Cách đấu nối, cài đặt và cấu hình Synology NAS vào máy chủ ESXi Host 5.5


Tổng quan

Datastore là hệ thống lưu trữ thông tin độc lập cho phép kết nối với trung tâm dữ liệu của các máy vật lý  và máy ảo “Centralizing virtual machine’s physical data”. Bạn có thể bổ sung trữ lượng và chia sẻ không gian lưu trữ để tối đa hóa việc sử dụng lưu trữ và đơn giản hóa quản lý với sự linh hoạt tốt hơn bằng cách sử dụng NAS Synology tích hợp với VMware kho dữ liệu. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quá trình sử dụng NAS Synology của bạn như là kho dữ liệu trong môi trường ảo hoá VMware.

Nội dung

1. Bước đầu

Các bạn chuẩn bị trước các bước sau hoàn chỉnh:

 • Cài đặt thiết bị Synology DiskStation.
 • Cài phần mềm Synology DiskStation Manager (DSM, giao tiếp qua web-based trên hệ thống DiskStation).
 • Tạo ổ cứng iSCSI LUN và Targets.
 • Cài VMware vSphere Client trên máy chủ hoặc máy trạm PC.
 • Cài đặt VMware ESXi host.

 

2. Mount iSCSI Targets trên VMware ESXi

Các bước mount iSCSI Targets trên Synology NAS điều khiển trong VMware ESXi Hypervisor.

 1. Đăng nhập bằng VMware ESXi by vSphere Client.
  Mount iSCSI Targets:
  • Mở Configuration tab.
  • bấm chọn Storage Adapters.
  • Chọn iSCSI Software Adapter.
  • Bấm Properties.
  •   
 2. Bấm Enabled cho phép dùng iSCSI initiator.
 3. Mở the iSCSI Initiator chọn enabled, bấm Dynamic Discovery.
 4. Ở mục Dynamic Discovery:
  • Bấm Add.
  • Nhập địa chỉ primary IP address trỏ tới Synology NAS.
 5. Rescan tìm Host Bus Adapter.
 6. Mở iSCSI Initiator xác định được targets trỏ tới Synology NAS.

 

3. Cài đặt iSCSI LUN trong VMware Datastore

Dưới đây là các bước cài iSCSI LUN trong VMware Datastore.

 1. Đăng nhập VMware ESXi thông qua vSphere Client.
 2. Mở Configuration tab:
  • Bấm Storage.
  • Chọn Add Storage.
 3. Sử dụng Add Storage:
  • Chọn Disk/LUN.
  • Bấm on Next.
 4. Bấm next:
  • Tìm chọn iSCSI target.
  • Bấm Next.
 5. Kiểm tra lại xem ổ cứng hiện thời  và bấm Next.
 6. Nhập tên ổ mới datastore trong Datastore name.
 7. Chọn 1 block size để sử dụng storage mới.
 8. Bấm Finish để xác nhận bước cuối trong cấu hình.
 9. Datastore mới đã được thêm vào danh sách sẵn sàng sử dụng.

 

Sưu tầm từ nguồn: https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/tutorials/508

Phần 4 – Cấu hình iSCSI Initiator dùng trên nền windows 2003


Cách cấu hình iSCSI Initiator chạy trên các HĐH Windows XP, 2000, 2003, NT

Microsoft cung cấp phần mềm iSCSI initiator dùng cho các HĐH:
a) Windows XP
b) Windows Server 2000
c) Windows Server 2003.

Sao chép bộ cài iSCSI initiator software.

Cài:

image

Cấu hình:

– Bấm cài phần mềm iSCSI Initiator

– Bấm chuột sau khi đã cài xong Start > Programs > Microsoft iSCSI Initiator

Chọn tab Discovery.

Tìm đến mục: Target Portals

Bấm nút: Add.

Nhập  IP hoặc tên máy chạy ổ iSCSI  vào ô  IP address or DNS name 

Thiết lập cổng  port: 3260

image

Tiếp theo, bấm tab: Advanced

Chọn: tab General

nếu cần cấu hình bảo mật kết nối từ các máy chủ ảo hoá đến ổ iSCSI thì cấu hình sau:

Chọn: CHAP logon information

Nhập tài khoản của bạn ở ô: Username.

Nhập mật khẩu của bạn ở ô: Target secret box

Lưu tất cả thay đổi và bấm nút OK > OK

Chọn tab Targets.

ví dụ: test là tên target name

Chọn new target từ danh sách chọn Targets selection list.

Bấm nút Log on… 

Chọn  ô Automatically restore this connection when the system boots

Bấm nút Advanced.

Chọn tab General tab để chọn tiếp ô CHAP logon information.

Điền thông tin chi tiết.

Lưu lại tất cả thay đổi.

 

Bước tiếp theo của iSCSI định dạng thành Volume trên Windows server

Mở Computer Management

Chọn Disk Management từ phần Storage

Bạn nên tìm ổ cứng iSCSI mới thêm bên phải có nhãn ổ là “Unknown” và “Not Initialized“.

Bấm ổ đĩa bên phải và chọn Initialize Disk

Bấm nút OK.

Bấm phải chuột và chọn ô thông tin định dạng ổ cứng nằm ở bên phải của hộp thông tin ổ đĩa và chọn nút New Partition,,,.

Bây giờ thì hệ thống sẽ chờ định dạng lại ổ đĩa trắng là xong.

===============>

Lưu ý dùng đúng phiên bản  iSCSI Intiator Version 2.08

Link download: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18986

Cách cấu hình FreeBSD iSCSI thông qua vSphere 5.5 Web Client Workflows


In our last article, we went through the workflow to add each host to our Distributed Virtual Switch, as well as adding the requisite VMkernel ports for each host. In this article, we’ll build upon that as we configure software iSCSI on our hosts.

Add the Software iSCSI Adapter

1. In the vSphere Web Client Home page, click on the Host and Clusters icon.

2. Click the Host you want to configure (1), Manage (2), then Storage (3).

3. Click the green + symbol (1), then Software iSCSI Adapter (2).

4. Click OK on the Add Software iSCSI Adapter popup.

5. You should now see the software iSCSI adapter, named vmhba33 or something similar.

Configure Network Adapters

Since we already added and configured the VMkernel adapters in an earlier article, there’s only one thing we need to do here – set each iSCSI distributed port group to use only a single uplink. Since this is the same procedure for both distributed port groups, I’ll only show it once.

1. In the vSphere Web Client Home page, click on the Networking icon.

2. Right-click on iSCSI1 (1), then click Edit Settings (2).

3. Click Teaming and failover, then move all uplinks but one into Unused uplinks. In this case, iSCSI1 will have Uplink 3 and iSCSI2 will have Uplink 4. Click OK.

Add the iSCSI Software Adapter Network Port Binding

1. Back in Hosts and Clusters > Host > Manage > Storage, click on vmhba33, Network Port Binding, then the green + to add binding.

2. Choose the first VMkernel adapter in the list, then click OK. Repeat these steps for the second VMkernel adapter.

3. Your Software iSCSI adapter should now show two unused VMkernel adapters.

Add New iSCSI Targets

1. On the iSCSI Software Adapter, click Targets, then Add.

2. Fill in the IP address or FQDN of your iSCSI target. Click OK. Repeat for each additional target.

3. Click Rescan to pick up the new block devices.

4. Click OK to scan for new devices and VMFS volumes.

5. We now see the expected LUNs…

Across both paths

6. Now, rinse and repeat for the other hosts in your cluster.

And that’s it for this article. Check back next time for when we actually do something with these LUNs.