KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT SQL SERVER 2012


 

1.     Giới thiệu khóa học:

 

Trong thời gian 5 ngày các giảng viên sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng để duy trì một cơ sở dữ liệu SQL Server 2012. Khó học này cũng thảo luận về một số vấn đề như làm cách nào để sử dụng các tính năng và công cụ của SQL Server 2012 để duy trì một cơ sở dữ liệu, và giúp cho các học viên có sự chuẩn bị tốt cho kì thi số 70-462

Tất cả các bài lab cho khóa học có thể được thực hiện thông qua các máy ảo đã được cung cấp sẵn. Tuy nhiên, nếu bạn có một Account Microsoft Windows Azure và một phòng các máy ảo kết nối với internet bạn cũng có thể kết nói với server Azure của bạn và cơ sở dữ liệu từ phòng học. Có nhiều bài lab trong khóa học này cho phép bạn thực hiện bài lab khi kết nối cơ sở dữ liệu Azure thuộc quyền sở hữu của bạn trên đám mây.

Dưới đây là một số tính năng mới của SQL Server đã được thảo luận trong khóa học này:

o   Thảo luận xung quanh SQL Server ( Các gói dịch vụ, cập nhật tích lũy, Hotfixes )

o   Hiểu vể mối quan hệ giữa các mức khác nhau trong việc cập nhật đến các sản phẩm SQL Server kaf rất quan trong khi tiến hành. Khóa học này, bây giờ bao quát hết các vấn đề như làm thế nào để hotfixes, cập nhật tích lũy và các gói dịch vụ được liên kết như thế nào và khi nào thì áp dụng cho mỗi loại cập nhật.

o   SQL Server sử dụng tính năng cập nhật tự động

o   SQL Server có thể sử dụng Windows Update để phục vụ. Khóa học cũng chi ra cách làm thế nào để có thể cập nhật một cách tự động và khi nào nên sử dụng cách thức cập nhật này và khi nào không.

o   Ngăn chặn một số phần trong cơ sở dữ liệu

o   Một thách thức đáng kể trong việc di chuyển các cơ sở dữ liệu giữa các máy chủ trong việc quản lý các đối tượng như là đăng nhập thông tin mà không có trong cơ sở dữ liệu. Khóa học cũng thảo luận về các lựa chọn ngăn chặn một phần – được cung cấp bởi SQL Server 2012. Đặc biệt các vấn đề liên quan đến chứng thực cũng được thảo luận,

o   Nhiều người dùng với nhiều mật khẩu.

o   Làm cách nào để cho phép các người dùng có thể xác thực được ở mức cơ sở dữ liệu chứ không phải ở mức máy chu. Đây là bước quan trọng đầu tiên trong chính sách ngăn chặn cơ sở dữ liệu

o   Việc nâng cấp tại chỗ các ứng dụng lớp.

o   Trong các phiên bản trước của SQL Server, việc nâng cấp một ứng dụng dữ liệu lớp bao gồm việc chuyển tất cả các dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu đến một dữ liệu mới. Trong SQL Server 2012 điều đó không cần thiết và trong khóa học này chỉ ra các ứng dụng lớp dữ liệu có thể được nâng cấp nhanh hơn và sử dụng ít nguồn tài nguyên hệ thống hơn.

o   Trong phụ lục có nêu ra các tính năng AlwaysOn , HA, và các khái niệm nhân rộng.

         Sau khi hoàn thành xong khóa học, các học viên sẽ có được các kí năng sau:

o   Lên kế hoạch và cài đặt SQL Server

o   Diễn tả các cơ sở dữ liệu hệ thống, kiến trúc dữ liệu của các cơ sở dữ liệu và hầu hết các lựa chọn cầu hình phổ biến có liên quan tới chúng.

o   Giải thích các khái iện về nhật kí giao dịch và các mô hình phục hồi của SQL Server và thực hiện các chiến lược cập nhật khác nhau có sẵn trong SQL Server

o   Tạo những cập nhật SQL Server

o   Phục hồi các cơ sở dữ liệu SQL Server

o   Sử dụng import/export và giải thích chúng liên quan đến SSIS như thế nào

o   Làm việc với các mô hình bảo mật của SQL Server, đăng nhập và các người dùng

o   Làm việc với các vai trò máy chủ cố định, các vai trò máy chủ phụ thuộc người dùng, vài trò của cơ sở dữ liệu cố định và vai trò của cơ sở dữ liệu phụ thuộc người dùng.

o   Làm việc với quyền và phân công quyền

o   Làm việc với SQLServer Audit

o   Làm việc với SQL Server Agent, các công việc và các lịch sử sử công việc

o   Thực hiện các chính sách bảo mật, các tài khoản ủy nhiệm, giáy ủy nhiệm của SQL Server.

o   Cấu hình cơ sở dữ liệu mail, cảnh báo và thông báo

o   Tạo các kế hoạch chính cho cơ sở dữ liệu.

o   Làm việc với SQL Profile và các thủ tục lưu trữ của SQL Trace

o   Giói thiệu về DMVs và cấu hình của sưu tập dữ liệu.

o   Làm việc với các máy chủ quản lý trung tâm và các truy vấn đa máy chủ, ảo hóa của SQL Server và các ứng dụng dữ liệu lớp

o   Khắc phục sự cố của các cơ sở dữ liệu trong SQL Server.

 

.

2.     Đối tượng nên tham gia

Khóa học này hướng đến các cá nhân có nhiệm vụ chính trong quản lý và duy trì các cơ sở dữ liệu máy chủ. Hoặc làm việc trong môi trường mà cơ sở dữ liệu là thành phần chính trong nội dung công việc của họ.

 

3.     Điều kiện tham dự khóa học

Ngoài những kinh nghiệm hiện có, các học viên – người tham gia vào khóa học này nên có các kiến thức hiểu biết về các công nghệ sau:

o   Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows của Microsoft và các chức năng quan trong của chúng.

o   Có kiến thức làm việc với Transact-SQL

o   Cs kiến thức làm việc với các cơ sở dữ liệu liên quan

o   Có kinh nghiệm trog việc thiết kế cơ sở dữ liệu

Học viên có thể đáp ứng những điều kiện tiên quyết này có thể tham dự khóa học dưới đây hoặc có kiến thức và kĩ năng tương tự:

         10774A: Viết các truy vấn T-SQL cho Microsoft SQL Server 2012

 

4.     Thời lượng

 

Khóa học kéo dài trong 5 ngày

 

5.     Môi trường học tập

         Bao gồm cả nội dung học lý thuyết và thực hành

         Cơ sở vật chất: phòng học, bảng, bút viết, máy chiếu …được cung cấp theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo chất lượng đào tạo cho học viên. Hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn, điều hòa nhiệt độ…

         Lớp học trung bình 15 học viên

         Giảng viên có kinh nghiệm và chứng chỉ quốc tế.

6.     Nội dung khóa học

 

Ngày

Buổi

Nội dung chính

Thứ nhất

Module 1: Giới thiệu về SQL Server 2012 và thiết lập công cụ của nó

Lý thuyết

         Giới thiệu về nền tảng của SQL Server

         Làm việc với các công cụ của SQL Server

         Cấu hình các dịch vụ của SQL Server

Thực hành

         Kiểm chứng các thành phần cài đặt của SQL Server.

         Thay đổi các Account dịch vụ cho một trường hợp mới

         Cho phép phương thức chỉ dẫn theo tên cho tất cả các trường hợp

         Tạo một Alias cho AdvDev

         Đảm bảo SQL Browser được Disable và cấu hình một cổng được để ở phương thức TCP/IP

Module 2: Chuẩn bị các hệ thống cho SQL Server 2012

Lý thuyết

         Tổng quan về kiến trúc của SQL Server

         Lên kế hoạch về các yêu cầu tài nguyên máy chủ

         Kiểm tra các cài đặt trước của SQL Server

Thực hành

         Điều chỉnh cấu hình bộ nhớ

         Kiểm tra áp lực cài đặt trước đó

         Kiểm tra các hoạt động I/O đặc biệt

Module 3: Cài đặt và cấu hình SQL Server 2012

Lý thuyết

         Chuẩn bị cài đặt máy chủ SQL

         Cài đặt máy chủ SQL

         Nâng cấp và tự động hóa cài đặt

Thực hành

         Xem lại các yêu cầu cài đặt

         Cài đặt ví dụ trong SQL Server

         Thực hiện cài đặt và kiểm tra các cài đặt sau

         Cấu hình bọ nhớ máy chủ

Module 4: Làm việc với các cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

         Tổng quan về các cơ sở dữ liệu của SQL Server

         Làm việc với các Files và các FileGroups

         Chuyển các File cơ sở dữ liệu

Thực hành

         Điều chỉnh cấu hình tampdb

         Tạo cơ sở dũ liệu RateTracking

         Đính kèm các cơ sở dữ liệu OldProspects

         Thêm nhiều tập tin cho tempdb

Thứ hai

 

Module 5: Hiểu về các mô hình phục hồi trong SQL Server

Lý thuyết

         Các chiến lược cập nhật

         Hiểu về đăng nhập theo giao dich trong SQL Server

         Lên kế hoạch cho một chiến lược cập nhật của SQL Server

Thực hành

         Lê kế hoạch cho một chiến lược cập nhật

         Cấu hình các mô hình hồi phục

         Xem lại các mô hình hồi phục và chiến lược

Module 6: Cập nhật các cơ sở dữ liệu của SQL Server 2012

Lý thuyết

         Cơ sở dữ liệu dự phòng và các đăng nhập giao dịch

         Quản lý các cập nhật của cơ sở dữ liệu

         Làm việc với các lựa chọn cập nhật

 

         Điều tra về sự nén ép trong khi cập nhât

         Đăng nhập giao dịch trong khi cập nhật

         Cập nhật  khác nhau

         Cập nhật chỉ sao chép

         Cập nhật một phần

 

Module 7: Phục hồi cơ sở dữ liệu của SQL Server 2012

Lý thuyết

         Hiểu về cách xử lý phục hồi

         Phục hồi cơ sở dữ liệu

         Làm việc với phục hồi điểm theo thời gian

         Phục hồi cơ sở dữ liệu hệ thống và các File riêng lẻ

Thực hành

         Xác định các chiến lược phục hồi

         Phục hồi cơ sở dữ liệu

         Sử dụng mô hình STANDBY

Module 8: Nhập và xuất cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

         Sự di chuyển dữ liệu đến và đi từ SQL Server

         Nhập và xuất dữ liệu bảng

         Chèn dữ liệu vào hệ thống

Thực hành

         Nhập bảng tính Excel

         Nhập file CSV

         Tạo và kiểm tra một gói sao chép

         So sánh hiệu suất loading

Thứ ba

       Module 9: Xác thực và cấp quyền cho các người dùng

Lý thuyết

         Xác thực đến các kết nối đến SQL Server

         Cấp quyền đang nhập vào truy cập cơ sở dữ liệu

         Sự cấp quyền qua các máy chủ

Thực hành

         Tạo các đăng nhập

         Kết nối một ứng dụng kết nối đăng nhập

         Tạo các người dùng cơ sở dữ liệu

         Truy cập chính xác tới các hồi phục

 

Module 10: Phân công máy chủ và các quyền cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

         Làm việc với các quyền máy chủ

         Làm việc với các quyền cơ sở dữ liệu đã cố định

         Tạo các quyền cơ sở dữ liệu phụ thuộc người dùng

Thực hành

         Đăng kí các quyền máy chủ

         Đăng kí các quyền cơ sở dữ liệu đã cố định

         Tạo và đăng kí các quyền cho cơ sở dữ liệu phụ thuộc người dùng

Module 11: Ủy quyền cho những người dùng để truy cập tài nguyên

Lý thuyết

         Ủy quyền người dùng truy cập đến các đối tượng

         Ủy quyền những người dùng để thực hiện Code

         Cấu hình những sự cho phép tại các mức độ sơ đồ

Thực hành

         Đăng kí sự cho phép mức độ sơ đồ

         Đăng kí sự cho phép mức độ đối tượng

         Kiểm tra sự cho phép

Module 12: Kiểm tra quản lý các môi trường SQL Server

Lý thuyết

         Lựa chọn cho việc quản lý truy cập dữ liệu trong SQL

         Thực hiện thử nghiệm SQL Server

         Quản lý việc thử nghiệm SQL Server

Thực hành

         Xác định cấu hình thử nghiệm và tạo ra thử nghiệm

         Tạo máy chi tiết thử nghiệm máy chủ

         Tạo chi tiết thử nghiệm cơ sở dữ liệu

         Kiểm tra thử nghiệm chức năng

Thứ tư

Module 13: Tự động hóa quản lý SQL Server 2012

Lý thuyết

         Tự động hóa quản lý SQL Server

         Làm việc với tác nhân của SQL Server

         Quản lý các công việc của tác nhân SQL Server

Thực hành

         Tạo một công việc việc trích cơ sở dữ liệu

         Lập lịch cho việc trích rút cơ sở dữ liệu

         Giải quyết các sai sót khi thực hiện không thành công

Module 14: Cấu hình bảo mật cho tác nhân trong SQL Server

Lý thuyết

         Hiểu về tác nhân bảo mật trong SQL Server

         Cấu hình tính ủy nhiệm

         Cấu hình các account Proxy

Thực hành

         Sự cố về các vấn đề trong việc thực hiện không hoàn thành

         Giải quyết vấn đề bảo mật

         Xử lý các sự cố để hiệu suất tốt hơn

Module 15: Giám sát SQl Server 2012 với sự linh hoạt và có thông báo

Lý thuyết

         Cấu hình có sở dữ liệu Mail

         Giám sát các lỗi của SQL Server

         Cấu hình sự điều hành, sự linh hoạt và thông báo

Thực hành

         Cấu hình cơ sở dữ liệu Mail

         Thực hiện các thông báo

         Thực hiện sự linh hoạt

Module 16: Thực hiện duy trì cơ sở dữ liệu luôn bật

Lý thuyết

         Đảm bảo tính nguyên vẹn của cơ sở dữ liệu

         Duy trì các chỉ số

         Giám sát việc duy trì cơ sở dữ liệu hàng ngày

Thực hành

         Kiểm tra tính nguyên vẹn của cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng DBCC CHECKDB

         Sự phân chia các chỉ số một cách chính xác

         Tạo một kế hoạch duy trì cơ sở dữ liệu

         Điều tra hiệu suất của việc khóa các bảng

Thứ năm

Module 17: Chỉ dẫn truy cập đến SQL Server 2012

Lý thuyết

         Giữ hoạt động sử dụng SQL Server profiler

         Cải thiện hiệu suất với Data Engine Tuning Advisor

         Làm việc với các lựa chọn theo chỉ dẫn

Thực hành

         Giữ một phát hiện sử dụng SQL Server Profiler

         Phân tích một chỉ dẫn sử dụng Data Engine Tuning Advisor

         Cấu hình chỉ dẫn SQL

Module 18: Giám sát SQL Server 2012

Lý thuyết

         Giám sát hoạt động

         Nắm bắt và quản lý hiệu suất của dữ liệu

Thực hành

         Điều tra nghiên cứu về DMVs

         Cấu hình quản lý kho hàng dữ liệu

         Làm việc với các báo cáo của bộ sưu tập dữ liệu

Module 19: Quản lý nhiều máy chủ

Lý thuyết

         Làm việc với nhiều máy chủ

         Ảo hóa SQL Server

         Triển khai và nâng cấp các ứng dụng dữ liệu lớp

Thực hành

         Cấu hình CMS và thực hiện các truy vấn đến nhiều máy chủ

         Triển khai một ứng dụng dữ liệu lớp

         Đăng lý và trích rút một ứng dụng dữ liệu lớp

         Nâng cấp một ứng dụng dữ liệu lớp

Module 20: Giải quyết những sự cố  phổ biến trong vấn đề quản trị SQL Server 2012

Lý thuyết

         Phương pháp giải quyết sự cố trong SQL Server

         Giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ

         Giải quyết các vấn đề một cách đồng thời

         Giải quyết các vấn đề về đăng nhập và kết nối

Thực hành

         Những sự cố và cách giải quyết các vấn đề về quản trị SQL Server

 

KHÓA ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ CÁC GIẢI PHÁP CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO MICROSOFT SQL SERVER 2012


1.    Giới thiệu khóa học:

 

          Đây là khoá học cung cấp cho bạn cách thiết kế và giám sát hiệu suất cao, tính sẵn sàng cao của các giải pháp cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2012. Trong khóa học này cũng thảo luận về việc lên kế hoạch và thiết kế cho kiến trúc cơ sở dữ liệu, lưu trữ, các đối tượng và các máy chủ. Học viên sẽ có cơ hội thực hành bằng tay các kĩ văng và các tác vụ thiết kế trên môi trường phòng lab ảo và sẽ được học về các chủ đề như nén dữ liệu, tính sẵn sàng cao, chuyển dữ liệu, bảo mật và tính leo thang.

          Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

o    Thiết kế một kiến trúc máy chủ cơ sở dữ liệu phù hợp cho một kịch bản ứng dụng kinh doanh.

o    Thiết kế sơ đồ logic cho một cơ sở dữ liệu dựa trên các yêu cầu của ứng dụng.

o    Thiết kế việc triển khai ở mức vật lý cho cơ sở dữ liệu cho các yêu cầu thiết lập đưa ra.

o    Các lựa chọn giá trị cho bao gồm cả dữ liệu nhị phân tương đối trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu.

o    Lên kế hoạch và quản lý các chỉ số cho hiệu suất tối ưu.

o    Mô tả những xem xét quan trọng cho việc thiết kế tính bảo mật trong các trường hợp và các cơ sở dữ liệu của SQL Server.

o    Lên kế hoạch quản lý dựa trên chính sách để quản lý các trường hợp máy chủ, cơ sở dữ liệu và các đối tượng khác của SQL Server 2012

o    Lê kế hoạch giám sát tình trạng của SQL Server.

o    Thực hiện giám sát tình trạng của SQL Server bằng cách sử dụng SQL Server Utility

o    Các định và thực hiện các chiến lược sao lưu thích hợp cho một kịch bản đưa ra.

o    Lên kế hoạch và quản lý việc bảo trì và tự động hóa với nhiều máy chủ.

o    Hiểu về lợi ích của việc sử dụng PowerShell để quản lý SQL Server 2012

o    Thiết kế một chiến lược nhân rộng tối ưu từ tập hợp các thiết lập kinh doanh và các yêu cầu kỹ thuật.

o    Lên kế hoạch và thực hiện một giải pháp mang tính sẵn sàng cao.

2.    Đối tượng nên tham gia

Khóa học này hướng đến các cá nhân – những người thiết kế các giải pháp co sở dữ liệu cho các tổ chức và đã có kinh nghiệm trong triển khai cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Những cá nhân này thiết kế cơ sở dữ liệu như là một nhiệm vụ chính của họ. Họ có trách nhiệm lập kế hoạch và thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu, lưu trữ, các đối tượng và các dịch vụ. Họ cũng tạo ra kế hoạch cho môi trường nơi mà giải pháp cơ sở dữ liệu đang chạy.

3.    Điều kiện tham dự khóa học

 

Ngoài các kinh nghiệm chuyên môn, học viên muốn tham gia vào khóa học này nên có các hiểu biết về các công nghệ sau:

          Kinh nghiệm về Transact-SQL

          Quen với các phần phần và các công cụ của SQL Server 2012

          Quen với các đối tượng trong một cơ sở dữ liệu SQL Server.

          Quen với mạng Windows của doanh nghiệp và kiến trúc bảo mật.

Học viên tham gia khóa học này có thể đáp ứng các điều kiện tiên quyết bằng cách tham gia các khóa học sau đây, hoặc có trình độ hiểu biết tương đương.

+ MCSA: SQL Server 2012

Hoặc tham dự:

+ Khóa 10774: Querying Microsoft SQL Server 2012

+ Khóa 10775: Administering a Microsoft SQL Server 2012 Databases

+ Khóa 10776: Developing Microsoft SQL Server 2012 databases with Microsoft SQL Server 2012.

4.    Thời lượng

 

Khóa học kéo dài trong 5 ngày

 

5.    Môi trường học tập

          Bao gồm cả nội dung học lý thuyết và thực hành

          Cơ sở vật chất: phòng học, bảng, bút viết, máy chiếu …được cung cấp theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo chất lượng đào tạo cho học viên. Hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn, điều hòa nhiệt độ…

          Lớp học trung bình 15 học viên

          Giảng viên có kinh nghiệm và chứng chỉ quốc tế.

6.    Nội dung khóa học

 

Ngày

Buổi

Nội dung chính

Thứ nhất

      Module 1: Thiết kế một kiến trúc cơ sở dữ liệu máy chủ

 

Lý thuyết

       Lên kế hoạch cho kiến trúc cơ sở dữ liệu máy chủ

       Lên kế hoạch cho phần cứng máy chủ

       Xem xet cho vấn đề hợp nhất cơ sở dữ liệu máy chủ

       Quản lý các nguồn tài nguyên máy chủ trong một kiến trúc hợp nhất cơ sở dữ liệu.

Thực hành

       Lên kế hoạch cho việc hợp nhất

       Quản lý các nguồn tài nguyên cho một ví dụ SQl Server

       Quản lý các nguồn tài nguyên cho các ví dụ nhiều SQL Server trong một máy chủ Windows đơn.

Module 2: Thiết kế một sơ đồ cơ sở dữ liệu logic

Lý thuyết

       Mối liên hệ giữa các kĩ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu

       Lên kế hoạch cho các sơ đồ và các bảng.

Thực hành

       Lên kế hoạch cho một sơ đồ cơ sở dữ liệu

       Tạo một View để hiển thị thông tin nhân viên trả về

Module 3: Thiết kế một triển khai cơ sở dữ liệu ở mức vật lý

Lý thuyết

       Lên kế hoạch các File và cac Filegroup

       Lên kế hoạch cho một dữ liệu phân vùng

       Lên kế hoạch cho việc nén cơ sở dữ liệu

Thực hành

       Lên kế hoạch cho các File và Filegroups

       Thực hiện chính sách Timesheet tài liệu

Thứ hai

Module 4: Kết hợp tập hợp dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

       Xem xét cho các công việc làm với các File dữ liệu trong SQL Server 2012

       Thực hiện FileStream và FileTables

       Tìm kiếm các File dữ liệu

Thực hành

       Tạo các FileTable

       Tạo và sử dụng một chỉ số Full-Text

Module 5: Điều chỉnh cơ sở dữ liệu

Lý thuyêt

       Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn bằng cách dử dụng các chỉ số

       Làm việc với các kế hoạch truy vấn

       Giám sát hiệu suất

Thực hành

       Lên kế hoạch cho các chỉ số

       Kiểm tra các chiến lược chỉ số hóa

       Làm việc với các kế hoạch thực hiện

Module 6: Thiết kế tính bảo mật cho cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

       Giới thiệu về việc lên kế hoạch cho vấn đề bảo mật

       Lên kế hoạch bảo mật

       Sức chữa bao gồm trong cơ sở dữ liệu.

       Bảo vệ dữ liệu với mật mã hóa

       Thực hành

       Lên kế hoạch bảo mật máy chủ và cơ sở dữ liệu

       Thực hiện một chiến lược truy cập cơ sở dữ liệu

       Thực hiện một mật mã hóa dữ liệu trong suốt

Thứ ba

 Module 7: Quản lý dựa trên chính sách

Lý thuyết

       Giới thiệu về cách quản lý dựa trên chính sách

       Lên kế hoạch và thực hiện quản lý dựa trên chính sách

Thực hành

       Lên kế hoạch cho một chiến lược quản lý dựa trên chính sách

       Thực hiện quản lý dựa trên chính sách

       Kiểm tra việc tuân thủ theo chính sách

Module 8: Giám sát tình trạng máy chủ

Lý thuyết

       Giói thiệu về việc giám sát tình trạng máy chủ

       SQL Server Utility

Thực hành

       Tạo một Unility Control Point

       Cấu hình các chính sách cho tình trạng

Module 9: Thiết kế một giải pháp sao lưu cơ sở dữ liệu

Lý thuyết

       Sao lưu và phục hồi SQL Server

       Lên kế hoạch cho một chiến lược phục hồi

Thực hành

       Lên kế hoạch một chiến lược phục hồi và sao lưu

       Thực hiện một chiến lược sao lưu

       Thực hiện một cách phục hồi từng phần

Thứ bốn

Module 10: Tự động bảo trì nhiều máy chủ

Lý thuyết

        Tổng quan về tự động bảo trì

       Quản lý nhiều máy chủ

Thực hành

       Lên kế hoạch và thực hiện một môi trường cho nhiều máy chủ

       Lên kế hoạch và thực hiện các công việc trên nhiều máy chủ

Module 11: Quản lý máy chủ SQL với PowerShell

Lý thuyết

       Giới thiệu về Windows PowerShell

       Lên kịch bản với Windows PowerShell

Thực hành

       Sử dụng PowerShell để quản lý SQL Server

       Tạo các Script PowerShell

Module 12: Sao chép dữ liệu

Lý thuyết

        Sao chép trong SQL Server

       Lên kế hoạch cho việc sao chép

Thực hành

       Lên kế hoạch sao chép

       Thực hiện sao chép

Thứ năm

Module 13:  Lên kế hoạch cho tính sẵn sàng cao

Lý thuyết

       Tìm hiểu về tính sẵn sàng cao trong SQL Server 2012

       Các nhóm luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng

Thực hành

       Tạo một nhóm luôn trong trạng thái sẵn sàng

       Sử dụng một nhóm luôn trong trạng thái sẵn sàng

       Thử nghiệm chuyển đổi dự phòng cho các nhóm luôn sẵn sàng.

Tổng kết và kết thúc khóa học

 

 

KHÓA ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ CÁC GIẢI PHÁP KINH DOANH THÔNG MINH VỚI MICROSOFT SQL SERVER 2012


1.   Giới thiệu khóa học:

 

          Trong Thời gian 5 ngày, các giảng viên sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để thiết kế và thực hiện một kiến trúc BI. Trong khóa học này thảo luận về việc thiết kế và cài đặt đồng thời duy trì một nền tảng BI.

          Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

o   Lên kế hoạch cho các thành phần của một giải pháp BI

o   Lên kế hoạch cho một kiến trúc BI

o   Thiết kế một kho dữ liệu

o   Thiết kế một giải pháp ETL

o   Lên kế hoạch cho một giải pháp phân phối BI

o   Thiết kế một giải pháp dịch vụ báo cáo

o   Thiết kế một giải pháp dịch vụ SharePoint với BI

o   Giám sát và tối ưu hóa một giải pháp BI

o   Lên kế hoạch cho các tổ chức trong BI

2.   Đối tượng nên tham gia

Khóa học này hướng đến cho những chuyên gia về BI như kiến trúc sư BI hoặc những chuyên gia về cơ sở dữ liệu, người cần thiết kế các giải pháp BI. Các kiến trúc sư về BI phải chịu trách nhiệm cho thiết kế tổng thể của kiến trúc BI, bao gồm vấn đề làm thế nào để nó liên quan đến các hệ thống dữ liệu khác trong khi sử dụng. thêm vào đó, họ phải chịu thêm trách nhiệm về các vấn đề xử lý phân tích Online (OLAP) thiết kế một thể khối và kết hợp với Microsoft SharePoint hoặc ccs ứng dụng trong kinh doanh.

3.   Điều kiện tham dự khóa học

 

Trước khi tham gia các khóa học, học viên phải có:

·         Hiểu biết cơ bản về mô hình chiều của các kho dữ liệu

·         Có khả năng tạo ra các gói dịch vụ tích hợp cái bao gồm luồng điều khiển và luống dữ liệu.

·         Có khả năng tạo một khối đa chiều cơ bản với các dịch vụ phân tích.

·         Có khả năng tạo một mô hình bảng cơ bản với PowerPivot và các dịch vụ phân tích

·         Có khả năng tạo ra các bản báo cáo dịch vụ báo cáo với Report Designer.

·         Có khả năng thực hiện xác thực và cho phép trong phương tiện cơ sở dữ liệu của SQL Server, các dịch vụ phân tích và các dịch vụ báo cáo.

·         Làm quen với SharePoint Server và các ứng dụng Microsoft Office, đặc biệt là Excel.

          Học viên có thể tham dự các khóa đào tạo dưới đây để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho khóa học, hoặc chuẩn bị cho mình kiến thức tương đương:

+ 10777A: Thực hiện một  kho dữ liệu với Microsoft SQL Server 2012

+ 10778A: Thực hiện các mô hình và các báo cáo dữ liệu với Microsoft SQL Server 2012.

4.   Thời lượng

 

Khóa học kéo dài trong 5 ngày

 

5.   Môi trường học tập

          Bao gồm cả nội dung học lý thuyết và thực hành

          Cơ sở vật chất: phòng học, bảng, bút viết, máy chiếu …được cung cấp theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo chất lượng đào tạo cho học viên. Hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn, điều hòa nhiệt độ…

          Lớp học trung bình 15 học viên

          Giảng viên có kinh nghiệm và chứng chỉ quốc tế.

6.    Nội dung khóa học

 

Ngày

Buổi

Nội dung chính

Thứ nhất

 

      Module 1: Lên kế hoạch cho một giải pháp BI

 

Lý thuyết

       Các yếu tố của một giải pháp BI

       Nền tảng BI của Microsoft

       Lên kế hoạch một dự án BI

Thực hành

       Phạm vi của một giải pháp BI

       Xác định các yêu cầu phần mềm.

Module 2: Lên kế hoạch cho một kiến trúc hạ tầng kinh doanh thông minh với SQL Server

Lý thuyết

       Xem xét về kiến trúc BI

       Lên kế hoạch phần cứng cho kho dữ liệu

Thực hành

       Lên kế hoạch cho một đồ hình máy chủ ( Server Topology )

       Lên kế hoạch cho phần cứng kho dữ liệu máy chủ

Thứ hai

Module 3: Thiết kế một kho dữ liệu

Lý thuyết

       Tổng quan về thiết kế kho dữ liệu

       Thiết kế kích thước các bảng

       Thiết kế các bảng thực tế

       Thiết kế một kho dữ liệu vật lý

Thực hành

Thiết kế một sơ đồ logic cho kho dữ liệu

       Xác định quy trình kinh doanh và các kích thước

       Thiết kế các mô hình kích thước và các bảng kho dữ liệu

Thiết kế một kho dữ liệu vât lý.

       Thiết kế kho lưu trữ file

       Thiết kế các kiến trúc kho dữ liệu

Module 4: Thiết kế một giải pháp ETL

Lý thuyết

       Tổng quan về ETL

       Lên kế hoạch trích rút dữ liệu

       Lên kế hoạch chuyển đổi dữ liệu

       Lên kế hoạch load dữ liệu

Thực hành

       Chuẩn bị cho thiết kế ETL

       Tạo các tài liệu từ nguồn đến mục tiêu

       Sủ dụng SSIS để load một phân vùng thực tế của bảng

Thứ ba

 

Module 5: Thiết kế các mô hình dữ liệu phân tích

Lý thuyêt

       Giới thiệu về các mô hình dữ liệu phân tích

       Thiết kế một mô hình dữ liệu phân tích

       Thiết kế các kích thước

       Tăng cường các mô hình dữ liệu

Thực hành

So sánh các mô hình dữ liệu phân tích

       Tạo một mô hình dữ liệu đa chiều

       Tạo một mô hình dữ liệu bảng

Thiết kế kích thước và các tang

       Tạo các kích thước trong một mô hình đa chiều

       Tạo các kích thước trong một mô hình dữ liệu bảng

Nâng cao mô hình phân tích dữ liệu

       Nâng cao một mô hình đa chiều

       Nâng cao một mô hình dữ liệu bảng

Module 6: Lên kế hoạch một giải pháp phân phối BI

Lý thuyết

       Xem xét về sự phân phối BI

       Kịch bản báo cáo chung

       Lựa chọn một công cụ báo cáo

       Thực hành

       Truy cập các yêu cầu báo cáo

Thứ tư

 Module 7: Thiết kế một giải pháp dịch vụ báo cáo

Lý thuyết

       Lên kế hoạch một giải pháp các dịch vụ báo cáo

       Thiết kế các báo cáo

       Lên kế hoạch nhất quán trong báo cáo

Thực hành

       Thiết kế một môi trường cho báo cáo

       Tạo một Item báo cáo lại

       Tạo các báo cáo

Module 8: Thiết kế một giải pháp báo cáo dự trên Excel của Microsoft

Lý thuyết

       Sử dụng Excel cho các phân tích dữ liệu và báo cáo

       PowerPivot cho Excel

       Power View cho Excel

Thực hành

       Lên kế hoạch cho các tính năng của Excel

       Phân tích một hình khối với Excel

       Tạo một cuốn sổ làm việc PowerPivot

       Sử dụng Power View trong Excel

Thứ năm

Module 9: Lên kế hoạch cho một giải pháp Bi với máy chủ SharePoint

Lý thuyết

       Giới thiệu về máy chủ SharePoint như là một nền tảng cho Bi

       Lên kế hoạch bảo mật cho giải pháp Bi với máy chủ SharePoint

       Lên kế hoạch cấu hình các dịch vụ báo cáo

       Lên kế hoạch cấu hình PowerPivot

       Lên kế hoạch cho các dịch vụ hiệu suất điểm

Thực hành

Thực hiện một giải pháp BI trên máy chủ SharePoint

       Tạo một website SharePoint Server cho BI

       Cấu hình các dịch vụ báo cáo trong máy chỉ SharePoint

       Cấu hình PowerPivot cho SharePoint

Thực hiện một dịch vụ hiệu suất điểm

       Tạo một bảng điều khiển hiệu suất điểm

Module 10: Giám sát và tối ưu hóa một giải pháp BI

Lý thuyết

        Tổng quan về việc giám sát BI

       Giám sát và tối ưu hóa kho dữ liệu

       Giám sát và tối ưu hóa các dịch vụ phân tích

       Giám sát và tối ưu hóa các dịch vụ báo cáo

Thực hành

       Giám sát và tối ưu hóa một kho dữ liệu

       Giám sát và tối ưu hóa các dịch vụ phân tích

       Giám sát và tối ưu hóa các dịch vụ báo cáo

Module 11: Tổ chức một giải pháp BI

Lý thuyết

       Tổng quan về các tổ chức BI

       Tổ chức ETL

       Các tổ chức kho dữ liệu

       Các tổ chức dịch vụ phân tích

       Các tổ chức dịch vụ báo cáo

Thực hành

       Sử dụng PowerShell để quản lý SQL Server

       Tạo các Script PowerShell