Cách copy bộ cài .iso file vào máy chủ ESXi 5.1. datastore và sửa lỗi upload


Đưa các bộ cài ISO lên máy chủ ảo vmware ESXi 5.1 như thế nào ?

Tôi có máy chủ ESXi 5.1 mới cài. hiện tôi cần phải copy bộ cài Windows server 2008 R2 và SQL 2008 R2 Enterprise 64bit vào vùng DataStore để khi cài CD/DVD sẽ mapping với vùng Data Store Local nơi lưu trữ các file ISO cài nói trên. Vậy tôi copy chúng như thế nào ? 

Cách đưa các file iso vào ESXi5.1 đơn giản:

Bạn nên cài VMware vSphere client vào một máy chạy windows / máy VM windows mà bạn có thể điều khiển được.

image

Sau đó dùng màn Desktop mở, vSphere client chạy và kết nối tới máy chủ ESXI, ở mục summary, bạn sẽ thấy máy chủ ESXi 5.1 có mục Datastore, hãy bấm phải chuôt chọn Browser và bấm nút upload để đưa file ISO vào  Datastore.

image

image

Khi upload các file ISO cài đặt lên máy chủ ESXi5.1 bị lỗi “I/O Error Occurred” trong khi đang dùng vSphere Client kết nối với ESXi

Mô tả lỗi:

Sau khi tôi tìm được cách upload các file iso lên máy chủ ESXi 5.1 để cài các máy VM. Trong lúc upload file iso có kích thước > 3GB. Bỗng nhiên không hiểu sao màn hình vSphere Client đột ngột bật ra màn hình báo lỗi và tôi không thể nào tiếp tục upload các files đó (thử làm lại thì vẫn bị lỗi đó như thể là file ISO bị ngăn cản khi upload với kích thước lớn vậy).

Nhưng điều này cũng vô lý vì trước đó tôi có để máy chủ ESXi 5.1. đó chạy trong mạng nội bộ và đã dùng 1 máy chủ vCenter chạy trên windows server 2008 R2 enterprise 64bit upload tương tự bản SQL server 2008 R2 đều ổn (kích thước file iso ~ 2.7Gb).

image

 

Bây giờ thì màn vSphere client báo lỗi “I/O Error Occurred” theo bạn đây là lỗi gì vậy ?

Cách sửa lỗi I/O Error Occurred khi đang upload file iso lên máy chủ ESXi5.1:

Sau khi đi tìm các nguyên nhân gây ra lỗi trên, tôi buộc phải kiểm tra những thứ thuộc về nguyên tắc ổn định của hệ thống cấu hình chạy ESXi5.1 như sau:

1. Hệ thống ESXi5.1 không hề ngăn cản kích thước các file ISO upload lên, chỉ có nguyên tắc báo lỗi Max file size >= kích thước của DataStore.

2. Bản quyền của phần mềm chạy ESXi5.1 đã được kích hoạt và hợp lệ.

3. Lỗi trên có thể nằm ở việc mạng kết nối giữa vSphere client với máy chủ ESXi5.1 gồm:

3.1. Card mạng của máy chủ ESXi5.1 đã được update driver ?

3.2. Card mạng NIC của máy chủ ESXi5.1 có cấu hình tốc độ là Full và chế độ Auto Negotiate ?

Cuối cùng thì tôi đã tìm ra lỗi nằm ở 3.2, Ông quản trị mạng DC tuần trước cấu hình hệ thống Router firewall NAT phần mềm thay vào lớp giữa máy chủ ESXi5.1 với các VM và Firewall cứng Juniper, đã điều chỉnh NIC của ESXi5.1 thành 2 Switch0  & Switch1 với phân lớp LAN  + WAN có Full duplex 1Gb và 10Gb speed không dùng Auto Negotiate, dẫn tới mạng chạy không ổn định tốc độ không tự điều chỉnh.

image

image

Cách cấu hình FreeBSD iSCSI thông qua vSphere 5.5 Web Client Workflows


In our last article, we went through the workflow to add each host to our Distributed Virtual Switch, as well as adding the requisite VMkernel ports for each host. In this article, we’ll build upon that as we configure software iSCSI on our hosts.

Add the Software iSCSI Adapter

1. In the vSphere Web Client Home page, click on the Host and Clusters icon.

2. Click the Host you want to configure (1), Manage (2), then Storage (3).

3. Click the green + symbol (1), then Software iSCSI Adapter (2).

4. Click OK on the Add Software iSCSI Adapter popup.

5. You should now see the software iSCSI adapter, named vmhba33 or something similar.

Configure Network Adapters

Since we already added and configured the VMkernel adapters in an earlier article, there’s only one thing we need to do here – set each iSCSI distributed port group to use only a single uplink. Since this is the same procedure for both distributed port groups, I’ll only show it once.

1. In the vSphere Web Client Home page, click on the Networking icon.

2. Right-click on iSCSI1 (1), then click Edit Settings (2).

3. Click Teaming and failover, then move all uplinks but one into Unused uplinks. In this case, iSCSI1 will have Uplink 3 and iSCSI2 will have Uplink 4. Click OK.

Add the iSCSI Software Adapter Network Port Binding

1. Back in Hosts and Clusters > Host > Manage > Storage, click on vmhba33, Network Port Binding, then the green + to add binding.

2. Choose the first VMkernel adapter in the list, then click OK. Repeat these steps for the second VMkernel adapter.

3. Your Software iSCSI adapter should now show two unused VMkernel adapters.

Add New iSCSI Targets

1. On the iSCSI Software Adapter, click Targets, then Add.

2. Fill in the IP address or FQDN of your iSCSI target. Click OK. Repeat for each additional target.

3. Click Rescan to pick up the new block devices.

4. Click OK to scan for new devices and VMFS volumes.

5. We now see the expected LUNs…

Across both paths

6. Now, rinse and repeat for the other hosts in your cluster.

And that’s it for this article. Check back next time for when we actually do something with these LUNs.