Cách tránh thắt cổ chai ở MS SQL Server như thế nào ?


  • Làm sao để có thể tách đọc ghi dữ liệu “log – nhật ký” từ 1 file CSDL MS SQL mdb ?
  • hay làm thế nào trống phình to kích thước file Log ?
  • hay hệ thống xử lý dữ liệu SQL bị thắt cổ chai “bottleneck”.
  • Các doanh nghiệp đang sử dụng các hệ thống ERP, CRM , Dynamic AX, NAVI, Solomon, SharePoint, BizTalk,  Portal Gear, Business Gear, BI hầu hết trong quá trình khai thác sử dụng hệ thống Phần mềm đều gặp rắc rối khi dữ liệu mdb phình to, chậm xử lý dữ liệu, lỗi dữ liệu…

 

Tham khảo: http://blogs.msdn.com/b/sqlserverstorageengine/archive/2009/01/04/managing-tempdb-in-sql-server-tempdb-configuration.aspx

http://dba.stackexchange.com/questions/33448/splitting-tempdb-into-multiples-files-equal-to-number-of-cpus

http://www.toadworld.com/platforms/sql-server/w/wiki/10373.configuring-database-files-for-optimal-perfomance.aspx

 

Phân tích:

Theo nghiên cứu và phân tích của chúng tôi về SQL server MS cho rằng ý kiến tách nhiều Log từ 1 DB để nhằm Tăng hiệu suất … là không có thực tế, vì chúng vẫn bị đọc ghi cùng lúc nhiều lần, và không đảm bảo cho việc khôi phục khi bị lỗi dữ liệu SQL.

Như vậy:

1. Cách tăng hiệu suất và tránh sự cố tốt nhất là lưu DB trên 1 ổ cứng và file Log lưu trên 1 ổ cứng khác.

2. Hoặc file TempDB được tách thành 2 – 3 files và cũng được lưu từng file ở các ổ cứng khác nhau.

 

image

Ví dụ cách điều chỉnh chống thắt cổ chai

Máy chủ của tôi có Dual Core (2 cores), vậy tôi có thể tăng thêm 1 tempdb để làm tăng hiệu suất xử lý bộ nhớ dữ liệu của SQL.

image

 

Tạo sẵn thư mục lưu DB

image

Sau khi chạy lệnh query:

image

Sau khi tạo được 2 file tempdb2, tempdb3 các bạn sẽ thấy % xử lý của CPU giảm xuống còn 5% CPU.

KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT SQL SERVER 2012


 

1.     Giới thiệu khóa học:

 

Trong thời gian 5 ngày các giảng viên sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng để duy trì một cơ sở dữ liệu SQL Server 2012. Khó học này cũng thảo luận về một số vấn đề như làm cách nào để sử dụng các tính năng và công cụ của SQL Server 2012 để duy trì một cơ sở dữ liệu, và giúp cho các học viên có sự chuẩn bị tốt cho kì thi số 70-462

Tất cả các bài lab cho khóa học có thể được thực hiện thông qua các máy ảo đã được cung cấp sẵn. Tuy nhiên, nếu bạn có một Account Microsoft Windows Azure và một phòng các máy ảo kết nối với internet bạn cũng có thể kết nói với server Azure của bạn và cơ sở dữ liệu từ phòng học. Có nhiều bài lab trong khóa học này cho phép bạn thực hiện bài lab khi kết nối cơ sở dữ liệu Azure thuộc quyền sở hữu của bạn trên đám mây.

Dưới đây là một số tính năng mới của SQL Server đã được thảo luận trong khóa học này:

o   Thảo luận xung quanh SQL Server ( Các gói dịch vụ, cập nhật tích lũy, Hotfixes )

o   Hiểu vể mối quan hệ giữa các mức khác nhau trong việc cập nhật đến các sản phẩm SQL Server kaf rất quan trong khi tiến hành. Khóa học này, bây giờ bao quát hết các vấn đề như làm thế nào để hotfixes, cập nhật tích lũy và các gói dịch vụ được liên kết như thế nào và khi nào thì áp dụng cho mỗi loại cập nhật.

o   SQL Server sử dụng tính năng cập nhật tự động

o   SQL Server có thể sử dụng Windows Update để phục vụ. Khóa học cũng chi ra cách làm thế nào để có thể cập nhật một cách tự động và khi nào nên sử dụng cách thức cập nhật này và khi nào không.

o   Ngăn chặn một số phần trong cơ sở dữ liệu

o   Một thách thức đáng kể trong việc di chuyển các cơ sở dữ liệu giữa các máy chủ trong việc quản lý các đối tượng như là đăng nhập thông tin mà không có trong cơ sở dữ liệu. Khóa học cũng thảo luận về các lựa chọn ngăn chặn một phần – được cung cấp bởi SQL Server 2012. Đặc biệt các vấn đề liên quan đến chứng thực cũng được thảo luận,

o   Nhiều người dùng với nhiều mật khẩu.

o   Làm cách nào để cho phép các người dùng có thể xác thực được ở mức cơ sở dữ liệu chứ không phải ở mức máy chu. Đây là bước quan trọng đầu tiên trong chính sách ngăn chặn cơ sở dữ liệu

o   Việc nâng cấp tại chỗ các ứng dụng lớp.

o   Trong các phiên bản trước của SQL Server, việc nâng cấp một ứng dụng dữ liệu lớp bao gồm việc chuyển tất cả các dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu đến một dữ liệu mới. Trong SQL Server 2012 điều đó không cần thiết và trong khóa học này chỉ ra các ứng dụng lớp dữ liệu có thể được nâng cấp nhanh hơn và sử dụng ít nguồn tài nguyên hệ thống hơn.

o   Trong phụ lục có nêu ra các tính năng AlwaysOn , HA, và các khái niệm nhân rộng.

         Sau khi hoàn thành xong khóa học, các học viên sẽ có được các kí năng sau:

o   Lên kế hoạch và cài đặt SQL Server

o   Diễn tả các cơ sở dữ liệu hệ thống, kiến trúc dữ liệu của các cơ sở dữ liệu và hầu hết các lựa chọn cầu hình phổ biến có liên quan tới chúng.

o   Giải thích các khái iện về nhật kí giao dịch và các mô hình phục hồi của SQL Server và thực hiện các chiến lược cập nhật khác nhau có sẵn trong SQL Server

o   Tạo những cập nhật SQL Server

o   Phục hồi các cơ sở dữ liệu SQL Server

o   Sử dụng import/export và giải thích chúng liên quan đến SSIS như thế nào

o   Làm việc với các mô hình bảo mật của SQL Server, đăng nhập và các người dùng

o   Làm việc với các vai trò máy chủ cố định, các vai trò máy chủ phụ thuộc người dùng, vài trò của cơ sở dữ liệu cố định và vai trò của cơ sở dữ liệu phụ thuộc người dùng.

o   Làm việc với quyền và phân công quyền

o   Làm việc với SQLServer Audit

o   Làm việc với SQL Server Agent, các công việc và các lịch sử sử công việc

o   Thực hiện các chính sách bảo mật, các tài khoản ủy nhiệm, giáy ủy nhiệm của SQL Server.

o   Cấu hình cơ sở dữ liệu mail, cảnh báo và thông báo

o   Tạo các kế hoạch chính cho cơ sở dữ liệu.

o   Làm việc với SQL Profile và các thủ tục lưu trữ của SQL Trace

o   Giói thiệu về DMVs và cấu hình của sưu tập dữ liệu.

o   Làm việc với các máy chủ quản lý trung tâm và các truy vấn đa máy chủ, ảo hóa của SQL Server và các ứng dụng dữ liệu lớp

o   Khắc phục sự cố của các cơ sở dữ liệu trong SQL Server.

 

.

2.     Đối tượng nên tham gia

Khóa học này hướng đến các cá nhân có nhiệm vụ chính trong quản lý và duy trì các cơ sở dữ liệu máy chủ. Hoặc làm việc trong môi trường mà cơ sở dữ liệu là thành phần chính trong nội dung công việc của họ.

 

3.     Điều kiện tham dự khóa học

Ngoài những kinh nghiệm hiện có, các học viên – người tham gia vào khóa học này nên có các kiến thức hiểu biết về các công nghệ sau:

o   Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows của Microsoft và các chức năng quan trong của chúng.

o   Có kiến thức làm việc với Transact-SQL

o   Cs kiến thức làm việc với các cơ sở dữ liệu liên quan

o   Có kinh nghiệm trog việc thiết kế cơ sở dữ liệu

Học viên có thể đáp ứng những điều kiện tiên quyết này có thể tham dự khóa học dưới đây hoặc có kiến thức và kĩ năng tương tự:

         10774A: Viết các truy vấn T-SQL cho Microsoft SQL Server 2012

 

4.     Thời lượng

 

Khóa học kéo dài trong 5 ngày

 

5.     Môi trường học tập

         Bao gồm cả nội dung học lý thuyết và thực hành

         Cơ sở vật chất: phòng học, bảng, bút viết, máy chiếu …được cung cấp theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo chất lượng đào tạo cho học viên. Hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn, điều hòa nhiệt độ…

         Lớp học trung bình 15 học viên

         Giảng viên có kinh nghiệm và chứng chỉ quốc tế.

6.     Nội dung khóa học

 

Ngày

Buổi

Nội dung chính

Thứ nhất

Module 1: Giới thiệu về SQL Server 2012 và thiết lập công cụ của nó

Lý thuyết

         Giới thiệu về nền tảng của SQL Server

         Làm việc với các công cụ của SQL Server

         Cấu hình các dịch vụ của SQL Server

Thực hành

         Kiểm chứng các thành phần cài đặt của SQL Server.

         Thay đổi các Account dịch vụ cho một trường hợp mới

         Cho phép phương thức chỉ dẫn theo tên cho tất cả các trường hợp

         Tạo một Alias cho AdvDev

         Đảm bảo SQL Browser được Disable và cấu hình một cổng được để ở phương thức TCP/IP

Module 2: Chuẩn bị các hệ thống cho SQL Server 2012

Lý thuyết

         Tổng quan về kiến trúc của SQL Server

         Lên kế hoạch về các yêu cầu tài nguyên máy chủ

         Kiểm tra các cài đặt trước của SQL Server

Thực hành

         Điều chỉnh cấu hình bộ nhớ

         Kiểm tra áp lực cài đặt trước đó

         Kiểm tra các hoạt động I/O đặc biệt

Module 3: Cài đặt và cấu hình SQL Server 2012

Lý thuyết

         Chuẩn bị cài đặt máy chủ SQL

         Cài đặt máy chủ SQL

         Nâng cấp và tự động hóa cài đặt

Thực hành

         Xem lại các yêu cầu cài đặt

         Cài đặt ví dụ trong SQL Server

         Thực hiện cài đặt và kiểm tra các cài đặt sau

         Cấu hình bọ nhớ máy chủ

Module 4: Làm việc với các cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

         Tổng quan về các cơ sở dữ liệu của SQL Server

         Làm việc với các Files và các FileGroups

         Chuyển các File cơ sở dữ liệu

Thực hành

         Điều chỉnh cấu hình tampdb

         Tạo cơ sở dũ liệu RateTracking

         Đính kèm các cơ sở dữ liệu OldProspects

         Thêm nhiều tập tin cho tempdb

Thứ hai

 

Module 5: Hiểu về các mô hình phục hồi trong SQL Server

Lý thuyết

         Các chiến lược cập nhật

         Hiểu về đăng nhập theo giao dich trong SQL Server

         Lên kế hoạch cho một chiến lược cập nhật của SQL Server

Thực hành

         Lê kế hoạch cho một chiến lược cập nhật

         Cấu hình các mô hình hồi phục

         Xem lại các mô hình hồi phục và chiến lược

Module 6: Cập nhật các cơ sở dữ liệu của SQL Server 2012

Lý thuyết

         Cơ sở dữ liệu dự phòng và các đăng nhập giao dịch

         Quản lý các cập nhật của cơ sở dữ liệu

         Làm việc với các lựa chọn cập nhật

 

         Điều tra về sự nén ép trong khi cập nhât

         Đăng nhập giao dịch trong khi cập nhật

         Cập nhật  khác nhau

         Cập nhật chỉ sao chép

         Cập nhật một phần

 

Module 7: Phục hồi cơ sở dữ liệu của SQL Server 2012

Lý thuyết

         Hiểu về cách xử lý phục hồi

         Phục hồi cơ sở dữ liệu

         Làm việc với phục hồi điểm theo thời gian

         Phục hồi cơ sở dữ liệu hệ thống và các File riêng lẻ

Thực hành

         Xác định các chiến lược phục hồi

         Phục hồi cơ sở dữ liệu

         Sử dụng mô hình STANDBY

Module 8: Nhập và xuất cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

         Sự di chuyển dữ liệu đến và đi từ SQL Server

         Nhập và xuất dữ liệu bảng

         Chèn dữ liệu vào hệ thống

Thực hành

         Nhập bảng tính Excel

         Nhập file CSV

         Tạo và kiểm tra một gói sao chép

         So sánh hiệu suất loading

Thứ ba

       Module 9: Xác thực và cấp quyền cho các người dùng

Lý thuyết

         Xác thực đến các kết nối đến SQL Server

         Cấp quyền đang nhập vào truy cập cơ sở dữ liệu

         Sự cấp quyền qua các máy chủ

Thực hành

         Tạo các đăng nhập

         Kết nối một ứng dụng kết nối đăng nhập

         Tạo các người dùng cơ sở dữ liệu

         Truy cập chính xác tới các hồi phục

 

Module 10: Phân công máy chủ và các quyền cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

         Làm việc với các quyền máy chủ

         Làm việc với các quyền cơ sở dữ liệu đã cố định

         Tạo các quyền cơ sở dữ liệu phụ thuộc người dùng

Thực hành

         Đăng kí các quyền máy chủ

         Đăng kí các quyền cơ sở dữ liệu đã cố định

         Tạo và đăng kí các quyền cho cơ sở dữ liệu phụ thuộc người dùng

Module 11: Ủy quyền cho những người dùng để truy cập tài nguyên

Lý thuyết

         Ủy quyền người dùng truy cập đến các đối tượng

         Ủy quyền những người dùng để thực hiện Code

         Cấu hình những sự cho phép tại các mức độ sơ đồ

Thực hành

         Đăng kí sự cho phép mức độ sơ đồ

         Đăng kí sự cho phép mức độ đối tượng

         Kiểm tra sự cho phép

Module 12: Kiểm tra quản lý các môi trường SQL Server

Lý thuyết

         Lựa chọn cho việc quản lý truy cập dữ liệu trong SQL

         Thực hiện thử nghiệm SQL Server

         Quản lý việc thử nghiệm SQL Server

Thực hành

         Xác định cấu hình thử nghiệm và tạo ra thử nghiệm

         Tạo máy chi tiết thử nghiệm máy chủ

         Tạo chi tiết thử nghiệm cơ sở dữ liệu

         Kiểm tra thử nghiệm chức năng

Thứ tư

Module 13: Tự động hóa quản lý SQL Server 2012

Lý thuyết

         Tự động hóa quản lý SQL Server

         Làm việc với tác nhân của SQL Server

         Quản lý các công việc của tác nhân SQL Server

Thực hành

         Tạo một công việc việc trích cơ sở dữ liệu

         Lập lịch cho việc trích rút cơ sở dữ liệu

         Giải quyết các sai sót khi thực hiện không thành công

Module 14: Cấu hình bảo mật cho tác nhân trong SQL Server

Lý thuyết

         Hiểu về tác nhân bảo mật trong SQL Server

         Cấu hình tính ủy nhiệm

         Cấu hình các account Proxy

Thực hành

         Sự cố về các vấn đề trong việc thực hiện không hoàn thành

         Giải quyết vấn đề bảo mật

         Xử lý các sự cố để hiệu suất tốt hơn

Module 15: Giám sát SQl Server 2012 với sự linh hoạt và có thông báo

Lý thuyết

         Cấu hình có sở dữ liệu Mail

         Giám sát các lỗi của SQL Server

         Cấu hình sự điều hành, sự linh hoạt và thông báo

Thực hành

         Cấu hình cơ sở dữ liệu Mail

         Thực hiện các thông báo

         Thực hiện sự linh hoạt

Module 16: Thực hiện duy trì cơ sở dữ liệu luôn bật

Lý thuyết

         Đảm bảo tính nguyên vẹn của cơ sở dữ liệu

         Duy trì các chỉ số

         Giám sát việc duy trì cơ sở dữ liệu hàng ngày

Thực hành

         Kiểm tra tính nguyên vẹn của cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng DBCC CHECKDB

         Sự phân chia các chỉ số một cách chính xác

         Tạo một kế hoạch duy trì cơ sở dữ liệu

         Điều tra hiệu suất của việc khóa các bảng

Thứ năm

Module 17: Chỉ dẫn truy cập đến SQL Server 2012

Lý thuyết

         Giữ hoạt động sử dụng SQL Server profiler

         Cải thiện hiệu suất với Data Engine Tuning Advisor

         Làm việc với các lựa chọn theo chỉ dẫn

Thực hành

         Giữ một phát hiện sử dụng SQL Server Profiler

         Phân tích một chỉ dẫn sử dụng Data Engine Tuning Advisor

         Cấu hình chỉ dẫn SQL

Module 18: Giám sát SQL Server 2012

Lý thuyết

         Giám sát hoạt động

         Nắm bắt và quản lý hiệu suất của dữ liệu

Thực hành

         Điều tra nghiên cứu về DMVs

         Cấu hình quản lý kho hàng dữ liệu

         Làm việc với các báo cáo của bộ sưu tập dữ liệu

Module 19: Quản lý nhiều máy chủ

Lý thuyết

         Làm việc với nhiều máy chủ

         Ảo hóa SQL Server

         Triển khai và nâng cấp các ứng dụng dữ liệu lớp

Thực hành

         Cấu hình CMS và thực hiện các truy vấn đến nhiều máy chủ

         Triển khai một ứng dụng dữ liệu lớp

         Đăng lý và trích rút một ứng dụng dữ liệu lớp

         Nâng cấp một ứng dụng dữ liệu lớp

Module 20: Giải quyết những sự cố  phổ biến trong vấn đề quản trị SQL Server 2012

Lý thuyết

         Phương pháp giải quyết sự cố trong SQL Server

         Giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ

         Giải quyết các vấn đề một cách đồng thời

         Giải quyết các vấn đề về đăng nhập và kết nối

Thực hành

         Những sự cố và cách giải quyết các vấn đề về quản trị SQL Server

 

KHÓA ĐÀO TẠO: PHÁT TRIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT SQL SERVER 2012


 

1.     Giới thiệu khóa học:

 

Trong thời gian 5 ngày của khóa học,giới thiệu về SQL Server 2012 và mô tả cách thiết kế bảng logic, lập kế hoạch chỉ mục và truy vấn. Khóa học cũng thảo luận về vấn đề tạo các đối tượng cho cơ sở dữ liệu bao gồm : trình xem, thủ tục lưu trữ, cùng với các thông số và các hàm. Các khía cạnh khác của thủ tục mã hóa như là giao dịch, tính đồng thời, xử lý lỗi, các trigger và SQL CLR cũng được đề cập đến trong khóa học này. Giúp bạn có chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra số 70-464

Tất cả các bài lab cho khóa học có thể được thực hiện thông qua các máy ảo đã được cung cấp sẵn. Tuy nhiên, nếu bạn có một Account Microsoft Windows Azure và một phòng các máy ảo kết nối với internet bạn cũng có thể kết nói với server Azure của bạn và cơ sở dữ liệu từ phòng học. Có nhiều bài lab trong khóa học này cho phép bạn thực hiện bài lab khi kết nối cơ sở dữ liệu Azure thuộc quyền sở hữu của bạn trên đám mây.

Dưới đây là một số tính năng mới của SQL Server đã được thảo luận trong khóa học này:

o   Sử dụng các so sánh của SC.

o   Các phiên bản hiện tại của Windows hỗ trợ mở rộng những so sánh Unicode được biết như những so sánh bổ sung (hoặc SC). Các phiên bản trước đó của SQL Server không hỗ trợ việc sử dụng các so sánh. Khóa học này cung cấp chi tiết những hỗ trợ so sánh được thêm vào trong SQL Server.

o   Sử dụng TRY_PARSE, TRY_CONVERT

o   SQL Server 2012 giới thiệu một số các hàm mới. Những thực hành trong khóa học sử dụng rất nhiều những hàm mới này như: TRY_PASE và TRY_CONVERT.

o   Thảo luận chi tiết về các ràng buộc trong IDENTITY

o   Một chủ đề chi tiết mới hơn về các ràng buộc trong IDENTITY cũng được thảo luận

o   Làm việc với SEQUENCES

o   SQL Server 2012 giới thiệu các khái niệm về chuỗi bao gồm các chủ đề và bài diễn thuyết về cách sử dụng chuỗi.

o   Một khóa học nhỏ sắp xếp lại để cải thiện overall flow

o   Các tùy biến gần trong full-text

o   Khóa học bao gồm cách lập chỉ mục trong SQL Server 2012 cung cấp nhiều tùy bến hơn và linh hoạt hơn so với các phiên bản trước đó.

         Sau khi hoàn thành xong khóa học, các học viên sẽ có được các kí năng sau:

o   Giới thiệu được toàn bộ nền tảng của SQL Server và các công cụ chính của nó. Nó sẽ bao quát cả các phiên bản, các vấn đề cơ bản về việc lắng nghe các mạng, khái niệm về dịch vụ và account dịch vụ.

o   Xác định được các kiểu dữ liệu thích hợp để sử dụng khi thiết kế bảng, chuyển đổi dữ liệu giữa các loại dữ liệu và tạo ra các loại dữ liệu bí danh,

o   Có nhận thức thực hành tốt về các bảng trong SQL Server và có thể tạo ra các bảng T-SQL.

o   Thực hiện PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK, và UNIQUE hạn chế và điều tra tầng hạn chế của FOREIGN KEY.

o   Xác định cột đơn thích hợp và chiến lược chỉ số tổng hợp,

o   Tạo các bảng như heaps và các bảng với chỉ số Cluster. Cũng tư đó xem xét cách thiết kế một bảng và đề nghị một cơ cấu thích hợp cho hệ thống.

o   Đọc và giải thích chi tiết các yếu tố phổ biến từ kế hoạch lập ra.

o   Thiết kế các chỉ số non-clusters hiệu quả.

o   Thiết kế và triển khai View

o   Thiết kế và triển khai các thủ tục lưu trữ

o   Làm việc với các kiểu bảng, bảng giá trị thông số và sử dụng câu lệnh MERGE để tạo ra các thủ tục lưu trữ – cái cập nhật vào kho dữ liệu.

o   Thiết kế và thực hiện các hàm, cả vô hướng và cả bảng phụ thuộc giá trị.

o   Thực hiện điều tra cơ bản một tình huống bế tắc và học cách cô lập các giao dịch làm ảnh hưởng đến các ứng dụng đồng thời.

o   Sử dụng cả cách xử lý lỗi theo T-SQL truyền thống và xử lý cấu trúc bên ngoài.

o   Thiết kế và thực hiện DML triggers

o   Học cách sử dụng phù hợp SQL tích hợp CLR và thực hiện các tồn tại tổ hợp .NET trong SQl Server.

o   Lưu trữ dữ liệu XML và sơ đồ trong SQL Server

o   Thực hiện truy vấn cơ bản vể dũ liệu XML trong SQL Server.

o   Làm việc với các loại dữ liệu GEOGRAPHY và GEOMETRY

o   Thực hiện và truy vấn một chỉ số full-text

2.     Đối tượng nên tham gia

Khóa học này hướng đến những nhà chuyên gia về IT – những người muốn trở nên thành thạo các tính năng và công nghệ trong SQL Server 2012 trong việc triển khai cơ sở dữ liệu.

 

3.     Điều kiện tham dự khóa học

Trước khi tham gia khóa học, các học viên cần phải có kiến thức về:

         Quản lý Active Directory (AD) qua các công việc: Tạo và quản lý account người dùng và nhóm, ủy quyền trong quản trị và cấu hình chính sách Group.

         Quản trị cấu hình mạng – DNS và các kết nối TCP/IP

         Có hiểu biết về Microsoft.NET Framework vì nó có liên quan đến SharePoint 2010.

         Quản trị Microsoft SQL Server 2005 hoặc 2008 qua việc tạo tài khoản đăng nhập, đăng kí các quyền và sử dụng Microsoft SQL Server Management Studio.

         Một năm kinh nghiệm sử dụng Windows PowerShell cmdlets.

         Có thực hành cơ bản về bảo mật và xác thực.

 

4.     Thời lượng

 

Khóa học kéo dài trong 5 ngày

 

5.     Môi trường học tập

         Bao gồm cả nội dung học lý thuyết và thực hành

         Cơ sở vật chất: phòng học, bảng, bút viết, máy chiếu …được cung cấp theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo chất lượng đào tạo cho học viên. Hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn, điều hòa nhiệt độ…

         Lớp học trung bình 15 học viên

         Giảng viên có kinh nghiệm và chứng chỉ quốc tế.

         Phục vụ ăn nhẹ và ăn trưa.

6.     Nội dung khóa học

 

Ngày

Buổi

Nội dung chính

Thứ nhất

Module 1: Giới thiệu về SQL Server 2012 và những thiết lập công cụ của nó.

Lý thuyết

         Giới thiệu về nền tảng của SQL Server

         Làm việc với các công cụ của SQL Server

         Cấu hình các dịch vụ của SQL Server

Thực hành

         Kiểm chứng các thành phần cài đặt của SQL Server.

         Thay đổi các Account dịch vụ cho một trường hợp mới

         Cho phép phương thức chỉ dẫn theo tên cho tất cả các trường hợp

         Tạo một Alias cho AdvDev

         Đảm bảo SQL Browser được Disable và cấu hình một cổng được để ở phương thức TCP/IP

Module 2: Làm việc với các loại dữ liệu

Lý thuyết

         Sử dụng các loại dữ liệu

         Làm việc với Character Data

         Biến đổi các loại dữ liệu

         Các loại dữ liệu đặc biệt

Thực hành

         Chọn các loại dữ liệu thích hợp

         Viết ra các truy vấn cho các chuyển đổi về loại dữ liệu

         Thiết kế và tạo các kiểu dữ liệu Alias

Module 3: Thiết kế và thao tác với các bảng

Lý thuyết

         Thiết kế các bảng

         Làm việc với lược đồ

         Tạo và thay đổi hiệu chỉnh các bảng

Thực hành

         Cải thiện thiết kế các bảng

         Tạo một lược đồ

         Tạo các bảng

Module 4: Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc

Lý thuyết

         Thục thi tính toàn vẹn dữ liệu

         Thực hiện, triển khai tính toàn vẹn trong Domain

         Thực hiện tính toàn vẹn với đối tượng và những vấn đề liên quan khác.

Thực hành

         Thiết kế các điều khoản

         Kiểm tra các điều khoản.

Thứ hai

 

Module 5: Lên kế hoạch cho các chỉ số của SQL Server 2012

Lý thuyết

         Các khái niệm cốt lõi của các chỉ số.

         Các loại dữ liệu và các chỉ số

         Các chỉ số cột đơn và hỗn hợp

Thực hành

         Khám phá số liệu thống kê chỉ số hiện tại

         Thiết kế các đơn đặt hàng cột cho các chỉ số

 

Module 6: Thực hiện triển khai các kiến trúc bảng trong SQL Server 2012

Lý thuyết

         Các kiến trúc bảng SQL Server

         Làm việc với các chỉ số Clustered

         Thiết kế các chỉ số Clusterd hiệu quả.

 

         Tạo các bảng như là các Heap

         Tạo các bảng với các chỉ số Clustered

         So sánh hiệu suất của các chỉ số Clustered với các Heap

 

Module 7: Đọc các kế hoạch thực hiện SQL Server 2012

Lý thuyết

         Nội dung quan trọng trong kế hoạch thực hiện

         Thực hiện kế hoạch thực hiện chung

         Làm việc với các kế hoạch thực hiện

Thực hành

         Thực tế so với kế hoạch dự kiến

         Xác định các yếu tố nội dung của kế hoạch

         Truy vấn đến giá trị so sánh

Module 8: Cải thiện hiệu suất với các chỉ số Nonclustered

Lý thuyết

         Thiết kế các chỉ số Nonclustered hiệu quả

         Thực hiện triển khai các chỉ số Nonclustered

         Sử dụng cơ sở dữ liệu gán vào điều khiển khuyến cáo

Thực hành

         Xem xét việc sử dụng chỉ số Nonclustered

         Cải thiện các thiết kế chỉ số nonclustered

         Làm việc với SQL Server Profiler và cơ sở dữ liệu gán vào điều khiển khuyến cáo.

         Thiết kế chỉ số nonclustered.

Thứ ba

       Module 9: Thiết kế và thực hiện các View

Lý thuyết

         Giới thiệu về các Views

         Tạo và quản lý các Views

         Các xem xét về hiệu suất cho các Views

Thực hành

         Thiết kế, thực hiện và kiểm tra các Views WebStock

         Thiết kế và thực hiện Contacts View

         Điều chỉnh các mô hình sẵn có của View

 

Module 10: Thiết kế và thực hiện các thủ tục lưu trữ

Lý thuyết

         Giới thiệu về các thủ tục lưu trữ

         Làm việc với các thủ tục lưu trữ

         Thực hiện các thủ tục lưu trữ tham biến

         Điều khiển các vấn đề liên quan đến việc thực thi

Thực hành

         Tạo các thủ tục lưu trữ

         Tạo một thủ tục lưu trữ tham biến

         Hiệu chỉnh các vấn đề liên quan đến việc thực thi của các lưu trữ tham biến

Module 11: Kết hợp dữ liệu và cho qua các bảng

Lý thuyết

         Sử dụng các trình bày MERGE

         Thực hiện triển khai các kiểu bảng

         Sử dụng các kiểu TABLE như là các thông số

Thực hành

         Tạo một kiểu bảng

         Sử dụng thông số kiểu bảng đó

         Sử dụng một kiểu bảng với MERGE

Module 12: Thiết kế và thực hiện các hàm người dùng định nghĩa

Lý thuyết

         Tổng quan về các hàm

         Thiết kế và thực hiện các hàm vô hướng

         Thiết kế và thực hiện các hàm bảng giá trị

         Thực hiện những xem xét cho các chức năng

         Thay thế cho các chức năng

Thực hành

         Định dạng các số Phone

         Sửa đổi một hàm đang tồn tại

         Giải quyết một chức năng liên quan đến hiệu suất phát ra

Thứ tư

Module 13: Tạo các ứng dụng đều được đánh giá cao trong SQL Server 2012

Lý thuyết

         Giới thiệu về các giao dịch

         Giới thiệu về Locks

         Quản lý của Locking

         Giao dịch giữa các mức độ cô lập

Thực hành

         Phát hiện Deadlockss

         Điều tra các mức giao dịch cô lập

Module 14: Xử lý lỗi trong T-SQL Code

Lý thuyết

         Hiểu vể xử lý lỗi trong T-SQL

         Thực hiện xử lý lỗi T-SQL

         Thực hiện các xử lý ngoài cấu trúc

Thực hành

         Thay thế @@ERROR dựa trên xử lý lỗi với xử lý ngoài cấu trúc

         Thêm deadlock để thử lại logic với các thủ tục lưu trữ

Module 15: Đáp ứng các thao tác dữ liệu thông qua các Triggers

Lý thuyết

         Thiết kế các Triggers DML

         Thực hiện các Triggers DML

         Các khái niệm tiên tiến về Trigger

Thực hành

 

         Tạo và kiểm tra Audit Triggers

         Cải thiện Audit Triggers

Module 16: Thục hiện quản lý Code trong SQL Server 2012

Lý thuyết

         Giới thiệu về sự SQL tích hợp CLR

         Nhập và cấu hình sự tích hợp

         Thực hiện tích hợp CLR trong SQL

Thực hành

         Đánh giá những đề xuất CLR Code

         Thực hiện một tích hợp CLR

         Thực hiện CLR người dùng định nghĩa tổ hợp và CLR người dùng định nghĩa kiểu dữ liệu.

Thứ năm

Module 17: Lưu trữ dữ liệu XML trong SQL Server 2012

Lý thuyết

         Giới thiệu về XML và sơ đồ XML

         Lưu trữ dữ liệu XML và Sơ đồ trong SQL Server

         Thực hiện kiểu dữ liệu XML

Thực hành

         Cách sử dụng thích hợp dữ liệu lưu trữ XML trong SQL Server

         Điều tra lưu trữ của dữ liệu XML trong các biến

         Điều tra sử dụng XML Scheme Collections

         Điều tra việc tạo ra các cột cơ sở dữ liệu dự trên XML

Module 18: Truy vấn dữ liệu trong SQL Server

Lý thuyết

         Sử dụng T-SQL FOR sự trình bày XML

         Bắt đầu với XQuery

         Chia nhỏ XML

Thực hành

         Học về truy vấn dữ liệu như XML trong SQL Server

         Viết một thủ tục lưu trữ trả vể XML

         Viết một thủ tục lưu trữ – cái bản nâng cấp sử dụng XML

Module 19: Làm việc với dữ liệu không gian trong SQL Server

Lý thuyết

         Giới thiệu về dữ liệu không gian

         Làm việc với các kiểu dữ liệu không gian trong SQL Server

         Sử dụng dữ liệu không gian trong các ứng dụng

Thực hành

         Làm quen với kiểu dữ liệu hình dạng

         Thêm dữ liệu không gian vào bảng đang tồn tại

         Ứng dụng kinh doanh của dữ liệu không gian

Module 20: Làm việc với các Chỉ số và truy vấn Full-Text

Lý thuyết

         Giới thiệu về chỉ số Full-text

         Thực hiện các chỉ số Full-Text trong SQL Server

         Làm việc với truy vấn Full-Text

Thực hành

         Thực hiện một chỉ số full-text

         Thực hiện một stoplist

         Tạo một xử lý lưu trữ thực hiện một tìm kiếm full-text

 

KHÓA ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ CÁC GIẢI PHÁP CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO MICROSOFT SQL SERVER 2012


1.    Giới thiệu khóa học:

 

          Đây là khoá học cung cấp cho bạn cách thiết kế và giám sát hiệu suất cao, tính sẵn sàng cao của các giải pháp cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2012. Trong khóa học này cũng thảo luận về việc lên kế hoạch và thiết kế cho kiến trúc cơ sở dữ liệu, lưu trữ, các đối tượng và các máy chủ. Học viên sẽ có cơ hội thực hành bằng tay các kĩ văng và các tác vụ thiết kế trên môi trường phòng lab ảo và sẽ được học về các chủ đề như nén dữ liệu, tính sẵn sàng cao, chuyển dữ liệu, bảo mật và tính leo thang.

          Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

o    Thiết kế một kiến trúc máy chủ cơ sở dữ liệu phù hợp cho một kịch bản ứng dụng kinh doanh.

o    Thiết kế sơ đồ logic cho một cơ sở dữ liệu dựa trên các yêu cầu của ứng dụng.

o    Thiết kế việc triển khai ở mức vật lý cho cơ sở dữ liệu cho các yêu cầu thiết lập đưa ra.

o    Các lựa chọn giá trị cho bao gồm cả dữ liệu nhị phân tương đối trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu.

o    Lên kế hoạch và quản lý các chỉ số cho hiệu suất tối ưu.

o    Mô tả những xem xét quan trọng cho việc thiết kế tính bảo mật trong các trường hợp và các cơ sở dữ liệu của SQL Server.

o    Lên kế hoạch quản lý dựa trên chính sách để quản lý các trường hợp máy chủ, cơ sở dữ liệu và các đối tượng khác của SQL Server 2012

o    Lê kế hoạch giám sát tình trạng của SQL Server.

o    Thực hiện giám sát tình trạng của SQL Server bằng cách sử dụng SQL Server Utility

o    Các định và thực hiện các chiến lược sao lưu thích hợp cho một kịch bản đưa ra.

o    Lên kế hoạch và quản lý việc bảo trì và tự động hóa với nhiều máy chủ.

o    Hiểu về lợi ích của việc sử dụng PowerShell để quản lý SQL Server 2012

o    Thiết kế một chiến lược nhân rộng tối ưu từ tập hợp các thiết lập kinh doanh và các yêu cầu kỹ thuật.

o    Lên kế hoạch và thực hiện một giải pháp mang tính sẵn sàng cao.

2.    Đối tượng nên tham gia

Khóa học này hướng đến các cá nhân – những người thiết kế các giải pháp co sở dữ liệu cho các tổ chức và đã có kinh nghiệm trong triển khai cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Những cá nhân này thiết kế cơ sở dữ liệu như là một nhiệm vụ chính của họ. Họ có trách nhiệm lập kế hoạch và thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu, lưu trữ, các đối tượng và các dịch vụ. Họ cũng tạo ra kế hoạch cho môi trường nơi mà giải pháp cơ sở dữ liệu đang chạy.

3.    Điều kiện tham dự khóa học

 

Ngoài các kinh nghiệm chuyên môn, học viên muốn tham gia vào khóa học này nên có các hiểu biết về các công nghệ sau:

          Kinh nghiệm về Transact-SQL

          Quen với các phần phần và các công cụ của SQL Server 2012

          Quen với các đối tượng trong một cơ sở dữ liệu SQL Server.

          Quen với mạng Windows của doanh nghiệp và kiến trúc bảo mật.

Học viên tham gia khóa học này có thể đáp ứng các điều kiện tiên quyết bằng cách tham gia các khóa học sau đây, hoặc có trình độ hiểu biết tương đương.

+ MCSA: SQL Server 2012

Hoặc tham dự:

+ Khóa 10774: Querying Microsoft SQL Server 2012

+ Khóa 10775: Administering a Microsoft SQL Server 2012 Databases

+ Khóa 10776: Developing Microsoft SQL Server 2012 databases with Microsoft SQL Server 2012.

4.    Thời lượng

 

Khóa học kéo dài trong 5 ngày

 

5.    Môi trường học tập

          Bao gồm cả nội dung học lý thuyết và thực hành

          Cơ sở vật chất: phòng học, bảng, bút viết, máy chiếu …được cung cấp theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo chất lượng đào tạo cho học viên. Hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn, điều hòa nhiệt độ…

          Lớp học trung bình 15 học viên

          Giảng viên có kinh nghiệm và chứng chỉ quốc tế.

6.    Nội dung khóa học

 

Ngày

Buổi

Nội dung chính

Thứ nhất

      Module 1: Thiết kế một kiến trúc cơ sở dữ liệu máy chủ

 

Lý thuyết

       Lên kế hoạch cho kiến trúc cơ sở dữ liệu máy chủ

       Lên kế hoạch cho phần cứng máy chủ

       Xem xet cho vấn đề hợp nhất cơ sở dữ liệu máy chủ

       Quản lý các nguồn tài nguyên máy chủ trong một kiến trúc hợp nhất cơ sở dữ liệu.

Thực hành

       Lên kế hoạch cho việc hợp nhất

       Quản lý các nguồn tài nguyên cho một ví dụ SQl Server

       Quản lý các nguồn tài nguyên cho các ví dụ nhiều SQL Server trong một máy chủ Windows đơn.

Module 2: Thiết kế một sơ đồ cơ sở dữ liệu logic

Lý thuyết

       Mối liên hệ giữa các kĩ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu

       Lên kế hoạch cho các sơ đồ và các bảng.

Thực hành

       Lên kế hoạch cho một sơ đồ cơ sở dữ liệu

       Tạo một View để hiển thị thông tin nhân viên trả về

Module 3: Thiết kế một triển khai cơ sở dữ liệu ở mức vật lý

Lý thuyết

       Lên kế hoạch các File và cac Filegroup

       Lên kế hoạch cho một dữ liệu phân vùng

       Lên kế hoạch cho việc nén cơ sở dữ liệu

Thực hành

       Lên kế hoạch cho các File và Filegroups

       Thực hiện chính sách Timesheet tài liệu

Thứ hai

Module 4: Kết hợp tập hợp dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

       Xem xét cho các công việc làm với các File dữ liệu trong SQL Server 2012

       Thực hiện FileStream và FileTables

       Tìm kiếm các File dữ liệu

Thực hành

       Tạo các FileTable

       Tạo và sử dụng một chỉ số Full-Text

Module 5: Điều chỉnh cơ sở dữ liệu

Lý thuyêt

       Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn bằng cách dử dụng các chỉ số

       Làm việc với các kế hoạch truy vấn

       Giám sát hiệu suất

Thực hành

       Lên kế hoạch cho các chỉ số

       Kiểm tra các chiến lược chỉ số hóa

       Làm việc với các kế hoạch thực hiện

Module 6: Thiết kế tính bảo mật cho cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

       Giới thiệu về việc lên kế hoạch cho vấn đề bảo mật

       Lên kế hoạch bảo mật

       Sức chữa bao gồm trong cơ sở dữ liệu.

       Bảo vệ dữ liệu với mật mã hóa

       Thực hành

       Lên kế hoạch bảo mật máy chủ và cơ sở dữ liệu

       Thực hiện một chiến lược truy cập cơ sở dữ liệu

       Thực hiện một mật mã hóa dữ liệu trong suốt

Thứ ba

 Module 7: Quản lý dựa trên chính sách

Lý thuyết

       Giới thiệu về cách quản lý dựa trên chính sách

       Lên kế hoạch và thực hiện quản lý dựa trên chính sách

Thực hành

       Lên kế hoạch cho một chiến lược quản lý dựa trên chính sách

       Thực hiện quản lý dựa trên chính sách

       Kiểm tra việc tuân thủ theo chính sách

Module 8: Giám sát tình trạng máy chủ

Lý thuyết

       Giói thiệu về việc giám sát tình trạng máy chủ

       SQL Server Utility

Thực hành

       Tạo một Unility Control Point

       Cấu hình các chính sách cho tình trạng

Module 9: Thiết kế một giải pháp sao lưu cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

       Sao lưu và phục hồi SQL Server

       Lên kế hoạch cho một chiến lược phục hồi

Thực hành

       Lên kế hoạch một chiến lược phục hồi và sao lưu

       Thực hiện một chiến lược sao lưu

       Thực hiện một cách phục hồi từng phần

Thứ bốn

Module 10: Tự động bảo trì nhiều máy chủ

Lý thuyết

        Tổng quan về tự động bảo trì

       Quản lý nhiều máy chủ

Thực hành

       Lên kế hoạch và thực hiện một môi trường cho nhiều máy chủ

       Lên kế hoạch và thực hiện các công việc trên nhiều máy chủ

Module 11: Quản lý máy chủ SQL với PowerShell

Lý thuyết

       Giới thiệu về Windows PowerShell

       Lên kịch bản với Windows PowerShell

Thực hành

       Sử dụng PowerShell để quản lý SQL Server

       Tạo các Script PowerShell

Module 12: Sao chép dữ liệu

Lý thuyết

        Sao chép trong SQL Server

       Lên kế hoạch cho việc sao chép

Thực hành

       Lên kế hoạch sao chép

       Thực hiện sao chép

Thứ năm

Module 13:  Lên kế hoạch cho tính sẵn sàng cao

Lý thuyết

       Tìm hiểu về tính sẵn sàng cao trong SQL Server 2012

       Các nhóm luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng

Thực hành

       Tạo một nhóm luôn trong trạng thái sẵn sàng

       Sử dụng một nhóm luôn trong trạng thái sẵn sàng

       Thử nghiệm chuyển đổi dự phòng cho các nhóm luôn sẵn sàng.

Tổng kết và kết thúc khóa học