các phiển bản ESXi host cũ. Các phương pháp cơ bản đều nói đến trong link: Methods for upgrading to ESXi 5.5 (2058352).

Dưới đây có 1 video nói về cách nâng cấp từ ESXi 5.1 lên ESXi 5.5. thông qua cách phổ biến

download bản ISO ESXi 5.5 được công bố trong mục download của www.vmware.com

Sau đó burn ra USB / CD/DVD và chuyển sang máy chủ ESXi để re-boot và cài nâng cấp ESXi 5.1 lên ESXi 5.5

Xem video tham khảo:

 

 

Chúc các bạn thành công !

Cách thêm USB device vào máy VM của máy chủ ảo ESXi 5.5


USB Controller hỗ trợ các phiên bản sau:

Controller Loại

Hỗ trợ USB Device phiên bản

Hỗ trợ Passthrough từ ESXi Host đến máy ảo VM

Hỗ trợ thông qua USB Passthrough của máy trạm đến máy ảo VM

EHCI+UHCI

2.0 and 1.1

Yes

Yes

xHCI

3.0, 2.0, and 1.1

Yes (USB 2.0 and 1.1 devices only)

Yes (Linux guests only)

Ghi chú:

 

Trình điều khiển không có sẵn cho bộ điều khiển xHCI trên hệ điều hành Windows client.

Đối với hệ thống Mac OS X, bộ điều khiển EHCI + UHCI được kích hoạt theo mặc định và là cần thiết cho USB chuột và bàn phím truy cập.
image
Cho các máy ảo với máy trạm Linux, bạn có thể thêm một hoặc cả hai điều khiển, nhưng các thiết bị 3,0 superspeed không được hỗ trợ passthrough từ một máy chủ ESXi đến một máy ảo. Bạn không thể thêm hai bộ điều khiển cùng loại.


image
Cho USB passthrough từ một máy chủ ESXi đến một máy ảo, các trình điều khiển USB có thể điều chỉnh tối đa là 15 bộ điều khiển USB. Nếu hệ thống của bạn bao gồm bộ điều khiển vượt quá giới hạn 15 điều khiển và bạn kết nối thiết bị USB vào chúng, các thiết bị đó sẽ không thể hoạt động trên máy ảo.

 

 

Điều kiện sử dụng:

ESXi hosts cần phải có thiết bị USB controller phần cứng đang cắm vào máy vật lý và hỗ trợ tối thiểu USB 2.0 và 1.1.

Máy tính trạm phải có phần cứng USB điều khiển và mô-đun hỗ trợ USB 3.0, 2.0, 1.1 các thiết bị hiện nay.

Để sử dụng bộ điều khiển xHCI trên một máy trạm Linux, đảm bảo rằng các phiên bản Linux kernel 2.6.35 hoặc mới hơn.

Máy ảo phải được bật.

Phải có quyền điều khiển trực tiếp can thiệp thiết bị máy chủ ESXi host như tắt bật máy ảo VM, cắm hoặc rút thiết bị kết nối qua USB controller.

1

Mở mục vSphere Client inventory, bấm chuột phải vào máy ảo VM và chọn mục Edit Settings.

2

Bấm tab Hardware và bấm nút Add.

3

Chọn loại USB Controller để thêm và bấm nút Next.

4

Kiểm tra thông tin thiết bị và bấm Next.

5

Bấm Finish.

Một USB Controller (adding) mới xuất hiện trong danh sách thiết bị phần cứng với trang thái đề Present.

6

Bấm OK để lưu thay đổi và đóng hộp thông báo lại.

Khi bạn mở lại Properties Editor, bộ điều khiển xHCI xuất hiện trên tab Hardware là 1 USB controller xHCI. Bộ điều khiển EHCI + UHCI xuất hiện là 1 USB controller riêng.

 

Bạn có thể bấm thêm 1 hoặc nhiều USB devices để cho 1 máy ảo VM sử dụng.

image

 

image

Các bước chuyển từ máy ảo VirtualBox sang chạy trên hạ tầng máy ảo Vmware vSphere


 

Nhiều người đã biết dùng máy ảo của Microsoft Hyper-V và oracle VirtualBox, xong cũng có nhiều người biết rằng hiệu suất, khả năng tiết kiệm và tính năng của những máy ảo dòng trên không thể đáp ứng được nhiều yêu cầu về hệ thống Labs, Training hay Demo bằng ảo hoá. Vậy các bạn nên chuyển các máy ảo đó sang dùng trên nền VMware vSphere.

Bước 1.

Trên máy ảo VirtualBox , bạn tạo máy ảo (hầu hết giống với cách tạo VMs của các dòng ảo hoá khác).

– Tạo ổ cứng HDD controller theo chuẩn: SCSI.

– Cấu hình các thiết bị Device cần dùng cho chạy máy VM trên nền VirtualBox.

– Bấm Power On để bật và chạy VirualBox Console để điều khiển OS và các App trong máy VM nói trên.

Bước 2. Bạn thực sự cần chuyển máy VM đang chạy trên nền VirtualBox sang máy ảo VMware.

–  Đưa máy ảo đang dùng vào trạng thái Power Off

Chọn trình điều khiển File > Export Appliance

Chọn đường dẫn chứa file *.ova

image

– Cấu hình thông số để tạo file OVA

image

Đợi quá trình tiến hành hoàn tất

 

Bước 3.  Sau khi hoàn tất việc xuất ra file OVA, bạn chỉ cần copy file OVA sang máy có dùng VMware vSphere Client để có thể điều khiển và Import / Deploy file OVA vào máy chủ VMware ESXi 5.x

image

Tìm đến file OVA để Deploy OVF Template / OVA Package

image

 

Sau khi Deploy import file OVA:

image

Làm thế nào để thêm ổ cứng đang có dữ liệu vào máy chủ ESXi 5.1 mà không mất dữ liệu ?


Cái này cần cho tôi vì máy cấu hình cũ PC Desktop GIGABYTE EP43 DS3L

 • CPU: Dual Core Socket 775 Level 2
 • Memory: 2Gram
 • HDD: 2 internal 150Gb đang có dữ liệu + 1 HDD External
 • 1 USB-DVD.
 • 1 Card Flash Reader

===> OS đang chạy trên DIsk 0 partition: Windows 2003 Server enterprise 32bit.

 1. Cấu hình quá thấp và bây giờ muốn chuyển sang chạy ảo hoá toàn bộ máy làm sao đây ????
 2. Khi chuyển sang ESXi 5.1. làm sao để có thể còn dữ liệu trên các ổ cứng sau khi ảo hoá ????

RDM mapping of local SATA storage for ESXi

I recently acquired three 1TB drives and decided to do something about my lack of storage at home. Always trying to make best use of existing kit (and save money) I decided to stick the drives in to my HP ML110 and try something in a VM instead of doing the sensible thing of lobbing them in to a dedicated NAS box.

After wasting a few hours I realised that the onboard SATA RAID controller of the ML110 just can’t do RAID5 and to make matters worse, when I gave up and created a RAID1 array with a hot spare, vSphere 4.1 didn’t recognise the array and instead saw the drives as 3 individual drives. I saw this as a chance to try out the WAFL-alike ZFS file system. FreeNAS had been my NAS of choice recently so I chose to try ZFS in that.

I point blank refused to create 3 1TB VMDK’s (one of each of the three drives) so I set about figuring out how to create Raw Device Mappings (RDMs) of the local SATA drives. There were a couple of posts on the net that got me a little closer, but no guide/article had the whole thing down, so that’s my aim with this blog post.

Step 1:

Once you had your drives installed, SSH to your ESXi box (now even easier in vSphere 4.1) and go to the /dev/disks directory. There, if you perform a ls -l, you’ll see your drives listed:

Ignore the instances of your drives which show them as VM stores (vm1.*****). We want to look at the raw devices.

Step 2:

Now move to the /vmfs/volumes folder. Here you can see your existing local datastore(s). If, like me, you had a solitary hard-drive, you’ll just see localdisk01 or whatever you chose to name the local datastore:

Step 3:

Now we are going to use the vmkfstools utility to create our RDM’s. Remember that a RDM is just another VMDK, but instead of the VMDK pointing to a xxx-flat.vmdk file (which is the actual virtual hard disk), the VMDK points to our physical device. Being as we still need to create this VMDK file we need to save it somewhere. Since we just have the one local datastore, we are going to create the RDM VMDK files in it’s root.

The following command creates the RDM VMDK for us:

vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/<name of RAW device from Step 1> <location to store VMDK>/<RDM name>.vmdk

In my personal example below, I am creating an RDM called rdm_WD2DWCAVU0477582.vmdk and it is being stored in the location /vmfs/volumes/localdisk01/ I chose the name of the VMDK to match the name of the serial number of the physical drive (and what is shown in Step 1) to help with troubleshooting in the future when I get an inevitable drive failure). You can call your RDM’s whatever you wish.

The name of the RAW device (t10.ATA____WDC_WD10EARS2D00Z5B1__________________________WD2DCAVU0477582 in my example) you will have noted from Step 1 when you listed all local devices attached to your ESXi host. This is why the tech Gods created Copy n Paste! You will want to copy the full device name as shown in Step 1 in to the vmkfstools command.

Step 4:

Once you have repeated the steps for all of your local SATA drives, you can navigate to where you created the RDM’s (in my case /vmfs/volumes/localdisk01) and perform an ls -l *.vmdk to see the new VMDK’s you have created:

Don’t panic – the xxx-rdmp.vmdk files will reflect the size of the RAW devices they are mapping to, but rest assured it will be taking no more space than a few bytes on your local disk!

Step 5:

You can now add your RDM’s to an existing VM. vSphere doesn’t recognise this as a true RDM (to a SAN) so you just browse the local disk datastore for the VMDK files that we created.

Edit the properties of an existing VM and click Add…

Step 6:

Select Use an existing virtual disk and click Next >

Step 7:

Click Browse. You now need to navigate your local datastore and select the VMDK’s that we created in Step 3).

Once complete you will be shown a confirmation window. Repeat Steps 5 through 7 to add additional RDM’s to your VM.

Step 8:

You should now see your new Hard Disk’s in your VM and vSphere will correctly identify them as Mapped Raw LUN.

NOTE: One thing I forgot to show in the screen shots, is that you should create your RDM’s on a new SCSI controller! You do this by simply selecting a new SCSI ID starting with 1:x instead of 0:x. Existing VMDK’s should be on SCSI Controller 0. Your RDM’s should be on SCSI controller 1. Although my screenshot shows 0:3 this should read 1:3.

You can now save your VM configuration. Your VM will now access the RAW SATA drives  and be able to use things like SMART to monitor its health.

See below; I am adding my three 1TB drive to FreeNAS to create a new ZFS pool.

Stay tuned for an upcoming blog post on FreeNAS and NexentaStor which may or may not put you off ZFS [in a VM] altogether!

Làm cách nào có thể cài ESXi 5.1 mà không dùng ổ cứng Local Storage


Cái này cần cho tôi vì máy cấu hình cũ PC Desktop GIGABYTE EP43 DS3L

CPU: Dual Core Socket 775 Level 2

Memory: 2Gram

HDD: 2 internal 150Gb đang có dữ liệu + 1 HDD External

1 USB-DVD.

1 Card Flash Reader

===> OS đang chạy trên DIsk 0 partition: WIndows 2003 Server enterprise 32bit.

1. Cấu hình quá thấp và bây giờ muốn chuyển sang chạy ảo hoá toàn bộ máy làm sao đây ????

2. Khi chuyển sang ESXi 5.1. làm sao để có thể còn dữ liệu trên các ổ cứng sau khi ảo hoá ????

Installing ESXi Installable onto a USB drive or SD flash card (1020655)

Solution

Installing ESXi 4.x on a USB or SD flash card

Note: Installing ESXi 4.x onto a USB drive or SD flash card has the same minimum requirements as any other ESXi installation. For more information, see the System Requirement section from ESXi Installable and vCenter Server Setup Guide.
 1. Acquire and create an installation CD-ROM by downloading the appropriate image from the download section of the VMware website for vSphere and burn the ISO file onto CD media.
 2. Insert the ESXi 4.x Installable CD into the CD-ROM drive.
 3. Set the BIOS to boot from the CD-ROM device.
  Press the key required to activate your machine’s BIOS setup. This key is often a function key or Delete. For more information, consult your hardware vendor documentation.
 4. On the Welcome screen, press Enter to continue with the installation.
 5. Read the VMware end-user license agreement and accept it by pressing F11.
 6. In the Select a Disk screen, select the disk drive you want to install ESXi 4.x on and press Enter. This screenshot illustrates how a Flash Reader appears on the Select a Disk screen.

Note: If you are installing to an SD flash card or USB drive, the local disks are not affected.

 1. Press F11 to start the installation.
 2. When the installation is complete, remove the installation CD.
 3. Press Enter to reboot the host.
 4. Set the first boot device to be the drive on which you installed ESXi in step 6.
  To set the boot device, press the key required to enter your machine’s BIOS setup. This key is often a function key or Delete. For more information, consult your hardware vendor documentation.

Disaster Recovery

If you have a local datastore containing production information and have completed the installation on a replacement SD flash card or USB drive in a disaster recovery scenario, you may be required perform these additional steps:
 1. Connect to the ESXi host using the vSphere Client, or add the ESXi host to an existing vCenter Server implementation.
 2. Click on the host.
 3. Click the Configuration tab.
 4. Click Storage.
 5. Click Rescan to ensure you can see all datastores.
 6. Browse the datastore and register any virtual machines that are located on the datastores. For more information, see Registering or adding a virtual machine to the inventory (1006160).
Additional Information:
For installing ESXi 5.0 on a USB or SD flash card, see Installing ESXi 5.0 on a supported USB flash drive or SD flash card (2004784).