Tại sao VMware vSphere 5.5 Nested không tự động cài "Installed VMware Tool"


 

Các bạn đã quen với việc dựng các hệ thống máy ảo VM dạng Nested đều từng trải qua lỗi hơi kỳ của VMware ESXi host là không thấy bộ cài Installed VMware Tool hoặc cài bị lỗi

image 

Có 3 phương án cho vấn đề này:

1. VMware vừa phát hành một Fling mới mà cung cấp cho bạn với một VIB mà bạn có thể cài đặt VMware Tools bên trong một máy chủ Nested ESXi. (https://labs.vmware.com/flings/vmware-tools-for-nested-esxi )

Hãy download bản cập nhật mới nhất (20.8.2015) của Fling về vá lỗi việc cài Installed VMware Tool cho các máy chủ ESXi Host Nested 5.x

Sau khi download xong hãy thực hiện bước cài đặt sau:

Để cài đặt VIB, bạn chỉ đơn giản là chỉ cần tải về và tải lên các VIB nó để Nested ESXi kho dữ liệu của bạn và sau đó chạy các lệnh sau:

esxcli system maintenanceMode set -e true
esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/[VMFS-VOLUME-NAME]/esx-tools-for-esxi-9.7.0-0.0.00000.i386.vib -f
esxcli system shutdown reboot -r “Installed VMware Tools”

Bạn cũng có thể cài đặt trực tiếp từ VIB VMware.com nếu bạn có kết nối internet trực tiếp hoặc ủy quyền từ ESXi host của bạn bằng cách chạy các lệnh sau:

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient
esxcli software vib install -v http://download3.vmware.com/software/vmw-tools/esxi_tools_for_guests/esx-tools-for-esxi-9.7.0-0.0.00000.i386.vib -f

Sau khi VIB đã được cài đặt thành công, bạn sẽ cần phải khởi động lại máy chủ để các thay đổi có hiệu lực. Để xác minh, bây giờ bạn có thể đăng nhập hoặc vSphere Web / C # Khách hàng của bạn và bây giờ bạn sẽ thấy tình trạng cho VMware Tools cho Nested ESXi host của bạn hiển thị màu xanh lá cây và các địa chỉ IP của các máy chủ Nested ESXi sẽ được hiển thị.

image

Sở dĩ chúng ta phải cài được Installed VMware Tool trên các máy chủ ESXi Host 5.x Nested là vì : khi tôi cần phải khởi động lại hoặc tắt máy một Nested ESXi VM, thay vì phải nhảy vào giao diện điều khiển máy ảo hoặc SSH vào ESXi host, tôi có thể chỉ cần nhấp chuột phải vào Web vSphere / C # Khách hàng và chỉ nói tắt máy hoặc khởi động lại.

Các card mạng ảo VMXNET3 (10gbps) không nhận hoặc không điều khiển trên nền ESXi 5.x Nested.

Ngoài ra, Trong vSphere 5.0, VMware giới thiệu các API Operations Guest (chính thức được gọi là VIX API) mà bây giờ là một phần của API vSphere. API này thực sự là khá tiện dụng vì nó cho phép bạn thực hiện các hoạt động của Guest trong máy ảo mà không cần kết nối mạng vì nó dựa trên Installed VMware Tool đang chạy .

2.Phương án đổi Hệ điều hành:

Bạn chỉ cần thay thế lại tên hệ điều hành đã tạo ra máy ảo, bằng cách stop máy ESXi Host 5.x Nested và vào mục edit setting:

Hãy chuyển từ hệ điều hành: Other “VMware ESXi 5.x”

image

 

đổi tên sang hệ điều hành:  Linux “SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit)”

image

 

Sau khi chỉnh sang tên hệ điều hành mới, bạn hãy bấm OK và bật máy VM chạy lại để kiểm tra kết quả.

image

Dưới thanh tình trạng Task xuất hiện:

image

Lưu ý: cần phải Upgrade Virtual Hardware lên VM Version 10/11.

image

Nhờ có nâng version lên 11, bạn mới có thể Hot-plug hoặc hot-Add được CPU, RAM, CD Mount, Thêm HDD, USB.

– Chúng ta chỉ có thể tăng thêm CPU, RAM, HDD khi VM đang chạy, không thể giảm CPU, RAM khi máy ảo đang chạy.

Phướng án 3: Nâng cấp máy ảo ESXi Host 5.x Nested lên bản ESXi Host 6.0, phiên bản 6.0 đã sửa toàn bộ lỗi trên.

Hãy học cách nâng phiên bản ESXi Host từ 5.x lên 6.0 mà không làm ảnh hưởng dữ liệu VM, Network đang có trên hệ thống ESXi Host cũ.

Chúc các bạn năm mới, thành công !