Làm cách nào để xem lại các thông tin cũ từ một website đã ngừng hoặc đang chạy


Ever wonder what Google looked like when it first launched? How about that old family website you made back in ’97? There’s an organization called Internet Archive, and they’ve been combing the web for years, archiving content to build a virtual internet library. We’ll show you how to make the most of it!

Bước 1: Dùng trình duyệt cá nhân truy cập trang archive.org

image

Bước 2: mở website và chọn mục Web: tìm đến phần The Wayback Machine
rồi nhập địa chỉ web URL cần tìm tra cứu lại và bấm nút “Take Me Back”.

 

image

Bước 3. Bạn sẽ nhìn thấy lịch cập nhật, search … của website đó

image

Bước 4. Bạn hãy chọn ngày tháng năm nhất định để xem / tra cứu lại.

image

Một số lưu ý:

Tóm lại mọi thứ trên web đều có thể tra cứu lại ngoại trừ:

– Ảnh, flash content có thể không hiển thị, nhưng văn bản sẽ hiển thị.

– Những trang web cũ mà bạn tìm thấy mà mở ra vẫn hiển thị đầy đủ thông tin thì có nghĩa là website đó vẫn đang hoạt động.