Phần 1. Cấu hình Hệ thống đào tạo trực tuyến thế hệ mới – ROBUSTA Distance Learning 2015


1. Tổng quan:

Đào tạo từ xa (E-learning) với khả năng cung cấp bài giảng đa phương tiện và hỗ trợ việc dạy và học cho mọi người, ở mọi nơi và mọi lúc , đây là một phương pháp hữu hiệu để hỗ trợ bổ sung hoặc thậm trí thay thế một số bộ môn trong hình thức đào tạo truyền thống.

Mô hình E-learning phổ biến nhất hiện nay là phát triển các hệ thống đào tạo trực tuyến dựa trên nền web (Web-Based Training  “WBT”) cho phép quản lý một số lượng lớn người dùng thuộc 6 nhóm chính:

 1. Quản trị hệ thống mạng và dịch vụ (đảm bảo về kỹ thuật, cấu hình dịch vụ cho hoạt động ổn định của hệ thống).
 2. Quản trị hệ thống nội dung, chương trình đào tạo (Nhóm người quản lý các chức năng đào tạo, theo dõi qui mô, tiến trình, báo cáo và đánh giá chất lượng đào tạo để có thể ra các quyết sách hợp lý).
 3. Giảng viên (nhóm đối tượng khai thác chức năng của cả đào tạo “LMS” và quản lý nội dung giáo trình dạy “LCMS” để xây dựng bài giảng và quản lý việc sử dụng bài giảng).
 4. Trợ giảng, người theo dõi quản lý lớp/ khóa học.
 5. Học viên (nhóm đối tượng sử dụng đông đảo và đa dạng nhất của hệ thống. đối với một hệ WBT cho cộng đồng, học viên có thể là mọi đối tượng trong xã hội. Học viên chủ yếu khai thác trực tiếp các chức năng của phân hệ đào tạo “LMS”).
 6. Phụ huynh / người quản lý trực tiếp nhóm của học viên.

và cung cấp các hình thức tương tác giữa 6 nhóm phong phú như:

 1. Lưu sổ điểm, học bạ,điểm danh, chứng chỉ, theo dõi tình hình học tập, tiến trình ôn tập của từng cá nhân học viên.
 2. Hệ thống tương tác qua email, sms, trao đổi qua văn bản / hình ảnh / âm thanh, streaming media.
 3. Cung cấp các nguồn thư viện điện tử, media, video/audio, giáo trình tham khảo điện tử , trình chiếu powerpoint slides, adobe flash, silverlight …
 4. Hệ thống ôn tập thi chứng chỉ các chuyên ngành học dạng ngân hàng đề thi trắc nghiệm, thi mô hình simulators / hotspot, điều khiển Labs thực hành trên máy tính và mạng ảo, chấm điểm tự động.
 5. Khả năng remote hỗ trợ từ xa các máy desktop của giảng viên, học viên chuyên các bộ môn: ITIL, Helpdesk, chăm sóc khách hàng CRM …
 6. Khả năng học nhóm, họp phòng, hội thảo, triển lãm CNTT từ xa bằng tích hợp các hệ thống điện toán đám mây như: Google App, Office 365 hoặc Lync Conferencing 2010/2013, VMware Virtualization…
 7. Hệ thống thực hành trực tuyến điều khiển từ xa giúp học viên, giảng viên và quản trị hệ thống mạng xây dựng được các bài thực hành : Virtualization Data center, SharePoint, BizTalk, Virtualization System, Hybrid Cloud, Private Cloud…
 8. Tích hợp với các mạng xã hội như: facebook, linkedin, youtube, flickr, google, Microsoft Azure, Moodlenews… giúp việc ad/pr, marketing tin tức hoạt động, chương trình đào tạo của hệ thống hiệu quả cao hơn.

Moodle-social

Chính vì vậy đã có nhiều hệ thống WBT được phát triển và số người tham gia vào các hệ thống này ngày càng tăng.

 

2. Cấu trúc cơ bản của WBT:

Một hệ thống WBT hoàn chỉnh thường bao gồm hai thành phần chính:

 1. Phân hệ quản lý đào tạo (Learning Management System – LMS).
 2. Phân hệ quản lý nội dung đào tạo (Learning Content Management System-LCMS).

image

 • LMS là một hệ thống quản lý các quá trình học tập, bao gồm việc đăng ký khoá học của học viên, phân phối các nội dung học cho học viên, các hoạt động kiểm tra đánh giá, và các hoạt động tương tác trong cộng đồng người sử dụng. Một số LMS còn hỗ trợ nhà quản lý và giảng viên thực hiện giám sát tiến trình học và chất lượng học, hỗ trợ các hình thức tương tác trực tuyến và bài giảng đồng bộ.
 • LCMS là hệ thống hỗ trợ việc xây dựng nội dung học tập bao gồm việc tạo, cập nhật, tìm kiếm và sử dụng lại các module bài giảng. Bài giảng có thể được thể hiện dưới nhiều mức khác nhau từ văn bản cho đến bài giảng đa phương tiện chứa video và bài giảng dạng mô phỏng hỗ trợ tương tác. Hầu hết các hệ LCMS đều tiến tới hỗ trợ việc biểu diễn bài giảng theo các chuẩn thống nhất (ví dụ: SCORM hay XML) để dễ dàng chia sẻ và sử dụng lại.

image

 

3. Công nghệ đáp ứng nền tảng:

 1. Web Server: Apache / IIS 7.5 trở lên.
 2. Hệ quản trị CSDL: MySQL 5.x / MS SQL Server 2008 R2 trở lên.
 3. Directory: AD, LDAP / OpenLDAP.
 4. Ngôn ngữ lập trình: PHP 5.x / ASPX 2 trở lên, XML/XSL/ Notes.js
 5. Trình duyệt web: Internet Explorer 6 trở lên; Chrome; Firefox, Opera, Safari, WAP 1.x; Nescape 5.x trở lên

 

4. mô hình các thành phần của hệ thống đào tạo trực tuyến:

image

5. Cấu trúc các chức năng hệ thống:

image

6. Cấu trúc của một môn học trực tuyến:

image

 

7. Yêu cầu kỹ năng tương tác của giảng viên:

image

8. Triển khai mô hình LMS vs LCMS trong đào tạo trực tuyến:

MOOC

Lưu ý: Trong mô hình trên chúng ta sẽ vướng phải yêu cầu về đăng nhập 1 lần (SSO) sử dụng giao thức LDAP:// 389 hoặc LDAPS để trao đổi thông tin, đăng nhập xác thực 1 lần giữa WBT, web service với email, ftp, portal và LMS – LCMS của các sản phẩm công nghệ quản lý đào tạo sẵn có như: Moodle, Blackboard, SharePoint Learning gateway …

(xin xem phần 2. Triển khai cấu hình đăng nhập 1 lần giữa Moodle và AD server).

9. Triển khai mô hình hệ thống Cân bằng tải:

image

Hết phần 1.

Paypal đang chuyển hướng xây dựng các sản phẩm đóng gói trong nội bộ theo hướng PaaS như thế nào ?


“PayPal now builds products on its internal PaaS” là có thật và các Doanh nghiệp chúng ta cần biết về điều này như là một sự thay đổi đầy thử thách và xu thế tất yếu.

PaaS – Platform as a Service đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ các nhà lập trình, phát triển hạ tầng và kiến trúc giải pháp cũng như An ninh hệ thống. Họ coi việc tìm kiếm các các thức dễ dàng hơn để xây dựng và chạy được các ứng dụng kết nối tới mạng thanh toán của PayPal, Amazon Web Service trên các nền tảng mới như “Điện toán đám mây công cộng” mạng thanh toán Xã hội công cộng… Và rủi ro của các mạng công cộng khi tương thích, tích hợp.

PayPal đang nhìn thấy được rất nhiều giá trị từ việc áp dụng mô hình PaaS để vượt qua được các rào cản kỹ thuật, rủi ro.

Việc đưa mạng thanh toán kết nối với các mạng xã hội, điện toán đám mây công cộng như: Google Cloud, Office 365 cloud, vCloudCOM, PABXCloud, FaxCloud, BizTalk 360, Auto Desk 360, TelecomCloud, Game Cloud… như hiện nay không khác gì đem máy rút tiền ATM Digital đặt ở giữa ngã ba đường và không cần đèn chiếu vậy thay vì đặt chúng ở ngay trong hoặc cạnh hội sở Ngân hàng và có người bảo vệ, bật đèn chiếu, bật cả hệ thống điều khiển ACL cho người dùng vậy.

PayPal thay đổi concept ? Thay vì chạy các ứng dụng kết nối thanh toán trên các cơ sở hạ tầng dùng chung, chúng được chọn làm các modules, ứng dụng Plug-in, resource cho các nhà phát triển đễ dàng hơn “cài/ cấy” trên các PaaS theo lời giải thích của Ryan Granard –Phó chủ tích Kỹ thuật của Paypal tại Hội nghị Cơ cấu GigaOM hôm thứ năm.

Các doanh nghiệp lớn nhỏ đều đã ít nhiều xác định các khái niệm, phân tích và có nhu cầu nhảy lên những đám mây điện toán (đặc biệt sai lầm là lại bỏ qua khái niệm tiền đề về PaaS – bản chất sâu sắc nhất của vấn đề này là gì ? )

Điện toán đám mây công cộng “Public Cloud” là con đường sai lầm cho những ai ảo tưởng về mạng thanh toán an toàn ?

– Tại sao điện toán đám mây công cộng lại gặp phải mức độ bảo mật cảnh báo cao ?

– Nỗi sợ hãi ám ảnh việc mất an ninh  trên mạng điện toán đám mây công cộng là thêu rệt hay hiện hữu ? các số liệu kinh tế, tài chính của Công ty, Doanh nghiệp, tổ chức nhà nước chắc chắn không bao giờ lên Mây công cộng. Đây là câu trả lời chắc chắn của nhiều CEO/CIO/CTO/CCO/CFO trên thế giới.

– Các rào cản kỹ thuật khi phát triển, xây dựng các ứng dụng thanh toán trên mạng điện toán đám mây công cộng nhằm tuân thủ các quy định và các tiêu chuẩn gọi là “Vendor lock-in” hoặc các hộp đen mã / giải mã để kiểm soát mã nguồn lập trình code ví dụ: SharePoint Online có sandbox. Chính những rào cản kỹ thuật trên lại làm hạn chế đi khả năng phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng chạy trên Public Cloud.

Tóm lại: Mặc dù vẫn những nỗi sợ hãi đó, mọi người vẫn đem nó tới các hội nghị và là một phần của các cuộc đối thoại về việc làm thế nào để đưa các ứng dụng đó chạy trên một cơ sở hạ tầng công cộng “Public cloud”.

 

PayPal thay đổi định hướng như thế nào ?

– PaaS tồn tại được bởi vấn đề Điện toán đám mây cá nhân “Private Cloud” là mô hình ngược lại của điện toán đám mây công cộng “Public Cloud”, hay còn gọi cách hiểu khác là điện toán đám mây Doanh nghiệp – người dùng cá nhân, mà đây mới là giá trị đích thực mà PayPal, Amazon đang và sẽ tiếp tục đầu tư sinh lãi, tránh rủi ro.

 

Mô hình hệ thống cũ:

image

 

làm thế nào mà PayPal có thể hướng tới mục tiêu này ?

Nó được chạy bởi Red Hat OpenShift trong hệ thống nội bộ “On-Premise” PaaS để nhằm xây dựng ra các sản phẩm cho PayPal như hiện nay và tương lai sau này.

 

Mô hình mới của PayPal:

image

Với phương pháp này, “Một nhà phát triển lập trình có thể lựa chọn một sản phẩm để có thể làm việc triển khai, đấu nối trong vài phút , PayPal lúc đó giống cái tổng đài PABX”

Lúc đó, Doanh nghiệp đã có bạn “PayPal PaaS”  và chạy trong một cái hộp/thùng chứa đầy đủ các chuẩn kết nối, bảo mật , mã hóa, ACL… với nguồn lực Cơ sở hạ tầng bàn giao và vận hành ngay lập tức.

 

Lợi ích từ việc xây dựng PaaS trên nền tảng VMware cho Danh nghiệp:

Phát triển không cần phải lo lắng về việc liệu những nguồn lực đang được quản lý trong một công cụ VMware hay với OpenStack, cả hai đều được sử dụng trong nội bộ PayPal, Granard nói.

Dưới đây là mô hình mà PayPal PaaS gợi ý cho các Doanh nghiệp có mạng lưới thanh toán chuẩn hạ tầng VMware:

image

 

Câu chuyện thực tế bây giờ là PayPal đang ngồi ngay trong mạng thanh toán nội bộ của những Doanh nghiệp nào biết ảo hóa VMware ?

Doanh nghiệp nào biết ảo hóa ứng dụng và hạ tầng nội bộ bằng VMware chính là lợi thế số 1.

Robusta sẽ giúp các bạn việc trang bị kiến thức ảo hóa toàn bộ hạ tầng và ứng dụng để xây dựng PaaS hay IaaS đặc biệt là vApp và Desktop.

THAM LUẬN TRONG HỘI THẢO KHOA HỌC "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC GIẢNG DẬY VÀ ỨNG DỤNG CNTT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THEO NHU CẦU ĐỔI MỚI”


 

Nhìn từ góc độ của một trong những người làm kinh tế, phát triển đội ngũ những người có năng lực lao động sáng tạo trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông nhằm đem lại nhiều giá trị thiết thực và ổn định phát triển kinh doanh cho Doanh nghiệp. Chúng tôi nhìn nhận Đổi mới Giáo dục  theo hai mục đích:

         Bắt nguồn từ sự kế thừa truyền thống Cha Ông, tinh thầnHiếu học” và nhìn lại các hoạt động cách tân giáo dục đầu thế kỷ 20 để nhận thức được rõ ràng sự đổi mới, cách mạng, tính hiện đại trong triết lý giáo dục và phương thức thực hiện đầy sáng tạo của các nhà giáo dục canh tân thời đó.

         Từ nhận thức được giá trị Canh tân đem vào thời kỳ Đổi mới nhằm khuyến khích giáo dục áp dụng nhiều phương pháp giáo dục mới, cách tân giáo dục và cụ thể hơn chính là hướng các giáo viên, học sinh, sinh viên đến với những sự nghiệp “Giác ngộ giáo dục”.

Nhìn từ góc độ kinh tế: Sản phẩm của giáo dục chính là những con người được giác ngộ giáo dục, chất lượng giáo dục phải được đánh giá bằng yếu tố kinh tế và văn hóa.

Đánh giá hiện trạng:

Suốt 5 năm qua, Doanh nghiệp chúng tôi đã thực hiện nhiều đợt tìm hiểu, nghiên cứu và có đánh giá với tình hình phát triển năng lực và chất lượng nhân lực CNTT của Việt Nam thông qua các đánh giá của nhiều vị lãnh đạo các Trường Đại học tại Việt Nam:

Tôi xin dẫn chứng như:

Ông Nguyễn Việt Hải, Phó hiệu trưởng Đại học Hải Phòng, cũng cho rằng chất lượng đào tạo nhân lực CNTT hiện còn một khoảng cách khá xa so với thực tế. “Tuy nhiên. cũng cần phân biệt rõ : nhiệm vụ của các trường đại học là đào tạo kiến thức cơ bản chứ không phải là đào tạo kiểu dạy nghề. Còn để sinh viên ra trường có thể nhanh chóng nhập cuộc với doanh nghiệp, cần phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp,” ông Hải nói. Trên thực tế thì sự gắn kết này còn khá lỏng lẻo. Không có mấy doanh nghiệp đặt vấn đề với nhà trường phải đào tạo sinh viên như thế nào. Theo ông Hải, doanh nghiệp nên phối hợp với nhà trường để giúp đào tạo giai đoạn cuối, hoặc đào tạo bổ sung những kiến thức thực tế với khoảng thời gian vài tháng.

 

Ông Nguyễn Hồng Anh, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho rằng do đặc thù của thị trường lao động CNTT là phục vụ cho rất nhiều lĩnh vực, ngoài kiến thức về tin học còn đòi hỏi các kiến thức chuyên ngành và nhiều kỹ năng khác, nên việc tái đào tạo là cần thiết. Hiện nay, đa số các nhà tuyển dụng đều đánh giá sinh viên Việt Nam cần cù, sáng tạo và có kiến thức cơ bản tốt. Song, ngoại ngữ còn yếu nên họ chưa phát huy hết khả năng của mình. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT, theo ông Hồng Anh, một trong những vấn đề bức thiết hiện nay là áp dụng mọi biện pháp để nâng cao trình độ ngoại ngữ. “Một trong những biện pháp mà các nước đã áp dụng là quy định sinh viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ mới được nhận bằng tốt nghiệp. Điểm ràng buộc ở đầu ra này sẽ tạo động lực mạnh mẽ và bắt buộc sinh viên phải cố gắng đạt được trình độ ngoại ngữ theo quy định. Bên cạnh đó, cần tăng cường các chương trình hợp tác đào tạo và giảng dạy trực tiếp bằng ngoại ngữ cho sinh viên” .

Cơ hội và thách thức:

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Lê Doãn Hợp, chất lượng nguồn lao động thấp là một trong những lực cản phát triển của ngành CNTT-truyền thông Việt Nam. Với dự án nhà máy lắp ráp và kiểm định chip tại TP.HCM, Intel dự định tuyển 4.000 người lao động. Thế nhưng, khi phỏng vấn 2.000 sinh viên năm cuối, chỉ có khoảng 100 sinh viên đạt yêu cầu tuyển dụng. Cũng như vậy, Renesas Việt Nam có nhu cầu tuyển 500 kỹ sư, nhưng trong hai năm chỉ tuyển được 60 người trong số 1.000 người dự tuyển. Và số được tuyển còn phải qua đào tạo thêm từ 3-6 tháng mới có thể làm việc…

Công ty chúng tôi sau gần 5 năm mới tuyển dụng được 30 người sau đó phải qua đào tạo 4- 5 tháng mới có thể làm việc, một bài toán rất nan giải, kém hiệu quả cho Doanh nghiệp khi phải đầu tư nhân lực tại thị trường Việt Nam.

Câu hỏi của chúng tôi hôm này vẫn đồng nghĩa với câu hỏi cách đây 5 năm của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: “CNTT Việt Nam đang bước vào thời kỳ mới với làn sóng đầu tư quy mô chưa từng có. Song, nỗi lo ngại lớn nhất hiện nay là làm thế nào tìm đủ nguồn nhân lực CNTT đáp ứng được nhu cầu”.

 

Trải nghiệm thực tiễn:

Với hơn 16 năm làm công tác Công nghệ thông tin, nhiều năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại nước ngoài. Tôi xin phép đưa ra 2 ví dụ và có cả nhận định của tôi về vấn đề Giáo dục tại Việt Nam như sau:

 1. Tôi đã bỏ ra rất nhiều dịp để hỏi các bạn hữu và những người có vai trò quan trọng trong công tác quản lý giáo dục tại nước ngoài (nước Đức) như: Luật sư kinh tế chính sách đối ngoại Thu Lan Böhm, Bác sĩ Jens Kroll Đại học y khoa Munich đều cùng cho biết những con số đáng buồn của sinh viên Việt Nam:

         Hơn 63% sinh viên không theo được hệ thống tín chỉ châu âu ECTS, không chủ động, không có óc sáng tạo và không tập trung thời gian cho học tập trau dồi kinh nghiệm.

         20% trong  số đó xin được hạ cấp từ trình độ đại học xuống cao đẳng để theo đuổi học hàm (mặc dù trong số đó có 3 -4 thạc sĩ bảo vệ ở Việt nam).

         Điểm yếu mà họ nhận thấy nhất đó là tính chủ động giao tiếp ngoại ngữ, CNTT quá yếu không có nhiều kỹ năng xử lý, và đặc biệt không biết đến khái niệm “Năng lực tổng hợp trong lĩnh vực chuyên sâu”.

 1. Thời gian công tác ở các tổ chức như: FAO, Hải quan Italia, Tây ban Nha và ở Đức tôi có cơ hội tiếp xúc và làm việc với các sinh viên trường Đại học Kinh tế Rome Tor Vergata.

         Thầy hiệu trưởng đọc lời hứa hẹn như sau:

Sau hai năm đào tạo chuyên sâu, sinh viên sẽ được chuẩn bị tốt như các nhà kinh tế để bắt đầu một nghề nghiệp trong:

·         Các cơ quan nghiên cứu của chính phủ các tổ chức kinh tế quốc gia và quốc tế.

·         Các tập đoàn lớn.

·         Ngân hàng lớn.

·         Tổ chức tài chính và các trung tâm nghiên cứu.

         Sau tháng đầu tiên tôi được nghe thầy Phó hiệu trưởng đọc báo cáo tình hình học tập “thất bại”:

·         90% sinh viên điểm dưới trung bình môn Khoa học máy tính.

·         85% sinh viên điểm dưới trung bình môn kỹ thuật máy tính.

·         64% sinh viên điểm kém môn thống kê xử lý trên mạng máy tính và cả ngoại ngữ (Anh ngữ – hóa ra họ cũng kém tiếng Anh như ta vậy ?).

         Ngay sau đó, thầy chủ nhiệm khoa đưa ra một số yêu cầu thay đổi trong học tập:

·         Các sinh viên phải tham gia kết hợp nghiên cứu sâu lý thuyết kinh tế và nghiên cứu cẩn thận các vấn đề thế giới thực tại và các tổ chức kinh tế. 

·         Các giáo viên trong quá trình đào tạo sinh viên kinh tế học lý thuyết 40% và ứng dụng thực tế ở mức cao nhất 60%, thông qua quá trình làm việc trực tiếp với các chuyên gia của FAO, tham gia hội thảo, và nghiên cứu giám sát trong một môi trường hỗ trợ CNTT.

·         Cuối chương trình cần có các cuộc thi chứng chỉ ngắn hạn về CNTT, về IELTS.

         Sau 1 năm, chính chúng tôi cũng không thể ngờ được rằng các bạn sinh viên lại có thể vượt qua những kỳ thi khó khăn đó một cách tuyệt vời: 100% tốt nghiệp với 22 chứng chỉ MBC (Microsoft Business Certificate) , 22 MBA với tầm cỡ quốc tế đã chờ đón họ, họ được đánh giá là các sinh viên có “Năng lực tổng hợp trong lĩnh vực chuyên sâu”. Giờ thì họ đang làm ở các vị trí rất quan trọng như FAO, Hải quan, bệnh viện quốc tế…

Như vậy, tôi đã có may mắn để tổng hợp và nhìn lại suy nghĩ của mình, so sánh nó vời nhiều cách nhìn và quan điểm của nhiều người về giáo dục nói chung, trong đó có giáo dục bậc Đại học ở Việt Nam.

Chắc chắn rằng, nếu chúng ta không đưa thêm một hoặc nhiều hình thức đào tạo tín chỉ mới để đạt chất lượng tiêu chí chuẩn Quốc tế, chúng ta sẽ luôn bị luẩn quẩn, thụt lùi trong bài toán đầu ra cho cơ hội nghề nghiệp của sinh viên, đầu ra không đáp ứng chất lượng nhân lực của Doanh nghiệp…

Chúng tôi cũng đồng quan điểm với chủ trương của Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia mở trường đào tạo CNTT, khuyến khích hình thành những trung tâm đào tạo bổ sung để nâng cấp trình độ nhân lực CNTT sau khi đã tốt nghiệp đại học. Bên cạnh đó, cũng khuyến khích việc thuê các giáo viên, chuyên gia nước ngoài hoặc Việt kiều giảng dạy tại các trường đào tạo CNTT. Ngoài ra, còn tăng cường giảng dạy bằng những giáo trình tiếng Anh và đẩy mạnh mối liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường. “Chúng ta tham gia đào tạo CNTT trong bối cảnh thật đặc biệt, vì thế cần phải có cách làm phù hợp,” Phó thủ tướng  Nguyễn thiện Nhân nói.

 

Điểm mấu trốt hay là Câu hỏi mở:

Hướng nghiệp là một phương pháp học trong lĩnh vực đổi mới giáo dục bậc Đại học ? 

 

Đã từ lâu, chúng ta quan niệm đã là “Học Hướng nghiệp” nghĩa là học ở trình độ “thợ” hay là “thấp”. Thậm trí trong phương pháp đào tạo của Chúng ta là nghiễm nhiên đào tạo “Hướng nghiệp” nghĩa là đào tạo các trình độ Trung cấp hoặc Cao đẳng.

Đã nói tới “Hướng nghiệp” thì nói tới bằng cấp “thấp” chất lượng không cao vì không được một tổ chức Quốc tế nào công nhận.

 

Xét từ góc độ kinh tế và văn hóa chúng ta đang đánh giá và thực hiện sai vi trí của “Hướng nghiệp”, vì chỉ coi “Hướng nghiệp” như là đào tạo thợ thủ công, kỹ thuật bậc thấp khi so sánh với bậc đào tạo Đại học.

Ngày nay chúng ta đang thiếu thợ nghề thừa kỹ sư, cử nhân. Trong khi đầu ra của bậc Đại học là các kỹ sư, cử nhân hầu hết bị đánh giá là lý thuyết suông, có năng lực rất thấp về thực hành, hay gọi là không có tính “thợ nghề” thiếu hẳn “Năng lực tổng hợp trong các lĩnh vực chuyên sâu” .

 

Vậy, nên chăng chúng ta cần một hình thức đào tạo hệ thống “Hướng nghiệp” cho bậc Đại học luôn đi với nó là bộ môn tiêu chuẩn Quốc tế về giảng dậy và Chứng chỉ Quốc tế ?

 

Công ty chúng tôi đang đảm nhiệm trọng trách này với hơn 70 trường Đại học, cao đẳng và hơn 200 trường PTTH, PTCS trên toàn Quốc, con số này đang tăng lên hàng ngày.

         Nâng cấp hệ thống dịch vụ Email Outlook Live miễn phí, không giới hạn số lượng hòm thư cho tất cả các Trường thuộc Sở và Bộ GD&ĐT.

         Tư vấn triển khai các dịch vụ công nghệ điện toán, lưu trữ dữ liệu giảng dậy.

         Tập huấn, chuyển giao công nghệ quản trị và phát triển các dịch vụ Cổng thông tin Đào tạo.

         Đào tạo hệ thống “Hướng nghiệp” cho tất cả các bậc học yêu thích, đam mê và khát khao Công nghệ cao và mới.

         Thi chứng chỉ và cấp bằng đào tạo tín chỉ Quốc tế:

·        Hệ đào tạo văn phòng với chứng chỉ MBC.

·        Hệ đào tạo chuyên gia mạng CNTT với chứng chỉ IT PRO.

·        Hệ đào tạo chuyên gia CNTT, giải pháp Cổng thông tin với chứng chỉ MCTS.

·        Ngoài ra còn có các hệ đào tạo ngắn hạn: Quản trị dự án, PMI, CRM…

 

Hà nội, 10/10/2011

Lê Toàn Thắng.

 

Luận chứng:

         Kế thừa truyền thống:

Nhà văn Nguyên Ngọc coi Đông Kinh Nghĩa Thục và phong trào Duy Tân “là một hiện tượng đặc sắc, một tỉnh ngộ anh minh và dũng cảm khác thường, một nhận thức mới có tính chất chuyển thời đại, còn mới mẻ và thiết thực cho đến tận ngày nay”.

Nguyên Ngọc, “Một bước nhận thức mới về Đông Kinh nghĩa thục và phong trào Duy Tân”, Chu Hảo và các tác giả khác, “Một trăm năm Đông Kinh nghĩa thục, NXB Tri Thức, 2008, tr. 6.

         Giá trị canh tân:

Bùi Khánh Thế, từ quan điểm ngôn ngữ học, khảo sát văn bản Văn minh tân học sách mà ông coi như một tuyên ngôn chính trị văn hóa của cuộc vận động duy tân và vai trò của chữ quốc ngữ trong đổi mới giáo dục.

        Quan điểm đổi mới giáo dục thời Canh tân:

Vũ Thế Khôi đi sâu phân tích cơ sở triết học của việc “thay hẳn hệ thống giáo dục với triết lý tĩnh bằng triết lý động” của các lãnh tụ Duy Tân – Nghĩa thục.

         Giá trị đổi mới trong thời Canh tân:

Trịnh Văn Thảo về Công ty Liên Thành, một công ty kinh doanh theo lối tư bản do các nhà canh tân về kinh tế ở miền trung và miền nam sáng lập vào năm 1906, cho thấy khẩu hiệu Chấn hưng Công thương của phong trào Duy Tân đã biến thành thực tại sinh động và thành công như thế nào.

Nhiều tác giả. “Lời giới thiệu.” Trong Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, hai thời khắc đầu thế kỷ, tr.11-15. NXB Văn Hóa Sài Gòn và Đại học Hoa Sen, 2007.

 

STRATEGIC PARTNERS OF NOVA DIGITAL


 

Technology partner

image

Microsoft Small Business Specialist
– Partners Office 365 service deployment for College, University and Enterprise
Partner specializing in the implementation and training of SharePoint Portal Solutions, BizTalk, SQL, Lync and
Office Online

 

image

 

Solution Service IT Professional
Partner specializing in deploying virtualization solutions vCenter & vCloud enterprise network for the College, University and
Enterprise

image

Solution Service NAS Professional

 Partner specializing in deploying intranet storage solutions and cloud computing to LAN NAS & vCloud for College, University and Enterprise.

image

Service Provider SERVER & SAN Professional

Partner specializing in deploying solutions for Server & SAN Servers for College, University and Enterprise

image

– Partner consulting and implementing software system solution services Customs declaration “E-Manifest Vietnam Customs “.

– Partner consulting and deploying Content Management System number Television Telecom Viettel Media

image

Partner consulting and deploying software products of Financial Management enterprise customers ERP.

image

Partner consulting and deploying Content number Television Management System news VTC Media 

Partner consulting and deploying virtualized infrastructure in IT Training VTC Labs Management.

image

Partner consulting and deploying System Management Services Virtualization Cloud Computing vCloud CMC IDC HCMC.

Vanguard enterprises in the IT Training

image

 

image

1.      ROBUSTA GLOBAL Technology & Training

www.robusta.vn

2.      IPMAC

3.      IT Academic Thang Long

4.      NetPro IT Academic.

5.      IT Center of Hanoi Business and Technology  University

6.      Institute of IT & Telecom training – Hanoi Open University.

7.      Technology Training Institute graduate – Hanoi University of Technology.

8.      IT Academy – National Economics.

9.      Hue Industrial College.

10.  Nhat Nghe

Business and Media Content Partner

 

 

image

VASEP

http://www.vasep.com.vn

For 14 years is Partner consulting and implementation support capacity building in ICT Business Association Vietnam seafood (VASEP)

 

 

image

VISTAS

http://www.vitas.org.vn

4 years is Partner consulting  and building deployment, training and professional management capability offices in Vietnam Tea Association (VITAS)

image

Vietfores

http://www.vietfores.org 

14 years as a consulting partner and technical support Enterprise IT in production and processing of wood furniture under the Vietnam Association of Wood

 

FUTURE DEVELOPMENT

Our commitment

          Quality of service is the guideline for all our activities so that we are always focused to satisfy customer requirements with the spirit of dedicated service and deep understanding of the needs outlined. Improve technology competencies and quality assurance for better products and services.

          Along with we constantly improving our technology capabilities and quality process improvement to provide products and services with the best quality.

          Sincerely, active in building partnerships for mutual development.

          Internal unity, striving for education career advancement.

          Reinvestment society through community education activities.

Development strategy

          Invest on new technology to keep moving forward with strategic technology partner.

          Improving partner relationship for better business opportunities.

          Build a trusted relationship with traditional customers.

          Enhance training activities, technology transfer with others corporate partners.

          Human development strategy based on profound humanity philosophy.

          Become a leading company in providing training service and technology solution in APAC.

CÔNG TY TNHH NOVA SỐ – NOVA DIGITAL CO., LTD


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH.

Cty TNHH NOVA DIGITAL được thành lập dưới sự tham gia cố vấn và đầu tư từ những chuyên gia công nghệ cao Microsoft, VMware, IBM, EMC với định hướng phát triển trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về Sản xuất phần mềm Giải pháp, Tư vấn giải pháp, Dịch vụ Triển khai các Giải pháp phần mềm CNTT trong Quản lý Doanh nghiệp và Điều hành các hệ thống giải pháp Điện toán đám mây.

Đội ngũ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm trên 10 năm về triển khai và đào tạo công nghệ, sở hữu nhiều chứng chỉ Quốc tế quan trọng đảm bảo khả năng cạnh tranh trong việc phát triển dịch vụ Đào tạo và triển khai giải pháp CNTT tại Việt Nam và các nước ĐNÁ.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH NOVA DIGITAL hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất phẩm mềm Quản lý bằng CNTT, Dịch vụ triển khai và Đào tạo CNTT với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm:

 • Phát triển dịch vụ đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin – Kinh tế và Viễn thông.
 • Đối tác Hợp tác cung cấp các giải pháp CNTT cho 3 Hiệp hội chuyên ngành:
  • Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam – VASEP (hơn 500 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, Chế biến, Sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Thuỷ sản).  website: http://www.vasep.com.vn/ 
  • Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (hơn 300 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Gỗ – nội thất). website:  http://vietfores.org/
  • Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Chè Việt Nam – VITAS ( hơn 80 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Chè – ẩm thực Việt Nam).  Website: http://www.vitas.org.vn
 • Các giải pháp phần mềm tin học vào ứng dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như:
  • Office 365 Cloud.
  • Cung cấp các phần mềm bản quyền của Microsoft, VMware, Lạc Việt cho Doanh nghiệp Việt Nam.
  • Chứng thư số của Viettel ISP cho khai báo thuế Việt Nam.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý sản xuất – Kinh tế.
 • Cung cấp giải phải pháp phần mềm tin học ứng dụng trong trường học Phổ thông và Đại học.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý Trường Đại học.
  • Hệ thống SMS Học bạ cho Quản lý Trường Phổ thông.
 • Đối tác triển khai giải pháp duy nhất của Microsoft Live@edu tại Việt Nam.
  • Triển khai hệ thống Exchange Online, SharePoint Online, Forefront Protection for Exchange Online, Skydrive.
  • Tích hợp hệ thống ADSync với Windows Live ID và SSO.
  • Triển khai các giải pháp SSO giữa Moodle hoặc SharePoint On-premise với Outlook Live.
  • Dịch vụ Đào tạo Live@edu for Administrators và Giáo viên các Trường Phổ thông – Đại học.
 • Đối tác duy nhất triển khai nâng cấp Office365 Education của Microsoft tại Việt Nam.
  • Nâng cấp từ Microsoft Live@edu sang Office 365 cho 300 trường PTCS, 128 trường PTTH, 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp, 37 Trường Đại học,  20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.
  • Cung cấp phần mềm và triển khai các giải pháp tích hợp, khai thác Office 365 cho toàn bộ các Trường tại Việt Nam.
  • Dịch vụ đào tạo Office 365 gồm 3 môn chuẩn của Microsoft:
   • Course 70-321 Deploying Office 365.
   • Course 70-323 Administering Office 365 for SMB.
   • Course 74-324 End User Office365 training.
 • Đại lý chính thức AER và LAR của Microsoft cung cấp phần mềm giáo dục tại Việt Nam.
 • Đối tác đạo tạo University và Triển khai giải pháp Ảo hoá Chuyên nghiệp của VMware tại Việt Nam.
  • Đại lý sản phẩm phần mềm ảo hoá VMware.
  • Đối tác đào tạo uỷ quyền của VMware tại Việt Nam.
  • Đối tác triển khai Service Solution IT Professional of VMware.
 • Trung tâm thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin Quốc tế Prometric, Pearson Vue.
 • Xây dựng trang web điện tử, xây dựng cổng thông tin Doanh nghiệp.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển dịch vụ Đào tạo, định hướng kinh doanh, cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT, đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng và duy trì hoạt động của Trung tâm một cách hiệu quả, NOVA Digital đã xây dựng một cơ cấu tổ chức một cách chặt chẽ, hợp lý bao gồm các phòng ban có mối quan hệ hỗ trợ và phối hợp đồng bộ tạo nên một sức mạnh tập thể. Đáp ứng và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng Doanh nghiệp một cách toàn diện, chu đáo.

image

CEO: Giám đốc điều hành

CIO: Giám đốc kỹ thuật.

CMO: Giám đốc quản lý đối tác.

CFO: Trưởng quản lý tài chính kế toán.

AM: Quản lý khách hàng.

CCO: Trưởng quản lý chăm sóc khách hàng.

CTO: Trưởng quản lý kỹ thuật và triển khai hỗ trợ kỹ thuật Khách hàng.

 

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ – CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Chứng chỉ công nghệ Microsoft MCP:

          Chứng chỉ chuyên ngành cao cấp về hệ thống mạng (MCITP)

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về SharePoint 2010 (MCM).

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về Dynamic CRM.

          Chứng chỉ chuyên gia về Đào tạo CNTT của Microsoft (MCT)

Partner Microsoft Live@edu

image

Đối tác duy nhất triển khai Microsoft Live@edu tại Việt Nam.

Microsoft Licensing Sales Specialist LAR & AER

Chứng chỉ cấp phép bán hàng chuyên khối Doanh nghiệp, chính phủ và Giáo dục.

 

Microsoft Office Specialist

Chứng chỉ chuyên ngành về hoạt động nghiệp vụ văn phòng

Microsoft Learning Solution

Ủy quyền của Microsoft về cung cấp các giải pháp cho Giáo dục và Đào tạo

Microsoft SharePoint Platform

          Cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử và Microsoft Learning Gateway theo nền tảng SharePoint.

          Gia công phần mềm, triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các Trường Quốc tế và Đại học như: Hanoi University of Pharmacy – http://www.hup.edu.vn , UNISHANOI: http://portal.unishanoi.org

Microsoft Dynamic CRM

Giải pháp triển khai hệ thống Chăm sóc khách hàng

Microsoft Business Intelligence

          Giải pháp Doanh nghiệp thông minh chuyên cung cấp giải pháp BI 2008, BI 2012 trên nền Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 cho Hải Quan Việt Nam và Hiệp hội CBXN TS VASEP, Hiệp hội Chè VITAS.

Đối tác của SourceCode

image

Chuyên triển khai giải pháp “Business Process Management Solution” cho Doanh nghiệp Viễn thông Viettel Telecom tại 64 tỉnh thành.

Khảo thí thi chứng chỉ Quốc tế

image

          Chuyên tổ chức thi chứng chỉ CNTT của Microsoft, IBM, WMware.


SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ

1.      Chương trình Microsoft Partner Program

          Đối tác của Microsoft phát triển mạng lưới và đánh giá, xác thực năng lực đối tác tại Việt Nam.

          Phát triển các gói sản phẩm, giải pháp cho các doanh nghiệp, đối tác.

          Đại lý chính thức cung cấp các phần mềm có bản quyền tại Việt Nam.

2.      Chương trình Microsoft LAR & AER (Microsoft Authorized Education Resller)

Tư vấn, cung cấp và đào tạo khai thác các phần mềm có bản quyền của Microsoft cho các đơn vị là Trường Đại học, Cao đẳng, THPT…

3.      Chương trình Live@edu và Office365 Cloud

Đối tác độc quyền triển khai cung cấp gói dịch vụ Microsoft Cloud miễn phí cho khối Giáo dục tại Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm:

          Hệ thống Email trực tuyến.

          Hệ thống cổng thông tin giáo dục trực tuyến.

          Hệ thống hội thảo trực tuyến.

          Hệ thống Microsoft Office trực tuyến.

          Hệ thống Dynamic CRM trực tuyến.

          Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và triển khai kỹ thuật Microsoft Cloud.

4.      Giải pháp phần mềm dựa trên nền tảng hạ tầng SharePoint và .Net Framework

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối giáo dục.

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối doanh nghiệp quản trị nhân sự.

5.      Giải pháp dịch vụ gia tăng trên di động (SMS Mobile)

Cung cấp giải pháp quản lý học sinh, sinh viên và phản hồi thông tin qua tổng đài nhắn tin thuê bao điện thoại di động.

6.      Phòng thi chứng chỉ Quốc tế được khảo thí ủy quyền của Prometric và Pearson Vue

Phòng thi đạt tiêu chuẩn Quốc tế được Prometric ủy quyền cho phép học viên thi và nhận các chứng chỉ chuyên ngành CNTT đạt chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.

7.      Giải pháp ảo hóa hệ thống VMware

Đối tác độc quyền của VMware tại Việt Nam

          Tư vấn giải pháp.

          Triển khai hạ tầng.

          Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

8.      Giải pháp phát triển dịch vụ trực tuyến trên nền Microsoft Cloud computing

Đối tác duy nhất tại Việt nam tư vấn, triển khai, đào tạo và chuyển giao công nghệ về các giải pháp trên nền Microsoft Cloud Apps.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Các thành viên xây dựng NOVA DIGITAL đều là những người có từ 10 – 16 năm kinh nghiệm triển khai trong các lĩnh vực:

1.      Dầu khí: PVOL

2.      Ngân hàng: Vietin Bank, VP Bank

3.      Bảo hiểm: Prudential, Manulife

4.      Vinamilk

5.      Đào tạo: RMIT University, de Heus, HUP, HUBT, HCMUT, NEU, HLU, Nhất Nghệ, DNU, HUESTAR.

6.      Hải Quan: Hải Quan Việt nam, FAO – FIIU – WCOO.

7.      Viễn Thông: Viettel Telecom.

8.      Truyền hình: VTC, Viettel Media, Mobiphone Media, PGM Senvang, HTC

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

Khách hàng Doanh nghiệp

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Viettel Telecom

(64 tỉnh thành, 6000 người dùng).

2007

Giải pháp Quản lý Quy trình về Hợp đồng Mua Bán

của  K2Workflow SourceCode trên nền SharePoint Office 2007 Server

Microsoft

2008

Mô hình giải pháp SMS Mobile ứng dụng cho Nông thôn

VASEP

2011

Cổng thông tin chuyên ngành Thủy sản

http://www.vasep.com.vn

VITAS

2010

Công thông tin nội bộ Hiệp hội Chè

http://portal.vitas.org.vn

Microsoft for Education

Từ 2008 đến nay

Chương trình Live@edu triển khai tại Việt Nam cho:

– 300 trường PTCS

– 128 trường PTTH

– 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp

– 37 Trường Đại học

– 20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.

– 15 Trường Quốc tế.

VISC

2012

Trang học bạ trực tuyến Hocba.vn

http://hocba.vn

Viettel CA

2010

Cung cấp chữ ký số cho các ngành Thuế, Hải quan điện tử và các Doanh nghiệp thuê Hosting máy chủ.

NAT&L

2009

Tư vấn và triển khai giải pháp Mobile SMS Gateway của Microsoft UPG tại nhà máy mía đường Nghệ An.

Bộ Nông nghiệp (MART)

2009

Triển khai giải pháp thống kê giá nông nghiệp qua Mobile (Microsoft Project MIDAS)

Khách hàng GIÁO DỤC

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đại học Dược HN (Hanoi University of Pharmacy)

11.000 người dùng

2010

Triển khai giải pháp hạ tầng Web hosting, Sharepoint portal, Learning Geatway, hội thảo trực tuyến bằng Microsoft Lync Online.

Website: http://www.hup.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Văn Lang

25.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, Moodle tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Bách Khoa TP.HCM

35.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PSA tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.hcmut.edu.vn/en

Kiểu dự án: Cloud and On-Premise

Đại học Tôn Đức Thắng

45.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Website: http://english.tdt.edu.vn/ 

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đà nẵng

32.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.dnu.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại Học Dân lập Thăng Long

9000 người dùng

2008

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID.

Website: http://thanglong.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đông Đô

5000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin ASP.Net với Windows Live ID.

Website: http://www.dongdo.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Quản trị Kinh Doanh Công nghệ HUBT

25.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.hubt.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Khách hàng GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Australian International School – Vietnam

 

1000 người dùng

2012 đến nay

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin SharePoint 2010 với Windows Live ID và SSO.

Website: http://www.aisvietnam.com

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Kinder World Group

2000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

Website: http://kinderworld.net/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

the International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)

3000 người dùng

2011

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

http://www.ishcmc.com/

UnisHanoi

1000 người dùng

2012 đến nay

Tư vấn giải pháp SharePoint, Exchange và triển khai Hạ dịch vụ quản lý hệ thống trọn gói

http://portal.unishanoi.org

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA NOVA DIGITAL

Doanh nghiệp mạnh về cung cấp giải pháp, thiết bị, dịch vụ  và phần mềm CNTT

image

Microsoft Small Business Specialist

Đối tác triển khai dịch vụ Office 365 cho Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp

Đối tác chuyên triển khai và đào tạo các giải pháp Cổng thông tin SharePoint, BizTalk, SQL, Lync và Office Online.

image

Solution Service IT Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Ảo hoá vCenter & vCloud mạng Doanh nghiệp cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

Solution Service NAS Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Lưu trữ mạng nội bộ và Điện toán đám mây NAS to LAN & vCloud cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

 Service Provider SERVER & SAN Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Máy chủ Server & SAN cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

 

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống phần mềm giải pháp dịch vụ khai báo Hải quan “E-Manifest Vietnam Customs”.

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Viễn thông Viettel Media.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai sản phẩm phần mềm Quản lý tài chính Khách hàng Doanh nghiệp ERP.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Tin tức VTC Media.

          Đối tác tư vấn và triển khai hạ tầng ảo hoá trong Đào tạo CNTT VTC Labs Management.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý dịch vụ Ảo hoá Điện toán đám mây vCloud CMC IDC HCMC.

 

Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo CNTT

image

image

1.      Viện Đào tạo Công nghệ và Quản trị Robusta

2.      IPMAC.

3.      IT Academic Thang Long.

4.      NetPro IT Academic.

5.      Trung tâm CNTT Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.

6.      Viện đào tạo CNTT & Viễn thông – Đại Học Mở Hà Nội.

7.      Viện Đào tạo Công nghệ sau đại học – Đại Học Bách Khoa Hà nội.

8.      Học viện CNTT – Kinh tế Quốc Dân.

9.      Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

10.  Nhất Nghệ.

 

Đối tác Hiệp hội Doanh nghiệp Thông tấn

image

          14 năm Đối tác tư vấn và triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực CNTT tại Hiệp hội Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (VASEP)

image

          4 năm Đối tác tư vấn và triển khai xây dựng, đào tạo năng lực quản lý nghiệp vụ văn phòng tại Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS)

 

image

          14 năm làm Đối tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật  CNTT tại Doanh nghiệp sản xuất và chế biến đồ Gỗ nội thất trực thuộc Hội Gỗ Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chúng tôi cam kết

          Chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi do đó chúng tôi luôn tập trung để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với tinh thần phục vụ tận tụy và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu đề ra.

          Cùng với đó chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực công nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

          Chân thành, chủ động trong việc xây dựng quan hệ đối tác để cùng phát triển.

          Đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vì một sự nghiệp Giáo dục tiến bộ.

          Tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động Giáo dục cộng đồng.

Chiến lược phát triển

          Chúng tôi không ngừng đầu tư để đảm bảo luôn đi trước và đón đầu công nghệ tiên tiến dựa trên những đối tác chiến lược lâu năm.

          Không ngừng mở rộng quan hệ đối tác tạo cơ hội phát triển lớn mạnh.

          Xây dựng mạng lưới khách hàng sâu rộng và bền vững.

          Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các hãng đối tác.

          Xây dựng chiến lược nhân sự ổn định dựa trên triết lý nhân bản sâu sắc.

          Hướng tới mục tiêu trở một trong những đơn vị tiên phong về cung cấp dịch vụ đào tạo và giải pháp công nghệ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.